Kezdőlap (Forgóeszköz)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Forgóeszköz

Gazdaság  Forgatmány  Forgóeszközhitel

Forgóeszközhitel
A(z) Forgóeszközhitel fogalma
Hitel, melyet forgóeszköz finanszírozása nyújt a pénzintézet. Vállalati hiteltípus, általában 1éves vagy rövidebb futamidejű.


Forgóeszköz alatt a magyar számvitel azokat az eszközöket érti, amelyek csak rövidtávon (nagyjából 1 évig) maradnak a gazdálkodó egység tulajdonában. Értékük és mennyiségük az idő függvényében folyamatosan változhat.

Forgóeszközök: ...

Forgóeszközhitelek: céljuk a termelés ciklikusságából adódó váltoforgóeszközigény kielégítéséhez finanszírozást biztosítani. Ennek keretében a bank az egész vállalati tevékenységet finanszírozza, tehát a hiteldöntést megelőzően a vállalat pénzügyi helyzetét alaposan fel kell mérni.

forgóeszköz
A gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegében az Eszköz oldalon belüli kategória. Jellemzője, hogy a vállalat érdekeit rövid távon, tehát 1 éven belül szolgálja. Főbb részei: készletek, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, pénzeszközök.

Forgóeszköz
Azok az eszközök, melyek előre láthatólag egy évnél kevesebb ideig szolgálják a vállalkozás céljait.
Források (Passzívák) ...

Forgóeszközök típusai
készletek:
anyagok , áruk, befejezetlen termelés...
követelések:
áruszáll-ból, szolg (vevők)
váltókövetelések
egyéb követelések ...

Forgóeszközhitel
Általában egy évnél rövidebb futamidejű, forgóeszköz finanszírozására szolgáló vállalati hitel típus.
Garancia ...

Forgóeszközök részaránya = Forgóeszközök / Eszközök összesen
Leglikvidebb eszközök aránya = (Pénzeszközök + Értékpapírok) / Eszközök összesen
Vevői tartozások részaránya = Vevők / Eszközök összesen ...

Forgóeszközök (B): azok az anyagi és nem anyagi javak , amelyek a vállalkozási tevékenységet nem tartósan - max.1 évig - szolgálják, könnyen átalakulnak, megváltoztatják alakjukat. (készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök).

Forgóeszközök között kimutatott részesedések értékelése
A forgóeszközök között kimutatott részesedések beszerzési értékének megállapítására a számviteli törvény általános előírásai vonatkoznak, vagyis a beszerzési ár részét képezi a részesedések szerzésével kapcsolatban felmerült, ...

A forgóeszközök egy termelési ciklusban vesznek részt, egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozást.
A készletek anyagok (alap-, segéd és üzemanyagok), áruk, göngyölegek, termékek (befejezetlen, félkész és késztermékek).

A forgóeszközök csoportjába a pénzeszközök és azok az eszközök tartoznak, amelyek egy működési ciklusban elhasználódnak átalakulnak, illetve szokásos üzletmenetet feltételezve egy éven belül pénzeszközzé alakulnak. ...

Mik a forgóeszközök?
A számvitelben forgóeszköz a neve azoknak az eszközöknek, amelyek nem maradnak hosszú ideig a vállalkozás vagyonában.

Forgóeszköz
Jellemzője, hogy a vállalat érdekeit rövid távon, tehát 1 éven belül szolgálja. Főbb részei: készletek, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, pénzeszközök.

Forgóeszközök / Eszközök összesen
Arról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövid távon befektetett eszközök értéke. Ez utalhat a vállalkozás tevékenységének forgóeszköz igényességére.
-Készletek fordulatszáma ...

Forgóeszköz hitelek a gyorsan megtérülő eszközök finanszírozására
Beruházási hitelek, melyek hosszú megtérülési idejűek és visszafizetésük a hozadékból lehetséges.
Visszafizetés forrása alapján lehet
Árbevételből
Jövedelemből
Egyéb forrásból (pl. átadott adózott eredmény) ...

forgóeszköz vásárlás
hitelkiváltás, üzletrész,- részvény vásárlás
exporttal kapcsolatos tevékenységekhez
Egyéb feltételek ...

