Kezdőlap (Polaritás)

 Ezoterika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Polaritás

Ezoterika  Pokol  Poltergeist

'Polaritásváltás/Pólusváltás történik 2012. december 21.-én. A polaritásváltás/pólusváltás, személyes megalapozottságú és a tudatosság a negatív pólusról a pozitívra fog változni, és a szeretet újra áramlani fog mindenfelé, és még ez a szeretet a politikusaitokat, ...


A polaritás törvénye
A párhuzamos életek úgynevezett nem-fizikai életek, amelyek kiegészítik, ellenpontozzák a jelen életet. Ha most nagyon gazdag vagy, egyik párhuzamos életedben biztos, hogy szegénységben élsz. Ha itt magányos vagy, egy párhuzamos világban boldog családod van.

Polaritása: Férfi.
Megerősítései: Mindkét lábbal a földön állok. Szükségleteim kielégítődnek.
Fizikai feladata: leföldelés, aktivitás. A test vázrendszerének energiaellátása.

A polaritás önnön részévé válik. Az új világ, mint tanulóműhely a lehető legegyszerűbb módon mutatja meg ennek a gondolkodásnak következményeit: az egy lény kettéhasad. Különbséget tett a világban és önmagában - tehát a különbség megjelenik benne.

POLARITÁS TÖRVÉNYE
Minden létezőnek két pólusa van ugyan, valójában azonban minden egy. Minden látszólag ellentétes, lényegét tekintve azonos. Boldogság és boldogtalanság, szeretet és gyűlölet valójában ugyanannak a dolognak a két oldala.

A mező ~ának változásai még a csillagközi tér határán járó Voyager szondáknál is messzebbre jutnak el.'
Száraz György
Boldog napot! ...

LLR, a ~ok energiáját és a szent geometria elemeit használja. 9 - 18 - 60 cm -es méretben készülnek. Read more.
FL,visszacsatoló hurok, a negatív energiát transzmutálja. pozitívvá, fáziseltolás elvére épül. Védelmi képességét viszonylag kis területre fejti ki. Read more.

Az is a ~t ábrázolja, de - már biztos, hogy Ön is észrevette - annak egy olyan aspektusát, amely nem illik templomaink képébe.
Következésképp az anarchisták e színeket választották maguknak, és az észak-amerikai navajó indiánok is ezekkel ábrázolták "a pusztítás Istenét".

A pálcák ~át úgy mérhetjük ki a legegyszerűbben, hogy a nyugalomban lévő ingánkat (lehet ez egy ideiglenes, gyűrűből készült inga is) közelítsük a semleges (pl. fából készült asztallap) felületen elhelyezett pálcánk egyik végéhez.

A világban lévő nemi bi~ a Lét, a tudati Lét teljességének felel meg, amely szintén bipolárisan tagozódik és az Egységen belüli dualitást jelenti.
Az Egység helyreállítása, egyszersmind a Megvalósítás teljességének a helyreállítását is jelenti.

Arról az egyetemes metafizikai törvényről van szó, amelyet még a szellemiekben jártasabb emberek is összetévesztenek gyakran a ~ törvényével. A nemek törvénye és a ~ törvénye két különböző törvény, még akkor is, ha valójában nem állnak külön, hanem együtt léteznek és nyilvánulnak meg.

Kiinduló pontja tehát a ~ törvényszerűsége.
A természetben mindenütt a bipolaritást látja végig húzódni.

Mivel a férfiak és a nők ellentétes ~úak, ezért a nők a Sakti energiát a földből, míg a férfiak a Síva energiát az égből kell hogy megszerezzék.

(Ez természetesen már elveszítette ezoterikus jellegét, mivel a jó és a rossz megkülönböztetésén alapul.) Majd a ~ törvénye szerint létrejött ennek a kiegészítő párja, a fekete mágia, amit a sötét erők segítségével használtak mások kárára vagy önző célokra.

A harc útján járni azt jelenti, hogy a Marsi energiákkal és az életenergiákkal nem kell spekulálni, vagy spórolni, hanem, konfliktus, vagy csalás esetén, mindig a ~ törvénye szellemében eljárni és kiégetés műveletét mindig alkalmazni.

Tóbiás megfogalmazásában a sötét oldal a Földre vonatkozó ~ kifejeződésének egyik oldala. Az, ahol ti megélitek a sötét oldalt, lehet a fejlődésetek egyik mozgató rugója.

A Paradicsomból való kiűzetéstől kezdve az ember a ~ világában sodródik, de mivel evett a 'tudás fájáról' ezért van valami jó is a rosszban, természete szerint kereső, értő és megvalósító potenciával rendelkezik. A ~t a középponttal lehet Egy-ségbe kapcsolni.

- Felismeri, hogy a fény árnyék nélkül nem létezik, és hogy mindennek van ~a, amelyre szükség van.
- Egységben él minden élő struktúrával és létezővel.

Amikor szeretkezel, olyan áramkört hozol létre, amelyben kiegészítitek egymás testi-lelki ~át. A nők a mágneses energiát testesítik meg, amely magához vonzza a férfi elektromos impulzusait. Amikor szeretkezünk, ezek a ~ok kicserélődnek.

