Kezdőlap (Készfizető kezesség)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Készfizető kezesség

Gazdaság  Készfizető kezes  Készfizetői kezesség

Készfizető kezesség
A készfizető kezes fizetési kötelezettségének teljesítését nem teheti függővé attól, hogy a hitelező milyen intézkedéseket tett követelése behajtása érdekében, és azok milyen eredménnyel jártak.
Hasonló tartalom: ...


Készfizető kezesség
Készfizető kezes az, akivel szemben a hitelező az adóstól, ill. más kezesektől függetlenül, elsődlegesen felléphet. A kezes ilyenkor az adóssal egy sorban áll, vagyis a hitelező döntésén múlik, hogy ki az, akitől először követeli az adósság rendezését.

Készfizető kezességnél a kezes nem követelheti, hogy a hitelező először az adóstól kísérelje meg a tartozás behajtását. A hitelező tehát akár az adós, akár a kezes(ek), akár pedig mindannyiuk ellen fordulhat.

készfizető kezesség: az adós meg a kezes egyetemlegesen felel.
akkor alkalmazható, ha a felek a szerződésben kifejezetten ebben állapodnak meg.
bank által vállalt kezesség a PTK alapján lesz készfizető.
ha a vételár nagyon nagy, a bank jó pénzért ad kezességet.

Készfizető kezesség
Olyan kezességtípus, amelynél az adós nemfizetése esetén a hitelező bank közvetlenül a kezeshez fordulhat a hitel törlesztése érdekében.
Kezelési költség ...

2) ~: Ha ugyanazért a kötelezettségért egyidejűleg vagy egymásra tekintettél többen vállalnak kezességet, a kezesek kétség esetében egyetemlegesen felelnek.
A hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettség fogalma, csoportjai. + ...

§ ~: a kötelezett nem fizetése esetén a követelés azonnal behajtható a készfizető kezestől; a jogosultnak ez nagyobb biztosítékot jelent ...

115. A ~ hátrányosabb a kezesre nézve, mint az egyszerű kezesség.
Igaz Hamis
Helyes! ...

az állami ~vállalás mellett nyújtott kölcsönök esetében - az erre vonatkozó külön jogszabályi rendelkezések szerinti feltételek fennállása esetén - kezességvállalási díj.

Két fajtája az egyszerű és a ~. Az egyszerű kezesség esetén először az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez nem sikerül, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést. Az ún.

Támogatás Az intézményi kezes által ~vállalással biztosított ügyletek mögött költségvetési viszontgarancia áll. Ez lehetővé teszi azt, hogy a kezességvállalás díja alacsonyabb legyen a piaci díjnál.

bírók, ügyészek és az igazságügyi alkalmazottak úgy vehetnek fel hitelt lakás építéséhez, vásárlásához, hogy a támogatott kölcsön összege meghaladja a lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott legmagasabb arányát, a különbözetre az állam ~et vállal.

A bank csak ~vállalást fogad el, ebben az esetben a Kezes nem követelheti, hogy a bank a követelést először az adóstól hajtsa be.

I/40.

Két fajtáját különböztethetjük meg: egyszerű (sortartó) kezesség, illetve ~.

Áthidaló kölcsön: A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami ~vállalásról szóló 2009. évi IV. törvény alapján pénzügyi intézmény által a kölcsönszerződésben meghatározott törlesztési kötelezettség telejsítéséhez a természetes személy részére folyósított kölcsön.

A hitelszerződések esetén a bankok kizárólag ~et fogadnak el.


Mindig válaszd a Számodra legkedvezőbb hitelt, mert ezzel százezreket spórolhatsz. Egy kattintással megteheted ezt alábbi kalkulátorunk segítségével.

- a külföldi vállalkozóra,
- a kizárólag ~et nyújtó részvénytársaságra, valamint
- a közhasznú társaságra
- az adó mértékére.

-hez benyújtandó hitelkérelméhez, ~vállalásához illetve bankkártya igényléséhez* adtuk ki.

Azok az ügyfél szerződésében és annak mellékletét képező biztosítéki szerződésben felsorolt vagyontárgyak, vagyonelemek vagy egyéb fedezetek (például ~), amelyek arra szolgálnak, hogy biztosítsák, hogy az adós teljesíti a hitelszerződésből eredő kötelezettségeit, ...

Ilyen kapcsolatnak számít különösen a kezesség, a ~, a garancia és az egyéb biztosíték, a jogszabályon vagy szerződésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelősség, a közvetlen kereskedelmi függőség, amelyet rövid távon nem lehet megszüntetni, ...

az, aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni. A bank csak ~vállalást fogad el, ebben az esetben a Kezes nem követelheti, hogy a bank a követelést először az adóstól hajtsa be.

Szakosított hitelintézet, amelyre az alábbi legfontosabb szabályok vonatkoznak: nem gyűjthetnek betétet; pénzkölcsön nyújtását vagy jelzálogjog fedezete, vagy az állam ~vállalása mellett végezhetik; forrást alapvetően jelzáloglevelek kibocsátásával gyűjtenek.

A lízingbe adók a szerződésben érdekeik védelmére különböző biztosítékokat kötnek ki. Ilyenek lehetnek a bankgarancia, a ~et vállaló nyilatkozat, továbbá azt is kiköthetik, hogy a lízingbe vevő saját költségén a lízing időtartamára kössön biztosítást a lízing tárgyára.

Az egyszerű kezesség esetén, előbb az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez sikertelen, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést. Az ún. ~ esetében, a fizetést elmulasztó adós helyett, rögtön a kezesen követelhetik a tartozást.

semmiféle biztosítékot sem saját hiteleinek, sem más társaságok hiteleinek (pl. leányvállalatok hiteleinek) biztosítékául (különösen, de nem kizárólagosan: zálogjog bármely fajtáját egyetlen jelenleg és / vagy jövőben az adós tulajdonában levő eszközön, óvadékot, kezességet, ~et, ...

Lakóingatlan és lakótelek adásvételét, továbbá lakóingatlan, építését, bővítését, korszerűsítését vagy felújítását finanszírozó, illetve ilyen céllal korábban felvett hitel kiváltását szolgáló, Magyarország területén lévő ingatlanra alapított jelzálogjog és/vagy a Magyar Állam készfizető ...

A biztosítás történhet zárolt (nem kamatozó), elkülönített bankszámlán, amely csak akkor szabadul fel, ha a vámáru elhagyja az országot vagy olyan vállalkozók (pl. szállítmányozók, vámirodák stb.) segítségével, akik a vámáru vagy annak vámterhének bizonyos százalékáért (3-8%) ~et ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Készfizető kezes, Hitel, Kezesség, Kezes, Kötelezett?

◄ Készfizető kezes   Készfizetői kezesség ►
 
RSS Mobile