Kezdőlap (Közigazgatás)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Közigazgatás

Gazdaság  Közhasznú társaság  Közjegyzői díj

Közigazgatás
Az alkotmányban rögzített szabályoknak megfelelően kiépített szervezetben a fő típusok a következők: országgyűlés, a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, a kisebb önkormányzatok testületei.
A közigazgatás alatt az államigazgatást és a helyi önkormányzati igazgatást értjük.


A közigazgatási szintek megfelelnek azoknak a területi / adminisztratív egységeknek, ahol a közigazgatást létrehozták, függetlenül attól, hogy a vonatkozó szinteken létezik-e választott testület vagy sem. A különféle európai államokban általában három vagy négy közigazgatási szint létezik.

Közigazgatás
F:
: végrehajtás, jogszabályok és döntéshozatal előkészítése, politikai folytonosság biztosítása (-t biztosítaná, ha kormányváltáskor nem zavarnák el...;)), (jóléti) állami ellátórendszerek működtetése, közigazgatási bíráskodás ...

A település közigazgatási területének olyan része, mely belterületnek nem minősül és elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célt szolgál.
Kapcsolódó fogalmak
Belterület ...

Tanulmányuk a közigazgatás minden szintjét figyelembe veszi, az európai NUTS rendszerhez igazodva a régiókra (NUTS1 és NUTS2), Magyarország 19 megyéjére és a fővárosra (NUTS3), a statisztikai kistérségekre (NUTS4), Magyarország összes településére és a főváros kerületeire (NUTS5), ...

2. Mulasztások a közigazgatási eljárásban
3. A mulasztások polgári jogi következményei
4. Bűncselekménynek minősülő mulasztások ...

A felügyelet olyan közigazgatási szerv, amely többek között a befektetési és pénzügyi szolgáltatások piacának jogszerű és prudens (körültekintő, megfontolt) működését, a piaci viszonyok átláthatóságát és tisztaságát hivatott biztosítani.
13.

miatt a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül meghozott jogerős és végrehajtható közigazgatási határozat, illetőleg - a határozat bírósági felülvizsgálata esetén - jogerős bírósági határozattal elbírált közigazgatási határozat nem szabott ki munkaügyi, ...

A szakmai meghatározottság: általános szakmai jogi; közigazgatási szakmai; vezetési; magatartási; meoldás -elvárás. A problémahelyzet: jól strukturált; rosszul strukturált. Tényleges helyzet. Elérhető helyzet. Elképzelt helyzet.

A működési engedélyt kiadó közigazgatási szerv által jóváhagyott és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség által véleményezett szabályzat, amely a helyi szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével szabályozza a távhőszolgáltató működését.

Ilyen például a közigazgatási szervek ügyfél érdekében végzett munkája. A vagyonátruházás után is kiszabnak illetéket. Ingatlan vételénél négymillió forintig az illeték mértéke kettő, e felett pedig négy százalék. Nem lakóingatlannál (például garázs) 10 százalékot kell fizetni.

Olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző, vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül megszabott alakban állít ki. Mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az abban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A bankok felügyeletét ellátó közigazgatási szerv volt jogutódának létrejöttéig.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PFSZ) a bankszféra és az értékpapír kereskedelem területén működő felügyeletek összevonásával 2000.áprilisában jött létre.
Alapkamat ...

A Kormány irányítása alatt működő országos hatáskörű közigazgatási szerv. A Kormányzati költségvetési ellenőrzési tevékenységét a Kormány által jóváhagyott munkaterv, valamint a Kormány, illetve a miniszterelnök utasítására végzi.
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) ...

A cég telephelye(i)
A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a cég székhelyével azonos közigazgatási területen van.
7.
A cég fióktelepe(i)
A cég fióktelepe a cég azon telephelye, amely a cég székhelyétől közigazgatásilag eltérő helyen van.

§ bírósági vagy közigazgatási határozat esetén
- hárompéldányos (lásd határidős beszedési megbízás)
- tartalmazza (lásd határidős beszedési megbízás, kiv.: kifogásolási határidő) ...

A forgalomból történő végleges kivonáskor az erről szóló közigazgatási határozat vagy annak megtörténtét tanúsító forgalmi engedély másolatát kell 15 napon belül bemutatni a biztosító részére.

Külterület
A település közigazgatási határán belüli azon terület, amely a belterületen kívül fekszik.

Az állam kiadásai lehetnek vásárlások az árupiacon (számítógép beszerzés, személygépkocsi vásárlás, útépítés, intézmények működtetése, épületek felújítása stb.), vásárlások a munkaerőpiacon (közigazgatási dolgozók, egészségügyben, oktatásban dolgozók bére stb.), ...

Hiány pótolható melléklet: Az a pályázathoz csatolásra nem került melléklet, amelynek elkészítése nem kizárólag a pályázó feladata (pl.: közigazgatási szerv jogosult azt kiadni) hiánypótlás keretein belül pótlásra kerülhet.

Az állam szabályozza a vállalkozások és a külső érintettek kapcsolatait is. Klasszikus eszköz a versenyszabályozás, a környezetvédelem, valamint a közigazgatás és a vállalkozások közötti kapcsolatok szabályozása.

Azon termékek és szolgáltatások értéke, amelyek a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgálják, és amelyeket a központi költségvetés vagy az önkormányzat finanszíroz. A közösségi fogyasztás főbb tételei: közigazgatás, védelem, tudományos kutatás, közvilágítás, közutak fenntartása, ...

a lap tetejére
Az értékpapírpiac felügyeletére, ellenőrzésére, a nyilvános kibocsátások engedélyezésére satöbbi létrehozott, a kormány felügyelete alá tartozó országos hatáskörű közigazgatási szerv.
portfólió: ...

Valamint további érdekesség tárgyát képezi Büsingen am Hochrhein városa, amely egy német város svájci területekkel határolva. Közigazgatásilag Németországhoz tartozik, de gazdaságilag Svájchoz. Campione d'Italia hasonló kivételt képez Olaszországban.

[1] Így fontos megemlíteni az árumozgással kapcsolatos határellenőrzés megszüntetésére irányuló számtalan intézkedést (vámpapírok eltörlése, új szabályok az áruforgalomban, közösségi határok megerősítése és a tagállamok közigazgatásai közötti együttműködés megerősítése), valamint a termelési, ...

A megkülönböztetés legfőbb jogi jelentősége az, hogy előbbiek terhére be lehet nyújtani azonnali beszedési megbízást, amely elsősorban az állammal szembeni követelések jogszabályon alapuló illetve egyéb, jogerős bírósági ítéleten vagy közigazgatási határozatokon alapuló követelések közvetlen ...

30 mérföldre északra vannak Venezuelától, míg a Windward szigetek 100 mérföldre Puerto Ricotól. A nyolcvanas évek végéig Aruba is a Leeward szigetekhez tartozott, de kilépett a Holland-Antillák közigazgatásából, s 1996-ban teljesen elszakad Hollandiától is.

Magyar Orvostudományi Társaságok Szövetsége (MOTESZ)
Magyar Orvosi Kamara (MOK)
Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK)
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)
Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI)
Országos intézetek
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal ...

A kedvezmény igénybevételének fő feltétele a legalább hároméves jogviszony, kivételt jelentenek a köztisztviselők, akiknek esetében nem közszolgálati jogviszonyt, hanem minimum hároméves közigazgatási gyakorlatot ír elő a jogszabály.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Érték, Pénzügy, Munka, Biztosítás, Hitel?

◄ Közhasznú társaság   Közjegyzői díj ►
 
RSS Mobile