Kezdőlap (Hozzáadott érték)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Hozzáadott érték

Gazdaság  Hozamindex  Humántőke

hozzáadott érték
Nemzetgazdasági szinten a bruttó kibocsátás és a termelő fogyasztás különbsége. Konkrét vállalkozás esetében az árbevétel és a vásárolt áruk vagy szolgáltatások értékének különbsége.
hozzátartozói baleseti nyugellátás ...


Hozzáadott érték: adott időszak alatt megtermelt végső felhasználásra kerülő áruk összértéke, = a gazd-i szereplők bruttó jövedelme. Bruttó kib mínusz termelői fogy ...

Bruttó hozzáadott érték növekedés a program hatására:
A támogatott vállalat által előállított bruttó hozzáadott érték, kedvezményezetti adatszolgáltatás alapján.

Többlet hozzáadott érték: a fejlesztésből származó többlet nettó árbevétel, amelyből a következő költségek kerülnek levonásra:anyag-, félkésztermék, alkatrész költség;energia költség; berendezések amortizációja; anyagjellegű szolgáltatások; ...

Hozzáadott érték típusú adó, mert a termelési, értékesítési láncban a levonásos technika miatt minden vertikum esetén csak az értéknövekedés után keletkezik adófizetési kötelezettség. Az eladási árban nem szerepel az input adó.

Hozzáadott érték: vásárolt anyagokért és szolgáltatásokért fizetett összeg és az értékesített termékekért és/vagy szolgáltatásokért kapott összeg különbsége.
Áfa jellemzői:
- fogyasztási típusú, ...

Hozzáadott értékadó, magyarul általános forgalmi adó, de nevezik értéknövekedési vagy értéktöbblet adónak is.
részletesen »
[1] 2 ...

- Hozzáadott érték-adó: a beszerzés és az értékesítés minden fázisa csak a hozzáadott érték után adózik.
- Összfázisú adó: az adót a termeléstől a fogyasztásig minden értékesítési fázisban meg kell fizetni.

- nagy hozzáadott értéket teremtő rész: nem anyagi: tudás, információ
- kis hozzáadott érték: anyagi, alárendelt, beszállító
A kihívás: Új gazdaságfejlődési kor küszöbén állunk: ...

Gazdasági Hozzáadott Érték (Economic Value Added, EVA) NOPAT (NOPAT - Net Operating Profit After Tax, azaz Nettó Adózás utáni Nyereség) - [Átlagos tőke*WACC (Weighted Average of Cost of Capital, súlyozott tőkeköltség)]. Az EVA (S.

Hozzáadott érték típusú, ami azt jelenti, hogy az áru termelésében, szolgáltatás előállításában, ...

Mi is a tanácsadó hozzáadott értéke, és miért kell ehhez legtöbbször külső céget/személyt igénybe venni, ha mindehhez úgyis szükség van a belső szakemberek közreműködésére? Először nézzük meg, milyen esetben lehet a belső tanácsadókra támaszkodni! ...

(hozzáadott érték szerint forgalmi adózás) Ez egy többlépcsős, nettó értékadó, tehát fokozatonként mindig arra kell fizetni, melyet a termelés és elosztás lépcsőjében a termék teljes értékéhez hozzátettek.

Az értéknövekedési adózás lényege, hogy az adót az egyes termelési és értékesítési fázisokra vetik ki, a termékhez az egyes fázisokban hozzáadott érték alapján.

Gibraltár tagja az EK-nak, bár a közös vámtarifák, mezőgazdasági korlátozások és a hozzáadott értékadó (VAT) kötelezettségek nem vonatkoznak rá.

költségszámítási rendszer): Lényege az általános költségek olyan felosztása, mely tükrözi a ráfordítások mögött rejlő tevékenységeknek a termék előállításában betöltött szerepét. Nem csak kalkuláció, hanem szemléletmód is, célja a hozzáadott értéket ...

biztosítási díjszinten már nem tudják - vagy nem akarják - folytatni tovább az árversenyt és nem hajlandók további árcsökkentésre: az átlagos mennyiségi kiszolgálás és az irreálisan alacsony díjak helyett inkább a tartalomra és a hozzáadott értékre ...

Forgalmi típusú adó, általános jellegű, a termelés, forgalmazás minden szakaszában meg kell fizetni, mégsem halmozódik, mert az áfa összegéből levonható a beszerzés után fizetett adó, így minden fázisban csak a "hozzáadott érték" adózik.

A magyar jogszabályok előírják a cégek főtevékenységének illetve többi tevékenységének nyilvántartását a cégnyilvántartás keretén belül. Főtevékenységnek számít az a tevékenység, amelyből a cég hozzáadott értékének legnagyobb hányada.

szükséges alapanyagok, szolgáltatások megvásárlásakor azok árában felszámolják az áfa értékét is. A tényleges áfa fizetés a fizetendő és az előzetesen felszámított áfa különbözetéből fog adódni. Ez az érték határozza meg a hozzáadott érték áfáját.

Ezzel szemben a fizetendő áfa a továbbértékesített termékek árának áfa tartalma. Adott vállalat esetén a tényleges áfa-fizetési kötelezettség a fizetendő és az előzetesen felszámított áfa különbözete, amely végső soron a hozzáadott érték áfá-ja.

Fordítandók : angol: Milton Friedman, John Kenneth Galbraith, hozzáadott érték, Carl Menger, monopolisztikus verseny, Nagy Világválság, ösztönzés (közgazdaságtan), Joseph E.

A GDP csak a gazdaságban előállított hozzáadott értéket méri. A gazdaság egy év alatti bruttó kibocsátása, a gazdaság éves tranzakcióinak összértéke a GDP-nek többszöröse.

Lásd még: Lásd még: Érték, Pénzügy, Költség, Munka, Termelés

Gazdaság  Hozamindex  Humántőke

 
RSS Mobile