Kezdőlap (Forgalmazó)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Forgalmazó

Gazdaság  Forgalmazási idő  Forgalmazói kör

A jelenlegi forgalmazói körben a következő hitelintézetek és befektetési vállalkozások találhatóak meg: ...


Forgalmazó
Az árut vagy a szolgáltatást fogyasztói forgalomba hozó gazdálkodó szervezet.
Keresés ...

Forgalmazó
A befektetési alapkezelőnek a befektetési jegyek befektetők felé való értékesítésére forgalmazót kell megbíznia.

Forgalmazó (értékpapírpiacon)
Az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet.
H ...

Forgalmazó
Tanácsadó
a) A befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését, kezelését végzi, megállapítja a nettó eszközértéket, továbbá vezeti az alap folyószámláját és értékpapírszámláját.
b) A befektetési döntések meghozatalában ...

Forgalmazó
A forgalmazó a befektetési alapkezelő megbízásából ellátja az alap befektetési jegyeinek értékesítését, és értékpapírszámla-vezetőként nyilvántartást vezet a befektetési jegy tulajdonosokról, a befektetési jegyek állományáról.

- Forgalmazó (cég megnevezése, elérhetősége)
- Promóciós eszköz
- Összetétel ...

Ingatlanforgalmazó alapok: olyan ingatlanalapok, amelyeknél az építés alatt álló ingatlanok maximális aránya 30%.
Ingatlanfejlesztő alapok: olyan ingatlanalapok, amelyeknél az építés alatt álló ingatlanok maximális aránya 60%.
a lap tetejére ...

Elsődleges forgalmazó:
Az ÁKK-val az állampapírok forgalomba hozatalára, illetve forgalmazására vonatkozó megbízási szerződést kötött befektetési szolgáltatók.
Elsődleges piac ...

Elsődleges forgalmazó
A forintban kibocsátott állampapírok nyilvános forgalomba hozatalára és forgalmazására az ÁKK Zrt.-vel szerződést kötött befektetési vállalkozások, illetve hitelintézetek.

Elsődleges forgalmazó
Primary dealer. Az állampapírpiac legjelentősebb piaci szereplőiből álló kör.

- nyomtatvány forgalmazót,
- igazolást kiállító szervezetet (adókedvezmény, adómentesség)
- a költségvetési támogatás igénybevételére jogosító igazolás kiállítóját.

A kibocsátók és a forgalmazók közötti vitás kérdések eldöntésére az értékpapír-piaci választott bíróság hivatott. 30 bíróból áll, akiket a közgyűlés választ meg. Hatásköre nemcsak a tőzsdei, hanem az összes értékpapír-piaci ügyre kiterjed.

A termékek eladása forgalmazók által vezérelt, nem pedig a piac által. A legtöbb terméket az új belépők veszik meg, hogy 'előnyös helyzetben lépjenek be'.
A termékünk egyedi és fogyócikk, ami tökéletes az ismétlődö eladásra.

A befektetési bankok (értékpapír forgalmazók) a tranzakció szervezését illetve az értékpapírok értékesítését végzik főfeladatként.

Mindig a Bibliából idéznek, pedig van korán is és egyéb "szentírások", másrészről elképzelhetőnek tartom, hogy lezsnek nagyobb erőpróbák az emberiség életében, de semmiképpen sem kellene olyan "média" után vakon futni mint a Biblia, forgalmazója az ...

A Magyar Államkötvény és a Diszkont Kincstárjegy dematerializált kibocsátása esetén a KELER a forgalmazók tulajdonában lévő értékpapírokat "A" típusú központi értékpapírszámlán, ...

Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő eljárás, amely során a kibocsátó, illetve forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes jegyzések elfogadásának mértékéről. Leggyakrabban használt allokációs elvek: 1.

A befektetési jegyek visszaválthatóságát a befektetők részére törvény garantálja, amely kötelezi a forgalmazót, hogy nyilvános, ...

Állampapír vételénél érdemes több forgalmazótól árat kérni, mert nagyon komoly eltérés lehet egy-egy ajánlat között, gyakori a másfél százalékos hozameltérés is.

Azt, hogy vételi vagy eladási árfolyamról beszélünk-e, mindig a forgalmazó szemszögéből kell vizsgálni. Vételi árfolyam tehát az, amin tőlünk a valutát megveszik, és fordítva.

