Kezdőlap (Külkereskedelmi mérleg)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Külkereskedelmi mérleg

Gazdaság  Külkereskedelmi fizetés  Külkereskedelmi szerződés

Külkereskedelmi mérleg: az ország nemzetközi árucseréjét méri fel: egy meghat időszak alatt exportált és importált áruk értékét összesíti.
...


külkereskedelmi mérleg
A folyó fizetési mérleg része, az áruexport és áruimport egyenlege.
külkereskedelmi szerződés ...

A külkereskedelmi mérleg a jövedelem függvényében
A külkereskedelmi mérleg a termékek és szolgáltatások exportját (X) és importját (IM) tartja nyilván. Egyenlege (X-IM) megmutatja, hogy a valutabevétel és -kiadás hogyan viszonyul egymáshoz.

tartós külkereskedelmi mérleghiány, összezsugorodott export
jelentős mértékű cserearány-romlás: agrárolló nyílik; és magyar export az agrártermék volt
növekvő külföldi hitelfelvétellel lehetett ezeket csak kiegyansúlyozni ...

A folyó fizetési mérleg első része a külkereskedelmi mérleg, ami a termékek exportjának és importjának különbsége.

: A külkereskedelmi mérleg tovább romlott. Liberalizálták a külkereskedelmet→ központi engedélyek nélkül lehetett importálni és exportálni.

Ez az adat tájékoztat a kivitel és behozatal nagyságáról a szóban forgó hónapok vonatkozásában, és ezzel a külkereskedelmi mérleg pozitív, illetve negatív egyenlegéről. A külkereskedelmi forgalom adatait havonta hozzák nyilvánosságra kéthavi késéssel.

Egy gazdaság exportja és importja alkotja a külkereskedelmi mérleget, ami a fizetési mérleg legfontosabb része. A külkereskedelmi egyenleg az export és import különbségével, vagyis az úgynevezett nettó exporttal azonos.

A fizetési mérleg része, amely a külkereskedelmi mérlegének, és a külföldre irányuló, valamint onnan származó elsődleges jövedelmeknek az adott időszaki (negyedév, félév, év) egyenlege.
folyósítási jutalék ...

Nagy hangsúlyt kell fektetnünk az úgynevezett folyó fizetési mérlegre ( current account) is, mert itt a teljes áruforgalom külkereskedelmi mérlege szerepel.

Lásd még: Lásd még: Külkereskedelmi, Mérleg, Export, Árfolyam, Érték

Gazdaság  Külkereskedelmi fizetés  Külkereskedelmi szerződés

 
RSS Mobile