Kezdőlap (Likviditási mutató)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Likviditási mutató

Gazdaság  Likviditási kockázat  Likviditási mutatók

Likviditási mutatók
A likviditási mutatók arra a kérdésre keresik a választ, hogy egy társaság mennyiben képes eleget tenni rövidlejáratú kötelezettségeinek a rendelkezésre álló forgóeszközei felhasználásával.


Likviditási mutatók
A likviditási mutatók olyan pénzügyi mutatószámok, amelyeket többnyire a részvények értékelésekor szokás alkalmazni. A mutatók egy vállalat rövid lejáratú eszközei és forrásai között arányokat vizsgálják.

Likviditási mutatók
A részvények értékeléskor használt pénzügyi mutatószámok egyik csoportja, mely azt vizsgálja, hogy a cég rövid lejáratú eszközei és rövid lejáratú forrásai milyen arányban állnak egymással, és ennek alapján mekkora valószínűsége van annak, ...

Likviditási mutató
Forgóeszközök, osztva a rövid lejáratú kötelezettségekkel.
Limitajánlat ...

likviditási mutatók
A fizetőképességi helyzetet bemutató mérőszámok. Az egyes mutatók között alapvetően a figyelembe vett likvid, és nem likvid eszközök köre szerint van különbség, amelyekből hányadosokat lehet számítani.
likviditási ráta ...

Likviditási mutatók
Forgóeszközök / Kötelezettségek
A teljes forgóeszköz állomány együttes összegét viszonyítja a hosszú és rövidlejáratú kötelezettségekhez. A vállalkozás fizetőképességét általánosan jellemző mutató.

Likviditási mutatók:
Állóeszközök részaránya = Állóeszközök / Eszközök összesen
Forgóeszközök részaránya = Forgóeszközök / Eszközök összesen ...

3.3.2. Likviditási mutatók

A likviditás a cég fizetőképességét jelző mutató, azaz azt fejezi ki, hogy adott cégnek mindig rendelkezésére áll az a pénzösszeg (megfelelő összetételben: forint ill. deviza) amennyi adott időpontban a fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Likviditási mutató
Rövidlejáratú kötelezettségek likvid eszközökkel történő teljesíthetőségének arányszáma
Nyomtatható verzió ...

Likviditási mutatók
Egy gazdasági szervezet pénzügyi stabilitását, erősségét általánosságban az alapján ítélik meg, hogy képes-e a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeinek időben és folyamatosan eleget tenni.

Likviditási mutató = forgóeszközök / rövid lejáratú tartozások. A cég fizetőképességét mutatja. A rövid lejáratú tartozások visszafizetése a forgóeszközök pénzzé tételével lehetséges. A mutató 1-nél nagyobb értéke elvileg megfelelő, de a világbank által elfogadott minimális értéke 1,8.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Érték, Likvid, Értékpapír, Likviditás, Pénzügy?

◄ Likviditási kockázat   Likviditási mutatók ►
 
RSS Mobile