Kezdőlap (Pénz)

 Gazdaság 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Gazdaság » Pénz


 

Pénz

Gazdaság  Penetráció  Pénz időérték
2014.04.19

Pénz
Fogalma: pénznek nevezünk minden olyan tárgyat, amely meghatározott értékkel bír, valamint a kereskedelmi forgalomban valamennyi ideig fizetési eszközként használják.


I. A pénz és a pénzügyi válságok rövid története
A pénz története szinte párhuzamos az emberi társadalmak kultúrtörténetével, és szoros egymásra hatás jellemzi a kettőt.

A pénz a pénzteremtő műveletek inverzeivel szűnik meg. Pénz megsemmisítő műveletek a hitel visszafizetés, a hitel kamatok kifizetése, illetve a kereskedelmi bankok deviza eladása.

A pénz a cserefolyamatban mint értékmérő közvetítette az áruk cseréjét. Ezt nevezzük a pénz forgalmi eszköz funkciójának. A használat során az ércpénzek koptak, folyamatosan veszítettek értékükből.

Pénz- és bankrendszer az Osztrák-Magyar Monarchiában
További jegyzetek itt! ...

Pénz időértéke
Annak mértéke, mennyivel értékel a befektető nagyobbra egy mai kifizetést vagy hozamot egy jövőbeninél.
részletesen » ...

A pénz

A makrojövedelem mérésénél különböző termékeket piaci árukon vettük figyelembe. Ezzel feltételeztük, hogy létezik olyan eszköz a gazdaságban, amelynek segítségével az árat kifejezni tudjuk, és ez az eszköz a pénz.

A pénz kikerülése a gazdaságból szintén kétféle módon történhet. Ezek 'tükörképei' a fentebb említett módszereknek, vagyis:
Hitel visszafizetéssel
Külföldi fizetőeszköz (deviza) eladásával ...

A(z) 'Pénz' kategóriába tartozó lapok
A kategóriához tartozó következő 12 lapot listázza ez az oldal (az összes lap száma a kategóriában: 12).
...

Általános egyenértékes, mellyel minden értékét megkíséreljük kifejezni. A pénz lehet bankjgy formában, akkor készpénzről beszélünk, de lehet elektronikus formában is, akkor számlapénzről beszélünk.
Vissza a fogalomtárhoz ...

Pénz időértékének elve
A pénz időértékének elve, hogy az egyes pénzáramlási elemeket az adott kockázati szinthez tartozó piaci kamatláb segítségével "közös nevezőre" kell hozni, ...

Pénz hitelezése.
Pénzt leggyakrabban a bankok hiteleznek, magánszemélyeknek vagy cégeknek. A pénz felhasználásának módját a hitelező ellenőrizheti, kikötheti (például csak lakásvásárlásra használható fel).
részletesen » ...

pénz időérték
A pénz valamely jövő vagy múltbeli időpontbeli értéke.
pénzintézeti jelzőszám ...

pénz
Általános egyenértékes, amely forgalmi, fizetési és tranzakciós funkcióval bír.
pénzbeli rabatt ...

Pénz
Az az általánosan elfogadott jószág, amely javak megvásárlására, adósság megfizetésére felhasználható.

Pénz
Az árakat megjelenítő kategória = az árakat kifejező termék - képes különböző termékek cserearányait összehasonlítani.
Pénzforgalom ...

pénz forgási sebessége - V a Fisher-féle forgalmi egyenletben. Azt mutatja, hogy a pénzegység átlagosan hányszor fordul meg időegység alatt a csereaktusok során.

Pénz (modern): formailag a bankrendszer tartozása a bankrendszeren kívüli gazdasági szféra felé, hitelpénz.

Pénz:
A gazdasági életben általános értékmérőként és csereeszközként használt érme, bankjegy, államjegy - más meghatározás szerint: ...

A pénz evolúciója

Kevés dolog állt annyira az érdeklődés középpontjában, vezetett erkölcsi és vallási vitákhoz, szított harcot és vetélkedést egyének, intézmények és államok között, mint a pénz.

1. A pénz funkciói:
- értékmérő (elszámolási eszköz) funkció: a gazdasági szereplők tájékozódását szolgálja, a termékek árainak összehasonlítását teszi lehetővé
- forgalmi eszköz funkció: az árumozgást közvetíti a gazdasági szereplők között ...

