Kezdőlap (Forgalmazó)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Forgalmazó

Gazdaság  Forfetírozás  Forgalmazói kör

A jelenlegi forgalmazói körben a következő hitelintézetek és befektetési vállalkozások találhatóak meg: ...


Forgalmazó
Az árut vagy a szolgáltatást fogyasztói forgalomba hozó gazdálkodó szervezet.
Keresés ...

Forgalmazó (értékpapírpiacon)
Az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet.
H ...

Forgalmazó
Tanácsadó
a) A befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését, kezelését végzi, megállapítja a nettó eszközértéket, továbbá vezeti az alap folyószámláját és értékpapírszámláját.
b) A befektetési döntések meghozatalában nyújt segítséget.
c) A befektetési jegyek eladását és ...

Forgalmazó: A forgalmazó a befektetési alapkezelő megbízásából ellátja az alap befektetési jegyeinek értékesítését, és értékpapírszámla-vezetőként nyilvántartást vezet a befektetési jegy tulajdonosokról, a befektetési jegyek állományáról.

- ~ (cég megnevezése, elérhetősége)
- Promóciós eszköz
- Összetétel ...

Ingatlan~ alapok: olyan ingatlanalapok, amelyeknél az építés alatt álló ingatlanok maximális aránya 30%.
Ingatlanfejlesztő alapok: olyan ingatlanalapok, amelyeknél az építés alatt álló ingatlanok maximális aránya 60%.
a lap tetejére
ingatlanalap ...

Elsődleges ~:
Az ÁKK-val az állampapírok forgalomba hozatalára, illetve forgalmazására vonatkozó megbízási szerződést kötött befektetési szolgáltatók.
Elsődleges piac ...

Elsődleges ~
A forintban kibocsátott állampapírok nyilvános forgalomba hozatalára és forgalmazására az ÁKK Zrt.-vel szerződést kötött befektetési vállalkozások, illetve hitelintézetek.

Elsődleges ~
Primary dealer. Az állampapírpiac legjelentősebb piaci szereplőiből álló kör. Az állampapírok értékesítésének során, az aukciókon a befektetők nem vehetnek részt közvetlenül, hanem az elsődleges ~knak adott megbízások révén tehetik meg vételi ajánlataikat.

62. Az ingatlan~ alapnál egyetlen ingatlan értéke sem haladhatja meg az alap saját tőkéjének 20%-át, ingatlanfejlesztő alapnál pedig a 30%-át.
Igaz Hamis
Helyes! ...

A kibocsátók és a ~k közötti vitás kérdések eldöntésére az értékpapír-piaci választott bíróság hivatott. 30 bíróból áll, akiket a közgyűlés választ meg. Hatásköre nemcsak a tőzsdei, hanem az összes értékpapír-piaci ügyre kiterjed.

A termékek eladása ~k által vezérelt, nem pedig a piac által. A legtöbb terméket az új belépők veszik meg, hogy 'előnyös helyzetben lépjenek be'.
A termékünk egyedi és fogyócikk, ami tökéletes az ismétlődö eladásra.

A befektetési bankok (értékpapír ~k) a tranzakció szervezését illetve az értékpapírok értékesítését végzik főfeladatként.

A befektetési alapkezelőnek a befektetési jegyek befektetők felé való értékesítésére ~t kell megbíznia. Az alapkezelők az általuk kezelt alapok forgalmazására igyekeznek olyan ~kkal szerződést kötni, amelyek kiterjedt ~i hálózattal rendelkeznek.

Állampapír-~ ügyfélszolgálatok
Számlanyitás, számlavezetés
Állampapír vásárlás
Átutalás
Állampapír visszaváltása
Kamat (esedékesség) kifizetése
Készpénz felvétel
Meghatalmazás
WebKincstár használata
Életkezdési támogatás és kincstári letéti Start-számla ...

A Magyar Államkötvény és a Diszkont Kincstárjegy dematerializált kibocsátása esetén a KELER a ~k tulajdonában lévő értékpapírokat "A" típusú központi értékpapírszámlán, a ~k ügyfeleinek értékpapírjait "B" típusú központi értékpapírszámlán tartja nyilván.

Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő eljárás, amely során a kibocsátó, illetve ~ az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes jegyzések elfogadásának mértékéről. Leggyakrabban használt allokációs elvek: 1.

Állampapír vételénél érdemes több ~tól árat kérni, mert nagyon komoly eltérés lehet egy-egy ajánlat között, gyakori a másfél százalékos hozameltérés is.

Azt, hogy vételi vagy eladási árfolyamról beszélünk-e, mindig a ~ szemszögéből kell vizsgálni. Vételi árfolyam tehát az, amin tőlünk a valutát megveszik, és fordítva.

A befektetési alapok többsége nyíltvégű, mely pontosan azt jelenti, hogy bármikor megvehetők és eladhatók a befektetések aktuális értékén. Egy-egy befektetési alapot a ~knál tudunk megvenni.

A Generali Biztosító, mint az egyik vezető gépjármű biztosítások ~ja, a casco biztosítás területén az Euro CASCO biztosítás termékkel áll az ügyfelek rendelkezésére.

