Kezdőlap (Számlavezetés)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Számlavezetés

Gazdaság  Számlatükör  Számszakilag helyes

Fogalomtár: Számlavezetés
A folyószámla, mint nyilvántartás folyamatos vezetése. A jóváírások, és terhelések nyilvántartásba rögzítése.
Vissza a fogalomtárhoz ...


Számlavezetési díj
A számlára vonatkozó műveletek végzésért fizetendő díjtételek összefoglaló neve.
<> ...

Bankszámlavezetés
Bankszámlán lévő pénzkövetelések és pénztartozások nyilvántartása és pénzforgalmi szolgáltatások elvégzése.
Bankszámlazárás ...

Számlavezetés
Folyószámla működtetése, kifizetések teljesítésére (terhelés) és befizetések fogadására (jóváírás).
Széfszolgáltatás ...

Számlavezetési díj:
A bank által számlavezetésért felszámított díj, ami a banki műveletek számától függetlenül, meghatározott időszakonként (havi, negyedéves, évi) fix összegben fizetendő.

A számlavezetés költségeit illetően, ha a fogyasztó által igényelt számlatípus még nem ismert, a hitelezőnél elérhető legkedvezőbb feltételekkel kínált számlatípust kell figyelembe venni, ...

számlavezetési díjat. A számla használatának lehetnek forgalomtól függő költségei is, amelyekről a banknak kondíciós lista közzétételével kell tájékoztatnia a számlatulajdonosokat (pl.

Ilyen banki szolgáltatás például a számlavezetés, illetve a biztonsági szolgáltatások (készpénzünk biztonságáról magunknak kell gondoskodni).

- Megnevezik a számla vezetésére jogosult bankokat, és meghatározzák a számlavezetés rendjét. A klíringszámlákat általában a szerződő országok központi bankjai vezetik. A számlavezetés lehet egyoldalú és kétoldalú.

Kereskedelmi bank: betétgyűjtést, hitelnyújtást, számlavezetést köteles végezni, ezen felül minimálisan 9 pénzintézeti tevékenység végzése kötelező, vagy ilyen tevékenység végzésére képesnek kell lennie.

A tőkepiaci közvetítők számára nyújtott értékpapír-számlavezetési funkciókon túl, ez magában foglalja a dematerializált értékpapírok szigorú biztonsági előírások mellett történő keletkeztetését, nyilvántartását, ...

hitelezéshez, befektetési üzletághoz, garancianyújtáshoz, széles értelemben vett banküzemi szolgáltatásokhoz( számlavezetés, pénzforgalom) kapcsolódnak ...

A bankszámlaszerződés automatikus meg nem szűnésének gyakorlati következménye az, hogy a számlavezetési díjat mindaddig felszámolja a bank, amíg a szerződés meg nem szűnik, függetlenül attól, hogy a bankszámla egyenlege tartósan nulla.

napját követően megkötött, bizományosi, kereskedelmi, portfólió kezelési, értékpapír letétkezelési, letéti őrzési, értékpapír-számlavezetési, illetve ügyfélszámla vezetési tevékenység körében a befektetők javára kötött, ...

A bankok szerepe igen szerteágazó a külkereskedelmi ügyletekben: átváltás, számlavezetés, átutalás, követelések beszedése, biztosítása, finanszírozása, 'bizalmi kéz' szerep az akkreditívnél (a külkereskedelemre jellemző fizetési megoldás), ...

A bruttó rendszerek általában jegybanki számlavezetési szolgáltatásra épülnek.

számlavezetés, hitelfolyósítás, pénzforgalom-bonyolítás
kétszintű: a közp bank nem áll közvetlen kapcsolatban a gazdálkodó alanyokkal, hanem a bankrendszer alsó szintjén lévő intézetekkel...
ker. bankok... takarékpénztárak... befektetési alapok...

A pénzügyi intézmények az ügyfeleik számára elérhető szolgáltatások (hitel, számlavezetés) aktuális díjairól és egyéb rendelkezéseiről a változtatásoknak megfelelően folyamatosan frissülő hirdetményben adnak tájékoztatást, amelyet nyomtatott, ...

