Kezdőlap (Kereskedelmi bank)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Kereskedelmi bank

Gazdaság  Keresett mennyiség  Kereskedelmi gyakorlat

Kereskedelmi bank
A kereskedelmi bank típusa főleg az angolszász bankrendszerekre volt jellemző. E típusoknál a klasszikus banki szolgáltatások a legjellemzőbbek.
Kereskedelmi banki szolgáltatások közé tartozik:
- [számla]?vezetés, betétek gyűjtése (passzív bankügylet), ...


Kereskedelmi bankok
További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Bevezető
2. Bankrendszer kezdetei
3. Mi a bank?
4. kereskedelmi bankok fő tevékenysége
5. Univerzális bankok
6. Kereskedelmi bankok fő műveletei ...

A kereskedelmi bankok profitja a gyűjtött források kihelyezéséből származó hitelek után kapott kamatbevételek, valamint a betétek után kifizetett kamatok és működési költségek különbségéből fakadt.

Kereskedelmi bankok: a legszélesebb profilú pénzügyi intézmények, amelyek a bankügyletek szinte mindegyikével foglalkoznak (lásd a korábbi fejezeteket).
Betéti intézetek: a megtakarításokat hosszúlejáratú hitelforrásokká alakítják (pl. lakásépítést finanszírozó takarékpénztárak.).

kereskedelmi bank - a monetáris pénzintézetek alaptípusa, számlavezetéssel, betétgyűjtéssel és rövid távú hitelezéssel foglalkozó pénzügyi közvetítő intézmény.
készpénz - bankjegy vagy érme, a pénz egyik megjelenési formája, általában a monetáris hatóság (központi bank) passzívája.

2)~ok: a vállalatok kközötti pénzforgalom lebonyolítása, bankszámlapénz megteremtése
3)egyéb pénzintézetek (takarékpénztár, biztosító, tőzsde)
Pénz (modern): formailag a bankrendszer tartozása a bankrendszeren kívüli gazdasági szféra felé, hitelpénz.

~ok által kínált készpénzkímélő fizetési mód, mely valamely banknál vezetett számla terhére történő fizetést vagy bank-automatából történő készpénzfelvételt tesz lehetővé.
Bankközi Adós és Hitelinformációs Rendszer (BAR) ...

~nál elhelyezett megtakarítás.
bankcsőd
Azt jelenti, hogy a bank saját tőkéje nem elég az ügyfelek betéteinek visszafizetésére.

~ok jegybanknak történő értékpapírok beszámítási árának meghatározása. A jegybank az átadott értékpapírok névértékénél kevesebbet fizet, részben a felhalmozott kamat miatt, részben pedig a forgalomban lévő készpénzmennyiségének szabályozása érdekében.
volatilitás ...

~pénz:a ~ok által teremtett pénz, a ~ passzívája.
Jegybankpénz:a jegybank által teremtett pénz, a jegybank passzívája.

~: a pénzintézeti tevékenységek teljes körű, ügyfélköri korlát nélküli végzésére felhatalmazott pénzintézet. Pénzügyi vállalkozás: betétgyűjtés és pénzforgalmi szolgáltatás kivételével egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végez. Működhet Rt.-ként (Zrt. vagy Nyrt) vagy szövetkezetként.

A ~okat csak részvénytársasági formában lehet(ett) megalapítani, ekkor még a többségi tulajdonos mindegyik banknál az állam volt. Azóta természetesen ez megváltozott, a bankok nagy része magántulajdonban van, és ennél jóval több ~ létezik ma Magyarországon.

A ~ok lakossággal, illetve kisvállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeinek gyűjtőneve, a bank fő forrásgyűjtő területe. A klasszikus lakossági szolgáltatások közé tartozik a betétgyűjtés, a pénzforgalmi szolgáltatások és a fogyasztási hitelezés.

A ~ok által az MNB-nél elhelyezett pénzbetét.
Jegyzési időszak:
Azon időszak, amely alatt a befektetők a jegyzés útján megvásárolható állampapírokat (Kamatozó Kincstárjegy, Kincstári Takarékkötvény) jegyezhetik.

A ~ok nagy vállalkozásokkal és egyéb kiemelt ügyfelekkel (pl. más bankokkal, költségvetési szervekkel) kapcsolatos tevékenységeinek gyűjtőneve. A vállalati üzletág meghatározó szolgáltatása a hitelezés, de idetartoznak a vállalati betét-, és értékpapírügyletek is.
Nyomtatható verzió ...

A ~ok ún. pénzteremtő hitelt, míg a nem monetáris pénzintézetek ún. pénzújraelosztó hitelt nyújthatnak.

A ~ eszközei között fogja nyílvántartani az általunk kapott készpénzt, amellyel változatos műveletek sokaságát hajthatja végre, hogy a betétesei számára, köztük a mi számunkra is nyereséget termeljen, illetve biztosíthassa a számunkra ígért szolgáltatásokat.

A ~ok klasszikus tevékenységéhez (betétgyűjtés-hitelnyújtás) kapcsolódó instrumentum. A bank a betétet elhelyező betétesnek kamatot és a betétösszeg visszafizetését ígéri, az így szerzett forrást hitelezésre fordítja. Két legfontosabb fajtája a látra szóló és a lekötött betét.
BEVA ...

