Kezdőlap (Munkakereslet)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Munkakereslet

Gazdaság  Munkagazdaságtan  Munkakör

Munkakereslet azt a mennyiséget, amit adott körülmények a vállalati szféra igényel.

Munkakínálat ...


munkakeresleti fggv: a reálbér és a munkamenny azon összetartozó értékeit tartalmazza, amelyeknél adott termelési fggv mellett a vállalati szektor a max profitit éri el. neg meredekségű.

Munkakereslet: A termelési tényezők kereslete származékos kereslet, amely a fogyasztási javak keresletéből származik.

munkakereslet függ a munkabértől
tőkekerelset függ a tőke reálbérleti árától
/ordított arányosság/
munkakínálati fv: függőleges vonal
munkakeresleti fv: hiperbola
egyensúly a kettő metszete
kialakul az egyensúlyi bér: w*
és a munka mennyisége: L* ...

Ereszkedő munkakeresleti és emelkedő munkakínálati görbe, valamint szabadon mozgó, tehát rugalmas ár és bérszint mellett a munkapiac megtalálja a maga egyensúlyát, ...

A munkakeresleti függvény rugalmasságát meghatározza: a különböző foglalkoztatáshoz tartozó határtermékek-értékek nagysága. Mekkora a munka határtermék-értéke a munkapiac egyensúlya esetén?:az egyensúlyi reálbérrel egyezik meg.

A nem versenyző munkakereslet legszélsőségesebb példája a monopszónium, amikor a munkaerő piacán csupán egyetlen vevő (vállalat) van jelen. Oligopszóniumról beszélünk, ha a vállalatok száma csekély, és azok nem tanúsítanak árelfogadó magatartást.

Munkanélküliséget okoz, ha a munkakereslet és a munkakínálat szerkezetében tér el egymástól, ezt strukturális munkanélküliségnek nevezzük.

A munkavállalói érdekképviseleti szervek által kikényszerített bérnövekedés a munkakereslet csökkenésén keresztül csökkenti a kibocsátást. Ez az adott termék piacán többlet keresletet indukál, ami ismételt árszínvonal emelkedéshez vezet.

A munkaerőpiac szempontjából a munkavállalók azok, akik munkaerejüket kínálják a munkaadóknak. A munkakereslet a vállalkozások és más munkaadó intézmények munkaerő iránti szükségletét mutatja.

Lásd még: Lásd még: Kereslet, Munka, Kínálat, Termelés, Jövedelem

Gazdaság  Munkagazdaságtan  Munkakör

 
RSS Mobile