Kezdőlap (Folyószámla)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Folyószámla

Gazdaság  Folyósítási jutalék  Folyószámlahitel

Folyószámlahitel
A bankszámlákkal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy egyes bankszámlák - a bankkal kötött szerződés alapján - akár negatívba is fordulhatnak, ha többet költünk, mint amennyi pénz a számlánkon található.


Folyószámlahitel
A hitelintézet meghatározott időtartamra, meghatározott összegű hitelkeretet tart nyilván ügyfele pénzforgalmi számláján. A hitelintézet a számláról a hitelkeret terhére és összegéig kifizetéseket teljesít.
Hasonló tartalom: ...

Folyószámlahitel, bankszámlahitel igénylésének feltetételei, követelmények, igénylés menete
A folyószámlahitel/bankszámlahitel a számlavezető bankunknál a számlánkhoz kapcsolódó hitelkeret. Átmeneti likviditási zavarainkra nyújt kényelmes és gyors megoldást.

Folyószámlahitel
A(z) Folyószámlahitel fogalma
A hitelintézet megadott időre, megadott összegű hitelkeretet nyújt ügyfele számára.

Folyószámlahitel
A lakossági bankszámlához kapcsolódó folyószámlahitel átmeneti készpénzzavarok áthidalására szolgáló fogyasztási hiteltermék. A folyószámlahitel szerződésben kikötött, egyedi hitelkeret erejéig a bankszámla túlterhelhető.

~ vagy bankszámla?
* A vállalkozások gyakran nevezik a banknál nyitott pénzforgalmi számlájukat folyószámlának, különösen azokban az esetekben, ha a számlán a bank által nyújtott ~hitel segítségével bonyolítják a forgalmat.

~hitel: akkor jön létre, ha a bank és ügyfele megállapodnak abban, hogy az ügyfél elszámolási (pénzforgalmi) számlájáról túlfizetést teljesíthet.
Számlahitel: a klasszikus hitelforma. Nagyobb összegű és hosszabb idejű finanszírozási igény esetén alkalmazzák.

~hitel
A folyószámlánkon elérhető egyenleget növeli, amit akkor érdemes igénybe venni, ha váratlan kiadásunk merülne fel. Ezen biztonsági keret terhére vásárolhatunk, indíthatunk átutalást, vehetünk fel készpénzt is, vagy akár csoportos beszedési megbízásainkat is kiegyenlíthetjük.

~hitel
Rövid lejáratú forgóeszköz-finanszírozás likviditási nehézségek áthidalására. A hitel igénybevétele valamint törlesztése folyószámláról indított terhelések (átutalások), illetve a folyószámlára beérkező jóváírások alapján történik.

~, amely elsődlegesen pénzforgalom lebonyolítására szolgál
betétszámla, amely a megtakarítások őrzésére, kezelésére való, általában bizonyos ideig tartó lekötéssel
hitelszámla, ami a banknál kötött kölcsönszerződéshez kapcsolódik ...

~ hitel
Rövid lejáratú, likviditási problémák áthidalására szolgál. A hitel előnye, hogy bírálata gyorsan történik.

~hitel
A kereskedelmi bank által, a banknál vezetett folyószámlához kapcsolódó hitelkeretet, melynek terhére, a biztosított összeghatár erejéig az ügyfél "mínuszba mehet", majd ha pénzhez jut, visszafizeti a hitelt és a hitelkeret újra rendelkezésre áll.
FTSE Index ...

~hitel
A ~ terhére igénybe vehető, rövid lejáratú, átmeneti pénzhiány fedezésére szolgáló hitel. A bank engedélyezi ügyfele számára, hogy folyószámlája egy meghatározott összeg erejéig negatívba forduljon.

~ hitel
Bankszámlához kapcsolódó hitelfajta, mely a megadott hitelkeretig a számlatulajdonos számára felhasználható számlapénzként működik.
H ...

~: - a lakossági fizetési forgalom lebonyolítására - megbízások fogadására, teljesítésére, nyilvántartására és könyvelésére - szolgáló bankszámlatípus gyakori elnevezése.

~
Olyan számla, amelyen magánszemélyek és vállalkozások pénzügyi tranzakcióit bonyolítják le. ~-szerződéssel jön létre.
forfetírozás ...

~ betét - a kereskedelmi bank egyik passzívája, látra szóló, közvetlen fizetőeszközként elfogadott pénzügyi eszköz.

~
Pénzmozgatásra, átutalásra, betételhelyezésre satöbbi alkalmas bankszámla.
~hitel ...

~hitel
A bank az ügyfél részére a fizetési számlához kapcsolódóan szabadon felhasználható hitelkeretet biztosít. A törlesztése a fizetési számlán történő jóváírással (pl. befizetés, átutalás) valósul meg.

a) ~
Ezt a számlatípust pénzforgalmunk, azaz fizetéseink lebonyolítására, bevételeink kezelésére használhatjuk. Általában akkor találkozunk először a bankkal, amikor folyószámlát nyitunk.

