Kezdőlap (Ajánlat)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Ajánlat

Gazdaság  Ajándékozási szerződés  Ajánlati árlépésköz

Ajánlati könyv
Egy adott értékpapírra vonatkozó vételi és eladási ajánlatokat tartalmazó 'könyv', melyben az egyes ajánlatok ún. prioritási sorrendben szerepelnek.


Ajánlattétel
Biztosítási szerződés kezdeményezése azzal, hogy az ajánlattevő kitölti és aláírja a biztosítási ajánlatot.

ajánlat összetevői
áru - termék/szogáltatás meghatározása
mindőség
mennyiség
egységár, árendegmények, visszatérítések, vételár.
csomagolási, szállítási költségek.
teljesítés helye
tulajdonjog átszállás
szálítási határidő ...

Az ajánlatokat rendszerint kereskedelmi levél formájában teszik meg, amelynek számtalan típusa van. Fő rendszerező elvként a kereskedelmi levél lehet általános vagy egyedi (a címzett egyértelmű).

Ajánlat hatályossága: akkor válik hatályossá, amikor megérkezik a címzetthez.
Ajánlat visszavonása: vissza lehet vonni, ha a visszavonó nyilatkozat az ajánlatot megelőzően vagy azzal egy időben érkezik meg a címzetthez.

Az ajánlat tárgyát képező részvénnyel rendelkező részvényes nyilatkozata arról, hogy
részvényeit, vagy annak az elfogadó nyilatkozatban meghatározott részét a vételi ajánlatban foglalt feltételek szerint át kívánja ruházni.

Nyilvános ajánlattételnek nevezzük azt a törvényileg előírt formát, amely során az értékpapír kibocsátója a nyilvános forgalomba hozatal keretei között közzétesz egy eladási ajánlatot.

Ajánlat
A biztosítás egyik sajátossága, hogy a biztosítási ajánlatot nem a biztosító teszi, hanem az ügyfél. Ez akkor is így van, ha a biztosító keresi meg valamilyen formában az ügyfelet.

ajánlat: a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső szerződő.

Ajánlati / Tender / Bánatpénzpótló garancia
Tenderkiíráson való részvétel esetén gyakran feltétel az ajánlati (tender) garancia benyújtása.

Ajánlati ársáv
A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.
Csoportos beszedési megbízás ...

Ajánlat (Offer)
Az az ár, amelyért a bank elad devizát, illetve az az ár, melyet a dealer megkövetel a deviza más bank, vagy ügyfél számára történő eladáskor.
Általános üzleti feltételek ...

ajánlat
A lízingcég által tett nyilatkozat az általa kínált finanszírozási konstrukcióról (futamidő, devizanem, kondíciók stb). Jellemzően indikatív, azaz nem kötelező érvényű.

ajánlati árlépésköz
a legkisebb érték, amellyel a tőzsdén forgalmazott termékek ára változhat. A változás mértéke termékenként eltérő lehet.
akcepthitel ...

ajánlat elfojtás
a legjobb ajánlatot tevő cég visszalép a kedvezőtlenebb javára,
ajánlati árlépésköz ...

Árajánlat
Az értékesítési folyamathoz kapcsolódó bizonylat típus. Kiállítása - a Kulcs-Ügyvitel programban - nincs hatással a készletmennyiségre és a kintlevőségek összegére. Jellemző paramétere az érvényességi idő.
Árrés ...

Az ajánlat (Bármilyen furcsa, az ügyfél az, aki ajánlatot tesz a biztosító felé, hogy szeretne szerződést kötni, amit a biztosító elfogadhat, de nem köteles. Kivéve a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, amit viszont igen.) Az elbírálás ...

Fix ajánlat
A bróker közvetlenül küld ajánlatot kollegájának, amit csak a meghívott lát, és csak neki áll jogában elfogadni azt.

Ajánlatkor meghatározott, de legfeljebb 30 napig érvényes ajánlat az automatikus kereskedési rendszerben a BÉT-en.
MÉRLEG ...

ajánlatbekérési szokások vizsgálata,
a pályázat sorsának elemzése egyedileg,
pályázati eredmények összesített elemzése; ...

