Kezdőlap (Polaritás)

 Ezoterika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Polaritás

Ezoterika  Pokol  Poltergeist

Polaritás
az ellentétes vagy poláris jegyek hatással vannak egymásra. Mindegyik jegy rendelkezik egy poláris párral. A párok Kos- Mérleg, Bika- Skorpió, Ikrek- Nyilas, Rák- Bak, Oroszlán- Vízöntő, Szűz- Halak.


'Polaritásváltás/Pólusváltás történik 2012. december 21.-én. A polaritásváltás/pólusváltás, személyes megalapozottságú és a tudatosság a negatív pólusról a pozitívra fog változni, és a szeretet újra áramlani fog mindenfelé, és még ez a szeretet a politikusaitokat, ...

Polaritása: Férfi.
Megerősítései: Mindkét lábbal a földön állok. Szükségleteim kielégítődnek.
Fizikai feladata: leföldelés, aktivitás. A test vázrendszerének energiaellátása.

A polaritás önnön részévé válik. Az új világ, mint tanulóműhely a lehető legegyszerűbb módon mutatja meg ennek a gondolkodásnak következményeit: az egy lény kettéhasad. Különbséget tett a világban és önmagában - tehát a különbség megjelenik benne.

POLARITÁS TÖRVÉNYE
Minden létezőnek két pólusa van ugyan, valójában azonban minden egy. Minden látszólag ellentétes, lényegét tekintve azonos. Boldogság és boldogtalanság, szeretet és gyűlölet valójában ugyanannak a dolognak a két oldala.

LLR, a ~ok energiáját és a szent geometria elemeit használja. 9 - 18 - 60 cm -es méretben készülnek. Read more.
FL,visszacsatoló hurok, a negatív energiát transzmutálja. pozitívvá, fáziseltolás elvére épül. Védelmi képességét viszonylag kis területre fejti ki. Read more.

Az is a ~t ábrázolja, de - már biztos, hogy Ön is észrevette - annak egy olyan aspektusát, amely nem illik templomaink képébe.
Következésképp az anarchisták e színeket választották maguknak, és az észak-amerikai navajó indiánok is ezekkel ábrázolták "a pusztítás Istenét".

A pálcák ~át úgy mérhetjük ki a legegyszerűbben, hogy a nyugalomban lévő ingánkat (lehet ez egy ideiglenes, gyűrűből készült inga is) közelítsük a semleges (pl. fából készült asztallap) felületen elhelyezett pálcánk egyik végéhez.

A világban lévő nemi bi~ a Lét, a tudati Lét teljességének felel meg, amely szintén bipolárisan tagozódik és az Egységen belüli dualitást jelenti.
Az Egység helyreállítása, egyszersmind a Megvalósítás teljességének a helyreállítását is jelenti.

Arról az egyetemes metafizikai törvényről van szó, amelyet még a szellemiekben jártasabb emberek is összetévesztenek gyakran a ~ törvényével. A nemek törvénye és a ~ törvénye két különböző törvény, még akkor is, ha valójában nem állnak külön, hanem együtt léteznek és nyilvánulnak meg.

Kiinduló pontja tehát a ~ törvényszerűsége.
A természetben mindenütt a bipolaritást látja végig húzódni.

Mivel a férfiak és a nők ellentétes ~úak, ezért a nők a Sakti energiát a földből, míg a férfiak a Síva energiát az égből kell hogy megszerezzék.

(Ez természetesen már elveszítette ezoterikus jellegét, mivel a jó és a rossz megkülönböztetésén alapul.) Majd a ~ törvénye szerint létrejött ennek a kiegészítő párja, a fekete mágia, amit a sötét erők segítségével használtak mások kárára vagy önző célokra.

A harc útján járni azt jelenti, hogy a Marsi energiákkal és az életenergiákkal nem kell spekulálni, vagy spórolni, hanem, konfliktus, vagy csalás esetén, mindig a ~ törvénye szellemében eljárni és kiégetés műveletét mindig alkalmazni.

Tóbiás megfogalmazásában a sötét oldal a Földre vonatkozó ~ kifejeződésének egyik oldala. Az, ahol ti megélitek a sötét oldalt, lehet a fejlődésetek egyik mozgató rugója.

A Paradicsomból való kiűzetéstől kezdve az ember a ~ világában sodródik, de mivel evett a 'tudás fájáról' ezért van valami jó is a rosszban, természete szerint kereső, értő és megvalósító potenciával rendelkezik. A ~t a középponttal lehet Egy-ségbe kapcsolni.

- Felismeri, hogy a fény árnyék nélkül nem létezik, és hogy mindennek van ~a, amelyre szükség van.
- Egységben él minden élő struktúrával és létezővel.

Vagy az égitest miatt a Föld ~t vált, de az is lehet, hogy megáll. A valóság az, hogy ez a nagyra nőtt bolygó valóban jár a naprendszerben, de ettől még nem a 10-ik bolygója, csak látogató. A sumérok is megemlítik ezt a bolygót, hiszen az ő létidejükben is erre járt.

Amikor szeretkezel, olyan áramkört hozol létre, amelyben kiegészítitek egymás testi-lelki ~át. A nők a mágneses energiát testesítik meg, amely magához vonzza a férfi elektromos impulzusait. Amikor szeretkezünk, ezek a ~ok kicserélődnek.

