Kezdőlap (Társadalombiztosítási járulék)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Társadalombiztosítási járulék

Gazdaság  Társadalombiztosítás  Társasági adó

Társadalombiztosítási járulék
A társadalombiztosítási (TB) járulék a társadalombiztosítási alapok kiadásainak fedezetéül szolgáló, adójellegű befizetés, amely elsősorban munkaviszony alapján, ...


társadalombiztosítási járulék
A társadalombiztosítás kiadásainak fedezetére a foglalkoztatók, a biztosítottak, az egyéni vállalkozók, ...

Társadalombiztosítási járulékok
Az egészségügyi és a nyugdíjjárulékok, amit részben a munkáltató, részben a munkavállaló fizet.
tartalékráta ...

Társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelem
A Tbj. 4. §-ának k) pontjában, 20. §-ában, 27. §-ának (1) bekezdésében, 29. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 29/A. §-ában meghatározott jövedelem.
[Flt. 58. § (5) bekezdés v) pontja] ...

Társadalombiztosítási járulék (29%), munkaadói járulék (3%), Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék (15, 5%), Munkavállalói járulék (1, 5%), EHO (1950Ft/hó/fő)
Cég terhei
Munkavállaló terhei ...

13. Társadalombiztosítási járulékváltozások
15. A Tbj-tv. végrehajtási rendeletének fontosabb változásai
16. Magán-nyugdíjpénztári szabályok változása ...

- Társadalombiztosítási járulék
A kifizetőnek a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján adott személyi jellegű kifizetés (juttatás) után kell fizetnie.
- Egészségbiztosítási járulék ...

A társadalombiztosítási járulékok célja forrást teremteni az egészségügyi ellátás és a nyugdíj finanszírozására.
4. Az SZJA alanyai a magánszemélyek, tárgya pedig a megszerzett jövedelem.
5.

A szülők jövedelmét összeadják, levonják belőle a munkába járás költségeit, a kötelező társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíj-előtakarékosságot. Az így kapott összjövedelmet elosztják a családi hányadossal és megkapják az adóalapot.

A foglalkoztatást drágító társadalombiztosítási járulék 50 százaléka igényelhető vissza, amennyiben pályakezdő fiatalt fogad a munkaadó. Akkor, ha a fiatal szakképesítéssel rendelkezik, ennek megfelelő munkakörben kell foglalkoztatni.

foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulékok 27%
nyugdíjbiztosítási járulék 24%
egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 3%
- természetbeli egészségbiztosítási járulék 1,5% ...

csökkentett számított adóból kapható meg a befizetett földadó, az érvényesített földadókedvezmények, a külföldről származó jövedelem után az ott megfizetett adó valamint a munkanélküli foglalkoztatott után befizetett társadalombiztosítási járulék ...

Lásd még: Lásd még: Járulék, Társadalombiztosítás, Munka, Vállalkozás, Költség

Gazdaság  Társadalombiztosítás  Társasági adó

 
RSS Mobile