Kezdőlap (Gazdasági növekedés)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Gazdasági növekedés

Gazdaság  Gazdasági mutató  Gazdasági racionalitás

Gazdasági növekedés: bővített- egyszerű- szűkített(csökk. a GDP) újraterm.
Szükséglet: Hiányérzet, amely cselekvést vált ki önmaga megszüntetésére. Csop:optimista felo.


gazdasági növekedés
Az a jelenség, amikor az egymás utáni időszakokban a megtermelt áruk és szolgáltatások ellenértékének összege növekszik egy adott földrajzi területen.
gazdaságosság ...

Gazdasági növekedés: az ország gazd-i teljesítményének bővölése, GDP-vel mérik.
Gazdasági rendszerek: ...

A gazdasági növekedés modelljei azt vizsgálják, hogyan mehet végbe növekedés az egyensúly fennmaradása mellett.
A keynesi típusú növekedési modellek megjelenésével azonnal megindult azok neoklasszikus bírálata és a bírálatok nyomán alakultak ki a neoklasszikus növekedési elméletek.

gazdasági növekedés üteme tartósan 3-5% körül várható
kis-középvállalkozások támogatása növekszik
a bankrendszer vállalkozásbarátabb lesz, kedvezőbb hitelkonstrukciók ...

A gazdasági növekedés az ÜHG-emisszió kibocsátásának visszaszorítása mellett is lehetséges, sőt, olykor kedvezőbb hatások

Módszertana ...

a gazdasági növekedés jelentős lassulása, időszakos visszaesése. Leegyszerűsítve a GDP csökkenését, vagy a növekedésének lassulását értjük recesszió alatt.
A rendezett munkaügyi kapcsolatok: ...

A gazdasági növekedést a termelés és a fogyasztás folyamatos növekedése biztosítja. Az utóbbi időben azonban az USA-ban a fogyasztás egyre nagyobb mértékben hitelből folyt.

- a gazdasági növekedés beindítását tűzte ki célként. Mindig konkrét projekteket finanszíroz, amelyek általában kapcsolódnak egyéb ipari, illetve szolgáltatási ágakhoz. Nem egyetlen intézményt jelent, a Világbank-csoport tagjai a következők:
1. Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank - IBRD ...

Meghatározói az általános gazdasági helyzet az ingatlan közelében, az ingatlanpiaci keresletet és kínálatot befolyásoló tényezők, így például a kamatszint és a gazdasági növekedés mértékének alakulása.

Feladata a célállamok gazdasági növekedésének és munkahelyteremtésének támogatása. Kockázati tőkét biztosít a kis- és középvállalkozásoknak (SME), különösen az új cégeknek és technológia-központú vállalkozásoknak.

A bennfentes kereskedelem tilalmával a cél az integrált piac védelme, a piac zavartalan működésének megteremtése, a piaci kereskedelemben résztvevők esélyegyenlőségének biztosítása, egy magas fokú köz-, illetve befektetői bizalom elérése és a gazdasági növekedés elősegítése.

A magas reálkamatok révén a monetáris restrikció, vagyis a hitelezési tevékenység jegybanki eszközökkel történő korlátozása működik, miközben a költségvetési politika expanzív, de ez gazdasági növekedést nem, egyensúlytalanságot annál jobban okoz.

1957-ben, az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződésben a szociálpolitikai elképzelés azzal hozható összefüggésbe, mely szerint a gazdasági növekedés egyenes következménye az életkörülmények ugrásszerű javulása.

Stagfláció esetén a magas inflációhoz egy alacsony gazdasági növekedés, vagy épp recesszió és magas munkanélküliség párosul. Maga a szó a "stagnálás" és az "infláció" szavak összevonásából keletkezett.

Az euróra való áttérés feltehetőleg újabb lendületet ad a gazdasági növekedésnek, miután megszűnnek a pénzváltási költségek és kockázatok, csökkennek a kamatok (ami olcsóbbá teszi a vállalkozások finanszírozását), bővül és egyszerűsödik a külkereskedelem, ...

48. Tobin, J.: Pénz és gazdasági növekedés. KJK, Budapest, 1984.
50. Vadas Gábor: Wealth portfolio of Hungarian households - Urban legends and facts, MNB Tanulmányok 68., Budapest, 2007
« Előző oldal ...

Gyakran célszerűbb a vásárlóerő paritáson vett érték, vagy csupán az éves növekményének (gazdasági növekedés) vizsgálata.

A "stagfláció" jelentése: Közgazdaságban: olyan magas áremelkedési ütem, amely lassú gazdasági növekedéssel vagy akár hanyatlással, illetve magas munkanélküliséggel párosul.

A példa az ország gazdasági növekedése és az ország részvényárai közti összefüggést mutatja be. Nem tudjuk mi lesz egy ország fejlettségi szintje 10-20 év múlva, azt se, hogy a részvények mennyit fognak emelkedni, de ha a GDP növekszik, akkor azzal a részvényáraknak is lépést kell tartani.

A magas inflációnak és a gazdasági stagnálásnak (nulla körüli gazdasági növekedésnek) az együttese egy gazdaságban.
[Fel]
Származtatott (derivatív ügylet) ...

Milyen árfolyam- és kamatpolitikát folytatnak a vezető jegybankok, milyenek a makrogazdasági folyamatok (gazdasági növekedés, infláció, stb.). Az elemzők és a befektetők tehát ezen tényezők figyelembe vételével értékelik a vállalatokat, és hoznak döntéseket.

Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. " ...

A 2015-ös adószabályok
Mit kell tudni a forintosításról, "fair bankokról"?
A magyar gazdasági növekedésről
Internet: jön a gyors és biztonságos fizetés
MNB: indul a kifizetés
Jön a devizahitelek forintosítása
Rengeteg a nem lakott lakás ...

A Magyar Nemzeti Bank a jegybanki kamatról önállóan dönt, szintjének meghatározásával képes megvalósítani két fő célját: az árstabilitás - azaz a gazdasági növekedést leginkább elősegítő, alacsony inflációs szint - elérését, valamint a pénzügyi stabilitás fenntartását.

A hitel visszafizetésekor a pénz megszűnik. Ezért a monetáris rendszer sajátossága, hogy működésének alapfeltétele, a folytonos gazdasági növekedés mellett (ami a kamat fedezetéhez szükséges), hogy a gazdasági szereplők jelentős hányada folyamatosan el legyen adósodva.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Érték, Pénzügy, Politika, Kamat, Munka?

◄ Gazdasági mutató   Gazdasági racionalitás ►
 
RSS Mobile