Kezdőlap (Készfizető kezesség)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Készfizető kezesség

Gazdaság  Készfizető kezes  Készfizetői kezesség

Készfizető kezesség
A készfizető kezes fizetési kötelezettségének teljesítését nem teheti függővé attól, hogy a hitelező milyen intézkedéseket tett követelése behajtása érdekében, és azok milyen eredménnyel jártak.
Hasonló tartalom: ...


Készfizető kezesség
Készfizető kezes az, akivel szemben a hitelező az adóstól, ill. más kezesektől függetlenül, elsődlegesen felléphet.

Készfizető kezesség

Olyan kezességtípus, amelynél az adós nemfizetése esetén a hitelező bank közvetlenül a kezeshez fordulhat a hitel törlesztése érdekében.

Készfizető kezességnél a kezes nem követelheti, hogy a hitelező először az adóstól kísérelje meg a tartozás behajtását. A hitelező tehát akár az adós, akár a kezes(ek), akár pedig mindannyiuk ellen fordulhat.

készfizető kezesség: az adós meg a kezes egyetemlegesen felel.
akkor alkalmazható, ha a felek a szerződésben kifejezetten ebben állapodnak meg.
bank által vállalt kezesség a PTK alapján lesz készfizető.

2) Készfizető kezesség: Ha ugyanazért a kötelezettségért egyidejűleg vagy egymásra tekintettél többen vállalnak kezességet, a kezesek kétség esetében egyetemlegesen felelnek.
A hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettség fogalma, csoportjai. + ...

§ készfizető kezesség: a kötelezett nem fizetése esetén a követelés azonnal behajtható a készfizető kezestől; a jogosultnak ez nagyobb biztosítékot jelent ...

az állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtott kölcsönök esetében - az erre vonatkozó külön jogszabályi rendelkezések szerinti feltételek fennállása esetén - kezességvállalási díj.

Két fajtája az egyszerű és a készfizető kezesség. Az egyszerű kezesség esetén először az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez nem sikerül, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést. Az ún.

Támogatás Az intézményi kezes által készfizető kezességvállalással biztosított ügyletek mögött költségvetési viszontgarancia áll. Ez lehetővé teszi azt, hogy a kezességvállalás díja alacsonyabb legyen a piaci díjnál.

úgy vehetnek fel hitelt lakás építéséhez, vásárlásához, hogy a támogatott kölcsön összege meghaladja a lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott legmagasabb arányát, a különbözetre az állam készfizető kezességet ...

A bank csak készfizető kezességvállalást fogad el, ebben az esetben a Kezes nem követelheti, hogy a bank a követelést először az adóstól hajtsa be.

I/40.

Két fajtáját különböztethető meg: egyszerű (sortartó) kezesség, illetve készfizető kezesség.

Két fajtája van, az egyszerű kezesség, valamint a készfizető kezesség. Egyszerű kezesség esetén a kezes vállalja, hogy ha az adós nem fizeti a hitelét, akkor ő maga fogja kifizetni helyette.

§ (1) bekezdésének b)-c), illetve e)-f) pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, a Diákhitel Központ, a kizárólag garanciavállalással, illetőleg készfizető kezesség vállalásával foglalkozó ...

Áthidaló kölcsön: A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességvállalásról szóló 2009. évi IV.

- a külföldi vállalkozóra,
- a kizárólag készfizető kezességet nyújtó részvénytársaságra, valamint
- a közhasznú társaságra
- az adó mértékére.

-hez benyújtandó hitelkérelméhez, készfizető kezességvállalásához illetve bankkártya igényléséhez* adtuk ki.

Azok az ügyfél szerződésében és annak mellékletét képező biztosítéki szerződésben felsorolt vagyontárgyak, vagyonelemek vagy egyéb fedezetek (például készfizető kezesség), amelyek arra szolgálnak, hogy biztosítsák, ...

Ilyen kapcsolatnak számít különösen a kezesség, a készfizető kezesség, a garancia és az egyéb biztosíték, a jogszabályon vagy szerződésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelősség, a közvetlen kereskedelmi függőség, ...

Szakosított hitelintézet, amelyre az alábbi legfontosabb szabályok vonatkoznak: nem gyűjthetnek betétet; pénzkölcsön nyújtását vagy jelzálogjog fedezete, vagy az állam készfizető kezességvállalása mellett végezhetik; ...

Az egyszerű kezesség esetén, előbb az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez sikertelen, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést. Az ún. készfizető kezesség esetében, a fizetést elmulasztó adós helyett, ...

más társaságok hiteleinek (pl. leányvállalatok hiteleinek) biztosítékául (különösen, de nem kizárólagosan: zálogjog bármely fajtáját egyetlen jelenleg és / vagy jövőben az adós tulajdonában levő eszközön, óvadékot, kezességet, készfizető kezességet, ...

Kezes az, aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni. A bank csak készfizető kezességvállalást fogad el: ekkor a Kezes nem követelheti, ...

építését, bővítését, korszerűsítését vagy felújítását finanszírozó, illetve ilyen céllal korábban felvett hitel kiváltását szolgáló, Magyarország területén lévő ingatlanra alapított jelzálogjog és/vagy a Magyar Állam készfizető kezességvállalásának ...

bankszámlán, amely csak akkor szabadul fel, ha a vámáru elhagyja az országot vagy olyan vállalkozók (pl. szállítmányozók, vámirodák stb.) segítségével, akik a vámáru vagy annak vámterhének bizonyos százalékáért (3-8%) készfizető kezességet vállalnak ...

Lásd még: Lásd még: Készfizető kezes, Kezesség, Hitel, Kezes, Kötelezettség

Gazdaság  Készfizető kezes  Készfizetői kezesség

 
RSS Mobile