Forgóeszközök
a bizományosi díjat és opciós díjat nem kötelező aktiválni, de lehet; ha nem lett aktiválva, akkor költségként leírandó (vételi opció díja: pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként), vagy időben elhatárolható, realizáláskor kivezetendő,
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ...

Forgóeszközök finanszírozásához nyújtott, 1 éven belüli lejáratú hitel.
rövid pozíció ...

A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa.
likviditási mutatók
A fizetőképességi helyzetet bemutató mérőszámok. Az egyes mutatók között alapvetően a figyelembe vett likvid, és nem likvid eszközök köre szerint van különbség, amelyekből hányadosokat lehet számítani.

B. Forgóeszközök:
I. Készletek: éven belüli eszközök készletei, például anyagok, áruk, félkész-, befejezetlen-, késztermékek
II. Követelések: tipikus formája a vevők, ami a vállalat értékesítéséből származó kintlévőség ...

A forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok fogalma, megjelenése a beszámolóban, analitikus és főkönyvi nyilvántartása, a gazdasági események bizonylatolása, elszámolása. A saját részvényekkel, üzletrészekkel kapcsolatos elszámolások, saját tőkével való kapcsolatuk.

Rövid lejáratú forgóeszköz-finanszírozás likviditási nehézségek áthidalására. A hitel igénybevétele valamint törlesztése folyószámláról indított terhelések (átutalások), illetve a folyószámlára beérkező jóváírások alapján történik.

Fordulatok száma jelzi, hogy adott időszak alatt (általában egy éven belül) a forgóeszközök a körforgás minden szakaszán hányszor haladtak keresztül. Azt is jelzi, hogy egységnyi forgóeszköz-lekötéssel hány forint árbevétel érhető el. Számítása: nettó árbevétel / forgóeszközök átlagos állománya.

A lakossági hitelek lehetnek személyi hitelek és áruvásárláshoz, illetve szolgáltatások vásárlásához kötődő hitelek, a vállalkozói hitelek alapesetei az éven belüli forgóeszköz hitel, folyószámlahitel (rulírozó hitel), éven túli forgóeszköz hitel és beruházási hitel.

Új Széchenyi Hitelprogram
Beruházási hitel
Forgóeszköz hitel
Széchenyi kártya ...

Támogatás által indukált beruházások nagysága: A magánberuházás a projekt összköltség és az összes állami támogatás különbsége, beleértve a tartós forgóeszköz beruházást és a támogatott területre betelepülő vállalkozások által a támogatott területen végrehajtott beruházásokat is.

Áruvásárlási hitel, fogyasztási hitel. Folyószámlahitel. Jelzáloghitel. Lombardhitel. Diákhitel. Forgóeszközhitel. Beruházási hitel. Fix és változó kamatozású hitel. Forint és devizahitel. Hitelek kockázatai. Teljes Hiteldíj Mutató (THM).

Fejlesztési hitel
Olyan beruházás finanszírozása, melyek célja a vállalkozás jövedelemteremtő képességének fokozása, kiegészítve hosszú lejáratú tartós forgóeszköz finanszírozással.
Félszoba
Olyan szoba, amelynek hasznos alapterülete 6-12 nm közé esik.

A vállalati vagyon az újratermelésben betöltött szerepe szerint felsorolva a mérlegben, összértékük megegyezik a forrásokkal. Főbb eszközcsoportok: befektetett eszközök, forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások. pl: gépek, berendezések stb.
EURIBOR
Európai irányadó bankközi kamatláb.

mint háttérnorma értelmében vagyon mindaz, amelyet a számvitelről szóló törvény álló- vagy forgóeszköznek minősít. Nem csupán a csőd- vagy felszámolási eljárás során meglévő vagyon tartozik ide, hanem az is, amit a rendelkezésre jogosult személy ezt követően, az eljárás ideje alatt szerez.

lakásvásárlási/építési hitel, beruházási hitel, forgóeszköz finanszírozási hitel, )
A hitel/kölcsön devizaneme szerint: forint hitel, deviza alapú hitel, devizában nyújtott hitel ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Érték, Pénzügy, Hitel, Vállalkozás, Kamat?

◄ Forgatmány   Forgóeszközhitel ►
 
RSS Mobile