Kezdőlap (Gazdálkodás)

 Gazdaság 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Gazdaság » Gazdálkodás


 

Gazdálkodás

Gazdaság  Garantált alapok  Gazdaság egyensúlya

Pénzgazdálkodás alatt egy vállalat [pénzeszköz]?einek adott időszak alatti gazdálkodását értjük. A gazdálkodás kerete kiterjedhet a készpénzre, számlapénzre, értékpapírokra, stb.


Tervgazdálkodás
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
Megtekintett lap ...

Extenzív gazdálkodás Extenzív gazdálkodás fogalma lakásvásárlási hitel lakáshitel hitelátváltás
" Hitelre Van Szükségem
Laptető " ...

Gazdálkodás
A gazdasági muveletek céltudatos megszervezése, a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű felhasználására irányuló tevékenység.

Gazdálkodás: a szűkös erőforrások és a korlátlan szükségletek összehangolása.
Preferencia: valamely megoldás előnyben részesítése más megoldásokkal szemben. A preferenciarendszer a lehetőségek sorba rendezése.

Gazdálkodás azt jelenti, hogy az adott eredmény eléréséhez minimális erőforrás ráfordításra, illetve adott erőforrásokkal maximális eredmény elérésére törekszünk.

Gazdálkodás: adott eredmény eléréséhez minimális erőforrásráfordításra, adott erőforrásokkal max eredmény elérésére törekszünk.

Gazdálkodási forma kódja:a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását a pályázat kiírója a pályázók körének meghatározásához és az ellenőrzéshez használja (vö. statisztikai szám).

A gazdálkodás és a gazdaságszervezés alapkérdései
A gazdálkodás lényege: a szűkös (korlátozottan rendelkezésre álló) erőforrások optimális felhasználására való törekvés.

A gazdálkodás megszervezése szerint
Önállóan gazdálkodó: valamilyen előirányzattal önállóan rendelkezik
Részben önállóan gazdálkodó
Kincstári körhöz való tartozás szerint ...

Bérgazdálkodás:
A vállalat céljainak megfelelő munkavállalók megszerzése, megtartása, és a kívánt teljesítmény kiváltása, az erőforrás-gazdálkodási követelmények és a munkavállalói érdekek párhuzamos érvényesítése
Bérindexelés: ...

pénzgazdálkodás
A vállalat adott időszaki pénzeszközivel való gazdálkodás, amely kiterjed a készpénz-, lekötött betétek és értékpapírokkal lebonyolított tranzakciókra.
pénz időérték ...

tervgazdálkodás
A szocialista gazdasági rendszer jellemzője volt, amelyben a gazdaság következő időszaki teljesítményét részletes (egyébként nem reális) ágazati tervekre bontották.

Pénzgazdálkodás
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával és az eszközök alkalmazásával kapcsolatos pénzügyi műveletek összessége, ehhez kapcsolódó jogszabályok és intézmények rendszere.
Pénzügyi vállalkozás ...

Devizagazdálkodás. A devizagazdálkodás a pénzintézetek külföldi pénznemben végzett tevékenységére vonatkozó jegybanki szabályozást jelöli. Az MNB a devizagazdálkodás központi szerve.

Készletgazdálkodás
A készletgazdálkodás feladata, hogy a megfelelő termék, megfelelő időben, megfelelő mennyiségben és minőségben, megfelelő kísérő információkkal ellátva, a megfelelő helyen rendelkezésre álljon.
Leltár ...

Készletgazdálkodás területei:
1. beszerzés
- anyagrendelés anyagszükséglet számításból (anyagmérlegből) ...

Készletgazdálkodás: az a vállalati tevékenység, melynek célja, hogy az anyagi folyamatok zavartalanságát a gazdaságosság követelményeit is figyelembe véve biztosítsa.

Hulladékgazdálkodás
Az a tudatos, tervszerű tevékenység, amely a hulladék kiküszöbölése, keletkezésének megszüntetése, illetve mérséklése, az elkerülhetetlenül keletkező hulladék megfelelő gyűjtése és lehetőség szerinti hasznosítása, ...

Eltérő gazdálkodási módszerek az AC csoportokban
rendelés:
előrejelzés időhorizontja ...

Bérgazdálkodás és ösztönzés
Bérgazdálkodás a bérpolitika kialakításával kezdődik, ami azon intézkedések és módszerek összességét jelenti, amelyek segítségével megvalósítjuk a vállalkozói célokat, operatív feladatokat.

gazdálkodási alapelvek
az elszámolás alapelemei: költségnemek, költséghelyek, költségszámítási objektumok
költségelszámolási technikák, belső teljesítményátadások, elszámolóárak ...

A gazdálkodás külső és belső feltételei - az EU-ba való belépésünk ezt csak tovább fokozza - folyamatosan szigorodnak.

- gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, a cég által a létesítő okiratban megjelölt tevékenységi köröket a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint, továbbá statisztikai számjelét; ...

Mivel a gazdálkodás, a termelés, a kereskedelem napjainkban már egyre inkább 'határok felettivé válik', gyakorlatilag minden makrogazdasági változás közvetlenül vagy közvetve hatással lehet az árfolyamok alakulására.

Extenzív gazdálkodás
A táj adottságait figyelembe vevő, a természeti étékek megőrzését lehetővé tevő gazdálkodási formák összessége.
Nyomtatható verzió ...

EXPANZÍV GAZDÁLKODÁSPOLITIKA
A monetáris expanzió, a gazdaságpolitikának a pénzkínálat növelésével, és a kamatlábak csökkentésével, a gazdaság élénkítésének irányába tett erőfeszítése.

Megszűnt gazdálkodási forma
Gazdasági munkaközösség
Közös vállalat
Oktatói munkaközösség
Polgári jogi társaság
Művészeti alkotóközösség
Közhasznú társaság
Egyes jogi személyek vállalata
Egyéb, máshova nem sorolt vállalat ...

Humán gazdálkodás
15. Munkaerő
A vállalkozások nagy része alkalmazottakat foglalkoztat, ezek Egyszerűsített és Normál alkalmazásban állhatnak. A Normál foglalkoztatott munkaideje a munkaszerződésben szabályozott.

A pénztár gazdálkodását és tartalékainak változását előre bemutató rövid távú (éves) és hosszú távú (öt évre szóló) terv.
[Tmny. 4. § (2) bekezdés n) pontja]
Pihenőnap ...

Szűkösség és gazdálkodás

A közgazdaságtan egyik feladata a szűkös erőforrásokkal való gazdálkodás az igények és szükségletek minél teljesebb kielégítése érdekében.

"Vállalati pénzgazdálkodás és profitmenedzsment" szeminárium,
TRAINEX
Multikulturális oktatási program tanár-tréningje
Másképp Alapítvány - Soros Alapítvány ...

a. Szabad devizagazdálkodás:
a Nemzetközi Valutaalap elgondolásai szerint szabadon végezhetőek a devizaműveletek és
piaci mechanizmusok érvényesülnek.
b. Gazdasági integrációk által meghatározott devizagazdálkodás: ...

Lásd még: Lásd még: Érték, Pénzügy, Költség, Hitel, Munka

Gazdaság  Garantált alapok  Gazdaság egyensúlya

 
RSS Mobile