Kezdőlap (Gazdasági növekedés)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Gazdasági növekedés

Gazdaság  Gazdasági mutató  Gazdasági racionalitás

Gazdasági növekedés: bővített- egyszerű- szűkített(csökk. a GDP) újraterm.
Szükséglet: Hiányérzet, amely cselekvést vált ki önmaga megszüntetésére. Csop:optimista felo.


gazdasági növekedés
Az a jelenség, amikor az egymás utáni időszakokban a megtermelt áruk és szolgáltatások ellenértékének összege növekszik egy adott földrajzi területen.
gazdaságosság ...

Gazdasági növekedés: az ország gazd-i teljesítményének bővölése, GDP-vel mérik.
Gazdasági rendszerek: ...

A gazdasági növekedés modelljei azt vizsgálják, hogyan mehet végbe növekedés az egyensúly fennmaradása mellett.

gazdasági növekedés üteme tartósan 3-5% körül várható
kis-középvállalkozások támogatása növekszik
a bankrendszer vállalkozásbarátabb lesz, kedvezőbb hitelkonstrukciók ...

A gazdasági növekedés odaát van...
...Mármint a mienkénél gyorsabban fejlődő környező országokban. A hazai stagnálás stratégiaváltásra ösztönözte a magyar vállalatokat.

A gazdasági növekedés az ÜHG-emisszió kibocsátásának visszaszorítása mellett is lehetséges, sőt, olykor kedvezőbb hatások

Módszertana ...

a gazdasági növekedés jelentős lassulása, időszakos visszaesése. Leegyszerűsítve a GDP csökkenését, vagy a növekedésének lassulását értjük recesszió alatt.
A rendezett munkaügyi kapcsolatok: ...

A gazdasági növekedést a termelés és a fogyasztás folyamatos növekedése biztosítja. Az utóbbi időben azonban az USA-ban a fogyasztás egyre nagyobb mértékben hitelből folyt.

- a gazdasági növekedés beindítását tűzte ki célként. Mindig konkrét projekteket finanszíroz, amelyek általában kapcsolódnak egyéb ipari, illetve szolgáltatási ágakhoz. Nem egyetlen intézményt jelent, a Világbank-csoport tagjai a következők: ...

A Római Klub első jelentésének (A növekedés határai) sikerült a köztudatban megingatnia a folytonos gazdasági növekedés mítoszát.

Meghatározói az általános gazdasági helyzet az ingatlan közelében, az ingatlanpiaci keresletet és kínálatot befolyásoló tényezők, így például a kamatszint és a gazdasági növekedés mértékének alakulása.

A 70-es években bekövetkezett világgazdasági válság hatására a gazdasági növekedés lelassult, és ez súlyosan érintette az alacsony fejlettségű, gazdaságilag függő helyzetben lévő országokat.

Általános cél a hosszú távú gazdasági növekedés biztosítása. Lényeges pontja, hogy az állam pótlólagos keresletet teremtsen, amelyhez automatikus illetve diszkrecionális eszközöket alkalmaz. Ez a keynesi felfogás lényege.

kereskedelem tilalmával a cél az integrált piac védelme, a piac zavartalan működésének megteremtése, a piaci kereskedelemben résztvevők esélyegyenlőségének biztosítása, egy magas fokú köz-, illetve befektetői bizalom elérése és a gazdasági növekedés ...

A magas reálkamatok révén a monetáris restrikció, vagyis a hitelezési tevékenység jegybanki eszközökkel történő korlátozása működik, miközben a költségvetési politika expanzív, de ez gazdasági növekedést nem, egyensúlytalanságot annál jobban okoz.

Consumer Sentiment - ennek az indexnek a növekedését elsősorban az erős gazdasági növekedés, a bérek emelkedése, részvények árainak emelkedése, és az életszínvonal emelkedése hajtja.

1957-ben, az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződésben a szociálpolitikai elképzelés azzal hozható összefüggésbe, mely szerint a gazdasági növekedés egyenes következménye az életkörülmények ugrásszerű javulása.

Stagfláció esetén a magas inflációhoz egy alacsony gazdasági növekedés, vagy épp recesszió és magas munkanélküliség párosul. Maga a szó a "stagnálás" és az "infláció" szavak összevonásából keletkezett.

Az euróra való áttérés feltehetőleg újabb lendületet ad a gazdasági növekedésnek, miután megszűnnek a pénzváltási költségek és kockázatok, csökkennek a kamatok (ami olcsóbbá teszi a vállalkozások finanszírozását), ...

Gyakran célszerűbb a vásárlóerő paritáson vett érték, vagy csupán az éves növekményének (gazdasági növekedés) vizsgálata.

A "stagfláció" jelentése: Közgazdaságban: olyan magas áremelkedési ütem, amely lassú gazdasági növekedéssel vagy akár hanyatlással, illetve magas munkanélküliséggel párosul.

Európai Beruházási Alap: Az Európai Beruházási Bank forrásaiból 1992-ben létrehozott alap feladata a tagállamok gazdasági növekedésének és munkahelyteremtésének támogatása. A kétmilliárd ECU-s alapnak összesen kb.

A példa az ország gazdasági növekedése és az ország részvényárai közti összefüggést mutatja be.

A magas inflációnak és a gazdasági stagnálásnak (nulla körüli gazdasági növekedésnek) az együttese egy gazdaságban.
[Fel]
Származtatott (derivatív ügylet) ...

Milyen árfolyam- és kamatpolitikát folytatnak a vezető jegybankok, milyenek a makrogazdasági folyamatok (gazdasági növekedés, infláció, stb.).

És egy utolsó kérédés: vajon rájön e valaha az ember, hogy a csak a természettel szimbiózisban élve tud megmaradni, és nem akkor, ha a gazdasági növekedést bálványozzuk, és fogyasztunk gombnyomásra?
Válasz
Mr.Kat ...

Mit kell tudni a forintosításról, "fair bankokról"?
A magyar gazdasági növekedésről
Internet: jön a gyors és biztonságos fizetés
MNB: indul a kifizetés
Jön a devizahitelek forintosítása
Rengeteg a nem lakott lakás ...

A Magyar Nemzeti Bank a jegybanki kamatról önállóan dönt, szintjének meghatározásával képes megvalósítani két fő célját: az árstabilitás - azaz a gazdasági növekedést leginkább elősegítő, alacsony inflációs szint - elérését, ...

Ezért a monetáris rendszer sajátossága, hogy működésének alapfeltétele, a folytonos gazdasági növekedés mellett (ami a kamat fedezetéhez szükséges), hogy a gazdasági szereplők jelentős hányada folyamatosan el legyen adósodva.

Komoly empirikus és teoretikus bizonyítékok szólnak továbbá amellett, hogy a járadékszerző csoportok és elosztási koalíciók térnyerése aláássa a hosszú távú gazdasági növekedés feltételeit, mert csökkenti az új technológiák adaptálásának képességét, ...

Lásd még: Lásd még: Érték, Pénzügy, Politika, Kamat, Munka

Gazdaság  Gazdasági mutató  Gazdasági racionalitás

 
RSS Mobile