Kezdőlap (Táltos)

 Ezoterika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Táltos

Ezoterika  Talizmán  Tantra

táltos
v. tátos, 1. a. m. varázsló, igy a bécsi, müncheni, érsekújvári kódexben s egyebütt, ahol a latin "magus" szó egyértéküje. Ennek alapján már századunk elején felmerül (Sándor Istvánnál) az a feltevés, hogy "a T.


táltos
Sámán, természetfölötti képességű ember -a magyar ősvallásban-, csodás képességekkel bíró mesebeli (ló). Származéka: (meg)táltosodik.
A táltos tált- alapszava ősi örökség az ugor korból: vogul túlt (könnyűszerrel), osztják tolten (varázserővel), tolt (láz).

A táltosok barlangja Ecuadorban
1969-ben ad hírt a nemzetközi média arról, hogy a magyar származású Móricz János egy ősi civilizáció eddig ismeretlen és feltáratlan földalatti birodalmára bukkant Ecuadorban.

földön híres volt a táltosságáról. Égiháborút,
jégesőt, földindulást, minden nagy veszedel-
met megjövendölt előre.

A sámán és a táltos
Először a sámánról! A kifejezés, egy tunguz nép saman=gyógyító elnevezésének, a tudomány által szokásosan általánosító -és ez által bizonyos értelemben nagyon romboló hatású- gyakorlata révén terjedt el.

Ezotéria
Kovács Magyar András, a ~
Pae
2010 április 1., csütörtök 17:04 Kovács Magyar András azt mondja, hogy ahogyan élni, úgy meghalni is tudni kell, de mi történik a halálon túl és nekünk élőknek mi közünk van ehhez? ...

A ~ hit szerint az eszterlánc az égig érő fának a megjelenítése, ami véleményem szerint nem csak a világok közötti átjáróként szolgál, hanem a DNS és a Nap körül keringő bolygók mozgása következtében létrejövő lánc alakja közötti azonosságra is utal.

~ok
A magyar népi hitvilág természetfeletti erejű személye, aki a természetfeletti lények rendelése következtében lett ~sá. Ez már születéskor megnyilvánult, mert jellel jött a világra. Ez a jel a fölösszámú csontban mutatkozott meg, mert a ~ foggal, ill. tíznél több ujjal született.

A ~ Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Ló koponya. ~ szertartásokon és tavaszváró varázslásoknál használatos szerencsehozó totem. Sohasem adták kölcsön. Használta: Döme bá, garabonciás 1930-72-ig Bugacon. Gyűjtötte és adományozta Janda Nikolett Érd.

egy rozoga gebe ~sá.
Látom mosolyogsz azon amit mondok.
Persze számít a vérvonal,de a történelem igazán nagyjai akik maradandót alkottak legyenek emberek vagy állatok nem pedigrével születtek, ...

Atenje-u a ~ még az éjjel hatalmas máglyát rakott, ami mostanra
kellemes meleggel szolgált, égett a tűz.
- A szerhez nagy tűz kell! De melegedni sem utolsó- dörzsölgette a hidegtől elveresedett, fázó kezét.

Nézd Avatara, az európai mester úgy döntött, hogy felemel Téged minden ~ fölé szellemileg, nem asztrálisan, mert az rajtad múlik.

A sámán tehát - a régi magyar vallási világban a ~ - emberfeletti tudománnyal rendelkező személy, akinek az égi és alvilági erőkkel való kapcsolatteremtés a feladata.

A zene gyógyító erejét a sámánok és a ~ok is rendszeresen alkalmazták. A szertartás résztvevői a zene hatására megváltozott tudatállapotba kerültek.

De, hogy bővebben válaszoljak a kérdésére, cigány mitológia: nálunk a ló mindig varázsló, valamiféle ~. És mindig pozitív szereplő! Nagy párhuzamot lehetne vonni a magyarságban ezzel, vagy akármelyik lovas nép mitológiáját illetően.

~ok, boszorkányok, hetvenkedők. Szeged, Bába és Társai K. 2001, 320 p.
Russell, Jeffrey Burton : A history of witchcraft. Sorcerers, heretics, and pagans. [London : Thames and Hudson, 1980], 192 p.
Sauer, Erika: A mágikus erők nagy könyve : jósok, látnokok, kártyavetők.

Az ősi magyaroknál sámánnak, ~nak nevezték. A kereszténység előretörése azonban háttérbe szorította ezeket a csoportokat, akik nem akarták elfogadni ezt az új vallást. Márpedig az új vallás bevezetése nehéz feladatnak bizonyult, még i.sz. 1000 körül is jócskán éltek pogányok, főleg a falvakban.

Magunk elé idézzük a ~ létrát. (Ezt különböző népeknél templomi helynek nevezik. A földből sugárzik ki ez a csodálatos fénylétra, szerencsémre nekem is van egy ilyen fénylétrám, amely rögtön megjelenik ott, ahol meditálok.) Elindulunk e ~ létrán lefelé.

A honfoglaló nomád magyarok csillaghite szerint Göncöl egy híres csodatevő ~ volt, aki mindenkit meggyógyított, titkos dolgokat ismert, beszélni tudott a fákkal és a madarakkal. "Egyszer eltört a szekere rúdja.

Nálunk vidéken, ha a csecsemő foggal születik, szinte biztosra veszik, hogy ~ vagy garabonciás válik belőle. A néphit rövid életet jósol a gyereknek, ha a foga felül nő ki először. A gyorsan kibúvó első fog hamarosan újabb gyermekáldást, míg a lassan kinövő fog későn születő testvért jelez.

Azok az emberek képesek csak véghezvinni a szellem - elengedés szertartását, akiknek az égiek által felhatalmazást ad a ~. A szellemeket túlvilágra engedő embereket naponta ellenőrzi Isten egyetlen földi ~a.

A Képes krónika a Vata-féle pogánylázadás kapcsán említi, hogy Vata maga köré sok varázslót, jósnőt és ~t gyűjtött (magos, phitonissas, aruspices)[1].

Természet világa Egely kerék Uri Geller honlapja Budavári László Ezoterikus linkek ~ iskola, ...

Ez az ellentét a Nyilas szimbólumában még világosabbá válik, hiszen a ló ellentmondásos szimbólum: részben világos, Nap jellegű, mint a mondákban és mesékben a fehér ló, az arany paripa, a tüzes ~, avagy a Nap szekerét vonó - egyes leírásokban szárnyas - ló, másrészt Hold jellegű, ...

E Bölcsek előzetes véleményének meghallgatása nélkül az uralkodó egy fontos kérdésben sem döntött. A Bölcsek Bölcsének valójában műveltnek és a tudományokban járatos embereknek kellett lenniük. Ők voltak a helyi orvosok, bírák, mágusok. Ősmagyar vonatkozásban ők voltak a Sámánok, a ~ok.

sámán mandzsu-tunguz eredetű szó és orosz közvetítéssel került az etnológia tudományának szótárába. Az eredeti tunguz szó, a šaman gyöke a 'tudni' igéből származik, vagyis a sámán azt jelenti: "aki tud, tudó, tudós". ... A magyarok ~ névvel illették sámánjaikat.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Isten, Tudat, Vallás, Szellem, Asztrológia?

◄ Talizmán   Tantra ►
 
RSS Mobile