Kezdőlap (Közigazgatás)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Közigazgatás

Gazdaság  Közhasznú társaság  Közjegyzői díj

Közigazgatás
Az alkotmányban rögzített szabályoknak megfelelően kiépített szervezetben a fő típusok a következők: országgyűlés, a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, a kisebb önkormányzatok testületei.
A közigazgatás alatt az államigazgatást és a helyi önkormányzati igazgatást értjük.


A közigazgatási szintek megfelelnek azoknak a területi / adminisztratív egységeknek, ahol a közigazgatást létrehozták, függetlenül attól, hogy a vonatkozó szinteken létezik-e választott testület vagy sem. A különféle európai államokban általában három vagy négy közigazgatási szint létezik.

Közigazgatás
F:
: végrehajtás, jogszabályok és döntéshozatal előkészítése, politikai folytonosság biztosítása (-t biztosítaná, ha kormányváltáskor nem zavarnák el...;)), (jóléti) állami ellátórendszerek működtetése, közigazgatási bíráskodás ...

11.4. Közigazgatási hatósági eljárás illetéke

11.4.1. Az illeték mértéke ...

Tanulmányuk a közigazgatás minden szintjét figyelembe veszi, az európai NUTS rendszerhez igazodva a régiókra (NUTS1 és NUTS2), Magyarország 19 megyéjére és a fővárosra (NUTS3), a statisztikai kistérségekre (NUTS4), Magyarország összes településére és a főváros kerületeire (NUTS5), ...

A felügyelet olyan ~i szerv, amely többek között a befektetési és pénzügyi szolgáltatások piacának jogszerű és prudens (körültekintő, megfontolt) működését, a piaci viszonyok átláthatóságát és tisztaságát hivatott biztosítani.
13.

A működési engedélyt kiadó ~i szerv által jóváhagyott és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség által véleményezett szabályzat, amely a helyi szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével szabályozza a távhőszolgáltató működését.

Ilyen például a ~i szervek ügyfél érdekében végzett munkája. A vagyonátruházás után is kiszabnak illetéket. Ingatlan vételénél négymillió forintig az illeték mértéke kettő, e felett pedig négy százalék. Nem lakóingatlannál (például garázs) 10 százalékot kell fizetni.

Olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző, vagy más hatóság, illetve ~i szerv ügykörén belül megszabott alakban állít ki. Mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az abban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A bankok felügyeletét ellátó ~i szerv volt jogutódának létrejöttéig.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PFSZ) a bankszféra és az értékpapír kereskedelem területén működő felügyeletek összevonásával 2000.áprilisában jött létre.
Alapkamat ...

A Kormány irányítása alatt működő országos hatáskörű ~i szerv. A Kormányzati költségvetési ellenőrzési tevékenységét a Kormány által jóváhagyott munkaterv, valamint a Kormány, illetve a miniszterelnök utasítására végzi.
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) ...

A cég telephelye(i)
A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a cég székhelyével azonos ~i területen van.
7.
A cég fióktelepe(i)
A cég fióktelepe a cég azon telephelye, amely a cég székhelyétől ~ilag eltérő helyen van.

§ bírósági vagy ~i határozat esetén
- hárompéldányos (lásd határidős beszedési megbízás)
- tartalmazza (lásd határidős beszedési megbízás, kiv.: kifogásolási határidő) ...

Az adókötelezettség szempontjából külterületnek minősül a település ~i határának belterületén kívül eső földrészlet. Belterületi földrészlet az épülettel be nem épített minden olyan földterület, amelyet belterületi ingatlanként tartanak nyilván.

...

A forgalomból történő végleges kivonáskor az erről szóló ~i határozat vagy annak megtörténtét tanúsító forgalmi engedély másolatát kell 15 napon belül bemutatni a biztosító részére.

Az állam kiadásai lehetnek vásárlások az árupiacon (számítógép beszerzés, személygépkocsi vásárlás, útépítés, intézmények működtetése, épületek felújítása stb.), vásárlások a munkaerőpiacon (~i dolgozók, egészségügyben, oktatásban dolgozók bére stb.), ...

Hiány pótolható melléklet: Az a pályázathoz csatolásra nem került melléklet, amelynek elkészítése nem kizárólag a pályázó feladata (pl.: ~i szerv jogosult azt kiadni) hiánypótlás keretein belül pótlásra kerülhet.

Az állam szabályozza a vállalkozások és a külső érintettek kapcsolatait is. Klasszikus eszköz a versenyszabályozás, a környezetvédelem, valamint a ~ és a vállalkozások közötti kapcsolatok szabályozása.

Azon termékek és szolgáltatások értéke, amelyek a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgálják, és amelyeket a központi költségvetés vagy az önkormányzat finanszíroz. A közösségi fogyasztás főbb tételei: ~, védelem, tudományos kutatás, közvilágítás, közutak fenntartása, ...

a lap tetejére
Az értékpapírpiac felügyeletére, ellenőrzésére, a nyilvános kibocsátások engedélyezésére satöbbi létrehozott, a kormány felügyelete alá tartozó országos hatáskörű ~i szerv.
portfólió: ...

Valamint további érdekesség tárgyát képezi Büsingen am Hochrhein városa, amely egy német város svájci területekkel határolva. ~ilag Németországhoz tartozik, de gazdaságilag Svájchoz. Campione d'Italia hasonló kivételt képez Olaszországban.

[1] Így fontos megemlíteni az árumozgással kapcsolatos határellenőrzés megszüntetésére irányuló számtalan intézkedést (vámpapírok eltörlése, új szabályok az áruforgalomban, közösségi határok megerősítése és a tagállamok ~ai közötti együttműködés megerősítése), valamint a termelési, ...

A megkülönböztetés legfőbb jogi jelentősége az, hogy előbbiek terhére be lehet nyújtani azonnali beszedési megbízást, amely elsősorban az állammal szembeni követelések jogszabályon alapuló illetve egyéb, jogerős bírósági ítéleten vagy ~i határozatokon alapuló követelések közvetlen ...

30 mérföldre északra vannak Venezuelától, míg a Windward szigetek 100 mérföldre Puerto Ricotól. A nyolcvanas évek végéig Aruba is a Leeward szigetekhez tartozott, de kilépett a Holland-Antillák ~ából, s 1996-ban teljesen elszakad Hollandiától is.

Magyar Orvostudományi Társaságok Szövetsége (MOTESZ)
Magyar Orvosi Kamara (MOK)
Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK)
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)
Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI)
Országos intézetek
Egészségügyi Engedélyezési és ~i Hivatal ...

A kedvezmény igénybevételének fő feltétele a legalább hároméves jogviszony, kivételt jelentenek a köztisztviselők, akiknek esetében nem közszolgálati jogviszonyt, hanem minimum hároméves ~i gyakorlatot ír elő a jogszabály.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Pénzügy, Kötelezett, Jövedelem, Költség, Hitel?

◄ Közhasznú társaság   Közjegyzői díj ►
 
RSS Mobile