Számítógépen keresztül történő banki (elsősorban számlavezetési) szolgáltatások.
Hozam
Százalékos formában megadott éves mutatószám, amely azt mutatja meg, hogy milyen arányban gyarapszik a befektetett pénzünk a lejáratig.

Míg a számlavezetés és a betétgyűjtés nélkülözhetetlenné teszi az üzleti bankok és az ügyfelek közvetlen kapcsolatát, addig az értékpapírok kibocsátásával a bankok ügyfélkörén kívül eső pénzforrásokat is meg lehet célozni.

Egy központi bank végzi a pénzügyi műveleteket (valamennyit) - monopóliumai a bankjegy kibocsátás, hitelnyújtás, számlavezetés és devizagazdálkodás.

Mibe kerül egy lakossági számlavezetés?
Mire és hogyan használjuk a lakossági hiteleket?
Mit nyújt a mobilbank szolgáltatás?

Bankügyletnek hívjuk a banki szolgáltatásokat, a számlavezetést, a betételhelyezést, ide értve többek között a pénzforgalmi szolgáltatásokat, a hitelezést, stb.
bankváltás ...

Banki környezetben ide tartoznak például a készpénz-automata tranzakció kezelő rendszerek, a számlavezetés, a könyvelési rendszer, valamint a hitelelbíráló rendszer végrehajtó, ...

Lakossági folyószámla, Folyószámla, Számlavezetés, Bankszámlavezetés, Folyószámla vezetés ...

Ha a hitelkártya kibocsátó bank megegyezik a számlavezetésünket végző bankunkkal:
személyi igazolvány,
adókártya,
utolsó havi folyószámla kivonat.

A THM tartalmazza a kamatot, a kezelési költséget, a hitelbírálati díjat, az értékbecslés díját, a földhivatali díjakat, a számlavezetés díját. Az előírás szerint a THM mértéke tartalmazza a hitelközvetítőnek fizetendő díjat is.

Hirdetmény
A Bankok, hitelintézetek az ügyfeleik számára elérhető szolgáltatások (hitel, lízing, számlavezetés) aktuális díjairól hirdetményben adnak tájékoztatást.

olyanokat, melyek a napjainkra jellemző közlekedésről, a századunkban egyre nagyobb méreteket öltő utazásról, és a tudomány soha nem látott mértékű fejlődéséről számolnak be. Más technikai vívmányokat - mint például az elektronikus számlavezetést, ...

Bankok esetében a vállalati üzletág elnevezése (szemben a retail bankinggel, amely a lakossági üzletág angol neve). Ide értendő a vállalatoknak történő hitelnyújtás, bizonyos tanácsadási funkciók, számlavezetés stb.
costpaid
költségek átvállalva ...

A pénztár szolgáltatásait rendszeres tagdíjbefizetésekből, egyéni számlavezetés alapján szervezi, finanszírozza, illetve nyújtja. A pénztártevékenységhez kapcsolódó gazdálkodási és felelősségi szabályokat és jogosultságokat e törvény szabályozza.

Emellett természetesen léteznek más bevételek is, mint például a számlavezetési díjak, pénzváltási díjak, satöbbi A bankok alapítását és működését törvényben szabályozzák és állami szervezetek felügyelik tevékenységüket.

nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történő befolyásszerzés szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás,
befektetési tanácsadás,
ügyfélszámla-vezetés,
értékpapírszámlavezetés,
értékpapír-kölcsönzés.

NYESZ (4) nyugdíj (4) nyugdíj-előtakarékossági számla (1) nyugdíjpénztár (4) pannergy (4) portfolioblogger (19) pénzügyi ismeretek (2) quaestor (1) random capital (5) reálhozam (1) rába (2) részvény (6) stratégia (1) szakértelem (2) számlavezetési ...

Ide értendő a vállalatoknak történő hitelnyújtás, bizonyos tanácsadási funkciók, számlavezetés stb.
Corporate Finance Teljes körű vállalati pénzügyi szolgáltatás.

Lásd még: Lásd még: Hitel, Érték, Pénzügy, Bank, Költség

Gazdaság  Számlatükör  Számszakilag helyes

 
RSS Mobile