Kezdőlap (Kereskedelmi bank)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Kereskedelmi bank

Gazdaság  Keresett mennyiség  Kereskedelmi gyakorlat

Kereskedelmi bank
A kereskedelmi bank típusa főleg az angolszász bankrendszerekre volt jellemző. E típusoknál a klasszikus banki szolgáltatások a legjellemzőbbek.
Kereskedelmi banki szolgáltatások közé tartozik:
- [számla]?


Kereskedelmi bankok
További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Bevezető
2. Bankrendszer kezdetei
3. Mi a bank?
4. kereskedelmi bankok fő tevékenysége
5. Univerzális bankok
6. Kereskedelmi bankok fő műveletei ...

A kereskedelmi bankok profitja a gyűjtött források kihelyezéséből származó hitelek után kapott kamatbevételek, valamint a betétek után kifizetett kamatok és működési költségek különbségéből fakadt.

Kereskedelmi bankok: a legszélesebb profilú pénzügyi intézmények, amelyek a bankügyletek szinte mindegyikével foglalkoznak (lásd a korábbi fejezeteket).
Betéti intézetek: a megtakarításokat hosszúlejáratú hitelforrásokká alakítják (pl.

kereskedelmi bank - a monetáris pénzintézetek alaptípusa, számlavezetéssel, betétgyűjtéssel és rövid távú hitelezéssel foglalkozó pénzügyi közvetítő intézmény.

Kereskedelmi Bank/ hitelbank, üzleti bank:
Főként betétek gyűjtésével és hitelek nyújtásával foglalkozó pénzintézet.

2)kereskedelmi bankok: a vállalatok kközötti pénzforgalom lebonyolítása, bankszámlapénz megteremtése
3)egyéb pénzintézetek (takarékpénztár, biztosító, tőzsde) ...

kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, és néhány vállalkozói érdekképviseleti szövetség alapította abból a célból, hogy készfizető kezesség (garancia) vállalásával katalizátorként működjön közre a hazai kis- és középvállalkozások, ...

Kereskedelmi bankok által kínált készpénzkímélő fizetési mód, mely valamely banknál vezetett számla terhére történő fizetést vagy bank-automatából történő készpénzfelvételt tesz lehetővé.
Bankközi Adós és Hitelinformációs Rendszer (BAR) ...

Kereskedelmi banknál elhelyezett megtakarítás.
bankcsőd
Azt jelenti, hogy a bank saját tőkéje nem elég az ügyfelek betéteinek visszafizetésére.

Kereskedelmi bankok jegybanknak történő értékpapírok beszámítási árának meghatározása.

Kereskedelmi bankpénz:a kereskedelmi bankok által teremtett pénz, a kereskedelmi bank passzívája.
Jegybankpénz:a jegybank által teremtett pénz, a jegybank passzívája.

Kereskedelmi bank: a pénzintézeti tevékenységek teljes körű, ügyfélköri korlát nélküli végzésére felhatalmazott pénzintézet. Pénzügyi vállalkozás: betétgyűjtés és pénzforgalmi szolgáltatás kivételével egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végez.

A kereskedelmi bankokat csak részvénytársasági formában lehet(ett) megalapítani, ekkor még a többségi tulajdonos mindegyik banknál az állam volt.

A kereskedelmi bankok lakossággal, illetve kisvállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeinek gyűjtőneve, a bank fő forrásgyűjtő területe.

A kereskedelmi bankok által az MNB-nél elhelyezett pénzbetét.
Jegyzési időszak:
Azon időszak, amely alatt a befektetők a jegyzés útján megvásárolható állampapírokat (Kamatozó Kincstárjegy, Kincstári Takarékkötvény) jegyezhetik.

A kereskedelmi bankok nagy vállalkozásokkal és egyéb kiemelt ügyfelekkel (pl. más bankokkal, költségvetési szervekkel) kapcsolatos tevékenységeinek gyűjtőneve.

A kereskedelmi bankok ún. pénzteremtő hitelt, míg a nem monetáris pénzintézetek ún. pénzújraelosztó hitelt nyújthatnak.

A kereskedelmi bankok a közvetett tokeközvetítés szereploi, vagyis a megtakarítók rájuk bízzák szabadon lévo forrásaikat, s ezt a bankok kihelyezik úgy, hogy a végso döntéseket a pénzintézetek szakemberei hozzák meg.

A kereskedelmi bank eszközei között fogja nyílvántartani az általunk kapott készpénzt, amellyel változatos műveletek sokaságát hajthatja végre, hogy a betétesei számára, köztük a mi számunkra is nyereséget termeljen, ...

A kereskedelmi bankok klasszikus tevékenységéhez (betétgyűjtés-hitelnyújtás) kapcsolódó instrumentum. A bank a betétet elhelyező betétesnek kamatot és a betétösszeg visszafizetését ígéri, az így szerzett forrást hitelezésre fordítja.

A kereskedelmi bankoknál biztonságos őrzésre el lehet helyezni különböző értékpapírokat, részvényeket, betéti okiratokat. A bankok a letétek őrzéséért és kezeléséért díjat és kezelési költséget számítanak fel.
Likviditás ...

A jegybank a kereskedelmi bankoknak nyújtott refinanszírozási hitelkamatláb változtatásával kíván hatni a gazdaságban lévő pénzmennyiségre.
redisztribúció ...