~ működtetése, kifizetések teljesítésére (terhelés) és befizetések fogadására (jóváírás).
Széfszolgáltatás
Értékek biztonságos őrzése a bank területén lévő széfben.

~hitel
Rövid lejáratú, átmeneti pénzhiány fedezésére szolgáló hitelkeret, amelynek lehívása autómatikusan, a bank egyedi engedélye nélkül történik. (Többet költhetünk, mint amennyi pénz van a számlánkon.)
Nyomtatható verzió ...

~szerződés felbontása és másik pénzintézetnél való új számlanyitás.
számlarend
A bank által használt főkönyvi számlák szöveges magyarázata, amely azt tartalmazza, hogy melyik számlaszámra milyen gazdasági eseményt kell könyvelnie a banknak.

~
- ha az elszámolási szla egyenlege negatívba megy át
- külön szerződés alapján ...

~hitel
Folyószámlához kapcsolódó keretösszeg. A keretösszeg erejéig az ügyfél negatívba viheti a számla egyenlegét, mely összeg után kamatot fizet. A hitelt az ügyfél alapvetően rövid időn, legfeljebb néhány hónapon belül visszafizeti.

+~hitel: overdraft: a bank az ügyfélnek nyit egy folyószámlát hitelkerettel
hiteladósok szerint ...

111. A ~hitelekhez mindig szigorú fedezeti követelmények kapcsolódnak.
Igaz Hamis
Helyes! ...

Ezt a problémát oldotta meg a ~ csoportszintű menedzselése. E módszer azonban nemcsak a költséges hitelfelvételktől kíméli meg a vállalatokat, hanem a betétre nézve is addicionális előnyöket rejt magában.

Általános gyakorlat, hogy a bank a ~ szerződéssel rendelkező fél részére egy bizonyos összeghatárig hitelkeretet biztosít. (Erre a rendszerre épül, például az OTP A, B, C, típusú hitelkeret-szerződése).

október 17-én kezdte meg üzleti tevékenységét a lakossági piacon az alábbi négy termékcsoportot kínálva: lakossági ~ csomagok, lekötött betéti konstrukció, hitelkártya, valamint az életbiztosítás és nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete mellett nyújtott ~hitel termékek.

~-szerződés
Takarékbetét-szerződés
Bankgarancia
[Bankkezesség]?i szerződés
[Bankletét]?
[Faktoring]?
Lízingügylet
Pénzforgalmi szolgáltatások - például átutalás, beszedési megbízás, csekk, bankkártya satöbbi
Fedezetigazolás
Refinanszírozás
~hitel ...

A társadalombiztosítási ~ száma
A társadalombiztosítás által meghatározott ~ szám, a cég társadalombiztosítási azonosítója.
20.
A cég statisztikai számjele
A cégnek a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott azonosítója.

¨ Társadalombiztosítási ~ (azonosító)
¨ Statisztikai számjel
A Cégbíróság számítógépes rendszere rögzíti az adatokat, a cég neve mellé "bejegyzés alatt" (b.a.) kerül, bejegyzésig vagy elutasításig.

A pénz egyik megjelenési formája, a bankkal szemben fennálló ~-követelések összessége.
bankügylet
Bankügyletnek hívjuk a banki szolgáltatásokat, a számlavezetést, a betételhelyezést, ide értve többek között a pénzforgalmi szolgáltatásokat, a hitelezést, stb.

Tranzakciós pénz M1: a forgalomban levőkészpénz és a látra szóló ~betét. M2: M1 + kvázi pénz (korlátozottan forgalomképes pénz)
Pénzkínálat: a forgalomban levő készpénz és a bankszámlapénz. a forgalomban levő nominális pénzmenny. külső adottság. A bankrendszer határozza meg ...

o adatmódosítás
o számlazárolás
o ~hitel igénylés
o lakossági hitelek általános információ
o kártyaigénylés
o kártyazárolás
o csekkek, és egyéb formanyomtatványok igénylése
o SMS kontroll üzenet szolgáltatás igénylése ...


tőketartozás: Az első törlesztésig a folyósított kölcsönösszeg, utána annak a megfizetett
törlesztőrészletek tőketartalmával csökkentett értéke. Lakossági ~ hitelkeret esetén a
kihasznált hitelkeret összege.

alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. A folyószámláknál az elévülési idő a ~ ...

rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a szabályszerű kifizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, a számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről értesíti. A bankszámla nem azonos a folyószámlával. A ~...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Hitel, Pénzügy, Kamat, Szerződés, Kölcsön?

◄ Folyósítási jutalék   Folyószámlahitel ►
 
RSS Mobile