Kezdőlap (Gazdálkodás)

 Gazdaság 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Gazdaság » Gazdálkodás


 

Gazdálkodás

Gazdaság  Garantált alapok  Gazdaság egyensúlya

Pénzgazdálkodás alatt egy vállalat [pénzeszköz]?einek adott időszak alatti gazdálkodását értjük. A gazdálkodás kerete kiterjedhet a készpénzre, számlapénzre, értékpapírokra, stb.


Terv
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
Megtekintett lap ...

Extenzív gazdálkodás Extenzív gazdálkodás fogalma lakásvásárlási hitel lakáshitel hitelátváltás
" Hitelre Van Szükségem
Laptető " ...


A gazdasági muveletek céltudatos megszervezése, a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű felhasználására irányuló tevékenység.

Gazdálkodás: a szűkös erőforrások és a korlátlan szükségletek összehangolása.
Preferencia: valamely megoldás előnyben részesítése más megoldásokkal szemben. A preferenciarendszer a lehetőségek sorba rendezése.

azt jelenti, hogy az adott eredmény eléréséhez minimális erőforrás ráfordításra, illetve adott erőforrásokkal maximális eredmény elérésére törekszünk.

Gazdálkodás: adott eredmény eléréséhez minimális erőforrásráfordításra, adott erőforrásokkal max eredmény elérésére törekszünk.

i forma kódja:a gazdasági szervezetek i forma szerinti osztályozását a pályázat kiírója a pályázók körének meghatározásához és az ellenőrzéshez használja (vö. statisztikai szám).

A gazdálkodás és a gazdaságszervezés alapkérdései
A gazdálkodás lényege: a szűkös (korlátozottan rendelkezésre álló) erőforrások optimális felhasználására való törekvés.

A megszervezése szerint
Önállóan gazdálkodó: valamilyen előirányzattal önállóan rendelkezik
Részben önállóan gazdálkodó
Kincstári körhöz való tartozás szerint ...

Bérgazdálkodás:
A vállalat céljainak megfelelő munkavállalók megszerzése, megtartása, és a kívánt teljesítmény kiváltása, az erőforrás-gazdálkodási követelmények és a munkavállalói érdekek párhuzamos érvényesítése
Bérindexelés: ...

pénz
A vállalat adott időszaki pénzeszközivel való , amely kiterjed a készpénz-, lekötött betétek és értékpapírokkal lebonyolított tranzakciókra.
pénz időérték ...

tervgazdálkodás
A szocialista gazdasági rendszer jellemzője volt, amelyben a gazdaság következő időszaki teljesítményét részletes (egyébként nem reális) ágazati tervekre bontották.

Pénz
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával és az eszközök alkalmazásával kapcsolatos pénzügyi műveletek összessége, ehhez kapcsolódó jogszabályok és intézmények rendszere.
Pénzügyi vállalkozás ...

Devizagazdálkodás. A devizagazdálkodás a pénzintézetek külföldi pénznemben végzett tevékenységére vonatkozó jegybanki szabályozást jelöli. Az MNB a devizagazdálkodás központi szerve.

Készlet
A készlet feladata, hogy a megfelelő termék, megfelelő időben, megfelelő mennyiségben és minőségben, megfelelő kísérő információkkal ellátva, a megfelelő helyen rendelkezésre álljon.
Leltár ...

Hulladékgazdálkodás
Az a tudatos, tervszerű tevékenység, amely a hulladék kiküszöbölése, keletkezésének megszüntetése, illetve mérséklése, az elkerülhetetlenül keletkező hulladék megfelelő gyűjtése és lehetőség szerinti hasznosítása, ...

Eltérő i módszerek az AC csoportokban
rendelés:
előrejelzés időhorizontja ...

Szoftvergazdálkodás
Meghatározás: A vállalatnál használt szoftverek körének felmérése (l. szofver leltár) és a szoftverekkel kapcsolatos teendők (pl. biztonsági frissítések) megszervezése.

Bér és ösztönzés
Bér a bérpolitika kialakításával kezdődik, ami azon intézkedések és módszerek összességét jelenti, amelyek segítségével megvalósítjuk a vállalkozói célokat, operatív feladatokat.

gazdálkodási alapelvek
az elszámolás alapelemei: költségnemek, költséghelyek, költségszámítási objektumok
költségelszámolási technikák, belső teljesítményátadások, elszámolóárak ...

- i formáját, tevékenységének felsorolását, a cég által a létesítő okiratban megjelölt tevékenységi köröket a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint, továbbá statisztikai számjelét; ...

Mivel a gazdálkodás, a termelés, a kereskedelem napjainkban már egyre inkább 'határok felettivé válik', gyakorlatilag minden makrogazdasági változás közvetlenül vagy közvetve hatással lehet az árfolyamok alakulására.

Extenzív
A táj adottságait figyelembe vevő, a természeti étékek megőrzését lehetővé tevő i formák összessége.
Nyomtatható verzió ...

EXPANZÍV GAZDÁLKODÁSPOLITIKA
A monetáris expanzió, a gazdaságpolitikának a pénzkínálat növelésével, és a kamatlábak csökkentésével, a gazdaság élénkítésének irányába tett erőfeszítése.

Megszűnt i forma
Gazdasági munkaközösség
Közös vállalat
Oktatói munkaközösség
Polgári jogi társaság
Művészeti alkotóközösség
Közhasznú társaság
Egyes jogi személyek vállalata
Egyéb, máshova nem sorolt vállalat ...

Humán gazdálkodás
15. Munkaerő
A vállalkozások nagy része alkalmazottakat foglalkoztat, ezek Egyszerűsített és Normál alkalmazásban állhatnak. A Normál foglalkoztatott munkaideje a munkaszerződésben szabályozott.

A pénztár át és tartalékainak változását előre bemutató rövid távú (éves) és hosszú távú (öt évre szóló) terv.
[Tmny. 4. § (2) bekezdés n) pontja]
Pihenőnap ...

Szűkösség és gazdálkodás

A közgazdaságtan egyik feladata a szűkös erőforrásokkal való gazdálkodás az igények és szükségletek minél teljesebb kielégítése érdekében.

"Vállalati pénz és profitmenedzsment" szeminárium,
TRAINEX
Multikulturális oktatási program tanár-tréningje
Másképp Alapítvány - Soros Alapítvány ...

a. Szabad devizagazdálkodás:
a Nemzetközi Valutaalap elgondolásai szerint szabadon végezhetőek a devizaműveletek és
piaci mechanizmusok érvényesülnek.
b. Gazdasági integrációk által meghatározott devizagazdálkodás: ...

unk elméleti nézőpontból csakúgy, mint a gyakorlati teljesítmény szempontjából ellentétbe került az emberiség alapvető érdekeivel. ....

Bankfelügyelet A hitelintézetek állami felügyelete, melynek célja a prudenciális szempontok érvényesítése a bankok gazdálkodásában, és a nagyméretű, pénzügyi rendszert veszélyeztető pénzügyi válságok kialakulásának megakadályozása.

Lásd még: Lásd még: Érték, Pénzügy, Költség, Munka, Hitel

Gazdaság  Garantált alapok  Gazdaság egyensúlya

 
RSS Mobile