Kezdőlap (Adóalany)

 Gazdaság 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Gazdaság » Adóalany


 

Adóalany

Gazdaság  Adó  Adóbevallás

Adóalany
Adóalany az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet, amely saját neve alatt bevétel elérése érdekében rendszeresen vagy üzletszerűen végez gazdasági tevékenységet.
Hasonló tartalom: ...


Adóalany
Az adóalany az a magán- vagy jogi személy, illetve jogi személlyel nem rendelkező társaság, amelyet az [adóhatóság]? adó megfizetésére kötelez.
Az oldalt létrehozta és üzemelteti a Neo Interactive online marketing ügynökség.

Adóalany: személy, vagy közösség, akit a jogszabály adó fizetésére kötelez
Az adóalany és az adófizető egybe is eshet, de szét is válhat egymástól.

Adóalany
Az a személy, szervezet, akit a jogszabály az adó fizetésére kijelöl.
Alkusz
Tőzsdei üzletkötő ügynök, aki az általa kötött ügyletekből részesedést kap. A nyelvújítók alkották az alkuszik igéből.

Adóalany
Az adóalany az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit az adó befizetésének kötelezettsége terhel.
részletesen » ...

Adóalany az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és minden olyan szervezet, amelyre az adókötelezettség vonatkozik.

adóalany
Az a személy, akit a jogszabály az adó megfizetésére kötelez.
adó ...

Adóalany
az a természetes vagy jogi személy akit adókötelezettség terhel.
[ 1 ] ... 2 3 4 5 6 7 8 ... [ 8 ] ...

Egyéb adóalany
idetartozik például az a külföldi adózó, akinek Magyarországon nincs telephelye. A telephellyel rendelkező a gazdálkodási formájának megfelelő csoportba kerül, függetlenül a külföldi tulajdoni hányadtól.

adóalanyok=azok a természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akikre a kötelezettség vonatkozik, és akiktől az állam beszedi az adót
adóalap =az az összeg, amire az adó mértékét alkalmazni kell ...

Az adóalany az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit az adó befizetésének kötelezettsége terhel.

Az adóalany által a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően megszerzett, az ellenértékbe beszámítható, általános forgalmi adót is tartalmazó pénzösszeg.
[Eva tv. 21. § (1) bekezdés 2. pontja] ...

Az adóalany fogalmát az Áfa-tv. 4. §-a, az adólevonási jog gyakorlásának személyi feltételeit pedig az Áfa-tv. 34. §-a határozza meg.

(2) Ha az adóalany 2011. december 31-ét követő időszakra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének esedékessége 2012. január 1-jét megelőzte akkor a 2011.

ha az egyik adóalany, illetve adóalanynak minősülő természetes és jogi személy közvetlenül, vagy közvetve részt vesz a másik adóalany vállalkozásának irányításában, ...

Az adatszolgáltatás szempontjából specális adóalanyi kört képeznek azok az egyéni vállalkozók, akik egyéni cégként kérik az illetékes cégbíróságtól a cégnyilvántartásba történő bejegyzésüket, hiszen cégbejegyzésre nem kötelezettek, ...

jogszabály által meghatározottak szerint - elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza: a számla sorszáma; a számla kibocsátásának kelte; a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany neve, ...

majdnem mndenki potenciális direkt adóalany
Adótárgy
ami az államnak jogalap az adóztatásra
Adóalap
hasonlít az adótárgyra, de az alapnál az a fontos, hogy egyértelműen mérhető legyen ...

1.Helyi adók
2.Tb ismeretek
3.Eva-adóalanyiság választásának feltétele
4.Eva-adóalanyiság megszüntetése
5.Eva-adóalap, adómérték, EVA- Tb ...

Leszögezi, hogy Áfa adóalanynak kell lennie, belföldi értékesítést, akár termék, akár szolgáltatás viszonylatában, végezzen, vagy terméket, szolgáltatást hozzon az országba külföldről.

Az adólevonási jog tárgyi feltételei: az adóalanynak rendelkeznie kell az előzetesen felszámított adó összegét hivatalosan igazoló: - Számlával - Egyszerűsített számlával - Számlát helyettesítő okmánnyal - Az adó összegét [...] ...

Lásd még: Lásd még: Adó, Kötelezettség, Érték, Költség, Pénzügy

Gazdaság  Adó  Adóbevallás

 
RSS Mobile