Korlátozott racionalitás

A korlátozott racionalitás elmélete
Simon kutatásai során úgy találta, hogy a klasszikus döntéselmélet szokásos előfeltevései a valóságban csak igen ritkán teljesülnek, ezért bevezette a korlátozott racionalitás elvét. Eszerint a valóságban előforduló döntési szituációkban többnyire: ...


bevezette a korlátozott racionalitás fogalmát: információfeldolgozás korlátoltsága miat nem képes rac. dönteni:
szándékoltan racionális, de a valóságban ez korlátozottan valósul meg
(az ember 7féle infót tud egyszerre feldolgozni) ...

a tetszőleges - lehetőség önállóságra- a döntési szabadság mértéke- a szituáció befolyásolja- korlátozott racionalitás. A célok változása: koalíciók; külső nyomás; egyéni törekvések; környezeti hatások; belső hatékonyság; innovációs hajlam; fejlődés.

Lásd még: Lásd még: Stratégia, Érték, Döntéshozatal, Pénzügy, Értékesítés

RSS RSS

© MiMi