Kezdőlap (Munkanélküliségi ráta)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Munkanélküliségi ráta

Gazdaság  Munkanélküliség  Munkapiac

Munkanélküliségi ráta
A munkanélküliségi ráta az a szám, amelyet úgy kapunk, hogy a munkanélküliek számát elosztjuk a teljes munkaerő-állománnyal, amihez természetesen meg kell határozni, hogy kit tekintünk munkanélkülinek és mit értünk munkaerő-állomány alatt.


Munkanélküliségi ráta:
A 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli)népesség százalékában (ILO definíció).
Állásajánlatok ...

munkanélküliségi ráta
A munkaképes korú lakosság közüli munkanélküliek aránya a teljes munkaképes korú lakosság számához viszonyítva.
munkautalvány ...

Azaz a rövid távú periódusok olyan kicsik, hogy gyakorlatilag szinte nem is léteznek: minden olyan gazdaságpolitikai törekvés, ami a munkanélküliségi ráta NAIRU alá csökkentését célozza meg, a várt infláció azonnali emelkedése miatt eleve kudarcra van ítélve.

Ez valójában a kibocsátás potenciális, a természetes munkanélküliségi ráta melletti szintje. Láthatjuk, hogy ennek nagyságát reál tényezők, a munkakínálat reálbértől való függése (ösztönzöttség) és a termelés technikája határozza meg.

Philips-görbe: nominálbérek változási üteme és a ~ összefüggései.
Piaci rezervációs ár: az az ár, aminél többet a vevők adott feltételek mellett nem hajlandók többet fizetni.

AS (aggregált kínálat)
árszínvonal és kibocsátás közt pozitív kapcsolat van
így árszínvonalâ†' â‡' Lâ†' â‡' u (~)-val negatív kapcsolat
u=(LS-L)/(LS)
:PI: = f(uâ†")
infláció és munkanélküliség között negatív kapcsolat ...

A nemzetgazdaság valamely szegmensének, szereplőjének helyzetével kapcsolatos információkat leíró mérőszám (pl. piaci részesedés, ~ stb.). Lehet tehát makro-, de vállalati szintű mérőszám is.
piaci részesedés ...

Makroökonómia: összevont (aggregált) mutató segítségével elemzi a gazdaság egészének teljesítményét, állapotát és fejlődési irányait (GDP, infláció, ~)
Összetétel csapdája: ami igaz lehet egy részre az nem feltétlenül igaz az egészre is.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Munkanélküliség, Jövedelem, Munkaerő, Pénzügy, Infláció?

◄ Munkanélküliség   Munkapiac ►
 
RSS Mobile