Kezdőlap (Adóalany)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Adóalany

Gazdaság  Adó  Adóbevallás

Adóalany
Adóalany az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet, amely saját neve alatt bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy üzletszerűen végez gazdasági tevékenységet.
Hasonló tartalom: ...


Adóalany
Az adóalany az a magán- vagy jogi személy, illetve jogi személlyel nem rendelkező társaság, amelyet az [adóhatóság]? adó megfizetésére kötelez.
Az oldalt létrehozta és üzemelteti a Neo Interactive online marketing ügynökség.

Adóalany: személy, vagy közösség, akit a jogszabály adó fizetésére kötelez
Az adóalany és az adófizető egybe is eshet, de szét is válhat egymástól.
Adótárgy: amelyre, amelyhez az adófizetési kötelezettség tartozik (amire kivetik); lehet tárgy, dolog, esemény és tevékenység ...

Adóalany
Az a személy, szervezet, akit a jogszabály az adó fizetésére kijelöl.
Alkusz
Tőzsdei üzletkötő ügynök, aki az általa kötött ügyletekből részesedést kap. A nyelvújítók alkották az alkuszik igéből.

adóalany
Az a személy, akit a jogszabály az adó megfizetésére kötelez.
adó ...

~
az a természetes vagy jogi személy akit adókötelezettség terhel.
[ 1 ] ... 2 3 4 5 6 7 8 ... [ 8 ] ...

Egyéb ~
idetartozik például az a külföldi adózó, akinek Magyarországon nincs telephelye. A telephellyel rendelkező a gazdálkodási formájának megfelelő csoportba kerül, függetlenül a külföldi tulajdoni hányadtól.

~ok=azok a természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akikre a kötelezettség vonatkozik, és akiktől az állam beszedi az adót
adóalap =az az összeg, amire az adó mértékét alkalmazni kell
ÁFA= a fogyasztó terhére megállapított általános forgalmi adó ...

~nak minősül a belföldön állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, kereskedelmi képviselettel vagy a jogszabályban előírt belföldi nyilvántartásába bejegyzésre kötelezett más hasonló telephellyel nem rendelkező kifizető is, ...

- ~okra kell értelmezni, mégpedig természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat, perelhet, saját nevében gazdasági tevékenységet végez ...

Az ~ az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit az adó befizetésének kötelezettsége terhel. Önadózásnál mindez kiegészül az adó megállapításának és a fizetendő összeg kiszámításának kötelezettségével.

(2) Ha az ~ 2011. december 31-ét követő időszakra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének esedékessége 2012. január 1-jét megelőzte akkor a 2011.

Az adatszolgáltatás szempontjából specális ~i kört képeznek azok az egyéni vállalkozók, akik egyéni cégként kérik az illetékes cégbíróságtól a cégnyilvántartásba történő bejegyzésüket, hiszen cégbejegyzésre nem kötelezettek, de a cégjegyzékben szerepelnek, ...

vagy a vevővel történt megállapodás alapján - külön jogszabály által meghatározottak szerint - elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza: a számla sorszáma; a számla kibocsátásának kelte; a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó ~ ...

Jelenleg Magyarországon az adó a pozitív adóalap 18%-a, de azoknál az ~oknál, amelyeknél az adóalap a korrigált nettó árbevétel kettő százalékát nem éri el, ezt a két százalékot kell az adó alapjának tekinteni.

Az egyéni vállalkozókon, a jogi személyeken és az egyéb szervezeteken kívül vállalkozónak minősülő ~ok a mezőgazdasági termelést és ahhoz tartozó szolgáltatást végző magánszemélyek is. Az adókötelezettséget a munkaerő helyi foglalkoztatása teremti meg.

Ezen ~oknál kiemelt adóhatósági ellenőrzési szempont, hogy az ellenérték alacsonyabb-e, mint a szokásos piaci ár. Eltérés az áfára, társasági adóra is kihatást gyakorol.

majdnem mndenki potenciális direkt ~
Adótárgy
ami az államnak jogalap az adóztatásra
Adóalap
hasonlít az adótárgyra, de az alapnál az a fontos, hogy egyértelműen mérhető legyen ...

1.Helyi adók
2.Tb ismeretek
3.Eva-~iság választásának feltétele
4.Eva-~iság megszüntetése
5.Eva-adóalap, adómérték, EVA- Tb ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Kötelezett, Adó, Adózás, Bevétel, Számvitel?

◄ Adó   Adóbevallás ►
 
RSS Mobile