... az ingatlanalapok két kategóriába sorolhatók. Az ingatlan~ alapok olyan ingatlanalapok, amelyeknél az építés alatt álló ingatlanok maximális aránya 30%, míg az ingatlanfejlesztő alapok közé azon alapokat soroljuk, amelyeknél az építés alatt álló ingatlanok maximális aránya 60%. - Tovább ...

A pénz- és tőkeáramlás legfontosabb közvetítői, a pénzügyi termékek és szolgáltatások ~i a hitelintézetek (kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, jelzálogbankok), a befektetési vállalkozások (befektetési bankok, brókerek, dealerek, egyéni alkuszok).

A Fogyasztóvédelem területén a fogyasztási kölcsön a ~ által nyújtott áruvásárlási kölcsönt jelenti.

A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges ~k jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges ~kon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.
Deviza ...

olyan felelősségbiztositás, amely a termék előállítóját, ~ját, illetőleg a szolgáltatás nyújtóját mentesíti a hibás áru vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól.
« Vissza az előző oldalra
Partnerkereső ...

Egy ajánlattétel alkalmával egy befektető, bróker vagy másodlagos ~ számára garantált értékpapírok darabszáma.
Angyali finanszírozás (Angel financing)
Egy független, gazdag magánszemély befektető által rendelkezésre bocsátott tőke.

Jogszabályon alapuló kötelezettség, amely a termék gyártójára, ~jára meghatározott ideig a rendeltetésszerű használat során felmerülő hibák, javítások költségeinek megtérítését jelenti.
garas
Krajcár értékű váltópénz volt.

olyan (felelősségbiztositás), amely a termék előállítóját, ~ját, illetőleg a szolgáltatás nyújtóját mentesíti a hibás áru vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól.
Területi hatály ...

Azt az árat jelenti, amennyit az értékpapír-~ fizet az adott értékpapír megvételéért a befektetőnek.
Vételi árfolyam : Az árfolyamjegyző ezen az árfolyamon vásárol.
a lap tetejére ...

b.) nemzetközi forgalomra szánt külföldi kötvény, amely egy másik országban, a ~ ország pénznemében kibocsátott kötvény eurokötvény, amelyet egy másik országban, de harmadik ország valutájában bocsátanak ki.
8.) A forgalom koncentráltsága szempontjából: ...

Fogyasztói adóról van szó, mert a felhasználót terheli, noha a ~k fizetik be. Költségként a fogyasztónál jelentkezik. A forgalmazás fázisaiban az adó csak átmenő, áthárítható tétel.
Hirdetés ...

termékfelelősség-biztosítás: olyan felelősségbiztosítás, amely a termék előállítóját, ~ját, illetőleg a szolgáltatás nyújtóját mentesíti a hibás áru vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól.

Hipermarket: nagy alapterületű (10 000 négyzetmétert meghaladó) élelmiszer- és napi cikket ~, de jelentős non-food kínálattal rendelkező kiskereskedelmi egység.

az a fél, amely a termékért, eljárásért vagy szolgáltatásért felelős és képes a minőségbiztosítás megvalósítására. Ez a meghatározás jelenthet gyártót, ~t, importőrt, összeszerelőt, szolgáltató szervezeteket, stb.
Az a szervezet, amely a terméket a vevő rendelkezésére bocsátja.

A jövőre vonatkozó várakozások. Ha az 'Ereszd El A Hajam' együttes mondjuk átalakulása következtében megújulva játszik, akkor javulhatnak a CD eladási kilátások. A CD gyártói és ~i ismét növelhetik kínálatukat a piacon.

A stratégiai menedzsment gyakorlati megvalósítása (A Kartonex kartondobozgyártó és ~ példáján)
A Kartonex küldetése
A Kartonex Kft. elsősorban a közepes nagyságú hazai élelmiszeripari cégek 'udvari szállítója' az egyedi- és gyűjtőkarton csomagolások terén.

Új gép: amely használatban még nem volt és a géppel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet függetlenül a gyártási évtől. (Az új gépnek nem kell feltétlenül tárgyévi gyártásúnak lennie, tehát korábbi évjáratú gép is lehet, a pályázat szempontjából akkor új, ha a gyártó vagy ~ ...

(Az új gépnek nem kell feltétlenül a pályázat benyújtásának évében gyártottnak lennie, tehát korábbi évjáratú gép is lehet a pályázat szempontjából új, ha a gyártó vagy ~ raktárából szállítják. Az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év.) ...

alapján végrehajtott értékesítés, melynek célja, hogy az aktuális piaci helyzetben elérhető legmagasabb árat kapja a tulajdonos vagy a kibocsátó. Az állampapírok elsődleges piacán a legfontosabb értékesítési mód az aukció, melyen a legjelentősebb értékpapír-kereskedőkből álló elsődleges ~i ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Értékpapír, Kamat, Állampapír, Költség, Befektetés?

◄ Forfetírozás   Forgalmazói kör ►
 
RSS Mobile