Kezdőlap (Értékvesztés)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Értékvesztés

Gazdaság  Értéktőzsde  Esettanulmány

Értékvesztés
A számviteli törvény szerint értékvesztést kell elszámolni, ha az eszköz könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb a piaci értéknél. ...


A devizaeszközök értékvesztése
Ebben a bejegyzésben az értékvesztéssel kapcsolatos tudnivalókat foglalom össze. Read the rest of this entry »
Ingyenes
számvitel vizsga
felkészítő anyagok! ...

Értékvesztés elszámolása: T 8662 - K 199
Értékvesztés visszaírása: T 199 - K 9662
Tartós bankbetétek és a forgóeszközök között kimutatott bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása: ...

Értékvesztés elszámolása (piaci érték):
T8 Értékvesztés, terven felüli écs-je
K1 Tárgyi eszközök terven felüli écs-je ...

ÉRTÉKVESZTÉS (DEVALVÁLÓDÁS)
Más devizákban kifejezve csökken az adott deviza értéke.
ESZKÖZARÁNYOS NYERESÉG ...

- értékvesztés
+ visszaírás
A saját term. készletek elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladatokat 4 tényező határozza meg: ...

Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
8661. Készletek elszámolt értékvesztése
8662. Követelések elszámolt értékvesztése
8663. Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
8664.

Elszámolt értékvesztések
25.
Befektetett eszközök értékesítéséből származó veszteség ...

Maga a csőd egy folyamat eredményeként alakul ki, az egyik leggyakoribb kiváltó oka az adósságállomány megnövekedése és a belföldi valuta váratlan átértékelődése (rendszerint értékvesztése).

A kereskedelmi bank jutalékot, egyéb díjazást nem kér tevékenységéért, a felmerülő banki költségeket, ráfordításokat, a hitelek értékvesztését, illetve a hitelezési veszteség 20%-át társadalmi felelősségvállalás programja keretében magára vállalja.

- Követelésre elszámolt értékvesztés;
- Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés;
- Ellenőrzés önellenőrzés során megállapított költségként, ráfordításként vagy nettó árbevétel csökkenéseként elszámolt összeg.

- az értékcsökkenési leírásokat,
- az értékvesztéseket, értéknövekedéseket és
- az időbeli elhatárolásokat.

A kereskedelmibanki számlapénz tartásának további hátránya, hogy a kereskedelmi bankok csődjének, tehát az ott elhelyezett betétünk értékvesztésének nagyobb a valószínűsége, mint a központi bank csődjének, ...

Az ingatlan a föld és a ráépített (szilárd) építmények összessége. Ingatlannak azok a dolgok minősülnek, amelyek állaguk sérelme nélkül egyáltalán nem vagy csak jelentős értékvesztéssel helyezhetők át másik helyre. Pl.

A fizetoképesség megbomlása a kihelyezések lejáratkori megtérülésétol nagyban függ (kamat, osztalékok, értékvesztések..)
A likviditás fenntartása kockázattal, ill. költségekkel jár (különösen elsodleges likviditás) ...

Lásd még: Lásd még: Pénzügy, Érték, Számvitel, Részvény, Jövedelem

Gazdaság  Értéktőzsde  Esettanulmány

 
RSS Mobile