Kezdőlap (Aláírási címpéldány)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Aláírási címpéldány

Gazdaság  Akvizíció  Alanyi adómentes

Aláírási címpéldány
A bankszámla feletti rendelkezéshez a cégjegyzékbe vagy más nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített név betű szerinti használata szükséges, ...


Aláírási címpéldány: meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkező, közjegyző által hitelesített okirat, amely tartalmazza a cég képviseletében aláírásra jogosultak - cégjegyzésre jogosultak - aláírásának mintáját.

Aláírási címpéldány
Személyi igazolvány és adókártya
Társasági szerződés, alapító okirat
30 napnál nem régebbi cégkivonat és el nem bírált cégbírósági kérelmek
30 napnál nem régebbi pénzforgalmi bankszámlakivonat ...

Cégszerű aláírás: A cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, ...

Szabályos meghatalmazás, vagy engedményezés a kárigénylői jogok átruházásához, aláírási címpéldány,
9. Írásban tett nyilatkozat (fax, e-mail, levél) az igénylő, vagy jogosult által megjelölt bankszámlaszámról, vagy postai ...

+ csatolnia kell egy aláírási címpéldányt, amennyiben nem ő volt korábban a vezető tisztségviselő.

Adott vállalat vagy vállalkozás nevében a képviselő személy aláírása, melynek meg kell egyezni az aláírási címpéldányon olvasható aláírással.
Címkefelhő
Cégszerő aláírás Cégszerő aláírás fogalma lakásvásárlási hitel lakáshitel hitelátváltás ...

Cégszerű aláírás: A társasági szerződésben, és/vagy a cégkivonatban szabályozott módon, a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, ...

Egy gazdasági társaság cégnyilvántartásban szereplő, törvényes képviseletére jogosult személy(ek)nek a társaság nevében, a közjegyző vagy ügyvéd által készített aláírási címpéldányban (aláírásmintában) foglaltak szerint teljesített aláírása, amely a társaság előírt, ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Szerződés, Hitel, Vállalkozás, Pénzügy, Költség?

◄ Akvizíció   Alanyi adómentes ►
 
RSS Mobile