Kezdőlap (Adóalany)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Adóalany

Gazdaság  Adó  Adóbevallás

Adóalany
Adóalany az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet, amely saját neve alatt bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy üzletszerűen végez gazdasági tevékenységet.
Hasonló tartalom: ...


Adóalany
Az adóalany az a magán- vagy jogi személy, illetve jogi személlyel nem rendelkező társaság, amelyet az [adóhatóság]? adó megfizetésére kötelez.
Az oldalt létrehozta és üzemelteti a Neo Interactive online marketing ügynökség.

Adóalany: személy, vagy közösség, akit a jogszabály adó fizetésére kötelez
Az adóalany és az adófizető egybe is eshet, de szét is válhat egymástól.

Adóalany
Az a személy, szervezet, akit a jogszabály az adó fizetésére kijelöl.
Alkusz
Tőzsdei üzletkötő ügynök, aki az általa kötött ügyletekből részesedést kap. A nyelvújítók alkották az alkuszik igéből.

Adóalany az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és minden olyan szervezet, amelyre az adókötelezettség vonatkozik.

adóalany
Az a személy, akit a jogszabály az adó megfizetésére kötelez.
adó ...

Adóalany
az a természetes vagy jogi személy akit adókötelezettség terhel.
[ 1 ] ... 2 3 4 5 6 7 8 ... [ 8 ] ...

Egyéb adóalany
idetartozik például az a külföldi adózó, akinek Magyarországon nincs telephelye. A telephellyel rendelkező a gazdálkodási formájának megfelelő csoportba kerül, függetlenül a külföldi tulajdoni hányadtól.

adóalanyok=azok a természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akikre a kötelezettség vonatkozik, és akiktől az állam beszedi az adót
adóalap =az az összeg, amire az adó mértékét alkalmazni kell ...

- Adóalanyokra kell értelmezni, mégpedig természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat, perelhet, ...

Az adóalany az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit az adó befizetésének kötelezettsége terhel.

Az adóalany által a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően megszerzett, az ellenértékbe beszámítható, általános forgalmi adót is tartalmazó pénzösszeg.
[Eva tv. 21. § (1) bekezdés 2. pontja] ...

Az adóalany fogalmát az Áfa-tv. 4. §-a, az adólevonási jog gyakorlásának személyi feltételeit pedig az Áfa-tv. 34. §-a határozza meg.

(2) Ha az adóalany 2011. december 31-ét követő időszakra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének esedékessége 2012. január 1-jét megelőzte akkor a 2011.

ha az egyik adóalany, illetve adóalanynak minősülő természetes és jogi személy közvetlenül, vagy közvetve részt vesz a másik adóalany vállalkozásának irányításában, ...

Az adatszolgáltatás szempontjából specális adóalanyi kört képeznek azok az egyéni vállalkozók, akik egyéni cégként kérik az illetékes cégbíróságtól a cégnyilvántartásba történő bejegyzésüket, hiszen cégbejegyzésre nem kötelezettek, ...

jogszabály által meghatározottak szerint - elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza: a számla sorszáma; a számla kibocsátásának kelte; a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany neve, ...

Ezen adóalanyoknál kiemelt adóhatósági ellenőrzési szempont, hogy az ellenérték alacsonyabb-e, mint a szokásos piaci ár. Eltérés az áfára, társasági adóra is kihatást gyakorol.

majdnem mndenki potenciális direkt adóalany
Adótárgy
ami az államnak jogalap az adóztatásra
Adóalap
hasonlít az adótárgyra, de az alapnál az a fontos, hogy egyértelműen mérhető legyen ...

1.Helyi adók
2.Tb ismeretek
3.Eva-adóalanyiság választásának feltétele
4.Eva-adóalanyiság megszüntetése
5.Eva-adóalap, adómérték, EVA- Tb ...

Leszögezi, hogy Áfa adóalanynak kell lennie, belföldi értékesítést, akár termék, akár szolgáltatás viszonylatában, végezzen, vagy terméket, szolgáltatást hozzon az országba külföldről.

Az adólevonási jog tárgyi feltételei: az adóalanynak rendelkeznie kell az előzetesen felszámított adó összegét hivatalosan igazoló: - Számlával - Egyszerűsített számlával - Számlát helyettesítő okmánnyal - Az adó összegét [...] ...

Lásd még: Lásd még: Adó, Kötelezettség, Érték, Vállalkozás, Bevétel

Gazdaság  Adó  Adóbevallás

 
RSS Mobile