Kezdőlap (Bankgarancia)

 Gazdaság 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Gazdaság » Bankgarancia


 

Bankgarancia

Gazdaság  Bankfiók  Bankgarancia felülgarantálása
2014.04.18

Bankgarancia
Olyan kötelezettségvállalás, amelyben a garanciát a nyújtó bank vállalja, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén fizet, ha az eredeti kötelezett nem fizet. A garancia lehet: feltétel nélküli ill. okmányos garancia.


Bankgarancia
A bankgarancia azt jelenti, hogy díj ellenében a bank vállal jótállást az egyik fél fizetési kötelezettségének teljesítéséért a másik fél (kedvezményezett) irányában.

A bankgarancia önálló kötelezettségvállalás, a szerződő felek közötti jogviszonytól független és visszavonhatatlan.
Leggyakoribb formái: ajánlati, előleg visszafizetési, jótállási, jóteljesítési, szavatossági, teljesítési, vámgarancia stb.

Bankgarancia
A bankgarancia a kibocsátó bank visszavonhatatlan kötelezettségvállalása arra, hogy ügyfelének a kérésére a garanciában megjelölt kedvezményezett javára, ...

bankgarancia
A bankgaranciát bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak.

Bankgarancia
Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata.

Bankgarancia
A bank garanciát vállal ügyfeléért szerződés formájában, melynek köszönhetően az ügyfél egy másik banktól hitelt tud felvenni.
BAR-lista (jelenleg KHR)
Központi Hitelinformációs Rendszer.

BANKGARANCIA FELÜLGARANTÁLÁSA
A bank arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a garáns bank a kedvezményezett első felszólítására nem tenne eleget a garanciában foglalt fizetési kötelezettségeinek, úgy a garáns helyett fizetést teljesít.

Bankgarancia: a támogatási szerződés teljesítését biztosító mellékkötelem, mely alapján a bank kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, ...

Bankgarancia nyújtása; kezesség vállalása
A hitelügyletek tárgyalásánál már volt szó e tevékenységekről.

o bankgarancia: a bank arra vállal kötelezettséget, hogy ha adós nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor helyette a bank fizet
§ dologi biztosíték:
o zálogjog: zálogtárgy -> értékesítés ...

Bankgarancia; biztosítóval (biztosítókkal) kötött biztosítási szerződés, amely utaslétszámra (közvetlenül az utas javára) is megköthető; az utazási vállalkozó által hitelintézetnél lekötött pénzösszeg, ...

Bankgarancia
A bank határozott időre vállalt, visszavonhatatlan fizetési igérete arra az esetre, ha a szerződő fél nem vagy nem a vállaltak szerint teljesíti kötelezettségét.

bankgarancia: valamely félért áll jó a bank .
kezesség, foglaló, zálogjog.
szerződési biztosítékok köre nem lezárt, bár van nevesítve pár dolog.
atipikus szerződés: a jogalkotó nem írja körül.

A bankgarancia a dologi biztosíték egyik fajtája.
Igaz - Hamis
A biztosítás az a sajátos gazdasági tevékenység, amely során a tartalékképzés hasonló veszélyhelyzetben lévő kockázati közösséget (veszélyközösséget) hoz létre.

37. Melyek a bankgarancia legfontosabb ismérvei?
- alapügyletet biztosító mellékkötelem,
- személyi biztosíték, ...

vagy a felszámolói tevékenységéből eredő esetleges kártérítési kötelezettségek fedezetére legalább 50 millió forint értékben biztosítási vagy bankgarancia szerződést köt.

A kölcsön nyújtása, ideértve az adósságra kibocsátott, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megvásárlását is; a váltó és csekk, valamint egyéb kötelezvény leszámítolása; a hitelintézet által adott bankgarancia, bankkezesség és az egyéb biztosíték, ...

nyújtása;
c) pénzügyi lízing;
d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;
e) elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása;
f) kezesség és bankgarancia vállalása, ...

váltó,
halasztott fizetésű akkreditív,
tulajdonjog-fenntartás,
bankgarancia vagy bankkezesség.

(A gyakorlatban alkalmazott pénzügyi biztosíték lehet: a jelzálog, kezességvállalás, bankgarancia stb.)
Hirdetés ...

üzletszerű végzése:
a) hitel és pénzkölcsön nyújtása,
b) pénzügyi lízing,
c) elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
d) kezesség és bankgarancia vállalása, ...

kibocsátása, olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia ...

Lásd még: Lásd még: Garancia, Pénzügy, Hitel, Érték, Bank

Gazdaság  Bankfiók  Bankgarancia felülgarantálása
2014.04.18

 
RSS Mobile