A piros-kék szín kombináció ambivalens és a ~okra utal. Az ilyen ember mindent vagy szépnek és jónak, vagy mindent rossznak és csúnyának lát, azaz hiányzik az arany középút, a ~ feloldásának képessége. A kis zöld aspektusok információgyűjtő fényszögek.

A ~t kell megváltoztatni. Nem a test uralkodik rajtunk, hanem szellemünknek kell uralkodni a matérián. E ~váltás eredményeképpen érezzék meg, hogy a test a miénk, és a belülről jövő életerő táplálja és energetizálja.

Ősapa / a férfi teremtő, a tudatos kozmikus légzés, igazság, szent ~, életelv, a valóság társteremtője, jelenlét, a kommunikáció ereje, önfegyelem, egészséges szigor, spontaneitás, bölcs egyszerűség, a ~ok integrálása magunkon belül, szent ~, ihlet, lelkesedés, inspiráció ...

A ~ jelensége a testben, mint mikrokozmoszban, a világban, mint makrokozmoszban jelen van. A Föld felső, északi része a férfias, míg a Föld alsó, déli része a női energiákat képviseli. Hasonlóan működik ez testünkben is. Deréktól felfelé az északi pólust,... » ...

Yin-yang szimbólum: minden létező ~a, a pólusok kiegyenlítődése, a tai-chi. A yin a női princípium, tartalmaz valamennyi yangot és a yang, a férfi princípium magába zár némi yint. A yang és a yin, a világos és a sötét egymásba simul köralakú teljességben.

Ez volt az oka annak, hogy olyan jól felkészítettek minket egy fizikai valóságba tett utazásunk előtt. Persze nem véletlen, hogy Mytre a gondolkodás férfi ~ára és a tiszta tudatra szakosodott, míg én az érzelmek női ~ára és minden életforma gondozására.

Az Ikrek kettős jegy. Ez a kettősség, e bi~ kétségtelenül az Ikrek alapvető jellege. A sokféle ábrázolás ellenére jobbra mindig két serdülő fiatal képében jelenítik meg.

A Hold helyzete, mely megmutatja, milyen érzelmekre vagyunk, képesek megmutatja érzelmeink jellemzőit. ~t képeznek- egész természetünk, egész személyiségünk pozitív és negatív pólusát, és így különösen hasznosak két ember összeillőségének felmérésében, ha igazán szoros intimitást nézzünk.

Ritmus: univerzális rend, élet, ~
Rövidlátás: bizonytalan vagy a jövődet illetően.
S, SZ ...

Szextil: a trigon kistestvére, egy támogató lehetőséget jelöl. A két jellemrész, mivel azonos ~ú jegyekben található, képes együttműködni egymással, de tudatos erőfeszítés, tanulás árán.

És e között a két ~ között a lehetséges idővonalak százai találhatók.

Most viszont megtanulhatjuk, hogy ez csupán második a törvények sorában, hiszen a ~ még a rezonanciánál is fontosabb. Vagyis az ellentétek párban járnak, a jó megjelenésekor számolnunk kell a rossz felbukkanásával is; a fény ragyogása árnyékot szül és így tovább.

A hatos és a kilences, mint bi-zonyos szempontbóli ~, egyenértékű. Az is látható itt, hogy a 6-osnak át kell fordulnia és 9-essé kell válnia. Akárcsak, mint azt az asztrológusok is mondják, a Szaturnusznak  Jupiterré .
11 - 28. ábra Rák-Pelikán Csengersimáról
11 - 29.

Hermész szerint a tűz egyesíti a ~okat, Empedoklész a négy elemet a dolgok gyökerének nevezte.

Másodszor is alaposan gondolja végig, amit olvasott. És jöjjön rá: AMIT AZ EMBERI ELME PARADOXONNAK VÉL ELSŐ RÁNÉZÉSRE, VALÓJÁBAN NEM MÁS, MINT EGY MAGASABB IGAZSÁG, AMELY A POLARITÁS FÖLDI VILÁGÁBAN ELLENTÉTNEK TŰNIK, DE VALÓJÁBAN EGY ÉRME KÉT OLDALA.

A püthagoreusok nézetében a világmindenség egy dupla négyesre építkezik, Timotheusz (Szent Pál tanítványa) szerint a nyolcas maga a mindenség, mert a földet nyolc ég öleli körbe. Eratoszthenész (i.e. 275-195) görög tudós és költo pedig a négy elem négyszeres ~ának vélte e számot.

főbb témái: a feltétel nélküli szeretet, együttérzés, megbocsátás, adás, elfogadás, megnyílás, melegség, életöröm, szolgálat, gyógyítás. A torokcsakra főbb témái: őszinte kommunikáció, önkifejezés, önuralom, az érzés és a gondolkodás összekapcsolása, a fülelés, a beszéd és a hallgatás ~a, ...

Ezért a Mars princípiumának elfojtása, annak szükségszerű megnyilvánulási formáinak a visszafogása mindig katasztrofális tragédiákhoz, vagy a személyiségtudat teljes elsorvadásához vezet. A Mars a ~ egyetemes törvényéhez kötődik.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Tudat, Szellem, Föld, Isten, Spirituális?

◄ Pokol   Poltergeist ►
 
RSS Mobile