Kezdőlap (Telepátia)

 Ezoterika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Telepátia

Ezoterika  Telekinézis  Telepatikus

Telepátia néven nevezzük azt az állítólagos közvetlen információátvitelt két, egymástól bizonyos távolságra levő személy között, akiket a távolság megakadályoz abban, hogy a hagyományos módon, az érzékszerveikkel teremtsenek kapcsolatot egymással.


Telepátia
(gör.), az a folyamat, melynél fogva valamely A egyén gondolatait vagy érzéseit egy másik B egyénre átvinni képes, a nélkül, hogy a két személy egymással bárminemü, az érzékszervek által létesített összeköttetésben állana.

Telepátia
" A csodák a természet törvényeinek nem mondanak ellen,
csupán annak a tudásnak, ami a természetről szól " ...

A "telepátia" jelentése: Az a folyamat, melynél fogva egy egyén gondolatait vagy érzéseit egy másik egyénre képes átvinni anélkül, hogy a két személy egymással bárminemű, az érzékszervek által létesített összeköttetésben lenne.

Telepátia
A gondolatolvasás nemcsak állat és ember, hanem ember és ember közötti kontextusban is sokakat foglalkoztat. Korábbi cikkünkben egy tudományos kutatást elemeztünk, melyben az ikrek közötti megfoghatatlan kommunikációs csatornát vizsgálták, nagyon érdekes eredményekkel.

A ~ jelensége megosztja az embereket. A tudományos álláspont szerint nem bizonyított létezése, ezért sokan szkeptikusak vele kapcsolatban, pedig néhány kutatás és történelmi tény arra utal, hogy létező dologról van szó - írja a femina.hu.

A ~, telekinézis és gondolatolvasás felé elektromos tetoválással
Forrás: io9.com
A homlokon elhelyezve ...

Van-e ~?
tetszik
Sokan állítják: véletlenek márpedig nincsenek! Szinte mindannyiunkkal előfordult már néhányszor életünk során, hogy épp akkor hívott fel valaki, amikor pont rá gondoltunk, vagy megéreztük, hogy egy közeli ismerősünkkel, rokonunkkal valami baj történt.

~ az állatoknál
A ~ kifejezés alatt (görögül: távolbaérzés) gondolatátvitelt értünk. De képesek-e az állatok távolból gondolatokat érzékelni?

A ~ definíciója: kommunikáció nem a szokásos érzékszervek segítségével, vagy gondolatátvitellel. Elég száraz megfogalmazása ez a dolognak, de így igaz. Az, hogy a ~ tényleg létezik-e, a rengeteg idő és kísérlet ellenére még mindig nem biztos.

A létező ~
Szalóki Csaba Dávid
2010 április 15., csütörtök 14:18 Sokan elhiszik, vannak, akik kételkednek benne és vannak, akik már saját maguk is találkoztak vele. A nem megmagyarázható jelenségek között talán a ~ az, amit a legtöbb megtapasztal.

~: az a képesség, amellyel valaki a hagyományos érzékelési módokon túli módszerekkel tudomást tud szerezni a tőle időben és/vagy térben távollevő személyek érzéseiről, gondolatairól, illetve ilyen módon hatni tud arra.
...

A ~ 3 fajtája
Ösztön~
Az ösztön~ olyan energiaátadáson alapul, amely az egyik éteri testből indul ki, és egy másik éteri testre gyakorol hatást. A kommunikáció közege az összes test éteri szubsztanciája, amely szükségszerűen egy a bolygó éteri szubsztanciájával.

TELEPÁTIA ÉS HIPNÓZIS
1920 és 1930 között Leonid Vasziljev szovjet tudós alaposan kidolgozott kísérletsorozatot végzett a ~ jelenségének vizsgáta érdekében. A kísérletek célja a telepatikus kommunikáció létének bizonyítása volt. A telepátiát összekapcsolta a hipnózissal.

~: Elme és elme közötti közvetlen kommunikáció.
Prekogníció (más néven premoníció, megérzés): Információszerzés jövőbeli eseményekről olyan helyzetekben, amelyekben az információhoz hagyományos úton történő következtetés által nem lehet hozzájutni.

A ~ létezéséről kapott vélemények eloszlását a mellékelt ábra mutatja (vízszintesen csíkozott oszlopok). A lehetséges vélemények a következők voltak: a ~ létezése a/. megállapított tény; b/. valószínű; c/. bizonytalan; d/. nem valószínű; e/. lehetetlen.

A ~ egyik változata éteri, és lehetséges két fajtája közül egyikben vagy másikban jelenik meg.

~
A fentiek keveréke. Bizonyos mértékig mindnyájunkban megvan ez a képesség. Elménk úgy működik, mint egy rádió, amely mindenhonnan veszi az adást, közben ő maga is kibocsátja a saját jeleit. Van, aki jobb érzékkel rendelkezik az adás vételéhez, másnak az adója hatékonyabb.

