Kezdőlap (Leltár)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Leltár

Gazdaság  Lekötött vagyon  Leltár felelősség

A leltározás az eszközök mennyiségének természetes mértékegységben való megállapítása és a leltározott mennyiségek értékelése. A leltározás egy meghatározott időpontra (fordulónapra) elvégzett munka.


Leltár, leltározás:
A gazdálkodó szervezetek eszközeiket és forrásaikat összevont értékösszegben mutatják ki mérlegükben.

leltár felelősség
A leltározás során feltárt hiánnyal kapcsolatba hozható dolgozók anyagi kötelezettsége.
leltári tárgy ...

Leltár minden olyan tételes kimutatás, amely az eszközök és a források egy-egy csoportjának a valóságban fellelhető állományát meghatározott napra (fordulónapra) vonatkoztatva, ellenőrizhető módon tartalmazza.
Operációs rendszer ...

leltárkészítés
a mérleg elkészítését megelőzi a leletározás és a leltár összeállítása ...

Leltár:
- olyan kimutatás, amely az eszközök és források, vagy egy-egy csoportjuk valóságban meglévő állományának mennyiségét és értékét tartalmazza tételesen felsorolva
- alaki- és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie ...

Leltár olyan részletes, jegyzékszerű kimutatás, amely a fordulónapra vonatkozóan a vállalkozás vagyonát két vetületben sorolja fel mennyiségben és értékben, vagy csak értékben.

A leltár-felelősség

Talán lehet úgy fogalmaznunk, hogy a leltár-felelősség a megőrzési felelősséggel komplementer viszonyban áll.

leltárértékelési különbözetét egyéb bevételként kell elszámolni.
Ha a vállalkozás nem vezet év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást, akkor az ...

- leltárellenőrzésre.
e. Központosított ellenőrzés (harmadik ország, uniós ügyek stb.)
Az adókötelezettségek nem teljesítéséből származó jogkövetkezmények: ...

6. Leltárkészítési szabályzat
A vállalkozó minden eszköz és forrás készletéről leltárt készít az üzleti év zárásakor.
7. Pénzkezelési szabályzat ...

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma szintén bejelentette, hogy a kormány a hadseregben a leltározáshoz fog rádiófrekvenciás azonosító eszközöket (RFID) használni.

selejt, kár:866, leltártöbblet és ajándék: 989, értékvesztés: 869)
3 féle lehetőség van, ez az egyik variáció, hogy a technikai állományba vételt alkalmazza, vagyis a késztermék és a KÉK kivezetése után ...

Óvadékot a pénztári és leltárfelelősséggel járó jogviszonyokban, illetve dolgok kölcsönzése (pontosabban: bérlete) kapcsán szoktak kérni.

9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg
97. PÉNZÜGYI MűVELETEK BEVÉTELEI
971. Kapott (járó) osztalék és részesedés ...

A gazdasági esemény vonatkozásában az értékesítés tárgyát képező termék, szolgáltatás teljesítését igazoló tények, körülmények, bizonylatok (készletnyilvántartások, leltárak, szállítás, tárolás, ...

Deficit
Hiány, veszteség. Az az összeg, amivel a kiadás meghaladja a bevételt. Az állami költségvetéssel és a vállalati pénzgazdálkodással kapcsolatban használjuk.
Latin szó, korábban leltárhiányt is jelentett.

A vállalkozó saját személyiségének megismerésében, a "tulajdonságleltár" elkészítésében nyújt segítséget ez a fejezet, de a témában számos könnyen értelmezhető és bonyolultabb, pszichológiai kutatási eredményeket tartalmazó mű született.[1] ...

Lásd még: Lásd még: Számvitel, Vállalkozás, Mérleg, Kötelezettség, Érték

Gazdaság  Lekötött vagyon  Leltár felelősség

 
RSS Mobile