Kezdőlap (Termelés)

 Gazdaság 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Gazdaság » Termelés


 

Termelés

Gazdaság  Termelékenység  Termelés költségei

Termelési tényezők
Termelési tényezőnek nevezzük a termelés erőforrásait, amelyek megkülönböztethetőek egymástól aszerint, hogy milyen funkcióval vesznek részt a javak és szolgálatások előállításában.


Termelési tényezők
Termelési tényezők olyan termelőeszközök, amelyek tartósan rendelkezésre állnak, hozzájárulnak a javak előállításához és nem szűnnek meg a termelési folyamat során.

Termelési tényezők alatt értünk minden olyan termelőeszközt, amely tartósan áll rendelkezésre, és az általa kifejtett munka hozzájárul a javak előállításához, feldolgozásához, de maga a tényező nem szűnik meg (azonnal) létezni a termelés folyamán.

a termelési folyamatok és a költségek kapcsolata
fix ktg, változó ktg.

A termelés összes költsége (TC) rövid távon két fő részből áll: állandó költségek (FC) és változó költségek (VC).
Képletben: TC = FC + VC.
A fix költség rövid távon állandó, a változó költség nem arányosan változik: ...

Saját termelésű készletek-elszámolóár alkalmazása
Címkék: elszámolóár alkalmazása, készletérték különbözet, kettős könyvelés, mérlegképes könyvelő számvitel vizsga, online számvitel vizsga felkészítés, pénzügyi ügyintéző, ...

Termelési tényező rugalmassága kifejezi, hogy a tényező felhasználásának 1 százalékos növelésével, hány százalékkal növekszik a termelés.

Termelés
A javak előállításának folyamata. Az a tevékenység, amely a természet tárgyait emberi szükségletek kielégítésére alkalmassá alakítja.

Termelési költségek elszámolásának módjai:
- A vállalkozás a költségeket csak költség nemenként könyveli.

termelési-kezelési költség
Az anyag- és személyjellegű kiadásokon felüli valamennyi költség.
természetes mértékegység ...

Termelési költség:
Explicit: Pénzkifizetéseket jelentenek, vagyis a vállalat a piacon megvásárolt inputok árát jelentik. Pl.: Kifizetett munkabér, megvásárolt nyersanyag.
Implicit: (rejtet) költségek nem teljesülnek meg pénzkifizetésben.

termelési tényező átlagterméke: a termelt menny és a felhaszn tényező menny-nek hányadosa.
Termelési tényező rugalmassága: a tényező felhasználásának 1 %-os növelésével hány %-kal nő a termelés.

Termelés:
Az áruforgalmi tevékenység folyamatának harmadik szakasza, amelynek célja a raktárakból vételezett nyersanyagok, félkész termékek fogyasztásra alkalmas állapotba hozása.

A termelés hatékonyságának növekedése révén keletkező árufeleslegek cserére sarkallták az embereket.

A termelésirányítás részfolyamatai:
időrendi tervezési folyamat,
feltételellenőrzési folyamat, ...

újratermelés
A termelési folyamat ismétlődése. A gazdaságban a szereplők az értékesítést követően újra termékek és szolgáltatásokat vásárolnak, amelyek révén új terméket állítanak elő.
unit labor cost: ...

Ipari termelés indexe:
Az ipari tevékenység termelési értékének tárgyidőszaki árszinten kifejezett összehasonlítható áras adataiból számított volumenindexe. (Az országos összesen adatok teljeskörűsítettek.

Ipari termelés indexe
Index of Industrial Production (PPP) - egy előzetes becslésről van szó, melyet a hónap leteltét követően körülbelül két héttel később hoznak nyilvánosságra.

71-74. TERMELÉS KÖLTSÉGEI
75. SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI
76. KÖLTSÉGHELYEK TERMELÉSI KÖLTSÉGEI ...

Naturális Termelési tényezők Termék,
folyamat: (munka, nyersanyag, : TERMELÉS : szolgáltatás
ingatlan, gép stb.) ...

Termelési vezetők: Nagy elismeréssel adóznak a menedzsment fölkészültségének, csupán a problémamegoldó képességet, az ötletek képviseletének képességét és a szervezési készséget kérik számon magukon és vezetőtársaikon.

termelési tényező
A közgazdaságtan a munkát (munkaerőt), a tőkét (termelőeszközök és pénz) és a földet tekinti alapvető termelési tényezőknek.

A termelési és a kereskedelmi kapcsolatok nemzetközivé válása, a világgazdaságban történő megjelenése a nemzetközi elszámolások bővülését illetve precíz megvalósítását vonja maga után.

a termelési függvény és az emberi erőforrás értékelési módszerrel történő értékelés
az okozott kár semmissé tételének költségével becsült érték.
A lépések mindhárom esetben a következők szerint haladnak.

Aggregált termelési terv
Segítségével a termelési erőforrások hatékonyan hasznosíthatók egy adott keresleti szint mellett.
Logisztika ...

A vállalatok termelési lehetoségek alapján döntenek a számukra legjobb eredményt adó termelés mennyiségérol. Ezt az összesített kínálatot aggregált kínálatnak vagy összkínálatnak nevezzük.

GMP (Helyes Termelési Gyakorlat)
Az élelmiszer gyártása során mindazon tevékenység, amely a termék jó minőségét biztosítja.
Keresés ...

A mezőgazdasági termelés fejlődése a szükségletek jobb kielégítését tette lehetővé. Szaporodott a lakosság, növekedtek a termelőerők, sor került az első nagy társadalmi munkamegosztásra, a mezőgazdaság és a kézműipar különválására.

Â- - vetőmag bértermelés, bérnevelés, bérhizlalás, kihelyezett állattartás esetén őstermelői tevékenységből származó bevétel a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára azzal, ...

BIOi pedig egy szorzó, amely kifejezi, hogy ez a termelés-fogyasztás mennyire folyik környezetkímélő módon.
Az i-dik szorzat így kifejezi, hogy az i-dik népességcsoport mekkora terhet jelent a Föld eltartóképességére.

Termelés, technológia, építkezés, fogyasztás és hasonló jelentéktelen ügyek alig kerülnek szóba, a hír az, ha megingatnak egy valutát, vagy valami nagy botrányt kavarnak a pénzpiacokon.

Az új politikai vezetés úgy gondolta, központi felügyelet nélkül tovább folyik a termelés, a betelepült tőke pedig teszi a dolgát.

Így a Faktor által megelőlegezett összegek azonnal a termelésre és a szolgáltatásra fordíthatók, biztosítva ezáltal a szállító számára a finanszírozás folyamatosságát.
Előnyei:
- nem kell a banki hitelezéshez folyamodni, ...

Lásd még: Lásd még: Érték, Költség, Pénzügy, Javak, Jövedelem

Gazdaság  Termelékenység  Termelés költségei

 
RSS Mobile