Kezdőlap (Inkasszó)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Inkasszó

Gazdaság  Ingatlanhitel  Inkrementális

Inkasszó
A(z) Inkasszó fogalma
Más szóval: beszedési megbízás.Lényege, hogy nem a fizető fél kezdeményezi, hanem a kedvezményezett.


Az okmányos inkasszó fizetési módot gyakran alkalmazzák olyan esetben, ha az áru vételárának megfizetése sem akkreditívvel, sem kezességgel, vagy egyéb módon nem biztosított.

- akkreditív, okmányos inkasszó, bankgarancia, bankkezesség, céghitelnyújtás, adásvételi ár, szerződés teljesítése
Külkereskedelmi technika I. - ajánlat, szerződés, INCOTERMS
Nemzetközi ügyletek
Pénzügyek
Nemzetközi pénzügyek
Operációkutatás
Menedzsment - I. Zh-ra
Számvitel II.

inkasszó
Más néven beszedési megbízás. Lényege: a jogosult kezdeményezi (tehát, akinek tartoznak) azzal, hogy a beszedés folyamatát elindítja a bankjának adott ilyen irányú megbízással.

inkasszó
Az "inkasszó" szó alatt a hétköznapi életben a ? korábban azonnali - beszedést értjük. Jogi és gazdasági értelemben az inkasszó magát a "beszedést, beszedési megbízást" jelenti, melynek több altípusa van.

Inkasszó (Azonnali beszedési megbízás)
Az a megbízás, mely során a számlatulajdonos (jogosult) megbízza a bankot, hogy számlája javára, a kötelezett pénzforgalmi bankszámlája terhére meghatározott összeget szedjen be. Lehet egyszerű és okmányos inkasszó.

Inkasszóhányad: a befolyt és az esedékes előírt díjak hányadosa.
Időszakos biztosítások: határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot.

Inkasszó
Az üzletben résztvevő partnerek közül - bankján keresztül - az által a fél által kezdeményezett fizetési mód, aki jogosult az adott összegre (pl. közüzem).
részletesen » ...

Inkasszó (azonnali beszedési megbízás)
2009. november 01. napjával helyére lépett a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzésen alapuló átutalás
Instrumentum ...

Inkasszó
Az egymással üzleti kapcsolatban álló partnerek megállapodást kötnek arra, hogy a pénzügyi teljesítés olyan módon történik, hogy a jogosult (pl. közüzemi vállalat) az adott összegre - bankján keresztül - beszedési megbízást indíthat, ...

Inkasszó
Fizetési mód, melynek lényege az, hogy a szerződő felek megegyeznek arra vonatkozóan, hogy az adott áru vagy szolgáltatás ellenértékét a kötelezett úgy fizeti meg, hogy a jogosult fél azt a számlájáról leemelheti. (pl. közüzemi díjbeszedés).
Nyomtatható verzió ...

83. Inkasszó esetén a számláról történő pénzmozgás kezdeményezője maga a számla felett rendelkező, azaz a fizetésre kötelezett ügyfél.
Igaz Hamis
Helyes! ...

Azonnali inkasszó
Más néven azonnal beszedési megbízás. Olyan átutalás, melyet a jogosult fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája leterhelődik a kötelezettség összegével.
B ...

okmányos inkasszó
Külkereskedelemben használt fogalom, amikor az exportőr megbízza saját bankját, hogy maga vagy valamely levelező bankja segítségével követelését hajtsa be.
oligarchia ...

Beszedési megbízás, inkasszó: jogosult (szállító) azzal bízza meg a bankját, hogy követelését a fizetésre kötelezettől a bankszámlák közötti elszámolás útján szedje le
fajtái:
- határidős ...

- inkasszó (beszedési megbízás): banknak beszedési kérelem.. azonnali (prompt)inkasszó/határidős: utóbbinál bizonyos határidőn belül a vevő reklamálhat ...

A fizetés módja lehet: átutalás, készpénzátutalási megbízás ("sárga csekk"), beszedési megbízás (inkasszó).

A PayPal elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet azok hitelkártyás fizetéssel, banki átutalással vagy inkasszómegbízással tölthetnek fel lakossági vagy céges bankszámlájukról. Internetes vásárlások során nem kell bizalmas hitelkártya- vagy számlaadatokat megadni ill.

(éves díjfizetés, inkasszó, bankkártás fizetés a legkedvezőbb)
Alkuszi megbízás: A megkötés után rendszerünk automatikusan küldi az alkuszi megbízást aláírva.

Ebből következik, hogy a gyakorlatban miért hívják a bankszámlát is folyószámlának: a bankszámlának is a mindenkor aktuális egyenlegét lehet felhasználni, hiszen a különböző banki követeléseket, inkasszót automatikusan levonják a banki számítástechnikai rendszerek a bankszámlán levő egyenlegből, ...

számlatulajdonos felhatalmazása valamilyen díj rendszeres inkasszójára.
CTQ
Critical to quality. Valamely termék, szolgáltatás alapvető jellemzői, amelynek bizonyos szintet el kell érnie a vevői igények kielégítése érdekében.

A pénzforgalom alapvetően a következő csatornákon keresztül zajlik: a készpénzfizetéseken és készpénzkímélő eszközökön keresztül (például bankkártyákon, váltókon, csekkeken) keresztül, valamint készpénz nélküli eszközökön [bankszámlapénz]?es átutalásokon, inkasszón és akkreditíven keresztül.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Kibocsátás, Finanszírozás, Befektetés, Adó, Refinanszíroz?

◄ Ingatlanhitel   Inkrementális ►
 
RSS Mobile