Kezdőlap (Forgóeszköz)

 Gazdaság 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Gazdaság » Forgóeszköz


 

Forgóeszköz

Gazdaság  Forgatmány  Forgóeszközhitel

Forgóeszközhitel
A(z) Forgóeszközhitel fogalma
Hitel, melyet forgóeszköz finanszírozása nyújt a pénzintézet. Vállalati hiteltípus, általában 1éves vagy rövidebb futamidejű.


alatt a magyar számvitel azokat az eszközöket érti, amelyek csak rövidtávon (nagyjából 1 évig) maradnak a gazdálkodó egység tulajdonában. Értékük és mennyiségük az idő függvényében folyamatosan változhat.

ök: ...

Forgóeszközhitel
Általában egy évnél rövidebb futamidejű, forgóeszköz finanszírozására szolgáló hitel.
részletesen » ...

Ráadásul a rulírozó hitel kényelmes finanszírozási forma, hiszen a vállalkozás határozza meg, hogy mikor és mennyit törleszt. Mindemellett a vállalkozás vevőinek fizetési haladékot biztosíthat, ezzel is versenyelőnyre tehet szert.

Forgóeszközhitelek: céljuk a termelés ciklikusságából adódó váltoforgóeszközigény kielégítéséhez finanszírozást biztosítani.


A gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegében az Eszköz oldalon belüli kategória. Jellemzője, hogy a vállalat érdekeit rövid távon, tehát 1 éven belül szolgálja.

Forgóeszköz
Azok az eszközök, melyek előre láthatólag egy évnél kevesebb ideig szolgálják a vállalkozás céljait.
Források (Passzívák) ...

ök típusai
készletek:
anyagok , áruk, befejezetlen termelés...
követelések:
áruszáll-ból, szolg (vevők)
váltókövetelések
egyéb követelések ...

Forgóeszközök részaránya = Forgóeszközök / Eszközök összesen
Leglikvidebb eszközök aránya = (Pénzeszközök + Értékpapírok) / Eszközök összesen
Vevői tartozások részaránya = Vevők / Eszközök összesen ...

növekmény: beruházáshoz kapcsolódó, a termelés, szolgáltatás beindításával, növelésével összefüggő egyszeri és egyben tartós növekmény.

A forgóeszköz-finanszírozás szükségessége és finanszírozási formái. Finanszírozási stratégiák. Forgóeszköz szükséglet megállapításának módjai.

A ök egy termelési ciklusban vesznek részt, egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozást.
A készletek anyagok (alap-, segéd és üzemanyagok), áruk, göngyölegek, termékek (befejezetlen, félkész és késztermékek).

A forgóeszközök csoportjába a pénzeszközök és azok az eszközök tartoznak, amelyek egy működési ciklusban elhasználódnak átalakulnak, illetve szokásos üzletmenetet feltételezve egy éven belül pénzeszközzé alakulnak. ...

Mik a ök?
A számvitelben a neve azoknak az eszközöknek, amelyek nem maradnak hosszú ideig a vállalkozás vagyonában.

A vállalati forgóeszköz-gazdálkodás a vállalkozás rövidtávon lekötött eszközeivel kapcsolatos tevékenység.


Jellemzője, hogy a vállalat érdekeit rövid távon, tehát 1 éven belül szolgálja. Főbb részei: készletek, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, pénzeszközök.

Forgóeszközök / Eszközök összesen
Arról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövid távon befektetett eszközök értéke. Ez utalhat a vállalkozás tevékenységének forgóeszköz igényességére.
-Készletek fordulatszáma ...

hitelek a gyorsan megtérülő eszközök finanszírozására
Beruházási hitelek, melyek hosszú megtérülési idejűek és visszafizetésük a hozadékból lehetséges.
Visszafizetés forrása alapján lehet ...

forgóeszköz vásárlás
hitelkiváltás, üzletrész,- részvény vásárlás
exporttal kapcsolatos tevékenységekhez
Egyéb feltételek ...

ök
a bizományosi díjat és opciós díjat nem kötelező aktiválni, de lehet; ha nem lett aktiválva, akkor költségként leírandó (vételi opció díja: pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként), vagy időben elhatárolható, realizáláskor kivezetendő, ...

Forgóeszközök finanszírozásához nyújtott, 1 éven belüli lejáratú hitel.
rövid pozíció ...

A ök közül, a készletek az olyan cikkek, amelyek a közvetlen termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa.
likviditási mutatók ...

B. ök:
I. Készletek: éven belüli eszközök készletei, például anyagok, áruk, félkész-, befejezetlen-, késztermékek
II. Követelések: tipikus formája a vevők, ami a vállalat értékesítéséből származó kintlévőség ...

A forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok fogalma, megjelenése a beszámolóban, analitikus és főkönyvi nyilvántartása, a gazdasági események bizonylatolása, elszámolása.

Rövid lejáratú -finanszírozás likviditási nehézségek áthidalására. A hitel igénybevétele valamint törlesztése folyószámláról indított terhelések (átutalások), illetve a folyószámlára beérkező jóváírások alapján történik.

A pénzügyi válság egyik nagy vesztesei azok a vállkozók, akik most szeretnének beruházási, illetve forgóeszköz hitelhez jutni. Sajnos eddig sem volt egyszerű a céges hitel igénylés ma meg egyszerűen lehetetlen.

Új Széchenyi Hitelprogram
Beruházási hitel
hitel
Széchenyi kártya ...

Támogatás által indukált beruházások nagysága: A magánberuházás a projekt összköltség és az összes állami támogatás különbsége, beleértve a tartós forgóeszköz beruházást és a támogatott területre betelepülő vállalkozások által a támogatott ...

Folyószámlahitel. Jelzáloghitel. Lombardhitel. Diákhitel. hitel. Beruházási hitel. Fix és változó kamatozású hitel. Forint és devizahitel. Hitelek kockázatai. Teljes Hiteldíj Mutató (THM).

A vállalati vagyon az újratermelésben betöltött szerepe szerint felsorolva a mérlegben, összértékük megegyezik a forrásokkal. Főbb eszközcsoportok: befektetett eszközök, forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások. pl: gépek, berendezések stb.

Fejlesztési hitel
Olyan beruházás finanszírozása, melyek célja a vállalkozás jövedelemteremtő képességének fokozása, kiegészítve hosszú lejáratú tartós finanszírozással.

- kötelezettségvállalási hitel: hitelkeret, fizetési kötelezettségek vállalása
Célja szerint:
- forgóeszközhitel: egy éven belüli, egy éven túli
- beruházási hitelek: (fejlesztési)
- ingatlanhitelek: jelzáloghitel, építési hitel ...

Lásd még: Lásd még: Pénzügy, Érték, Hitel, Vállalkozás, Kamat

Gazdaság  Forgatmány  Forgóeszközhitel

 
RSS Mobile