A Generali Biztosító, mint az egyik vezető gépjármű biztosítások forgalmazója, a casco biztosítás területén az Euro CASCO biztosítás termékkel áll az ügyfelek rendelkezésére.

A pénz- és tőkeáramlás legfontosabb közvetítői, a pénzügyi termékek és szolgáltatások forgalmazói a hitelintézetek (kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, jelzálogbankok), a befektetési vállalkozások (befektetési bankok, brókerek, dealerek, ...

A Fogyasztóvédelem területén a fogyasztási kölcsön a forgalmazó által nyújtott áruvásárlási kölcsönt jelenti.

A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket.

Jogszabályon alapuló kötelezettség, amely a termék gyártójára, forgalmazójára meghatározott ideig a rendeltetésszerű használat során felmerülő hibák, javítások költségeinek megtérítését jelenti.
garas
Krajcár értékű váltópénz volt.

Olyan felelősségbiztosítás, amely a termék előállítóját, forgalmazóját, illetőleg a szolgáltatás nyújtóját mentesíti a hibás áru vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól.
vissza_kisszotar ...

Azt az árat jelenti, amennyit az értékpapír-forgalmazó fizet az adott értékpapír megvételéért a befektetőnek.
Vételi árfolyam : Az árfolyamjegyző ezen az árfolyamon vásárol.
a lap tetejére ...

Fogyasztói adóról van szó, mert a felhasználót terheli, noha a forgalmazók fizetik be. Költségként a fogyasztónál jelentkezik. A forgalmazás fázisaiban az adó csak átmenő, áthárítható tétel.
Hirdetés ...

termékfelelősség-biztosítás: olyan felelősségbiztosítás, amely a termék előállítóját, forgalmazóját, illetőleg a szolgáltatás nyújtóját mentesíti a hibás áru vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól.

b.) nemzetközi forgalomra szánt külföldi kötvény, amely egy másik országban, a forgalmazó ország pénznemében kibocsátott kötvény eurokötvény, amelyet egy másik országban, de harmadik ország valutájában bocsátanak ki.

olyan felelősségbiztosítás, amely a termék előállítóját, forgalmazóját, illetőleg a szolgáltatás nyújtóját mentesíti a hibás áru vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól.
területi hatály: ...

Hipermarket: nagy alapterületű (10 000 négyzetmétert meghaladó) élelmiszer- és napi cikket forgalmazó, de jelentős non-food kínálattal rendelkező kiskereskedelmi egység.

az a fél, amely a termékért, eljárásért vagy szolgáltatásért felelős és képes a minőségbiztosítás megvalósítására. Ez a meghatározás jelenthet gyártót, forgalmazót, importőrt, összeszerelőt, szolgáltató szervezeteket, stb.

A jövőre vonatkozó várakozások. Ha az 'Ereszd El A Hajam' együttes mondjuk átalakulása következtében megújulva játszik, akkor javulhatnak a CD eladási kilátások. A CD gyártói és forgalmazói ismét növelhetik kínálatukat a piacon.

Huszonöt átlagos szobácskát töltöttek meg a hazai audiofil készülékeket forgalmazó cégek és közel háromezer látogató volt kíváncsi ezekre. Immár nyolcadik éve folyik szervezett keretek között ez az őrület Budapesten...

(Az új gépnek nem kell feltétlenül a pályázat benyújtásának évében gyártottnak lennie, tehát korábbi évjáratú gép is lehet a pályázat szempontjából új, ha a gyártó vagy forgalmazó raktárából szállítják.

hogy az aktuális piaci helyzetben elérhető legmagasabb árat kapja a tulajdonos vagy a kibocsátó. Az állampapírok elsődleges piacán a legfontosabb értékesítési mód az aukció, melyen a legjelentősebb értékpapír-kereskedőkből álló elsődleges forgalmazói ...

A stratégiai menedzsment gyakorlati megvalósítása (A Kartonex kartondobozgyártó és forgalmazó példáján)
A Kartonex küldetése ...

során a szavatoló toke elemeit csökkenteni kell az immateriális javakkal és a pénzintézet elhelyezését szolgáló vásárolt bérleti jog értékének egy részével, továbbá a visszavásárolt részvények értékével és a más pénzintézetbe, értékpapír forgalmazóba ...

Lásd még: Lásd még: Érték, Értékpapír, Kamat, Hitel, Befektetés

Gazdaság  Forgalmazási idő  Forgalmazói kör

 
RSS Mobile