Természetes a ~
Bohm és Pribram elméleteinek egyesítését, a holografikus paradigmaként emlegetett megközelítést sok kutató szkeptikusan fogadta, másokat viszont felvillanyozott.

A távgyógyítás, a ~ vagy a rokonok állapotának a 'távérzékelése' satöbbi ily módon nyerhet magyarázatot.

Ezért nem járnak (szerencsére) igazán sikerrel a - főként katonai és hírszerzési célokat szolgáló - ~ kísérletek.
Az érzékenységnek kifinomultabb megnyilvánulása, ha valaki a szellemvilágból érkező jelzésekre felfigyel.

Nem átall ültéből fölemelkedni ( mert ezek szerint ezt ő is így szokta tenni, mármint a két lábon való járást. A FÖLDÖN!) és se szó se ~, ukk-mukk-fukk hátat fordít NE KEM és megpróbál kereket oldani! Anélkül, hogy dolgunkat (mert meggyőződésem, hogy karmikus feladatunk lett volna! ...

Kripper három pszichikus úton szerezhetett tudomást nagybátyja haláláról, ezek: a ~ (gondolatátvitel), a clairvoyance (tisztánlátás) és a prekogníció (előrelátás). A ~ esetén ráhangolódunk az érkező információra, tehát előbb tudunk valamilyen eseményről, mintsem a hírt megkapnánk.

Az öntudat magába foglalja az összes pszichikai képességet ( faculties ) mint az intuíció ( ösztönös megérzés ), tisztánlátás, ~, ESP ( ExtraSensory Perception
( Normális érzékelésen kívüli érzékelés ) ), stb.
Tudatalatti - Egos : ROSSZ !
Öntudat : Nincs Egos : JÓ ! ...

Többféle kommunikációs technológia létezik, én a mentális ~ segítségével teremtek kapcsolatot. Mindig céllal és nem magam, vagy mások szórakoztatására használom tudásomat.

Ha ez túl misztikusnak tűnik számodra, vedd figyelembe azt is, hogy a ~, a hipnózis és a gondolatok teremtő ereje tudományosan alátámasztott tény. És mind arról szól, hogy kellő erősségű gondolat hatására történések idéződnek elő, méghozzá megfogható történések.

Sokszor ezzel az állással, ha nagyon egzakt vagy együttállás van vagy kölcsönös és sokat vannak együtt és nagyon egymásra hangolódnak, akkor erős ~ is járhat, óvatosan lehet kisérletezni vele... De ki is lehet használni a másik érzelmi manipulálására ezért emlitjük itt negativ állások közt.

Ez lényegében alkalmazott ~, tehát speciális, gondolati üzenetküldés, ami az üzleti életben fölmerülő problémák megoldásától kezdve a családi vagy munkahelyi konfliktusokon át a gyereknevelési gondokig terjedően számtalan területen használható sikerrel.

A harmadik szint elérésével a különleges képességek világába léphetünk, ahol lehetővé válik például a harmadik szemmel történő látás vagy a jövőbe látás, ~ stb.
A negyedik szint gyakorlatai által megtanulhatjuk megérteni és megtapasztalni minden földi élőlény lelkét.

Ezek az eszközök eleinte a tudat manipulálását, illetve az ellene való védekezést szolgálták. Az óriások faja a ~ mestere volt. Később a MARDUK-csoport a végső elrettentés eszközét igyekezett előállítani. UR tisztában volt ezzel és azt is tudta, ha elkészülnek, MARDUK lépni fog.

. Az ódsugárzás az emberi agyvelőből, nem mint az ujjakból füstkarikák felhője alakjában száll el, hanem az akarattól s a gondolattól irányítva, bizonyos irányba hatoló csúcsívben sugárzik tova. Épp ezért a ~ a legnagyobb távolságokra is lehetséges, ...

- A mágiák igenis működnek, de nem olyan módon, hogy valaki fizet egy varázslónak, aki eléget néhány gyertyát, és ettől lángra lobban a szerelem, hanem ~ útján.

~, teleportáció, levitáció), amelyeket a Földön kívüli civilizációk rutinszerűen használnak, csak mi ezeket a képességeket elfelejtettük. Újra kell tanulnunk mindezt, és képesek is leszünk rá.

A felsorolt fogalmak, (reiki, csakrák, aura, satöbbi a spirituális, ezoterikus vonalhoz tartozó módszereket illeti. Ugyanakkor számos módszer a pszichológia eszköztárában is szerepel, a ~, a különböző módosult tudatállapotok, amelyeket terápiás céllal is használnak. (pl. meditáció) ...

A félelmek feladásával csatlakoznak a bolygó és az Arktúrusziak energiamezőjéhez és a tündérek birodalmába kerülnek a negyedik dimezióba, ahol az idő sokkal gyorsabban telik, mint a fizikai síkon és multidimenziós képességekre tesznek szert, mint a ~, telekinézis, ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Tudat, Szellem, Létezés, Vallás, Spirituális?

◄ Telekinézis   Telepatikus ►
 
RSS Mobile