Pénz pénzt hoz. Ugye ez mindenkinek ismerős. Igy is van. Ha valamennyi spórolt pénz áll rendelkezésünkre, belevághatunk egy rövidtávú befektetésbe.

Pénz- és értékpapír-átutalások egységes rend és közös szabályok szerinti feldolgozásra,
Elszámoló nap
Az ügylet elszámolásának, rendezésének napja, amikor megtörténik a számlák (pénz és ...

Pénz kell
Személyi hitel Áruvásárlásra Autóra Ingatlanhitelek
Félreteszek ...

Pénz kölcsönzése kamatfizetés ellenében. Klasszikus bankári tevékenység: a saját és betéti forrásokból összegyűjtött pénzeszközök kihelyezése.
Hitelkártya ...

Pénz átutalására szolgáló nyomtatvány.
üzembezárási pont
Az a pont, amelynél a termék/szolgáltatás értékesítésének bevételei a fix költségekre sem nyújtanak fedezetet, ezért a termelést nem szabad továb folytatni.

Pénz: Pénz minden olyan meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi forgalomban hosszabb-rövidebb ideig mint állandó fizetési eszköz használatos, amelynek átadásával dolgokat lehet megvásárolni illetve adósságokat törleszteni.

A pénz fizetésére vagy ingó dolog kiadására irányuló követelés fizetési meghagyással is érvényesíthető.

A pénz ára, vagyis a pénz azonnali rendelkezésre állásának a díja százalékában kifejezve. A kamat mértékét éves szinten fejezik ki, még akkor is, ha a kölcsönt egy éven belül kell visszafizetni.
Kapcsolódó fogalmak
Banki betét
Futamidő
Hitel ...

a pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét ...

A pénz értékállandóságának változása miatt inflálódott élet- és nyugdíjbiztosítási összegek - jogszabályon alapuló - utólagos felértékelése.
vissza_kisszotar ...

A pénz ára különböző feltételek teljesülése esetén például késedelmi, ügyleti.
Kategória: I Ügyfél típus: Vállalat Magánszemély I tovább
kamat fix (rögzített vagy változatlan) ...

A pénz árfolyamának csökkentése a többi valutához lépest.
Devizakülföldiek: ...

A pénz- és tőkepiaci tevékenységek folytatásának engedélyezése.
A törvényi előírások betartásának ellenőrzése.
A hiányosságok és szabálytalanságok szankcionálása: intézkedések, bírságok.

A pénz vásárlóértékének csökkenése. Mértékét a fogyasztói árindex fejezi ki, amelyet a fogyasztói kosár egyes elemei árnövekedésének súlyozott átlagával határoznak meg. Folyamatosinflációs adatokat a Központi Statisztikai Hivatal szolgáltat.

A pénz és tőkepiaci termékek árfolyam-elemzésének egyik fő ága. Módszere az adott termék keresletére és kínálatára ható makrogazdasági, társadalmi, politikai tényezők vizsgálata.
FX ...

Pénz
Mai értelemben a bankjegyeket nevezzük pénznek, csak az állam bocsáthatja ki. A pénz fajtákat valutáknak nevezzük és árfolyamértéken tartjuk nyilván. Magyarországon a Forint a nemzeti fizető eszköz.

A mai pénz jövőbeni értéke nő, ha a kamattényező csökken.

A jövőben esedékes pénz mai értéke csökken, ha a diszkonttényező csökken.

Helyi Pénz a facebook-on
Valóban így van, a rosszal kényszírik ki a jót odafönt, ezért Lucifer neve: fényt hozó. Ő nem fény, de közvetetten "elhozza" a fényt a sötétség által.

Ár: pénz menniyiség amelyért a terméket meg lehet venni.
Piaci ár: az a mennyiség amiért a csere megvalósul.
Fogyasztói magatartás: ...

- likvid pénz tartása
- pénzügyi befektetés
A likvid pénz elköthető formában áll rendelkezésre, tranzakciókra (áruvásárlásra, számlák kiegyenlítésére, adófizetésre stb.) adott formájában felhasználható.

Kamat
A pénz időértékének mértéke, az a pénzmennyiség, amellyel a tőke az adott kamatozási időtartam alatt növekszik.

