Kezdőlap (Leltár)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Leltár

Gazdaság  Lekötött vagyon  Lépcsős kamatozás

Eszközök és források
A könyvvitel feladatai
Leltár - Leltározás
A mérleg elkészítése
Az év számviteli lezárása
Beszámolási kötelezettség
A bizonylati elv ...


Leltár, leltározás:
A gazdálkodó szervezetek eszközeiket és forrásaikat összevont értékösszegben mutatják ki mérlegükben.

leltárkészítés
a mérleg elkészítését megelőzi a leletározás és a leltár összeállítása
leltározás (hja nem vagy nem folymyamatosan vezet nyilvántartás)
tevékenység (fordulónapon; ai I/IV. n.év; folyamatosan; szúrópróbaszerűen - reprezentatív minták alapján (fegyverkereskedésben pl.)) ...

leltár felelősség
A leltározás során feltárt hiánnyal kapcsolatba hozható dolgozók anyagi kötelezettsége.
leltári tárgy ...

Leltár minden olyan tételes kimutatás, amely az eszközök és a források egy-egy csoportjának a valóságban fellelhető állományát meghatározott napra (fordulónapra) vonatkoztatva, ellenőrizhető módon tartalmazza.
Operációs rendszer ...

Leltár:
- olyan kimutatás, amely az eszközök és források, vagy egy-egy csoportjuk valóságban meglévő állományának mennyiségét és értékét tartalmazza tételesen felsorolva
- alaki- és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie ...

Leltár olyan részletes, jegyzékszerű kimutatás, amely a fordulónapra vonatkozóan a vállalkozás vagyonát két vetületben sorolja fel mennyiségben és értékben, vagy csak értékben.

leltárértékelési különbözetét egyéb bevételként kell elszámolni.
Ha a vállalkozás nem vezet év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást, akkor az
üzleti év végi leltározáskor összeállított leltár alapján határozza meg a mérlegbe állítandó ...

Személyzeti leltár:
Leggyakrabban szakértelem leltár nevet viselő adathalmaz, egyszerű esetben a nevek listája mellett a szervezetben dolgozók egyes jellemzőit, például szakképzettségét tünteti fel
Személyzeti marketing: ...

A befektetési döntések meghozatala előtt érdemes leltárt készíteni mind pénzügyi, mind nem pénzügyi követeléseinkről és tartozásainkról. Ha összeadjuk pénzügyi eszközeink értékét és megpróbáljuk megbecsülni fizikai vagyontárgyaink piaci árát, akkor a kettőt összeadva megkapjuk aktíváink összegét.

selejt, kár:866, leltártöbblet és ajándék: 989, értékvesztés: 869)
3 féle lehetőség van, ez az egyik variáció, hogy a technikai állományba vételt alkalmazza, vagyis a késztermék és a KÉK kivezetése után ...

Óvadékot a pénztári és leltárfelelősséggel járó jogviszonyokban, illetve dolgok kölcsönzése (pontosabban: bérlete) kapcsán szoktak kérni.

9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg
97. PÉNZÜGYI MűVELETEK BEVÉTELEI
971. Kapott (járó) osztalék és részesedés ...

A gazdasági esemény vonatkozásában az értékesítés tárgyát képező termék, szolgáltatás teljesítését igazoló tények, körülmények, bizonylatok (készletnyilvántartások, leltárak, szállítás, tárolás, továbbértékesítés vagy vállalkozási célú felhasználás bizonylatai stb.) alapján állapítható meg, ...

Adminisztratív csődbűntettet [Btk. 290. §-ának (5) bekezdése] követ el, aki a felszámolás elrendelését követően a jogszabályban előírt beszámolási, leltárkészítési vagy egyéb tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget és ezzel a felszámolás eredményét részben vagy egészben meghiúsítja.

Deficit
Hiány, veszteség. Az az összeg, amivel a kiadás meghaladja a bevételt. Az állami költségvetéssel és a vállalati pénzgazdálkodással kapcsolatban használjuk.
Latin szó, korábban leltárhiányt is jelentett.

A vállalkozó saját személyiségének megismerésében, a "tulajdonságleltár" elkészítésében nyújt segítséget ez a fejezet, de a témában számos könnyen értelmezhető és bonyolultabb, pszichológiai kutatási eredményeket tartalmazó mű született.[1] ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Számvitel, Mérleg, Vállalkozás, Pénzügy, Költség?

◄ Lekötött vagyon   Lépcsős kamatozás ►
 
RSS Mobile