Kezdőlap (Cash-flow)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Cash-flow

Gazdaság  Cash pool  CCC

Cash-flow
Lásd: Pénzforgalmi kimutatás
Az oldalt létrehozta és üzemelteti a Neo Interactive online marketing ügynökség.


Cash-flow
Válasz
Elemzési módszer, amely célja a szorosan vett biztosítási tevékenység bevételeinek és kiadásainak az üzemkörön kívüli tevékenység (biztosítóknál például a tőkekihelyezés) eredményétől való elkülönítése.

cash-flow
Olyan mérleg, amely a pénzeszközökben bekövetkezett változásokat mutatja be.
Kategória: I Ügyfél típus: Vállalat I tovább ...

Cash-flow - pénzáramlás, pénzfolyam. Egy kimutatás, amely a pénzeszközökben bekövetkezett változásokat mutatja be. A pénzáramlás tartalmazza mind a kimenő, mind a bejövő tételeket.

Cash-flow
A cash flow - általánosan elfogadott értelmezés szerint - nem más, mint pénzforrások képződésének és felhasználásának folyamata egy meghatározott időszak alatt.

A cash-flow (pénzáramlás) kimutatáscélja, hogy bemutassa azokat a főbb tényezőket, amelyekhez egy üzleti év gazdasági eseményei során pénzeszközmozgás tartozik, is­mertetve ezáltal a pénzeszközökkel kapcsolatos gazdálkodást.

D. Cash-flow kimutatás tartalma:
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Működési Cash-flow, 1-13. sorok) ...

Cash-flow arányos befektetés megtérülés (cash-flow Return on Investment, CFROI) CFROI egy belső megtérülési ráta, amely a kumulatív befektetett tőkét viszonyítja a befektetésből származó pénzáramhoz.

c.) Cash-flow kimutatás: általában havi bontásban készül, és segítségével a szükséges hiteligény meghatározása viszonylag pontosan lehetséges.

Működési cash-flow/árbevétel
Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált működési cash-flow-ja, osztva az azonos időszak kumulált nettó árbevételével.
Működő szervezet: ...

pénzáram (cash-flow) kimutatás
a vállalaton adot tidőszakon belüli tényleges pénzbevételeinek és kiadásainak különbsége
operatívabb mutató, mert azt mutstja meg, ténylegesen mennyi pénz áll rendelkezésre ...

Pénzáramlás (cash-flow): Egy befektetéshez kapcsolódó pénzbevételek és pénzkiadások.
Portfolió: ...

- likviditási illetve cash-flow problémákkal küzd, mérlegének javítását fontosnak tartja,
- saját pénzügyi mutatóit tekintve alkalmatlan banki hitel felvételére, viszont üzleti - partnere megfelelő hitelképességi minősítéssel rendelkezik, ...

Az éves finanszírozási tervek alapján célszerű az éves cash-flow tervet is összeállítani. Ennek egyenlege pontosan megegyezik a likviditási tervben szereplő pénzeszközök állományváltozásával.

A projektfinanszírozást az jellemzi, hogy az adott gazdasági egységet oly módon finanszírozzák, hogy a hitelező először csak a pénzáramlást (cash-flow) és a gazdasági egység tervezett nyereségét tekinti, azokat a forrásokat, ...

-Szeretnél ajándékba kapni kidolgozott mérleg elemzéses példát, és lépésről-lépésre elmagyarázott cash-flow példát is, ezeket úgy állítottam össze hogy biztosan meg fogod érteni, és így az interneten nem találod meg sehol.

A vállalati tervezés, valamint a piac nyilvánossága részben becsülhetővé teszi a cash-flow adatokat. Tegyük fel, hogy ismert a jelenlegi árfolyam (P0) és a jövő évi tervezett osztalék értéke (DIV1), s utóbbi változásának várható évi üteme (g).

Működési tevékenységből származó cash-flow osztva az időszak átlagos részvényszámával.
Coase-tétel ...

összefüggésben felszámítandó bankköltségek összegével megegyezik. A bank által az ügyféllel szemben vállalt kötelezettség elsődleges - közvetlen - megtérülési forrása, mely jellemzően az ügyfél mindenkori normális gazdálkodásából származó cash-flow.

A legtöbb tervben találhatunk cash-flow kimutatást, mérleget, pénzügyi mutatókat és erdménykimutatást. Ezeknek a kimutatása és elkészítése nem egyszerű feladat, elvégzését mindenképp szakember készítse el! ...

- cash-flow megfigyelés
- pénzpiaci tevékenység
Az összehangolás nehézsége, hogy a hitelkihelyezések lejárathoz kötöttek, a kötelezettségek legnagyobb hányada látra szóló, így bármikor esedékessé válhat
Likviditási mutatók: ...

Lásd még: Lásd még: Cash, Érték, Pénzügy, Mérleg, Kötelezettség

Gazdaság  Cash pool  CCC

 
RSS Mobile