Kezdőlap (Okkultizmus)

 Ezoterika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Okkultizmus

Ezoterika  Okkultista  Ok-okozat törvénye

Az "okkultizmus" jelentése: Természetfölötti, titokzatos erőkben és szellemekben való hit.


AZ OKKULTIZMUS
AZ OKKULT MESTERKEDÉSEKKEL SZEMBEN
'Gyakran hallottam, de máig el nem hittem, ...

Mágia és okkultizmus
Írta: mandala.coolfreepage.com
A mágia a köznapi nyelvben varázslást jelent, sot néha buvészeket is a mágus névvel szoktak illetni. Szepes Mária, e témakör egyik szakavatott írónoje szerint a mágia erot jelent.

Miért ítéli el kategorikusan az okkultizmust a Biblia?
A címadó kérdés úgy pontos és teljes, hogy miért ítéli el és tiltja azt a fajta okkultizmust és spiritualitást a Biblia, amit nem a főszereplői művelnek?

Okkultizmus ABC
Fekete massza
Haitin a legmagasabb pap az éves fesztivál alkalmával gyerekvért iszik, de ez a gyakorlatot Brazíliában is űzi a Macumba csoport.

~
Latinból átvett kifejezés. Jelentése: természetfeletti, titokzatos erőkben és szellemekben való hit, az ezekkel való foglalkozás és annak elmélete (mágia, spiritizmus, asztrológia stb.)
Radix ...

Az ~
Az ~ az embernek a szellemi világgal való kapcsolatát igyekszik kifejleszteni és számára a szellem világába (fizikain túli világ) betekintést nyújtani (misztikus élmény).

~ a háborúkban
A hadvezér a csata előtt a varázsló elé járult, és kikérte a véleményét. Így ment ez őseink idején évezredeken át. Arról azonban keveset hallani, hogy az ezotéria mekkora befolyással volt a későbbi korokban is a háborúk kimenetelére, eldöntve ezzel milliók sorsát.

Az ~ bölcseleti részének egyik sajátossága és egyúttal egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy a világot rendezett egésznek mutatja be. Az emberek nagyjából két csoportra oszlanak.

Az ~ aktív gyakorlását végzik a beavatottak, akik szellemi fejlődésük során elnyerték azt a képességet, hogy saját maguk közvetlen kapcsolatba lépjenek a szellemi világok alacsonyabb vagy magasabb régióival (a beavatottak száma a mai materialista világban minimálisan kevés).

Aki az ~t tanulmányozza, az megtanulja, hogyan kell támadásaiktól vé dekezni, de enélkül a tudás nélkül nehéz megakadályozni annak, aki az ilyen lények útjába kerül, hogy többé-kevésbé hozzájárulásra ne kényszerítsék.
8. A vámpír és ember farkas.

Helyesen mondják egyesek, hogy a "vég" és "elválasztás" végére vall az általános spirituális ébredés, különösen az ~ különböző elágazásainak hatalmas és rohamos térhódítása. De tévednek, akik nem látják, hogy ez a lendületes életáram nem állhat puszta fogalmi megismerésből.

Ez az összefüggő csoport a New Age eszmekörének népszerű spirituális témáit tartalmazza (telepátia, előérzetek, gyógyítás kézrátétellel, reinkarnáció, szellemi tárgymozgatás, fémhajlítás), és elkülönül egyrészt a tradicionális ~tól (pl. asztrológia, kísértetek), másrészt a rejtélyes, ...

Az ~ tanulmányozói tisztában vannak azzal, hogy valóban igaz: 'a gondolatok létező valamik', mert minden gondolat belevésődik a képlékeny elementál közegbe, létrehoz egy időlegesen élő egyedet, amelynek élettartama attól az energiától függ, amit a gondolat impulzus adott neki.

Az ~ eredetileg a láthatatlan szellemi erők segítségét alkalmazó foglalkozások összefoglaló neve, illetve világnézeti irányzata. A mágia a varázslás, a multidimenzionális szellemi közvetítés a tevékenység fő vonalait képezi.

Amikor az ~ról, mágiáról és asztrológiáról beszélt megbabonázta közönségét, és amikor hangját felemelve szinte kimerítette őket, hirtelen váltott, és mély, sötét hangulatba révedt.
A híres Aleister Crowley tanítója Allan Bennett (1872-1923) volt.

Itt máris látszik egy alapvető eltérés az ~tól: az okkult igazságot mindenekelőtt a szubjektív élmény igazolja, az a belső, érzelemmel telített felismerés, hogy egy átélt tapasztalat kifejezi a külvilág egy általánosabb tulajdonságát is. Ami bent van, ugyanaz, mint ami kint van.

században Eliphas Levi lett a mágia és a modern ~ képviselője. Ugyanebben a században indult útjára az "ún." kopogtató szellemekkel a spiritizmus Amerikában. E század második felében az ~ széles körben terjedt el mind Amerikában, mind Európában.

Richard Cavendish A mágia, ~ és parapszichológia lexikonja című alapművében mindenféle belső pszichikai kényszert a megszállottság kategóriájába sorol, bár maga is elismeri, hogy ezzel 'sok tudósnak és sarlatánnak ad kenyeret'.

Blavatsky: Beszélgetések az ~ról
"Mert az igazi Teozófia nem más, mint ALTRUIZMUS, és ezt nem lehet elégszer ismételnünk. Ez a testvéri szeretet, kölcsönös segítés, az Igazság iránti tántoríthatatlan odaadás.

