Kezdőlap (Forgóeszköz)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Forgóeszköz

Gazdaság  Forgatmány  Forgóeszközhitel

Forgóeszközhitel
A(z) Forgóeszközhitel fogalma
Hitel, melyet forgóeszköz finanszírozása nyújt a pénzintézet. Vállalati hiteltípus, általában 1éves vagy rövidebb futamidejű.


Forgóeszköz alatt a magyar számvitel azokat az eszközöket érti, amelyek csak rövidtávon (nagyjából 1 évig) maradnak a gazdálkodó egység tulajdonában. Értékük és mennyiségük az idő függvényében folyamatosan változhat.

Forgóeszközök: ...

Forgóeszközhitelek: céljuk a termelés ciklikusságából adódó váltoforgóeszközigény kielégítéséhez finanszírozást biztosítani. Ennek keretében a bank az egész vállalati tevékenységet finanszírozza, tehát a hiteldöntést megelőzően a vállalat pénzügyi helyzetét alaposan fel kell mérni.

forgóeszköz
A gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegében az Eszköz oldalon belüli kategória. Jellemzője, hogy a vállalat érdekeit rövid távon, tehát 1 éven belül szolgálja. Főbb részei: készletek, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, pénzeszközök.

Forgóeszköz
Azok az eszközök, melyek előre láthatólag egy évnél kevesebb ideig szolgálják a vállalkozás céljait.
Források (Passzívák) ...

~ök típusai
készletek:
anyagok , áruk, befejezetlen termelés...
követelések:
áruszáll-ból, szolg (vevők)
váltókövetelések
egyéb követelések ...

~hitel
Általában egy évnél rövidebb futamidejű, ~ finanszírozására szolgáló vállalati hitel típus.
Garancia ...

~ök részaránya = ~ök / Eszközök összesen
Leglikvidebb eszközök aránya = (Pénzeszközök + Értékpapírok) / Eszközök összesen
Vevői tartozások részaránya = Vevők / Eszközök összesen ...

~ök (B): azok az anyagi és nem anyagi javak , amelyek a vállalkozási tevékenységet nem tartósan - max.1 évig - szolgálják, könnyen átalakulnak, megváltoztatják alakjukat. (készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök).

~ök között kimutatott részesedések értékelése
A ~ök között kimutatott részesedések beszerzési értékének megállapítására a számviteli törvény általános előírásai vonatkoznak, vagyis a beszerzési ár részét képezi a részesedések szerzésével kapcsolatban felmerült, ...

A ~ök egy termelési ciklusban vesznek részt, egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozást.
A készletek anyagok (alap-, segéd és üzemanyagok), áruk, göngyölegek, termékek (befejezetlen, félkész és késztermékek).

A ~ök csoportjába a pénzeszközök és azok az eszközök tartoznak, amelyek egy működési ciklusban elhasználódnak átalakulnak, illetve szokásos üzletmenetet feltételezve egy éven belül pénzeszközzé alakulnak. ...

Mik a ~ök?
A számvitelben ~ a neve azoknak az eszközöknek, amelyek nem maradnak hosszú ideig a vállalkozás vagyonában.

~
Jellemzője, hogy a vállalat érdekeit rövid távon, tehát 1 éven belül szolgálja. Főbb részei: készletek, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, pénzeszközök.

~ök / Eszközök összesen
Arról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövid távon befektetett eszközök értéke. Ez utalhat a vállalkozás tevékenységének ~ igényességére.
-Készletek fordulatszáma ...

~ hitelek a gyorsan megtérülő eszközök finanszírozására
Beruházási hitelek, melyek hosszú megtérülési idejűek és visszafizetésük a hozadékból lehetséges.
Visszafizetés forrása alapján lehet
Árbevételből
Jövedelemből
Egyéb forrásból (pl. átadott adózott eredmény) ...

~ vásárlás
hitelkiváltás, üzletrész,- részvény vásárlás
exporttal kapcsolatos tevékenységekhez
Egyéb feltételek ...