Közös európai pénz, melyet 1999. január 1-jén vezettek be az Európai Unió tizenegy államában. Az Euró jelenleg az EU 27 tagállamának 16 országának hivatalos fizetőeszköze. Az euró pénznem nemzetközi kódja az EUR rövidítés.

A számlám lévő pénz és az ügylet értéke közti arányt nevezzük tőkeáttételnek. A legtöbb brókercégnél megtalálható tőkeáttétel az 1:1-től egészen az 1:500-ig terjed.

A kölcsönadott pénz ára. A kamat a pénzintézettel kötött kölcsönszerződésben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra, mely a szerződés függvényében változhat.
tetejére
Kamatfelár: ...

A PSZÁF az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet, az Állami Biztosítási Felügyelet és az Állami Pénztárfelügyelet egyesülésével 2000 áprilisában létrejött felügyeleti szerv, ...

"Tudod, engem nem a pénz, hanem a tudás hajszolása tesz gazdaggá. Az a vágy hajt, hogy többet tanuljak. Többet tegyek, többet teljesítsek, és segítsek azokon, akik tanulni akarnak."
(Robert Kiyosaki) ...

a találmányok, javak, pénz, tudás, információk, élvezetek tömegtermelése . és a szerves bőség eszménye között. ...

Egyetértünk Almási Miklóssal abban, hogy a "pénz zsetonná változott. A zsetonpénz csak metafora: a pénz voltaképp elektronikus jel lett, ami - mint szám - hol itt, hol ott tűnik fel a képernyőn".

Betét: betétszerzodés alapján - kamat vagy más hozam ellenében - elhelyezett pénz, amelyet a pénzintézet jogszabályi rendelkezés, vagy betétszerzodés feltételei alapján visszafizetni köteles, ...

Utóbbi esetben a bank a pénz ténylegesen számlán töltött ideje után fizet kamatot. A futamidő hossza befolyásolja az elérhető hozamot.

Számára a pénz sosem volt gond. Ha nincs, szerez, legyen szó akár kétes üzelmekről is. Kölcsön is örömmel kér, igaz, ha éppen van pénze, ad is mindenkinek. A gazdagodjunk meg gyorsan elvet vallja, így sokszor köt ki játéktermekben vagy kaszinókban.

Amíg utazik a pénz, addig is kamatmentesen használják azt a bankok. (Ha szerencsénk van egy hosszú hétvégével, akár 4-5 napig sem kapunk a pénzünkre kamatot.). Segítünk Önnek: nyissa meg a bankbetét-kalkulátorunkat itt.

Az alszámlákkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy önmagában az alszámla megnyitása még nem jár azzal a következménnyel, hogy az azon elhelyezett pénz kizárólag csak a megjelölt célra használható fel.

A kamat egyszerűen egyszerűen fogalmazva az a pénz, amit a kölcsönadó kér a kölcsönadott pénz használatáért.
Akinek van pénze, kölcsönadja annak, akinek szüksége van rá. Ennek ára a kamat.
A kamat lehet betéti kamat és hitelkamat.

Kamat a kölcsönadott pénz használati díja, egy meghatározott nagyságú pénzösszeg.
Kamatláb a kamat és a kölcsönadott összeg aránya, százalékban kifejezve.

A tőzsdén és tőzsdén kívül megkötött pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolásával és teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítő szakosított hitelintézet.
Értékpapír ...

Központi Elszámolóház és Értéktár Rt, a brókercégek pénz és értékpapírszámláit vezeti (multilaterális nettósítás elvén). Elszámolási idő tőzsdei üzletkötéseknél: részvényeknek öt nap (T+5), állampapíroknak két nap (T+2).
[Fel]
Keresztárfolyam ...

A "defláció" jelentése: A pénz mennyiségének csökkentése a vásárlóerő növelésének céljából. A szél felszínalakító munkája.

Egyesek szerint a jó vállalati polgár azonos a társadalmilag felelős vállalattal, míg mások úgy vélik, a jó vállalati polgárság ennél szűkebb fogalom, csakis a közösségnek nyújtott önkéntes hozzájárulásokat (a helyi közösség pénz- és természetbeni ...

Lásd még: Lásd még: Érték, Kamat, Pénzügy, Hitel, Infláció

Gazdaság  Penetráció  Pénz időérték
2014.04.19

 
RSS Mobile