Kezdőlap (Készfizető kezesség)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Készfizető kezesség

Gazdaság  Készfizető kezes  Készfizetői kezesség

Készfizető kezesség
A készfizető kezes fizetési kötelezettségének teljesítését nem teheti függővé attól, hogy a hitelező milyen intézkedéseket tett követelése behajtása érdekében, és azok milyen eredménnyel jártak.
Hasonló tartalom: ...


Készfizető kezesség
Készfizető kezes az, akivel szemben a hitelező az adóstól, ill. más kezesektől függetlenül, elsődlegesen felléphet. A kezes ilyenkor az adóssal egy sorban áll, vagyis a hitelező döntésén múlik, hogy ki az, akitől először követeli az adósság rendezését.

Készfizető kezesség

Olyan kezességtípus, amelynél az adós nemfizetése esetén a hitelező bank közvetlenül a kezeshez fordulhat a hitel törlesztése érdekében.

Készfizető kezességnél a kezes nem követelheti, hogy a hitelező először az adóstól kísérelje meg a tartozás behajtását. A hitelező tehát akár az adós, akár a kezes(ek), akár pedig mindannyiuk ellen fordulhat.

készfizető kezesség: az adós meg a kezes egyetemlegesen felel.
akkor alkalmazható, ha a felek a szerződésben kifejezetten ebben állapodnak meg.
bank által vállalt kezesség a PTK alapján lesz készfizető.
ha a vételár nagyon nagy, a bank jó pénzért ad kezességet.

2) ~: Ha ugyanazért a kötelezettségért egyidejűleg vagy egymásra tekintettél többen vállalnak kezességet, a kezesek kétség esetében egyetemlegesen felelnek.
A hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettség fogalma, csoportjai. + ...

§ ~: a kötelezett nem fizetése esetén a követelés azonnal behajtható a készfizető kezestől; a jogosultnak ez nagyobb biztosítékot jelent ...

115. A ~ hátrányosabb a kezesre nézve, mint az egyszerű kezesség.
Igaz Hamis
Helyes! ...

az állami ~vállalás mellett nyújtott kölcsönök esetében - az erre vonatkozó külön jogszabályi rendelkezések szerinti feltételek fennállása esetén - kezességvállalási díj.

Két fajtája az egyszerű és a ~. Az egyszerű kezesség esetén először az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez nem sikerül, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést. Az ún.

Támogatás Az intézményi kezes által ~vállalással biztosított ügyletek mögött költségvetési viszontgarancia áll. Ez lehetővé teszi azt, hogy a kezességvállalás díja alacsonyabb legyen a piaci díjnál.

bírók, ügyészek és az igazságügyi alkalmazottak úgy vehetnek fel hitelt lakás építéséhez, vásárlásához, hogy a támogatott kölcsön összege meghaladja a lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott legmagasabb arányát, a különbözetre az állam ~et vállal.

A bank csak ~vállalást fogad el, ebben az esetben a Kezes nem követelheti, hogy a bank a követelést először az adóstól hajtsa be.

I/40.

Két fajtáját különböztethető meg: egyszerű (sortartó) kezesség, illetve ~.

Két fajtája van, az egyszerű kezesség, valamint a ~. Egyszerű kezesség esetén a kezes vállalja, hogy ha az adós nem fizeti a hitelét, akkor ő maga fogja kifizetni helyette.

Áthidaló kölcsön: A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami ~vállalásról szóló 2009. évi IV. törvény alapján pénzügyi intézmény által a kölcsönszerződésben meghatározott törlesztési kötelezettség telejsítéséhez a természetes személy részére folyósított kölcsön.

A hitelszerződések esetén a bankok kizárólag ~et fogadnak el.


Mindig válaszd a Számodra legkedvezőbb hitelt, mert ezzel százezreket spórolhatsz. Egy kattintással megteheted ezt alábbi kalkulátorunk segítségével.

- a külföldi vállalkozóra,
- a kizárólag ~et nyújtó részvénytársaságra, valamint
- a közhasznú társaságra
- az adó mértékére.

-hez benyújtandó hitelkérelméhez, ~vállalásához illetve bankkártya igényléséhez* adtuk ki.

Azok az ügyfél szerződésében és annak mellékletét képező biztosítéki szerződésben felsorolt vagyontárgyak, vagyonelemek vagy egyéb fedezetek (például ~), amelyek arra szolgálnak, hogy biztosítsák, hogy az adós teljesíti a hitelszerződésből eredő kötelezettségeit, ...

Ilyen kapcsolatnak számít különösen a kezesség, a ~, a garancia és az egyéb biztosíték, a jogszabályon vagy szerződésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelősség, a közvetlen kereskedelmi függőség, amelyet rövid távon nem lehet megszüntetni, ...

Szakosított hitelintézet, amelyre az alábbi legfontosabb szabályok vonatkoznak: nem gyűjthetnek betétet; pénzkölcsön nyújtását vagy jelzálogjog fedezete, vagy az állam ~vállalása mellett végezhetik; forrást alapvetően jelzáloglevelek kibocsátásával gyűjtenek.

Az egyszerű kezesség esetén, előbb az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez sikertelen, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést. Az ún. ~ esetében, a fizetést elmulasztó adós helyett, rögtön a kezesen követelhetik a tartozást.

semmiféle biztosítékot sem saját hiteleinek, sem más társaságok hiteleinek (pl. leányvállalatok hiteleinek) biztosítékául (különösen, de nem kizárólagosan: zálogjog bármely fajtáját egyetlen jelenleg és / vagy jövőben az adós tulajdonában levő eszközön, óvadékot, kezességet, ~et, ...

Kezes az, aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni. A bank csak ~vállalást fogad el: ekkor a Kezes nem követelheti, hogy a bank a követelést először az adóstól vagy az adóstárstól hajtsa be.

Lakóingatlan és lakótelek adásvételét, továbbá lakóingatlan, építését, bővítését, korszerűsítését vagy felújítását finanszírozó, illetve ilyen céllal korábban felvett hitel kiváltását szolgáló, Magyarország területén lévő ingatlanra alapított jelzálogjog és/vagy a Magyar Állam készfizető ...

A biztosítás történhet zárolt (nem kamatozó), elkülönített bankszámlán, amely csak akkor szabadul fel, ha a vámáru elhagyja az országot vagy olyan vállalkozók (pl. szállítmányozók, vámirodák stb.) segítségével, akik a vámáru vagy annak vámterhének bizonyos százalékáért (3-8%) ~et ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Készfizető kezes, Kezesség, Hitel, Kezes, Adós?

◄ Készfizető kezes   Készfizetői kezesség ►
 
RSS Mobile