Kezdőlap (Átváltás)

 Gazdaság 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Gazdaság » Átváltás


 

Átváltás

Gazdaság  Átutalási megbízás  Átváltható kötvény

Mini kontírozó tanfolyam-4. rész-Valuta-Deviza átváltása, lekötése
Címkék: deviza lekötése, mérelgképes könyveő számvitel vizsga, mérlegképes könyvelő vizsgafeladat, pénzeszközök, számvitel felkészítés, Számvitel ZH, valuta átváltása ...


Átváltási ügylethez kapcsolódó díj.
kölcsön
Megtakarítás ideiglenes átengedése kamat fejében más személy részére.

Átváltási ügylethez kapcsolódó díj.
könyvszerinti érték
A gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegében szereplő tételek tényleges értéke, tehát a bekerülési érték csökkentve az amortizációval.

976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség
977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek
978. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek
979. Egyéb pénzügyi bevételek ...

Pénz átváltása más devizára, valutára.
Kulcsóvadék
Széfkulcs elvesztése esetére félretett pénzösszeg, amit a bank előre elkér.

Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyam-vesztesége
8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
8763.

Deviza átváltása egy másik devizára. Ha közvetlenül kerül átváltásra, például EUR-t váltunk át HUF-ra, akkor közvetlen konverzió, ám ha EUR-t váltunk CHF-re, és közben HUF-ra, akkor az közvetett/kétszeres devizakonverzió.

Két valuta átváltására kötött megállapodás.
késedelmi kamat
A szerződésben vállalt határidőig történő teljesítés elmaradása esetén a vevő részére kifizetendő pénzösszeg.

Konverzió / Átváltás
Adott deviza/valuta összeg átváltása más pénznemű devizára/valutára.
Korrigált elszámolóár (Ex elszámolóár) ...

A hazai valuta átváltását engedélyezik külföldi valuta átváltására devizabelföldi személynek.
Címkefelhő
Belső konvertibilitás Belső konvertibilitás fogalma lakásvásárlási hitel lakáshitel hitelátváltás ...

Konverzió: Pénz átváltása más devizára, valutára
Konverziós díj: Pénznemek közötti átváltásért fizetett díj.

A meglévő hitelek átváltása egy kedvezőbbre, esetleg plusz hitel felvételével együtt. A hitelt
átvisszük egy másik bankhoz, vagy a meglévőnél "cseréljük" magasabb összegűre.
Címlap
Napi hírek
Fogalomtár ...

Pénznemek közötti átváltásért fizetett díj.
©2009 Indra Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Érdekvédő Egyesülete
Design és Technológia: EUSAN ...

A készpénzről elektronikus kereskedelemre való átváltás segít abban, hogy a kábítószer-kereskedőket, hamisítókat, tolvajokat lefüleljék; nem is beszélve a kényelemről és biztonságról, amit az elektronikus kereskedelem kínál.

Bár a franciák ellenezték, Párizsban mégis kétfémes pénzrendszert fogadtak el, az arany-ezüst átváltási arányt 1:15,5 szinten határozták meg. A szerződés rögzítette az érmék értékét és technikai paramétereit, kibocsátási feltételeit.

Kihasználja a keresztárfolyamok különbségét, s a többszöri átváltás során nyereséget realizál. Ezek az átváltások viszont egyensúlyi árfolyamok kialakulásához vezetnek, ami megszűnteti az arbitrázs lehetőségét.

Devizában (pl.: CHF, EURO) felvett hiteleknél, az idegen deviza, és a forint átváltási aránya (árfolyam) a napi piaci mozgások hatására változhat, ezért egy esetleges kedvezőtlen árfolyamváltozás/emelkedés többletköltséget okozhat.

Deviza kockázat:Devizában (pl.: CHF, EURO) felvett hiteleknél, az Idegen deviza, és a forint átváltási aránya (árfolyam), a napi piaci mozgások hatására változhat, ...

Az adott devizák közötti átváltási árfolyamok változása így befolyásolhatja a befektetés értékalakulását.

haramdik szakasz: megszűnt végérvényesen az átváltás az arany és a pénzhelyettesítő közt:
nagyjából 1931:
fejlett országok kijelentették, hoyg az állampolgárok nem válthatják anknál a pénzhelyettesítőt aranyra ...

A switch ügylet során valuta/deviza átváltása történik. Lehet tisztán pénzügyi manipuláció (valutaswitch), de gyakori áruügylet formájában is.

lakáskassza frank hitel törlesztés bank rendeletek UniCredit frank bankok OTP földhivatal lakás lakáshitel tanácsok politika végtörlesztés hitelkiváltás devizahitel törvény deviza átváltás reklám bar lista bakok ügyfél információk kamat szocpol hírek ...

A vásárlóerő paritás elmélete szerint két különböző országban vásárolt termék árának, a deviza átváltását követően, meg kell egyeznie.

A devizával, valutával, forinttal kötött jogügyletekkel és cselekményekkel kapcsolatban a feleket sem bejelentési, sem átváltási, sem engedélykérési kötelezettség nem terheli.

* Bemeneteli ügyletet: célja szabaddeviza átváltása klíringdevizára, csökkentve ezáltal a partnerrel szemben fennálló klíringdeviza-tartozást.

Konverzió

Devizák / valuták egymás közötti átváltásának idegen neve.
Közjegyzői díj

A hitel vagy biztosítéki szerződés közjegyzői okiratba foglalásért kifizetett díj. Nem része a THM-nek, de általában az ügyfél által fizetendő.

A Magyar Nemzeti Bank minden nap közli a fontosabb külföldi pénznemek forinthoz viszonyított árfolyamát (átváltási arányokat), ezek az úgynevezett hivatalos devizaárfolyamok.

Külföldön és belföldön egyaránt használható bankkártya, amelyhez egy forint számla kapcsolódik. Külföldi használat során a forint átváltásával devizában történik a fizetés.
Konverzió
Pénz átváltása más devizára (valutára) ...

Pénztári konverziónak nevezzük azt a tranzakciót, mely nem érint ügyfélszámlát:
- valutavétel, vagy
- valuta eladás, vagy
- valutaátváltás.
Számlák kozötti konverzió esetén két deviza közötti átváltást jelent.

Adott esetben egy külföldi devizában levő befektetés hozamának jó tesz a forint gyengülése, mert az átváltásból is haszna származik a befektetőnek.

A betétek kivonása azonban nem feltétlenül készpénzre való átváltást jelent, a célnak pontosan megfelel egy olyan bankba való átutalás, amely iránt továbbra is szilárd a bizalom.

Az adott alap egy unitjának az aktuális ára, amelyet a biztosító a biztosítási díj befektetési egységekre történő átváltásakor alkalmaz.

Diszkonttényező
Azon átváltási arány, amelyen a különböző időszakbeli pénzek gazdát cserélnek.

Lásd még: Lásd még: Pénzügy, Érték, Költség, Valuta, Kötelezettség

Gazdaság  Átutalási megbízás  Átváltható kötvény

 
RSS Mobile