A ~oknál biztonságos őrzésre el lehet helyezni különböző értékpapírokat, részvényeket, betéti okiratokat. A bankok a letétek őrzéséért és kezeléséért díjat és kezelési költséget számítanak fel.
Likviditás ...

25. A ~ok csak a saját ügyfélkörükben használható számlapénzt tudnak létrehozni.
Igaz Hamis
Helyes! ...

A jegybank a ~oknak nyújtott refinanszírozási hitelkamatláb változtatásával kíván hatni a gazdaságban lévő pénzmennyiségre.
redisztribúció
Az állam az adó-, járulék-, satöbbi alapján elvont jövedelmeket meghatározott szempontok szerint újraelosztja az állampolgárok között.

M2 továbbá a ~ok által kibocsátott banki értékpapírok összege.
M4
M3 és a kamatozó kincstárjegy.

- Magánbankok, ~ok: Deutsche Bank
- Államok, kormányok (mostanában már ritka)
Milyen feltételekkel/kondíciókkal vegyen fel hitelt?

A többi bank, az ún. ~ok, amelyek az áruforgalom zavartalansága érdekében fejtik ki a tevékenységüket.

A különböző hitelek nyújtása a betétgyűjtés mellett a ~ok legjellemzőbb tevékenysége. Amikor a bank hitelt nyújt, lényegében pénzt ad az ügyfélnek későbbi visszafizetésre, kamat fejében.

A befektetési bankok a ~okkal ellentétben nem betétgyűjtéssel és hitel kihelyezéssel foglalkoznak, hanem a nagyvállalatok tőkeszükségleteinek kiszolgálásában játszanak fontos szerepet.

Feladata a pénzmennyiség szabályozása, a ~ok irányítása a tanult eszközökkel
~ok: magántulajdonban vannak - profit érdekeltek - hitelnyújtásnál, betételhelyezésnél, devizaműveletnél biztonságra, nyereségre törekednek.

A vállalkozásokat hitelekkel és kölcsönökkel hivatásszerűen a ~ok látják el. A hitel a jövő jövedelmezőségére, a várható eredményre alapoz.

Kötelező tartalék(ráta)
A ~ok az általuk gyűjtött betétek és egyéb források után - a tartalékráta által meghatározott százalékban - tartalékot kötelesek képezni a jegybanknál.
A tartalékráta emelése szűkíti, csökkentése növeli a gazdaságban lévő pénzmennyiséget.

BUBOR
Budapesti bankközi kamatláb, a ~ok kihelyezési rátájának átlaga, vagyis ez azt jelzi, hogy a bankok mennyiért adják egymásnak a pénzt.
Cash Flow
Egy adott időszakban megmutatja egy vállalkozás pénzügyi helyzetének alakulását.

A pénz- és tőkeáramlás legfontosabb közvetítői, a pénzügyi termékek és szolgáltatások forgalmazói a hitelintézetek (~ok, takarékszövetkezetek, jelzálogbankok), a befektetési vállalkozások (befektetési bankok, brókerek, dealerek, egyéni alkuszok).

Hitelbiztosítéki érték (HBÉ)
Az adott ~ által elfogadott értékbecslő szakértői véleménye tartalmazza a hitelbiztosítási értéket, amelyet a bank alapul vesz finanszírozás esetén.

Az MNB által hivatalosan meghirdetett kamatláb, ami hatással van a ~ok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.
Motivációs levél ...

Irányadó kamat (jegybanki alapkamat): Az irányadó kamat a ~ok által az MNB-nél elhelyezett kéthetes betétre fizetett kamat. Azért irányadó, mert alapvetően meghatározza a kamatok alakulását a gazdaságban.

Elsősorban az USA-ban elterjedt, mivel ott korábban törvény tiltotta a befektetési és ~i tevékenység együttes végzését.
Befektetési hitel Rövid lejáratú, értékpapírvásárláshoz nyújtott hitel, amikor a hitelező is részt vesz az értékpapír-ügylet lebonyolításában.

I/8. BUBOR: Budapest Interbank Offered Rate, budapesti bankközi kamatláb, a ~ok kihelyezési rátájának átlaga.

Kizárólag befektetési szolgáltatásokat - értékpapírügyleteket, tanácsadást, kibocsátás-szervezést, aláírást, jegyzési garanciavállalást, satöbbi - nyújtó bank. Elsősorban az USA-ban elterjedt, mivel ott korábban törvény tiltotta a befektetési és ~i tevékenység együttes végzését.

A hitelgarancia program célja a magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a hitelhez jutás lehetőségeinek javításával. A program keretében a garanciavállaló előre rögzített kockázatmegosztás mellett közvetlen kezességet vállal a finanszírozók (~ok és ...

június 17-én állapodott meg a Pesti Magyar ~kal bankjegyek kibocsátásáról 12 és fél millió forint értékben. Augusztus 6-án már forgalomba is került a két forintos, majd hamarosan az egy, öt, tíz és száz forintos Kossuth-bankó.

valamint az életbiztosítás és nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete mellett nyújtott folyószámlahitel termékek. Az Allianz Bank 41 fiókkal rendelkezik, és a hagyomásnyostól eltérő stratégiával és a biztosítói értékesítő hálózat erőteljes kihasználásával tér el a szokványos ~i ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Pénzügy, Hitel, Kamat, Értékpapír, Kockázat?

◄ Keresett mennyiség   Kereskedelmi gyakorlat ►
 
RSS Mobile