Az ajánlat elfogadását és a szerződés létrejöttét igazoló okirat. A biztosítási jogviszony meglétét tanúsítja. Nem minősül értékpapírnak, elvesztés vagy megsemmisülés esetén másolattal pótolható.

a) Ajánlatok által vezérelt piac.
b) Piacvezetők által irányított piac.

Az ajánlat elfogadását és a szerződés létrejöttét igazoló okirat, amely alkalmas a szerződés fennállásának bizonyítására. Nem minősül értékpapírnak, elvesztés vagy megsemmisülés esetén másolattal pótolható.
Biztosítási időszak ...

az ajánlat biztosító általi elfogadása. Erről a b...
Tovább »
szerződés megszűnése ...

Az ajánlat rovatainak kitöltésére vonatkozó vizsgálat.
Függő díj
Az a fizetmény, amelynek rendeltetését az állomány- és díjnyilvántartás alapján nem lehet megállapítani.

5. Ajánlatok tétele és elemzés.
6. Az ajánlatok kiértékelése és a szállító(k) kiválasztása.
7. A megrendelés bonyolítása.

Kérjen ajánlatot!
Rákerült a feketelistára? Beszűkültek a lehetőségek? MEGOLDJUK!
Megemelték a törlesztő részletet? Egyedi hitelre vágyik? A sok apró törlesztő elviszi a bevételt?

Nyilvános ajánlattétel: értékpapír nyilvános forgalomba hozatala keretében, egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére közzétett eladási ajánlat, az értékesítésre felajánlott értékpapír feltételeit és adatait, ...

Nyilvános ajánlattétel: Értékpapírra vonatkozó, egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére közzétett értékesítési ajánlat, amely elegendő információt ad az ajánlat feltételeiről és az értékpapírról ahhoz, ...

Legfrisebb
ajánlatunk:
Keresse tanácsadónkat, aki akár egy kévé mellett segít megtalálni az Önnek legmegfelelőbb ajánlatot! ...

Az ajánlat elfogadását, és a szerződés létrejöttét igazoló okirat. (A szerződés megkötését igazoló vény!) Nem minősül értékpapírnak, elvesztés vagy megsemmisülés esetén másolattal pótolható.

indikatív ajánlat
Előzetes, jelzés értékű ajánlat, amely az ajánlattevőt nem köti.
infláció ...

PARTNEREK AJÁNLATA
Matrac akció Akciós Gyógy- és Luxusmatracok óriási kedvezménnyel.
[origo] játékok Több mint 80 INGYENES online és letölthető játék minden korosztálynak!
Borok, pezsgők, párlatok Minőségi italok 20-50% közötti kedvezményekkel! ...

Különleges ajánlat
Minden olyan ajánlat, amely időbeni, mennyiségi, minőségi vagy más jellegű behatároltsága miatt, illetve más okból eltér a kialakult kereskedelmi gyakorlattól.

A klasszikus ajánlatkérés hét lépése:
1. Találj valakit aki szívesen segít, akiről biztosan tudod, hogy szívesen segít neked az üzletedben, ha tud.
2. Mond el neki, hogy mivel foglalkozol. Ezt akkor is tedd meg ha már régóta ismered.
3.

A szerződési ajánlat és annak elfogadása
1. Szerződést létrehozó nyilatkozatok
2. A szerződést módosító jognyilatkozatok ...

Ezt annak ellenére érdemes számon tartani, hogy ajánlata a nemzetiségeknek és a balkáni államoknak túl kevés, a magyar politikai elit többségének pedig túl sok volt, s így reálpolitikává sohasem válhatott.

Ha a szerződő fél ajánlatára a biztosító 15 napon belül nem nyilatkozik, a szerződés létrejön mégpedig arra az időpontra visszamenő hatállyal, amikor a szerződő fél a biztosító képviselőjének az ajánlatot átadta.

Kapcsolatfelvétel, Ajánlatkérés
ADSCR
Tervezett éves adósságszolgálati fedezeti mutató (Annual Debt Service Ratio) ...

Ha egy piac mélységét az érvényes piaci ár alatti vagy fölötti vételi vagy eladási ajánlatok számával mérjük, akkor "sekély" piacokon azok az új információk, amelyek elmozdítják az árat az éppen érvényes szinttől, nagy árváltozást eredményezhetnek, ...