A piros-kék szín kombináció ambivalens és a ~okra utal. Az ilyen ember mindent vagy szépnek és jónak, vagy mindent rossznak és csúnyának lát, azaz hiányzik az arany középút, a ~ feloldásának képessége. A kis zöld aspektusok információgyűjtő fényszögek.

A ~t kell megváltoztatni. Nem a test uralkodik rajtunk, hanem szellemünknek kell uralkodni a matérián. E ~váltás eredményeképpen érezzék meg, hogy a test a miénk, és a belülről jövő életerő táplálja és energetizálja.

Ősapa / a férfi teremtő, a tudatos kozmikus légzés, igazság, szent ~, életelv, a valóság társteremtője, jelenlét, a kommunikáció ereje, önfegyelem, egészséges szigor, spontaneitás, bölcs egyszerűség, a ~ok integrálása magunkon belül, szent ~, ihlet, lelkesedés, inspiráció ...

A ~ jelensége a testben, mint mikrokozmoszban, a világban, mint makrokozmoszban jelen van. A Föld felső, északi része a férfias, míg a Föld alsó, déli része a női energiákat képviseli. Hasonlóan működik ez testünkben is. Deréktól felfelé az északi pólust,... » ...

Yin-yang szimbólum: minden létező ~a, a pólusok kiegyenlítődése, a tai-chi. A yin a női princípium, tartalmaz valamennyi yangot és a yang, a férfi princípium magába zár némi yint. A yang és a yin, a világos és a sötét egymásba simul köralakú teljességben.

Valószínűleg a mi dimenziónkban az egyensúly a ~sal áll fenn, és bár a cél a belső energiák egyensúlyának megteremtése, hogyan lehetséges ez, ha nem ismerjük el a külső energiák színskáláját (pozitív, negatív lények) ami igencsak hatással van ránk.

Ez volt az oka annak, hogy olyan jól felkészítettek minket egy fizikai valóságba tett utazásunk előtt. Persze nem véletlen, hogy Mytre a gondolkodás férfi ~ára és a tiszta tudatra szakosodott, míg én az érzelmek női ~ára és minden életforma gondozására.

Az Ikrek kettős jegy. Ez a kettősség, e bi~ kétségtelenül az Ikrek alapvető jellege. A sokféle ábrázolás ellenére jobbra mindig két serdülő fiatal képében jelenítik meg.

A Hold helyzete, mely megmutatja, milyen érzelmekre vagyunk, képesek megmutatja érzelmeink jellemzőit. ~t képeznek- egész természetünk, egész személyiségünk pozitív és negatív pólusát, és így különösen hasznosak két ember összeillőségének felmérésében, ha igazán szoros intimitást nézzünk.

Ritmus: univerzális rend, élet, ~
Rövidlátás: bizonytalan vagy a jövődet illetően.
S, SZ ...

Szextil: a trigon kistestvére, egy támogató lehetőséget jelöl. A két jellemrész, mivel azonos ~ú jegyekben található, képes együttműködni egymással, de tudatos erőfeszítés, tanulás árán.

És e között a két ~ között a lehetséges idővonalak százai találhatók.

Most viszont megtanulhatjuk, hogy ez csupán második a törvények sorában, hiszen a ~ még a rezonanciánál is fontosabb. Vagyis az ellentétek párban járnak, a jó megjelenésekor számolnunk kell a rossz felbukkanásával is; a fény ragyogása árnyékot szül és így tovább.

A hatos és a kilences, mint bi-zonyos szempontbóli ~, egyenértékű. Az is látható itt, hogy a 6-osnak át kell fordulnia és 9-essé kell válnia. Akárcsak, mint azt az asztrológusok is mondják, a Szaturnusznak  Jupiterré .
11 - 28. ábra Rák-Pelikán Csengersimáról
11 - 29.

Hermész szerint a tűz egyesíti a ~okat, Empedoklész a négy elemet a dolgok gyökerének nevezte.

Másodszor is alaposan gondolja végig, amit olvasott. És jöjjön rá: AMIT AZ EMBERI ELME PARADOXONNAK VÉL ELSŐ RÁNÉZÉSRE, VALÓJÁBAN NEM MÁS, MINT EGY MAGASABB IGAZSÁG, AMELY A POLARITÁS FÖLDI VILÁGÁBAN ELLENTÉTNEK TŰNIK, DE VALÓJÁBAN EGY ÉRME KÉT OLDALA.

A püthagoreusok nézetében a világmindenség egy dupla négyesre építkezik, Timotheusz (Szent Pál tanítványa) szerint a nyolcas maga a mindenség, mert a földet nyolc ég öleli körbe. Eratoszthenész (i.e. 275-195) görög tudós és költo pedig a négy elem négyszeres ~ának vélte e számot.

főbb témái: a feltétel nélküli szeretet, együttérzés, megbocsátás, adás, elfogadás, megnyílás, melegség, életöröm, szolgálat, gyógyítás. A torokcsakra főbb témái: őszinte kommunikáció, önkifejezés, önuralom, az érzés és a gondolkodás összekapcsolása, a fülelés, a beszéd és a hallgatás ~a, ...

Ezért a Mars princípiumának elfojtása, annak szükségszerű megnyilvánulási formáinak a visszafogása mindig katasztrofális tragédiákhoz, vagy a személyiségtudat teljes elsorvadásához vezet. A Mars a ~ egyetemes törvényéhez kötődik.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Tudat, Föld, Isten, Bolygó, Szellem?

◄ Pokol   Poltergeist ►
 
RSS Mobile