Kezdőlap (Forgalmazó)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Forgalmazó

Gazdaság  Forfetírozás  Forgalmazói kör

A jelenlegi forgalmazói körben a következő hitelintézetek és befektetési vállalkozások találhatóak meg: ...


Forgalmazó
Az árut vagy a szolgáltatást fogyasztói forgalomba hozó gazdálkodó szervezet.
Keresés ...

Forgalmazó (értékpapírpiacon)
Az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet.
H ...

Forgalmazó
Tanácsadó
a) A befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését, kezelését végzi, megállapítja a nettó eszközértéket, továbbá vezeti az alap folyószámláját és értékpapírszámláját.
b) A befektetési döntések meghozatalában nyújt segítséget.
c) A befektetési jegyek eladását és ...

Forgalmazó: A forgalmazó a befektetési alapkezelő megbízásából ellátja az alap befektetési jegyeinek értékesítését, és értékpapírszámla-vezetőként nyilvántartást vezet a befektetési jegy tulajdonosokról, a befektetési jegyek állományáról.

- Forgalmazó (cég megnevezése, elérhetősége)
- Promóciós eszköz
- Összetétel ...

Ingatlanforgalmazó alapok: olyan ingatlanalapok, amelyeknél az építés alatt álló ingatlanok maximális aránya 30%.
Ingatlanfejlesztő alapok: olyan ingatlanalapok, amelyeknél az építés alatt álló ingatlanok maximális aránya 60%.
a lap tetejére
ingatlanalap ...

Elsődleges forgalmazó:
Az ÁKK-val az állampapírok forgalomba hozatalára, illetve forgalmazására vonatkozó megbízási szerződést kötött befektetési szolgáltatók.
Elsődleges piac ...

Elsődleges forgalmazó
A forintban kibocsátott állampapírok nyilvános forgalomba hozatalára és forgalmazására az ÁKK Zrt.-vel szerződést kötött befektetési vállalkozások, illetve hitelintézetek.

Elsődleges forgalmazó
Primary dealer. Az állampapírpiac legjelentősebb piaci szereplőiből álló kör. Az állampapírok értékesítésének során, az aukciókon a befektetők nem vehetnek részt közvetlenül, hanem az elsődleges forgalmazóknak adott megbízások révén tehetik meg vételi ajánlataikat.

62. Az ingatlanforgalmazó alapnál egyetlen ingatlan értéke sem haladhatja meg az alap saját tőkéjének 20%-át, ingatlanfejlesztő alapnál pedig a 30%-át.
Igaz Hamis
Helyes! ...

A kibocsátók és a forgalmazók közötti vitás kérdések eldöntésére az értékpapír-piaci választott bíróság hivatott. 30 bíróból áll, akiket a közgyűlés választ meg. Hatásköre nemcsak a tőzsdei, hanem az összes értékpapír-piaci ügyre kiterjed.

A termékek eladása forgalmazók által vezérelt, nem pedig a piac által. A legtöbb terméket az új belépők veszik meg, hogy 'előnyös helyzetben lépjenek be'.
A termékünk egyedi és fogyócikk, ami tökéletes az ismétlődö eladásra.

A befektetési bankok (értékpapír forgalmazók) a tranzakció szervezését illetve az értékpapírok értékesítését végzik főfeladatként.

A befektetési alapkezelőnek a befektetési jegyek befektetők felé való értékesítésére forgalmazót kell megbíznia. Az alapkezelők az általuk kezelt alapok forgalmazására igyekeznek olyan forgalmazókkal szerződést kötni, amelyek kiterjedt forgalmazói hálózattal rendelkeznek.

Állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatok
Számlanyitás, számlavezetés
Állampapír vásárlás
Átutalás
Állampapír visszaváltása
Kamat (esedékesség) kifizetése
Készpénz felvétel
Meghatalmazás
WebKincstár használata
Életkezdési támogatás és kincstári letéti Start-számla ...

A Magyar Államkötvény és a Diszkont Kincstárjegy dematerializált kibocsátása esetén a KELER a forgalmazók tulajdonában lévő értékpapírokat "A" típusú központi értékpapírszámlán, a forgalmazók ügyfeleinek értékpapírjait "B" típusú központi értékpapírszámlán tartja nyilván.

Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő eljárás, amely során a kibocsátó, illetve forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes jegyzések elfogadásának mértékéről. Leggyakrabban használt allokációs elvek: 1.

Állampapír vételénél érdemes több forgalmazótól árat kérni, mert nagyon komoly eltérés lehet egy-egy ajánlat között, gyakori a másfél százalékos hozameltérés is.

Azt, hogy vételi vagy eladási árfolyamról beszélünk-e, mindig a forgalmazó szemszögéből kell vizsgálni. Vételi árfolyam tehát az, amin tőlünk a valutát megveszik, és fordítva.

A befektetési alapok többsége nyíltvégű, mely pontosan azt jelenti, hogy bármikor megvehetők és eladhatók a befektetések aktuális értékén. Egy-egy befektetési alapot a forgalmazóknál tudunk megvenni.

A Generali Biztosító, mint az egyik vezető gépjármű biztosítások forgalmazója, a casco biztosítás területén az Euro CASCO biztosítás termékkel áll az ügyfelek rendelkezésére.

