Kezdőlap (Kereskedelmi bank)

 Gazdaság 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Gazdaság » Kereskedelmi bank


 

Kereskedelmi bank

Gazdaság  Keresett mennyiség  Kereskedelmi gyakorlat

Kereskedelmi bank
A kereskedelmi bank típusa főleg az angolszász bankrendszerekre volt jellemző. E típusoknál a klasszikus banki szolgáltatások a legjellemzőbbek.
Kereskedelmi banki szolgáltatások közé tartozik:
- [számla]?


ok
További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Bevezető
2. Bankrendszer kezdetei
3. Mi a bank?
4. ok fő tevékenysége
5. Univerzális bankok
6. ok fő műveletei ...

A kereskedelmi bankok profitja a gyűjtött források kihelyezéséből származó hitelek után kapott kamatbevételek, valamint a betétek után kifizetett kamatok és működési költségek különbségéből fakadt.

ok: a legszélesebb profilú pénzügyi intézmények, amelyek a bankügyletek szinte mindegyikével foglalkoznak (lásd a korábbi fejezeteket).
Betéti intézetek: a megtakarításokat hosszúlejáratú hitelforrásokká alakítják (pl.

kereskedelmi bank - a monetáris pénzintézetek alaptípusa, számlavezetéssel, betétgyűjtéssel és rövid távú hitelezéssel foglalkozó pénzügyi közvetítő intézmény.

/ hitelbank, üzleti bank:
Főként betétek gyűjtésével és hitelek nyújtásával foglalkozó pénzintézet.

2)kereskedelmi bankok: a vállalatok kközötti pénzforgalom lebonyolítása, bankszámlapénz megteremtése
3)egyéb pénzintézetek (takarékpénztár, biztosító, tőzsde) ...

ok, takarékszövetkezetek, és néhány vállalkozói érdekképviseleti szövetség alapította abból a célból, hogy készfizető kezesség (garancia) vállalásával katalizátorként működjön közre a hazai kis- és középvállalkozások, ...

Kereskedelmi bankok által kínált készpénzkímélő fizetési mód, mely valamely banknál vezetett számla terhére történő fizetést vagy bank-automatából történő készpénzfelvételt tesz lehetővé.
Bankközi Adós és Hitelinformációs Rendszer (BAR) ...

nál elhelyezett megtakarítás.
bankcsőd
Azt jelenti, hogy a bank saját tőkéje nem elég az ügyfelek betéteinek visszafizetésére.

Kereskedelmi bankok jegybanknak történő értékpapírok beszámítási árának meghatározása.

: a pénzintézeti tevékenységek teljes körű, ügyfélköri korlát nélküli végzésére felhatalmazott pénzintézet. Pénzügyi vállalkozás: betétgyűjtés és pénzforgalmi szolgáltatás kivételével egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végez.

A kereskedelmi bankokat csak részvénytársasági formában lehet(ett) megalapítani, ekkor még a többségi tulajdonos mindegyik banknál az állam volt.

A oknál biztonságos őrzésre el lehet helyezni különböző értékpapírokat, részvényeket, okiratokat, bérelni lehet továbbá széfet is.

A kereskedelmi bankok lakossággal, illetve kisvállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeinek gyűjtőneve, a bank fő forrásgyűjtő területe.

A ok által az MNB-nél elhelyezett pénzbetét.
Jegyzési időszak:
Azon időszak, amely alatt a befektetők a jegyzés útján megvásárolható állampapírokat (Kamatozó Kincstárjegy, Kincstári Takarékkötvény) jegyezhetik.

A kereskedelmi bankok ún. pénzteremtő hitelt, míg a nem monetáris pénzintézetek ún. pénzújraelosztó hitelt nyújthatnak.

A ok a közvetett tokeközvetítés szereploi, vagyis a megtakarítók rájuk bízzák szabadon lévo forrásaikat, s ezt a bankok kihelyezik úgy, hogy a végso döntéseket a pénzintézetek szakemberei hozzák meg.

A kereskedelmi bank eszközei között fogja nyílvántartani az általunk kapott készpénzt, amellyel változatos műveletek sokaságát hajthatja végre, hogy a betétesei számára, köztük a mi számunkra is nyereséget termeljen, ...

A ok klasszikus tevékenységéhez (betétgyűjtés-hitelnyújtás) kapcsolódó instrumentum. A bank a betétet elhelyező betétesnek kamatot és a betétösszeg visszafizetését ígéri, az így szerzett forrást hitelezésre fordítja.

A jegybank a kereskedelmi bankoknak nyújtott refinanszírozási hitelkamatláb változtatásával kíván hatni a gazdaságban lévő pénzmennyiségre.
redisztribúció ...

A többi bank, az ún. ok, amelyek az áruforgalom zavartalansága érdekében fejtik ki a tevékenységüket.

A különböző hitelek nyújtása a betétgyűjtés mellett a kereskedelmi bankok legjellemzőbb tevékenysége. Amikor a bank hitelt nyújt, lényegében pénzt ad az ügyfélnek későbbi visszafizetésre, kamat fejében.

Az amerikai dollárok, melyek az Amerikai Egyesült Államok területén kívül található székhelyű ok aktiv és passzív műveleteiben vesznek részt.

A befektetési bankok a kereskedelmi bankokkal ellentétben nem betétgyűjtéssel és hitel kihelyezéssel foglalkoznak, hanem a nagyvállalatok tőkeszükségleteinek kiszolgálásában játszanak fontos szerepet.

Sokak számára ismerősek a ok által nyújtott ügyfélterminál (Home Banking) jellegű szolgáltatások, amelyek bankonként különbözhetnek.

Az ügyfelek megkeresnek egy kereskedelmi bankot a számlanyitási igényükkel, amely elszámolási számlát nyit számukra. Ez az elszámolási számla lehet betétszámla vagy folyószámla.

Feladata a pénzmennyiség szabályozása, a ok irányítása a tanult eszközökkel
ok: magántulajdonban vannak - profit érdekeltek - hitelnyújtásnál, betételhelyezésnél, devizaműveletnél biztonságra, nyereségre törekednek.

A vállalkozásokat hitelekkel és kölcsönökkel hivatásszerűen a kereskedelmi bankok látják el. A hitel a jövő jövedelmezőségére, a várható eredményre alapoz.

A ok az általuk gyűjtött betétek és egyéb források után - a tartalékráta által meghatározott százalékban - tartalékot kötelesek képezni a jegybanknál.

A pénz- és tőkeáramlás legfontosabb közvetítői, a pénzügyi termékek és szolgáltatások forgalmazói a hitelintézetek (kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, jelzálogbankok), a befektetési vállalkozások (befektetési bankok, brókerek, dealerek, ...

BUBOR
Budapesti bankközi kamatláb, a ok kihelyezési rátájának átlaga, vagyis ez azt jelzi, hogy a bankok mennyiért adják egymásnak a pénzt.

Az MNB által hivatalosan meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.
Motivációs levél ...

Lásd még: Lásd még: Pénzügy, Kamat, Érték, Hitel, Bank

Gazdaság  Keresett mennyiség  Kereskedelmi gyakorlat

 
RSS Mobile