Kezdőlap (Osztalékadó)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Osztalékadó

Gazdaság  Osztalék  OTC piac

osztalékadó
Adózott eredményből a közgyűlés, tagok gyűlése által jóváhagyott osztalék után fizetendő adó.
osztalékadó mértéke ...


osztalékadó mértéke
A részvénytársaságok közgyűlésén a tulajdonosok részére megszavazott osztalékot terhelő adó. Fő szabályként az osztalék után 25 százalék osztalékadót kell fizetni. A kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények ettől eltérő mértéket állapíthatnak meg.
osztalék ...

Osztalékadóval kapcsolatos elszámolások:
A kifizetőnél
osztalék, részesedés nyilvántartásba vétele ...

Osztalékadó számítása:
A.) osztalékalap számított összeg adómérték: 20%
B.) "A" szerinti értéket adómérték: 35% ...

f) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 28. pontja alá tartozó társaság;

Diszkont értékpapír: olyan hitelviszonyt megtestesítő, nem kamatozó értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátottak ki, és a lejáratkor névértéken váltanak be; ...

A jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló tevékenységből elért jövedelemmel rendelkező adóalanyt társasági és ~ fizetési kötelezettség terheli.
A társasági adó alanya - többek-között - a vállalkozás (gazdasági társaság) az ~ alanya: az osztalékban részesülő személy.

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az ingatlannak, valamint a belföldi ingatlan vagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és az ~ról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása.

- a társasági adóról és az ~ról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 28. pontja alá tartozó, úgynevezett külföldön tevékenységet végző társaság.
Dotációs tőke ...

d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot és a társasági adóról és az ~ról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 28. pontja alá tartozó társaságot;
e) a külföldön lévő külképviselet.
Keresés ...

a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott működik,
a társasági adóról és az ~ról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 28. pontja alá tartozó társaság.
Vissza ...

külföldön működő fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, d) a vámszabadterületi társaság, e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik, továbbá f) a társasági adóról és az ~ról ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Osztalék, Vállalkozás, Kötelezett, Pénzügy, Társasági adó?

◄ Osztalék   OTC piac ►
 
RSS Mobile