Titoktartási kötelezettség terheli, ez alól csak a biztosított, illetőleg az ajánlattevő adhat felmentést.
bizonyítási teher: eljárásjogi fogalom, amely azt szabályozza, hogy egyes tényeket kinek kell bizonyítani.

A beérkezett ajánlatokat közjegyző jelenlétében kell felbontani.
A felszámoló a pályázat értékelését és annak eredményét jegyzőkönyvbe foglalja, amelyet megküld a választmánynak.

Az amerikai kormány sokáig nem hozta nyilvánosságra, hogy milyen ajánlatokat kapott a múltban tenger alatti olajparcellák eladásakor, csak azt lehetett tudni, aki megkapta, végül mennyit fizetett.

Arra mindig ügyelni kell, hogy csak a már megtörtént adás-vételek árai alkalmasak összehasonlításra, ajánlati, illetve értékbecslésből származó árakat csak körültekintő ellenőrzés után, fenntartásokkal lehet felhasználni.

THM (Teljes Hiteldíj-Mutató):A teljes hiteldíj mutató a különböző ajánlatok összehasonlítására, az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál, az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában.

A kibocsátást tervező vállalkozás, költségvetési szerv ajánlattételi lehetőséget biztosít, majd a beérkezett ajánlatok közül választ előre meghatározott szempont szerint.

Tehát már az ajánlatban is becsapás van, amely arról próbálja elkendőzni a figyelmet, hogy ő az akinek a teremtést, mint cselekvést kéne bizonyítani, hogy igazságnak lehessen tekinteni.

Bemutatkozás Termékeink Kapcsolat Ajánlataink Gyors kölcsön-SOS segítség! Autókereskedés Ingatlan értékesítés Befektetések Biztosítások Jogi asszisztencia Milyen dokumentumok szükségesek?

Az aukciókon előre meghirdetett mennyiségű állampapírt kínál fel az ÁKK, amit a legjobb ajánlatokat benyújtó elsődleges forgalmazók vásárolhatnak meg.

Az Elsődleges forgalmazók kötelező érvényű, kétoldalú (vételi és eladási) ajánlata az elsődleges forgalmazói szerződésben meghatározott minimális állampapír-mennyiségre, ...

A biztosítás megkötését az ügyfél kezdeményezi azzal, hogy ajánlatot tesz a szerződés létrehozására. Ha a biztosító az ajánlatot elfogadja, erről a szerződő felet írásban értesíti, amelynek leggyakoribb megjelenési formája a biztosítási kötvény.

Azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, ...

Állampapír vételénél érdemes több forgalmazótól árat kérni, mert nagyon komoly eltérés lehet egy-egy ajánlat között, gyakori a másfél százalékos hozameltérés is.

Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához (ajánlat), a megfelelő partner (biztosító) kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is.

A legelterjedtebb a három és hathavi budapesti bankközi kamatláb (a Bubor) használata, bár a piacon akad éves ajánlat is. A Bubor a magyar bankok egymásnak felajánlott hitelkamatainak napi szintű, speciális átlagolásával alakul ki.

Tanács: Mielött személyi kölcsönt szeretne felvenni, ajánlatos több pénzintézet ajánlatát is megtekinteni, leginkább az akciósan meghirdetett konstrukciókat.

A konkrét ajánlatok áttekintése előtt fontos tisztáznunk, mekkora összeget tudunk, akarunk megtakarítani, és milyen időtartamra szól a megtakarítás. Ha időközben mégis szükségünk lenne a pénzre, milyen feltételekkel tudunk hozzájutni.

Írásos ajánlatot is szoktak kiadni, de személyes beszélgetésre mindenképpen szükség van.

reponálás: az életbiztosítási ajánlat elbírálásnak függoben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell.

Az életbiztosítási ajánlat elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam - általában 6 hónap - letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.

Csapatának informátoraitól tájékozódik, hogy az adott csapat tagjai indultak-e bizonyos versenyszámokban és mennyire esélyesek helyezést elérni. Ebből megpróbálja eldönteni, hogy érdemes-e elfogadni az ajánlatot.

A különböző ajánlatok összehasonlítására, az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál, az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. A THM számításának képletét az erről szóló jogszabály (jelenleg a 41/1997.

