Kezdőlap (Értékvesztés)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Értékvesztés

Gazdaság  Értéktőzsde  Esettanulmány

Értékvesztés
A számviteli törvény szerint értékvesztést kell elszámolni, ha az eszköz könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb a piaci értéknél. ...


A devizaeszközök értékvesztése
Ebben a bejegyzésben az értékvesztéssel kapcsolatos tudnivalókat foglalom össze. Read the rest of this entry »
Ingyenes
számvitel vizsga
felkészítő anyagok! ...

Értékvesztés elszámolása: T 8662 - K 199
Értékvesztés visszaírása: T 199 - K 9662
Tartós bankbetétek és a forgóeszközök között kimutatott bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása: ...

Értékvesztés elszámolása (piaci érték):
T8 Értékvesztés, terven felüli écs-je
K1 Tárgyi eszközök terven felüli écs-je ...

ÉRTÉKVESZTÉS (DEVALVÁLÓDÁS)
Más devizákban kifejezve csökken az adott deviza értéke.
ESZKÖZARÁNYOS NYERESÉG ...

- értékvesztés
+ visszaírás
A saját term. készletek elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladatokat 4 tényező határozza meg: ...

866. ~, terven felüli értékcsökkenés
8661. Készletek elszámolt értékvesztése
8662. Követelések elszámolt értékvesztése
8663. Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
8664. Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése ...

Elszámolt értékvesztések
25.
Befektetett eszközök értékesítéséből származó veszteség ...

Maga a csőd egy folyamat eredményeként alakul ki, az egyik leggyakoribb kiváltó oka az adósságállomány megnövekedése és a belföldi valuta váratlan átértékelődése (rendszerint értékvesztése).

18. A II. világháború befejezését követően a pengő értékvesztése a világtörténelem eddigi legnagyobb méretű pénzromlását produkálta.
Igaz Hamis
Helyes! ...

- az értékcsökkenési leírásokat,
- az értékvesztéseket, értéknövekedéseket és
- az időbeli elhatárolásokat.

A kereskedelmibanki számlapénz tartásának további hátránya, hogy a kereskedelmi bankok csődjének, tehát az ott elhelyezett betétünk értékvesztésének nagyobb a valószínűsége, mint a központi bank csődjének, amely mögött végső soron az állam adókivetési monopóliuma áll biztosítékként.

Az ingatlan a föld és a ráépített (szilárd) építmények összessége. Ingatlannak azok a dolgok minősülnek, amelyek állaguk sérelme nélkül egyáltalán nem vagy csak jelentős értékvesztéssel helyezhetők át másik helyre. Pl. a leállított lakókocsi nem ingatlan.

Általában bérbeadási tevékenység kockázata körülbelül az állampapírok és a vállalati kötvények kockázata között helyezkedik el, viszont extrém piaci körülmények között (Pl.: Lehman Brothers csőd 2008 őszi bekövetkezése utáni ingatlanpiaci visszaesés) az ingatlanok jelentős értékvesztésén keresztül ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Pénzügy, Számvitel, Kötvény, Jövedelem, Valuta?

◄ Értéktőzsde   Esettanulmány ►
 
RSS Mobile