Kezdőlap (Bankgarancia)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Bankgarancia

Gazdaság  Bankfiók  Bankgarancia felülgarantálása

Bankgarancia
Olyan kötelezettségvállalás, amelyben a garanciát a nyújtó bank vállalja, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén fizet, ha az eredeti kötelezett nem fizet. A garancia lehet: feltétel nélküli ill. okmányos garancia.


Bankgarancia
A bankgarancia azt jelenti, hogy díj ellenében a bank vállal jótállást az egyik fél fizetési kötelezettségének teljesítéséért a másik fél (kedvezményezett) irányában.

A bankgarancia önálló kötelezettségvállalás, a szerződő felek közötti jogviszonytól független és visszavonhatatlan.
Leggyakoribb formái: ajánlati, előleg visszafizetési, jótállási, jóteljesítési, szavatossági, teljesítési, vámgarancia stb.

Bankgarancia: - az alapügylettől független jogi kötelezettségvállalást jelent, ha a vevő nem fizet, a bankgaranciát nyújtó bank fog fizetni
- visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalás
- bankgarancia lejárata ...

Bankgarancia kibocsátási jutalék / kezelési költség: A garancia kibocsátásakor felszámítandó egyszeri jutalék, mely a garancia összegének néhány ezrelékében, jellemzően minimum összeg meghatározásával kerül megállapításra.

Bankgarancia
A bankgarancia a kibocsátó bank visszavonhatatlan kötelezettségvállalása arra, hogy ügyfelének a kérésére a garanciában megjelölt kedvezményezett javára, ...

bankgarancia
A bankgaranciát bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak.

Bankgarancia
Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata.

Bankgarancia
A bank garanciát vállal ügyfeléért szerződés formájában, melynek köszönhetően az ügyfél egy másik banktól hitelt tud felvenni.
BAR-lista (jelenleg KHR)
Központi Hitelinformációs Rendszer.

BANKGARANCIA FELÜLGARANTÁLÁSA
A bank arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a garáns bank a kedvezményezett első felszólítására nem tenne eleget a garanciában foglalt fizetési kötelezettségeinek, úgy a garáns helyett fizetést teljesít.

Bankgarancia
A bank határozott időre vállalt, visszavonhatatlan fizetési igérete arra az esetre, ha a szerződő fél nem vagy nem a vállaltak szerint teljesíti kötelezettségét.

Bankgarancia: a támogatási szerződés teljesítését biztosító mellékkötelem, mely alapján a bank kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, ...

Bankgarancia nyújtása; kezesség vállalása
A hitelügyletek tárgyalásánál már volt szó e tevékenységekről.

o bankgarancia: a bank arra vállal kötelezettséget, hogy ha adós nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor helyette a bank fizet
§ dologi biztosíték:
o zálogjog: zálogtárgy -> értékesítés ...

A bankgarancia önálló kötelezettség, ami azt jelenti, hogy afőkötelezettségtől független fizetési ígéret, Tehát közömbös, hogy a kötelezett miért nem teljesített, a garanciát vállaló akkor is köteles teljesíteni, ...

Bankgarancia; biztosítóval (biztosítókkal) kötött biztosítási szerződés, amely utaslétszámra (közvetlenül az utas javára) is megköthető; az utazási vállalkozó által hitelintézetnél lekötött pénzösszeg, ...

bankgarancia: valamely félért áll jó a bank .
kezesség, foglaló, zálogjog.
szerződési biztosítékok köre nem lezárt, bár van nevesítve pár dolog.
atipikus szerződés: a jogalkotó nem írja körül.

A bankgarancia a dologi biztosíték egyik fajtája.
Igaz - Hamis
A biztosítás az a sajátos gazdasági tevékenység, amely során a tartalékképzés hasonló veszélyhelyzetben lévő kockázati közösséget (veszélyközösséget) hoz létre.

37. Melyek a bankgarancia legfontosabb ismérvei?
- alapügyletet biztosító mellékkötelem,
- személyi biztosíték, ...

vagy a felszámolói tevékenységéből eredő esetleges kártérítési kötelezettségek fedezetére legalább 50 millió forint értékben biztosítási vagy bankgarancia szerződést köt.

A kölcsön nyújtása, ideértve az adósságra kibocsátott, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megvásárlását is; a váltó és csekk, valamint egyéb kötelezvény leszámítolása; a hitelintézet által adott bankgarancia, bankkezesség és az egyéb biztosíték, ...

nyújtása;
c) pénzügyi lízing;
d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;
e) elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása;
f) kezesség és bankgarancia vállalása, ...

váltó,
halasztott fizetésű akkreditív,
tulajdonjog-fenntartás,
bankgarancia vagy bankkezesség.

(A gyakorlatban alkalmazott pénzügyi biztosíték lehet: a jelzálog, kezességvállalás, bankgarancia stb.)
Hirdetés ...

üzletszerű végzése:
a) hitel és pénzkölcsön nyújtása,
b) pénzügyi lízing,
c) elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
d) kezesség és bankgarancia vállalása, ...

kibocsátása, olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia ...

kedvezményezett számára nagy biztonságot jelent, hiszen a bank felelőssége, hogy teljesítse a fizetést a feltételek teljesülése esetén, hasonlóan a bankgaranciához. A kötelezett számára azért előnyös, mert általában olcsóbb, mint a bankgarancia.

Lásd még: Lásd még: Garancia, Pénzügy, Érték, Szerződés, Hitel

Gazdaság  Bankfiók  Bankgarancia felülgarantálása

 
RSS Mobile