Rejtett, titkos, az ~sal kapcsolatos. - ~: hit a rejtett természetfölötti, titokzatos erőkben, az ezekkel való foglalkozás (mint asztrológia, mágia, spiritizmus).

Nem mindenki érdekelt a vallás és az ~ minden szintjén. Ennek ellenére a társadalom hatalmi struktúrájának minden szintjén megtalálható a vallás befolyása. A polip fejénél levő legsötétebb hatásokkal kapcsolatos információkat nehéz megszerezni, de nem lehetetlen.

Ezért sok közöttük az ~sal foglalkozó ember, vagy csak egyszerűen olyan dolgokat éreznek, látnak, amit mások nem. Nem érdemes előttük érzelmi játszmákba bonyolódni, mert könnyen átlátnak a szitán.

Nagyszabásúan megrendezett, ravasz tükörszféra-cselekmény, amelynek az a célja, hogy a túlvilági ~ egész eszköztárának bevetésével, hatalmas természeti jelenségeket előidézve megjátsszák az Úr újraeljövetelét.

A kabbalát a kereszténységgel ötvözte és az ókori ~t akarta összeegyeztetni a modern tanokkal. Eltanácsolták a papi pályáról szexuális szabadossága miatt. Számos könyve közül az egyik legfontosabb műve a Nagy mágia dogmája és rituáléja.

Az ~ban otthonos, misztikusokat olvasott, az asztrológiát elvben ismeri. A grófnő fejfájásainak az oka meglepő. Én, mondotta a doktor bömbölő hangján, ezt már harminc évvel ezelőtt megjósoltam.

Új lehetőség, öntudatosság, tehetség, ~, bölcsesség, tudás, tisztánlátás elvesztése, eltitkolt dolgok, éretlenség
Főpapnő - 2
Spiritualitás, megérzések, álmok, gazdag lelkivilág, látszat ...

18. balsors, bánat , ostobaság 81. ~, beavatottság
19. értetlenség, butaság 90. mulasztás, hiba, szenvedés, szerencsétlenség
20. szigorúság, szomorúság 100.Isteni jóindulat ...

A Merkúr február 5-én délután belép a Halakba. Szerényebbek, visszahúzódóbbak, segítőkészek lehetünk. Felerősödhet az érdeklődésünk az ~, a misztika iránt. Ugyanakkor hajlamosabbak lehetünk a szétszórtságra, a zavaros kommunikációra, a félreértésekre, a bőbeszédűségre.

körében is, akik nem értettek egyet a Han-korban túlságosan skolasztikussá, belterjessé és kizárólag a konfuciánus klasszikusok értelmezésében jeleskedő hivatalos ideológiával, ugyanakkor szellemileg magasabb aspirációik voltak, semmint hogy a számukra túlságosan populárissá váló, az "~" ...

1954-ben a New Forest boszorkányainak beleegyezésével Gardner megjelentette a Book of Shadows alapján írt Witchcraft Today (Jelenkori boszorkányság) című könyvét, s ezzel elindította az ~ huszadik századi történetének legjelentősebb mozgalmát, a Wicca-kultuszt, ...

Jóllehet a milyenségükkel, a rajtuk található jelekkel kapcsolatos megállapítás többsége a babonák körébe tartozik, az ~ hívei közül sokan állítják, hogy - a tenyerekhez hasonlóan - az ember talpaiból szintén sok minden megállapítható az ember személyiségéről, sőt a jövőjéről is.

Mindenhez alkalmazkodnak, de mélyen megvetnek minden földi dolgot. Kitűnően érzékenyek, intuitívak, mélyek, és az emberek képtelenek megérteni őket. A Halak jegyűek hajlanak az ~ felé, mivel a halakat a Neptunusz uralja, az ezoterika bolygója.

A gránát és a jáspis egyaránt jót tesz a - Skorpió számára kiemelkedően fontos - szexualitásnak: segítségével megszüntethetőek a nemi panaszok, és a gátlásoktól is megszabadulhatunk. A gránát ráadásul erősíti az ~ra való nyitottságot, és a rejtélyek, titkok kiderítésének képességét is.

alapos megfontolás előzte meg, mivel a szerző úgy véli, hogy a meditáció komoly gyakorlata nem kezdhető meg mindaddig, amíg a tanítvány nem sajátította el a teozófiai könyvekben lefektetett tanításokat a gondolat és érzelem kontrollálásáról és alkalmazásáról, és nem emelkedett ki az ~ ...

Kockázatvállalás minden vállalkozásban szükségszerű velejárója a sikerre való törekvések, és az anyagi előnyökért hajlandó kockázat vállalásra is. Kedvező idő biztosítási ügyeknek kintlévőség behajtásának és közelebbi kapcsolatba kerül az ~sal.

ábra Alkímiai allegória részlete: az egyszarvú, Abracham Lambsprinck után (Selig¬mann: Mágia és ~ az európai gondolkodásban 94. o. 29. ábra)
Vagy szamárként.
11 - 37. ábra Részlet egy másik egyszarvú ábrájáról (Seligmann: Mágia és okkultiz-mus... 213. o. 88. ábra) ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Okkult, Szellem, Tudat, Vallás, Isten?

◄ Okkultista   Ok-okozat törvénye ►
 
RSS Mobile