~ök
a bizományosi díjat és opciós díjat nem kötelező aktiválni, de lehet; ha nem lett aktiválva, akkor költségként leírandó (vételi opció díja: pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként), vagy időben elhatárolható, realizáláskor kivezetendő,
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ...

~ök finanszírozásához nyújtott, 1 éven belüli lejáratú hitel.
rövid pozíció ...

A ~ök és rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa.
likviditási mutatók
A fizetőképességi helyzetet bemutató mérőszámok. Az egyes mutatók között alapvetően a figyelembe vett likvid, és nem likvid eszközök köre szerint van különbség, amelyekből hányadosokat lehet számítani.

B. ~ök:
I. Készletek: éven belüli eszközök készletei, például anyagok, áruk, félkész-, befejezetlen-, késztermékek
II. Követelések: tipikus formája a vevők, ami a vállalat értékesítéséből származó kintlévőség ...

A ~ök között nyilvántartott értékpapírok fogalma, megjelenése a beszámolóban, analitikus és főkönyvi nyilvántartása, a gazdasági események bizonylatolása, elszámolása. A saját részvényekkel, üzletrészekkel kapcsolatos elszámolások, saját tőkével való kapcsolatuk.

Rövid lejáratú ~-finanszírozás likviditási nehézségek áthidalására. A hitel igénybevétele valamint törlesztése folyószámláról indított terhelések (átutalások), illetve a folyószámlára beérkező jóváírások alapján történik.

Fordulatok száma jelzi, hogy adott időszak alatt (általában egy éven belül) a ~ök a körforgás minden szakaszán hányszor haladtak keresztül. Azt is jelzi, hogy egységnyi ~-lekötéssel hány forint árbevétel érhető el. Számítása: nettó árbevétel / ~ök átlagos állománya.

A lakossági hitelek lehetnek személyi hitelek és áruvásárláshoz, illetve szolgáltatások vásárlásához kötődő hitelek, a vállalkozói hitelek alapesetei az éven belüli ~ hitel, folyószámlahitel (rulírozó hitel), éven túli ~ hitel és beruházási hitel.

Új Széchenyi Hitelprogram
Beruházási hitel
~ hitel
Széchenyi kártya ...

Támogatás által indukált beruházások nagysága: A magánberuházás a projekt összköltség és az összes állami támogatás különbsége, beleértve a tartós ~ beruházást és a támogatott területre betelepülő vállalkozások által a támogatott területen végrehajtott beruházásokat is.

Áruvásárlási hitel, fogyasztási hitel. Folyószámlahitel. Jelzáloghitel. Lombardhitel. Diákhitel. ~hitel. Beruházási hitel. Fix és változó kamatozású hitel. Forint és devizahitel. Hitelek kockázatai. Teljes Hiteldíj Mutató (THM).

Fejlesztési hitel
Olyan beruházás finanszírozása, melyek célja a vállalkozás jövedelemteremtő képességének fokozása, kiegészítve hosszú lejáratú tartós ~ finanszírozással.
Félszoba
Olyan szoba, amelynek hasznos alapterülete 6-12 nm közé esik.

A vállalati vagyon az újratermelésben betöltött szerepe szerint felsorolva a mérlegben, összértékük megegyezik a forrásokkal. Főbb eszközcsoportok: befektetett eszközök, ~ök és az aktív időbeli elhatárolások. pl: gépek, berendezések stb.
EURIBOR
Európai irányadó bankközi kamatláb.

mint háttérnorma értelmében vagyon mindaz, amelyet a számvitelről szóló törvény álló- vagy ~nek minősít. Nem csupán a csőd- vagy felszámolási eljárás során meglévő vagyon tartozik ide, hanem az is, amit a rendelkezésre jogosult személy ezt követően, az eljárás ideje alatt szerez.

lakásvásárlási/építési hitel, beruházási hitel, ~ finanszírozási hitel, )
A hitel/kölcsön devizaneme szerint: forint hitel, deviza alapú hitel, devizában nyújtott hitel ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Érték, Pénzügy, Hitel, Vállalkozás, Kamat?

◄ Forgatmány   Forgóeszközhitel ►
 
RSS Mobile