Kezdőlap (Cash-flow)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Cash-flow

Gazdaság  Cash pool  CCC

Cash-flow
Lásd: Pénzforgalmi kimutatás
Az oldalt létrehozta és üzemelteti a Neo Interactive online marketing ügynökség.


Cash-flow
Válasz
Elemzési módszer, amely célja a szorosan vett biztosítási tevékenység bevételeinek és kiadásainak az üzemkörön kívüli tevékenység (biztosítóknál például a tőkekihelyezés) eredményétől való elkülönítése.

cash-flow
Olyan mérleg, amely a pénzeszközökben bekövetkezett változásokat mutatja be.
Kategória: I Ügyfél típus: Vállalat I tovább ...

Cash-flow - pénzáramlás, pénzfolyam. Egy kimutatás, amely a pénzeszközökben bekövetkezett változásokat mutatja be. A pénzáramlás tartalmazza mind a kimenő, mind a bejövő tételeket.

Cash-flow
A cash flow - általánosan elfogadott értelmezés szerint - nem más, mint pénzforrások képződésének és felhasználásának folyamata egy meghatározott időszak alatt.
Az angol terminológiánál maradva a cash flow a következő egyenlet segítségével értelmezhető: ...

A ~ (pénzáramlás) kimutatáscélja, hogy bemutassa azokat a főbb tényezőket, amelyekhez egy üzleti év gazdasági eseményei során pénzeszközmozgás tartozik, is­mertetve ezáltal a pénzeszközökkel kapcsolatos gazdálkodást.

D. ~ kimutatás tartalma:
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Működési ~, 1-13. sorok) ...

~ arányos befektetés megtérülés (~ Return on Investment, CFROI) CFROI egy belső megtérülési ráta, amely a kumulatív befektetett tőkét viszonyítja a befektetésből származó pénzáramhoz. Az eszközök amortizációval korrigált értékét, majd azok maradványértékét is figyelembe veszi.

c.) ~ kimutatás: általában havi bontásban készül, és segítségével a szükséges hiteligény meghatározása viszonylag pontosan lehetséges.

Működési ~/árbevétel
Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált működési ~-ja, osztva az azonos időszak kumulált nettó árbevételével.
Működő szervezet: ...

pénzáram (~) kimutatás
a vállalaton adot tidőszakon belüli tényleges pénzbevételeinek és kiadásainak különbsége
operatívabb mutató, mert azt mutstja meg, ténylegesen mennyi pénz áll rendelkezésre ...

Pénzáramlás (~): Egy befektetéshez kapcsolódó pénzbevételek és pénzkiadások.
Portfolió: ...

Ennek következtében az alkalmankénti ~ elemek egyre nagyobb része törleszti a hitelt, egyre kisebb rész képviseli fennmaradó hitelösszeg kamatát. Előnye, hogy a pénzáramlások állandó összege könnyen tervezhetőek és jól nyomonkövethetőek.

A projektfinanszírozást az jellemzi, hogy az adott gazdasági egységet oly módon finanszírozzák, hogy a hitelező először csak a pénzáramlást (~) és a gazdasági egység tervezett nyereségét tekinti, azokat a forrásokat, amelyekből a hiteleket vissza fogják fizetni, illetve az új cég vagyonát, ...

-Szeretnél ajándékba kapni kidolgozott mérleg elemzéses példát, és lépésről-lépésre elmagyarázott ~ példát is, ezeket úgy állítottam össze hogy biztosan meg fogod érteni, és így az interneten nem találod meg sehol.

A vállalati tervezés, valamint a piac nyilvánossága részben becsülhetővé teszi a ~ adatokat. Tegyük fel, hogy ismert a jelenlegi árfolyam (P0) és a jövő évi tervezett osztalék értéke (DIV1), s utóbbi változásának várható évi üteme (g). Ekkor a jövőbeli osztalékok: ...

Működési tevékenységből származó ~ osztva az időszak átlagos részvényszámával.
Coase-tétel ...

-, amely az utasítás és az utasítással összefüggésben felszámítandó bankköltségek összegével megegyezik. A bank által az ügyféllel szemben vállalt kötelezettség elsődleges - közvetlen - megtérülési forrása, mely jellemzően az ügyfél mindenkori normális gazdálkodásából származó ~.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Cash, Pénzügy, Mérleg, Kockázat, Költség?

◄ Cash pool   CCC ►
 
RSS Mobile