- Magánbankok, kereskedelmi bankok: Deutsche Bank
- Államok, kormányok (mostanában már ritka)
Milyen feltételekkel/kondíciókkal vegyen fel hitelt?

A többi bank, az ún. kereskedelmi bankok, amelyek az áruforgalom zavartalansága érdekében fejtik ki a tevékenységüket.

A különböző hitelek nyújtása a betétgyűjtés mellett a kereskedelmi bankok legjellemzőbb tevékenysége. Amikor a bank hitelt nyújt, lényegében pénzt ad az ügyfélnek későbbi visszafizetésre, kamat fejében.

Az amerikai dollárok, melyek az Amerikai Egyesült Államok területén kívül található székhelyű kereskedelmi bankok aktiv és passzív műveleteiben vesznek részt.

A befektetési bankok a kereskedelmi bankokkal ellentétben nem betétgyűjtéssel és hitel kihelyezéssel foglalkoznak, hanem a nagyvállalatok tőkeszükségleteinek kiszolgálásában játszanak fontos szerepet.

Sokak számára ismerősek a kereskedelmi bankok által nyújtott ügyfélterminál (Home Banking) jellegű szolgáltatások, amelyek bankonként különbözhetnek.

Az ügyfelek megkeresnek egy kereskedelmi bankot a számlanyitási igényükkel, amely elszámolási számlát nyit számukra. Ez az elszámolási számla lehet betétszámla vagy folyószámla.

Feladata a pénzmennyiség szabályozása, a kereskedelmi bankok irányítása a tanult eszközökkel
kereskedelmi bankok: magántulajdonban vannak - profit érdekeltek - hitelnyújtásnál, betételhelyezésnél, devizaműveletnél biztonságra, nyereségre törekednek.

A vállalkozásokat hitelekkel és kölcsönökkel hivatásszerűen a kereskedelmi bankok látják el. A hitel a jövő jövedelmezőségére, a várható eredményre alapoz.

2) Refinanszírozás: hatást gyakorol a kereskedelmi bankok pénzkihelyezési tevékenységére, azok számára viszontleszámítolással, refinanszírozási hitel nyújtásával és egyéb megoldásokkal a kereskedelmi bank által igényelt időben pénzt biztosít.

A kereskedelmi bankok az általuk gyűjtött betétek és egyéb források után - a tartalékráta által meghatározott százalékban - tartalékot kötelesek képezni a jegybanknál.

A pénz- és tőkeáramlás legfontosabb közvetítői, a pénzügyi termékek és szolgáltatások forgalmazói a hitelintézetek (kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, jelzálogbankok), a befektetési vállalkozások (befektetési bankok, brókerek, dealerek, ...

BUBOR
Budapesti bankközi kamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga, vagyis ez azt jelzi, hogy a bankok mennyiért adják egymásnak a pénzt.

Az MNB által hivatalosan meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.
Motivációs levél ...

Irányadó kamat (jegybanki alapkamat): Az irányadó kamat a kereskedelmi bankok által az MNB-nél elhelyezett kéthetes betétre fizetett kamat. Azért irányadó, mert alapvetően meghatározza a kamatok alakulását a gazdaságban.

Elsősorban az USA-ban elterjedt, mivel ott korábban törvény tiltotta a befektetési és kereskedelmi banki tevékenység együttes végzését.

I/8. BUBOR: Budapest Interbank Offered Rate, budapesti bankközi kamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga.

szolgáltatásokat - értékpapírügyleteket, tanácsadást, kibocsátás-szervezést, aláírást, jegyzési garanciavállalást, satöbbi - nyújtó bank. Elsősorban az USA-ban elterjedt, mivel ott korábban törvény tiltotta a befektetési és kereskedelmi banki ...

székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a hitelhez jutás lehetőségeinek javításával. A program keretében a garanciavállaló előre rögzített kockázatmegosztás mellett közvetlen kezességet vállal a finanszírozók (kereskedelmi bankok és ...

A BUBOR fontos sarokmértékként szolgál a vállalati hitelezésben is, ahol a hitelek kamatlábát a kereskedelmi bankok gyakran ehhez mérten (BUBOR + X%) adják meg.

június 17-én állapodott meg a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal bankjegyek kibocsátásáról 12 és fél millió forint értékben. Augusztus 6-án már forgalomba is került a két forintos, majd hamarosan az egy, öt, tíz és száz forintos Kossuth-bankó.

Ha bemégy egy kereskedelmi bankba, ahol netalántán forgalmaznak ilyesmit, azt nyilván úgy teszik, hogy nekik is megérje. Itt lép be a következő elem: a piaci tájékozottság, informáltság.

megtakarítás fedezete mellett nyújtott folyószámlahitel termékek. Az Allianz Bank 41 fiókkal rendelkezik, és a hagyomásnyostól eltérő stratégiával és a biztosítói értékesítő hálózat erőteljes kihasználásával tér el a szokványos kereskedelmi banki ...

(szerk.) [1996]: Pénzügyi közvetítők: Kereskedelmi bankok. PANEM, Budapest, 23-49.
38 Lásd Várhegyi É. [1997]: Ki szavatol a pénzünk biztonságáért? Kézirat.

Lásd még: Lásd még: Pénzügy, Érték, Kamat, Hitel, Bank

Gazdaság  Keresett mennyiség  Kereskedelmi gyakorlat

 
RSS Mobile