Referencia THM: Abban az esetben, amikor a bank a kormányrendelettől eltérő tartalmú konkrét ajánlatot tüntet fel (futamidő és a kölcsönösszeg tekintetében), ...

§-a (4) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában meghatározott értékhatárt elérő vagy meghaladó mértékű, de a nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű beszerzései során írásban köteles legalább három ajánlatot bekérni (a beszerzés megkezdése), ...

Számoljon 37 bank ajánlatával
Befektetési tanácsadás
Díjmentes befektetési tanácsadás
Biztosítási tanácsadás
Díjmentes biztosítási tanácsadás
Jogi asszisztencia
Ügyvédi okiratok elkészítése
Pályázatírás
Forrásfigyelés, projektmenedzselés ...

Kézjelekkel és hangos szóval kötik az ügyleteket. Kétoldalú jegyzés. Ez esetben az ügynök összegyűjti az ajánlatokat, majd ezt követően kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatot tévő partnert, s közli vele eladási, vagy vételi szándékának volumenét.

A "tendereztetés" jelentése: Versenyeztetés, Olyan pályázati ajánlat, melyet a megbízó a legkedvezőbb eredmény elérése érdekében árveréses formában, cégek ajánlatainak versenyeztetésével hirdet meg.

A megadott adataidat hírlevelek, ajánlatok küldésére használom, harmadik félnek nem szolgáltatom ki, az adataidat bizalmasan kezelem.
One Comments to "Ingyenes Tudásanyag Csomag!"
[...] Kérdd itt: ...

A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és ...

A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatlábat jelenti, ...

A tőzsdei kereskedés napjainkban kialakult módja, mikor a brókerek már nem a tőzsdeteremben összegyűlve, nyílt kikiáltással teszik közzé adásvételi ajánlataikat, hanem irodájukban ülve, számítógépes rendszeren keresztül hozzák össze az ajánlatokat.

Az üzleti jelentés tartalmának meghatározásakor ajánlatos a következőkre kitérni:
- a vállalkozás tevékenységének bemutatása, összegző értékelése,
- a piaci pozíciók, vevőkapcsolatok alakulása, ...

A biztosítóval létesített munkaviszony vagy megbízási szerződés alapján dolgozik. Csak az ajánlat, illetőleg a biztosítási díj átvételére jogosult, a szerződés megkötésére azonban nem! Megbízotti minőségben való károkozásáért a biztosító felelős ...

Személyes eladás: a reménybeli vevővel való személyes találkozás során történő értékesítési ajánlattétel, kedvező esetben üzletkötés.

Különböző típuscsomagokra, programokra tesz ajánlatokat, amelyekből az utasokat küldő fél választ.

Direkt mail értékesítés: a kiskereskedelmi vállalat levélküldeményekkel és prospektusokkal kommunikálja az ajánlatukat a megcélzott fogyasztók felé.

Konzorcium (consortium): pályázókból (konzorciumi tagokból) álló, a projekt megvalósítására alakult ajánlattevői társaság.

Amennyiben az Ön elvárásainak mi megfelelünk és az Önök gazdálkodása a mi vizsgálatunk szerint kielégíti az ügyfeleinkkel szemben támasztott követelményeinket, akkor könyvelésének felvállalására is ajánlatot teszünk.
Tovább az oldalra ...

A tőkemegfelelési mutató = (Saját tőke + Alárendelt kölcsöntőke) / Kockázattal korrigált mérlegfőösszeg. A BIS szerint a tőkemegfelelési mutató ajánlatos, hogy 8 százaléknál magasabb legyen, egy bankra ekkor mondhatjuk, ...

Elsődleges kiváltó oka az információs aszimmetria a biztosító és a biztosított között, jelesül, hogy a biztosított a számára nem előnyös adatokat eltitkolja a biztosító elől, így jutva kedvezőbb biztosítási ajánlathoz.

§-ában meghatározott, kollektív szerződés megkötésére, illetve módosítására a szakszervezet által tett tárgyalási ajánlatot, valamint
c) az üzemi tanáccsal (üzemi megbízottal) összefüggésben teljesítette
ca) az Mt. 65.

Lásd még: Lásd még: Pénzügy, Hitel, Munka, Érték, Szolgáltatások

Gazdaság  Ajándékozási szerződés  Ajánlati árlépésköz

 
RSS Mobile