Kezdőlap (Munkakereslet)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Munkakereslet

Gazdaság  Munkagazdaságtan  Munkakör

Munkakereslet azt a mennyiséget, amit adott körülmények a vállalati szféra igényel.

Munkakínálat ...


munkakeresleti fggv: a reálbér és a munkamenny azon összetartozó értékeit tartalmazza, amelyeknél adott termelési fggv mellett a vállalati szektor a max profitit éri el. neg meredekségű.

Munkakereslet: A termelési tényezők kereslete származékos kereslet, amely a fogyasztási javak keresletéből származik.

munkakereslet függ a munkabértől
tőkekerelset függ a tőke reálbérleti árától
/ordított arányosság/
munkakínálati fv: függőleges vonal
munkakeresleti fv: hiperbola
egyensúly a kettő metszete
kialakul az egyensúlyi bér: w*
és a munka mennyisége: L* ...

Ereszkedő munkakeresleti és emelkedő munkakínálati görbe, valamint szabadon mozgó, tehát rugalmas ár és bérszint mellett a munkapiac megtalálja a maga egyensúlyát, s az így meghatározott egyensúlyi foglalkoztatási szint meghatározza a termékek kínálatának szintjét.

A nem versenyző ~ legszélsőségesebb példája a monopszónium, amikor a munkaerő piacán csupán egyetlen vevő (vállalat) van jelen. Oligopszóniumról beszélünk, ha a vállalatok száma csekély, és azok nem tanúsítanak árelfogadó magatartást.

Munkanélküliséget okoz, ha a ~ és a munkakínálat szerkezetében tér el egymástól, ezt strukturális munkanélküliségnek nevezzük. Ilyenre is van példa Magyarországon, például a bányászok körében, akik iránt nincs ~, miközben mondjuk orvoshiány van sok kórházban.

A munkavállalói érdekképviseleti szervek által kikényszerített bérnövekedés a ~ csökkenésén keresztül csökkenti a kibocsátást. Ez az adott termék piacán többlet keresletet indukál, ami ismételt árszínvonal emelkedéshez vezet. A béremelésnek ekkor valójában nincs üzemgazdasági alapja.

A munkaerőpiac szempontjából a munkavállalók azok, akik munkaerejüket kínálják a munkaadóknak. A ~ a vállalkozások és más munkaadó intézmények munkaerő iránti szükségletét mutatja.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Kereslet, Kínálat, Jövedelem, Költség, Hossz?

◄ Munkagazdaságtan   Munkakör ►
 
RSS Mobile