Kezdőlap (Bankgarancia)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Bankgarancia

Gazdaság  Bankfiók  Bankgarancia felülgarantálása

Bankgarancia
Olyan kötelezettségvállalás, amelyben a garanciát a nyújtó bank vállalja, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén fizet, ha az eredeti kötelezett nem fizet. A garancia lehet: feltétel nélküli ill. okmányos garancia. A bankgaranciát garanciadíj ellenében vállalják a bankok.


Bankgarancia
A bankgarancia azt jelenti, hogy díj ellenében a bank vállal jótállást az egyik fél fizetési kötelezettségének teljesítéséért a másik fél (kedvezményezett) irányában.

Bankgarancia kibocsátási jutalék / kezelési költség: A garancia kibocsátásakor felszámítandó egyszeri jutalék, mely a garancia összegének néhány ezrelékében, jellemzően minimum összeg meghatározásával kerül megállapításra.

Bankgarancia: A támogatási szerződés teljesítését biztosító mellékkötelem, mely alapján a bank kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, ...

bankgarancia
A bankgaranciát bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bank szerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le.

~
Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata.

~ FELÜLGARANTÁLÁSA
A bank arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a garáns bank a kedvezményezett első felszólítására nem tenne eleget a garanciában foglalt fizetési kötelezettségeinek, úgy a garáns helyett fizetést teljesít.
Vissza a lap tetejére ...

~
A bank határozott időre vállalt, visszavonhatatlan fizetési igérete arra az esetre, ha a szerződő fél nem vagy nem a vállaltak szerint teljesíti kötelezettségét. A ~ önálló kötelezettségvállalás, a szerződő felek közötti jogviszonytól független és visszavonhatatlan.

~ nyújtása; kezesség vállalása
A hitelügyletek tárgyalásánál már volt szó e tevékenységekről. Annyit érdemes még megjegyezni, hogy a garancia vagy kezesség vállalása kockázatos tevékenység, a kockázat pedig fordítottan arányos az általános fizetési morállal.

o ~: a bank arra vállal kötelezettséget, hogy ha adós nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor helyette a bank fizet
§ dologi biztosíték:
o zálogjog: zálogtárgy -> értékesítés ...

A ~ önálló kötelezettség, ami azt jelenti, hogy afőkötelezettségtől független fizetési ígéret, Tehát közömbös, hogy a kötelezett miért nem teljesített, a garanciát vállaló akkor is köteles teljesíteni, ha az alapügylet kötelezettje a szerződésszegésben vétlen.

~; biztosítóval (biztosítókkal) kötött biztosítási szerződés, amely utaslétszámra (közvetlenül az utas javára) is megköthető; az utazási vállalkozó által hitelintézetnél lekötött pénzösszeg, ...

~: valamely félért áll jó a bank .
kezesség, foglaló, zálogjog.
szerződési biztosítékok köre nem lezárt, bár van nevesítve pár dolog.
atipikus szerződés: a jogalkotó nem írja körül.

~
=
készfizetői kezesség (min. hitel 80%-a): másik cég vagy garancia szervezet ...

A ~ a kibocsátó bank visszavonhatatlan kötelezettségvállalása arra, hogy ügyfelének a kérésére a garanciában megjelölt kedvezményezett javára, annak igénybejelentésére - a ~ feltételeinek (feltételes ~) teljesülése esetén, ...

37. Melyek a ~ legfontosabb ismérvei?
- alapügyletet biztosító mellékkötelem,
- személyi biztosíték, ...

vagy a felszámolói tevékenységéből eredő esetleges kártérítési kötelezettségek fedezetére legalább 50 millió forint értékben biztosítási vagy ~ szerződést köt.

A kölcsön nyújtása, ideértve az adósságra kibocsátott, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megvásárlását is; a váltó és csekk, valamint egyéb kötelezvény leszámítolása; a hitelintézet által adott ~, bankkezesség és az egyéb biztosíték, ideértve a hitelintézet bármilyen más, ...

kezesség és ~ vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;
valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; ...

kezesség (sortartó, készfizető)
~
állami garancia
HG vagy egyéb garancia cég által adott kezesség ...

váltó,
halasztott fizetésű akkreditív,
tulajdonjog-fenntartás,
~ vagy bankkezesség.

A lízingbe adók a szerződésben érdekeik védelmére különböző biztosítékokat kötnek ki. Ilyenek lehetnek a ~, a készfizető kezességet vállaló nyilatkozat, továbbá azt is kiköthetik, hogy a lízingbe vevő saját költségén a lízing időtartamára kössön biztosítást a lízing tárgyára.

(A gyakorlatban alkalmazott pénzügyi biztosíték lehet: a jelzálog, kezességvállalás, ~ stb.)
Hirdetés ...

szolgáltatások nyújtása, elektronikus pénz kibocsátása, olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és ~ ...

a megnyitásáról szóló szerződésben megjelölt kedvezményezett számára nagy biztonságot jelent, hiszen a bank felelőssége, hogy teljesítse a fizetést a feltételek teljesülése esetén, hasonlóan a bankgaranciához. A kötelezett számára azért előnyös, mert általában olcsóbb, mint a ~.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Garancia, Hitel, Pénzügy, Kötelezett, Szerződés?

◄ Bankfiók   Bankgarancia felülgarantálása ►
 
RSS Mobile