... az ingatlanalapok két kategóriába sorolhatók. Az ingatlanforgalmazó alapok olyan ingatlanalapok, amelyeknél az építés alatt álló ingatlanok maximális aránya 30%, míg az ingatlanfejlesztő alapok közé azon alapokat soroljuk, amelyeknél az építés alatt álló ingatlanok maximális aránya 60%. - Tovább ...

A pénz- és tőkeáramlás legfontosabb közvetítői, a pénzügyi termékek és szolgáltatások forgalmazói a hitelintézetek (kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, jelzálogbankok), a befektetési vállalkozások (befektetési bankok, brókerek, dealerek, egyéni alkuszok).

A Fogyasztóvédelem területén a fogyasztási kölcsön a forgalmazó által nyújtott áruvásárlási kölcsönt jelenti.

A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges forgalmazókon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.
Deviza ...

olyan felelősségbiztositás, amely a termék előállítóját, forgalmazóját, illetőleg a szolgáltatás nyújtóját mentesíti a hibás áru vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól.
« Vissza az előző oldalra
Partnerkereső ...

Egy ajánlattétel alkalmával egy befektető, bróker vagy másodlagos forgalmazó számára garantált értékpapírok darabszáma.
Angyali finanszírozás (Angel financing)
Egy független, gazdag magánszemély befektető által rendelkezésre bocsátott tőke.

Jogszabályon alapuló kötelezettség, amely a termék gyártójára, forgalmazójára meghatározott ideig a rendeltetésszerű használat során felmerülő hibák, javítások költségeinek megtérítését jelenti.
garas
Krajcár értékű váltópénz volt.

olyan (felelősségbiztositás), amely a termék előállítóját, forgalmazóját, illetőleg a szolgáltatás nyújtóját mentesíti a hibás áru vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól.
Területi hatály ...

Azt az árat jelenti, amennyit az értékpapír-forgalmazó fizet az adott értékpapír megvételéért a befektetőnek.
Vételi árfolyam : Az árfolyamjegyző ezen az árfolyamon vásárol.
a lap tetejére ...

b.) nemzetközi forgalomra szánt külföldi kötvény, amely egy másik országban, a forgalmazó ország pénznemében kibocsátott kötvény eurokötvény, amelyet egy másik országban, de harmadik ország valutájában bocsátanak ki.
8.) A forgalom koncentráltsága szempontjából: ...

Fogyasztói adóról van szó, mert a felhasználót terheli, noha a forgalmazók fizetik be. Költségként a fogyasztónál jelentkezik. A forgalmazás fázisaiban az adó csak átmenő, áthárítható tétel.
Hirdetés ...

termékfelelősség-biztosítás: olyan felelősségbiztosítás, amely a termék előállítóját, forgalmazóját, illetőleg a szolgáltatás nyújtóját mentesíti a hibás áru vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól.

Hipermarket: nagy alapterületű (10 000 négyzetmétert meghaladó) élelmiszer- és napi cikket forgalmazó, de jelentős non-food kínálattal rendelkező kiskereskedelmi egység.

az a fél, amely a termékért, eljárásért vagy szolgáltatásért felelős és képes a minőségbiztosítás megvalósítására. Ez a meghatározás jelenthet gyártót, forgalmazót, importőrt, összeszerelőt, szolgáltató szervezeteket, stb.
Az a szervezet, amely a terméket a vevő rendelkezésére bocsátja.

A jövőre vonatkozó várakozások. Ha az 'Ereszd El A Hajam' együttes mondjuk átalakulása következtében megújulva játszik, akkor javulhatnak a CD eladási kilátások. A CD gyártói és forgalmazói ismét növelhetik kínálatukat a piacon.

A stratégiai menedzsment gyakorlati megvalósítása (A Kartonex kartondobozgyártó és forgalmazó példáján)
A Kartonex küldetése
A Kartonex Kft. elsősorban a közepes nagyságú hazai élelmiszeripari cégek 'udvari szállítója' az egyedi- és gyűjtőkarton csomagolások terén.

Új gép: amely használatban még nem volt és a géppel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet függetlenül a gyártási évtől. (Az új gépnek nem kell feltétlenül tárgyévi gyártásúnak lennie, tehát korábbi évjáratú gép is lehet, a pályázat szempontjából akkor új, ha a gyártó vagy forgalmazó ...

(Az új gépnek nem kell feltétlenül a pályázat benyújtásának évében gyártottnak lennie, tehát korábbi évjáratú gép is lehet a pályázat szempontjából új, ha a gyártó vagy forgalmazó raktárából szállítják. Az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év.) ...

alapján végrehajtott értékesítés, melynek célja, hogy az aktuális piaci helyzetben elérhető legmagasabb árat kapja a tulajdonos vagy a kibocsátó. Az állampapírok elsődleges piacán a legfontosabb értékesítési mód az aukció, melyen a legjelentősebb értékpapír-kereskedőkből álló elsődleges forgalmazói ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Érték, Értékpapír, Kamat, Hitel, Befektetés?

◄ Forfetírozás   Forgalmazói kör ►
 
RSS Mobile