Kezdőlap (Táltos)

 Ezoterika 

  » »
 
   

Táltos

Ezoterika  Talizmán  Tantra

táltos
v. tátos, 1. a. m. varázsló, igy a bécsi, müncheni, érsekújvári kódexben s egyebütt, ahol a latin "magus" szó egyértéküje. Ennek alapján már századunk elején felmerül (Sándor Istvánnál) az a feltevés, hogy "a T.


táltos
Sámán, természetfölötti képességű ember -a magyar ősvallásban-, csodás képességekkel bíró mesebeli (ló). Származéka: (meg)táltosodik.

földön híres volt a táltosságáról. Égiháborút,
jégesőt, földindulást, minden nagy veszedel-
met megjövendölt előre.

A sámán és a táltos
Először a sámánról! A kifejezés, egy tunguz nép saman=gyógyító elnevezésének, a tudomány által szokásosan általánosító -és ez által bizonyos értelemben nagyon romboló hatású- gyakorlata révén terjedt el.

Ezotéria
Kovács Magyar András, a táltos
Pae
2010 április 1., csütörtök 17:04 Kovács Magyar András azt mondja, hogy ahogyan élni, úgy meghalni is tudni kell, de mi történik a halálon túl és nekünk élőknek mi közünk van ehhez? ...

Táltosok
A magyar népi hitvilág természetfeletti erejű személye, aki a természetfeletti lények rendelése következtében lett táltossá. Ez már születéskor megnyilvánult, mert jellel jött a világra.

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Ló koponya. Táltos szertartásokon és tavaszváró varázslásoknál használatos szerencsehozó totem. Sohasem adták kölcsön. Használta: Döme bá, garabonciás 1930-72-ig Bugacon. Gyűjtötte és adományozta Janda Nikolett Érd.

egy rozoga gebe táltossá.
Látom mosolyogsz azon amit mondok.
Persze számít a vérvonal,de a történelem igazán nagyjai akik maradandót alkottak legyenek emberek vagy állatok nem pedigrével születtek, ...

Atenje-u a táltos még az éjjel hatalmas máglyát rakott, ami mostanra
kellemes meleggel szolgált, égett a tűz.
- A szerhez nagy tűz kell! De melegedni sem utolsó- dörzsölgette a hidegtől elveresedett, fázó kezét.

Nézd Avatara, az európai mester úgy döntött, hogy felemel Téged minden Táltos fölé szellemileg, nem asztrálisan, mert az rajtad múlik.

A sámán tehát - a régi magyar vallási világban a táltos - emberfeletti tudománnyal rendelkező személy, akinek az égi és alvilági erőkkel való kapcsolatteremtés a feladata.

A zene gyógyító erejét a sámánok és a táltosok is rendszeresen alkalmazták. A szertartás résztvevői a zene hatására megváltozott tudatállapotba kerültek.

De, hogy bővebben válaszoljak a kérdésére, cigány mitológia: nálunk a ló mindig varázsló, valamiféle táltos. És mindig pozitív szereplő! Nagy párhuzamot lehetne vonni a magyarságban ezzel, vagy akármelyik lovas nép mitológiáját illetően.

Táltosok, boszorkányok, hetvenkedők. Szeged, Bába és Társai K. 2001, 320 p.
Russell, Jeffrey Burton : A history of witchcraft. Sorcerers, heretics, and pagans. [London : Thames and Hudson, 1980], 192 p.

Az ősi magyaroknál sámánnak, táltosnak nevezték. A kereszténység előretörése azonban háttérbe szorította ezeket a csoportokat, akik nem akarták elfogadni ezt az új vallást. Márpedig az új vallás bevezetése nehéz feladatnak bizonyult, még i.sz.

Magunk elé idézzük a táltos létrát. (Ezt különböző népeknél templomi helynek nevezik. A földből sugárzik ki ez a csodálatos fénylétra, szerencsémre nekem is van egy ilyen fénylétrám, amely rögtön megjelenik ott, ahol meditálok.) Elindulunk e táltos ...

A honfoglaló nomád magyarok csillaghite szerint Göncöl egy híres csodatevő táltos volt, aki mindenkit meggyógyított, titkos dolgokat ismert, beszélni tudott a fákkal és a madarakkal. "Egyszer eltört a szekere rúdja.

Nálunk vidéken, ha a csecsemő foggal születik, szinte biztosra veszik, hogy táltos vagy garabonciás válik belőle. A néphit rövid életet jósol a gyereknek, ha a foga felül nő ki először.

Azok az emberek képesek csak véghezvinni a szellem - elengedés szertartását, akiknek az égiek által felhatalmazást ad a Táltos. A szellemeket túlvilágra engedő embereket naponta ellenőrzi Isten egyetlen földi Táltosa.

A Képes krónika a Vata-féle pogánylázadás kapcsán említi, hogy Vata maga köré sok varázslót, jósnőt és táltost gyűjtött (magos, phitonissas, aruspices)[1].

Természet világa Egely kerék Uri Geller honlapja Budavári László Ezoterikus linkek Táltos iskola, ...

Ez az ellentét a Nyilas szimbólumában még világosabbá válik, hiszen a ló ellentmondásos szimbólum: részben világos, Nap jellegű, mint a mondákban és mesékben a fehér ló, az arany paripa, a tüzes táltos, ...

A természeti népek úgy tartották: ezek égi jelek, megmutatják, kiből lehet táltos, aki az égiekkel is kapcsolatba tud lépni, de az anyajegyek elhelyezkedéséből arra is következtetni tudtak, hogy kire lehet számítani, ki az, a ...

Most azonban egy - netán több - új partnered jóvoltából az erotika olyan dimenziói tárulnak fel előtted, amilyenekről talán nem is álmodtál, de az sem zárható ki, hogy jelenlegi társad táltosodik meg az ágyban.

nélkül az uralkodó egy fontos kérdésben sem döntött. A Bölcsek Bölcsének valójában műveltnek és a tudományokban járatos embereknek kellett lenniük. Ők voltak a helyi orvosok, bírák, mágusok. Ősmagyar vonatkozásban ők voltak a Sámánok, a Táltosok.

sámán mandzsu-tunguz eredetű szó és orosz közvetítéssel került az etnológia tudományának szótárába. Az eredeti tunguz szó, a šaman gyöke a 'tudni' igéből származik, vagyis a sámán azt jelenti: "aki tud, tudó, tudós". ... A magyarok táltos névvel ...

Magyar természetgyógyászok:Tamasi József, Dr Oláh Andor, Ormos Intézet (kiropratika, csontkovácsolás),Dr Csikai Erzsébet reflexológia, Ferencsik István íriszdiagnosztika, Varga Intézet Budapest, Kovács András táltos ...

Lásd még: Lásd még: Isten, Tudat, Vallás, Asztrológia, Szellem

Ezoterika  Talizmán  Tantra

 
RSS Mobile