Kezdőlap (Okkultizmus)

 Ezoterika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Okkultizmus

Ezoterika  Okkultista  Ok-okozat törvénye

Az "okkultizmus" jelentése: Természetfölötti, titokzatos erőkben és szellemekben való hit.


AZ OKKULTIZMUS
AZ OKKULT MESTERKEDÉSEKKEL SZEMBEN
'Gyakran hallottam, de máig el nem hittem, ...

Mágia és okkultizmus
Írta: mandala.coolfreepage.com
A mágia a köznapi nyelvben varázslást jelent, sot néha buvészeket is a mágus névvel szoktak illetni. Szepes Mária, e témakör egyik szakavatott írónoje szerint a mágia erot jelent.

Okkultizmus ABC
Fekete massza
Haitin a legmagasabb pap az éves fesztivál alkalmával gyerekvért iszik, de ez a gyakorlatot Brazíliában is űzi a Macumba csoport.

Okkultizmus
Latinból átvett kifejezés. Jelentése: természetfeletti, titokzatos erőkben és szellemekben való hit, az ezekkel való foglalkozás és annak elmélete (mágia, spiritizmus, asztrológia stb.)
Radix ...

Az okkultizmus
Az okkultizmus az embernek a szellemi világgal való kapcsolatát igyekszik kifejleszteni és számára a szellem világába (fizikain túli világ) betekintést nyújtani (misztikus élmény).

Okkultizmus a háborúkban
A hadvezér a csata előtt a varázsló elé járult, és kikérte a véleményét. Így ment ez őseink idején évezredeken át. Arról azonban keveset hallani, hogy az ezotéria mekkora befolyással volt a későbbi korokban is a háborúk kimenetelére, eldöntve ezzel milliók sorsát.

Az okkultizmus bölcseleti részének egyik sajátossága és egyúttal egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy a világot rendezett egésznek mutatja be. Az emberek nagyjából két csoportra oszlanak.

Az okkultizmus aktív gyakorlását végzik a beavatottak, akik szellemi fejlődésük során elnyerték azt a képességet, hogy saját maguk közvetlen kapcsolatba lépjenek a szellemi világok alacsonyabb vagy magasabb régióival (a beavatottak száma a mai materialista világban minimálisan kevés).

Aki az okkultizmust tanulmányozza, az megtanulja, hogyan kell támadásaiktól vé dekezni, de enélkül a tudás nélkül nehéz megakadályozni annak, aki az ilyen lények útjába kerül, hogy többé-kevésbé hozzájárulásra ne kényszerítsék.
8. A vámpír és ember farkas.

Helyesen mondják egyesek, hogy a "vég" és "elválasztás" végére vall az általános spirituális ébredés, különösen az okkultizmus különböző elágazásainak hatalmas és rohamos térhódítása. De tévednek, akik nem látják, hogy ez a lendületes életáram nem állhat puszta fogalmi megismerésből.

Ez az összefüggő csoport a New Age eszmekörének népszerű spirituális témáit tartalmazza (telepátia, előérzetek, gyógyítás kézrátétellel, reinkarnáció, szellemi tárgymozgatás, fémhajlítás), és elkülönül egyrészt a tradicionális okkultizmustól (pl. asztrológia, kísértetek), másrészt a rejtélyes, ...

Az okkultizmus tanulmányozói tisztában vannak azzal, hogy valóban igaz: 'a gondolatok létező valamik', mert minden gondolat belevésődik a képlékeny elementál közegbe, létrehoz egy időlegesen élő egyedet, amelynek élettartama attól az energiától függ, amit a gondolat impulzus adott neki.

Az okkultizmus eredetileg a láthatatlan szellemi erők segítségét alkalmazó foglalkozások összefoglaló neve, illetve világnézeti irányzata. A mágia a varázslás, a multidimenzionális szellemi közvetítés a tevékenység fő vonalait képezi.

Amikor az okkultizmusról, mágiáról és asztrológiáról beszélt megbabonázta közönségét, és amikor hangját felemelve szinte kimerítette őket, hirtelen váltott, és mély, sötét hangulatba révedt.
A híres Aleister Crowley tanítója Allan Bennett (1872-1923) volt.

Itt máris látszik egy alapvető eltérés az okkultizmustól: az okkult igazságot mindenekelőtt a szubjektív élmény igazolja, az a belső, érzelemmel telített felismerés, hogy egy átélt tapasztalat kifejezi a külvilág egy általánosabb tulajdonságát is. Ami bent van, ugyanaz, mint ami kint van.

században Eliphas Levi lett a mágia és a modern okkultizmus képviselője. Ugyanebben a században indult útjára az "ún." kopogtató szellemekkel a spiritizmus Amerikában. E század második felében az okkultizmus széles körben terjedt el mind Amerikában, mind Európában.

Az áltudományok között tartják számon például az alkímiát, melyből a kémia fejlődött, az asztrológiát, a babonát, az ezoterikát, a Feng Shuit, a homeopátiát, az okkultizmust, a parapszichológiát, a spiritizmust (szellemidézést), a telepátiát, az ufológiát, és még sok más, ...

Richard Cavendish A mágia, okkultizmus és parapszichológia lexikonja című alapművében mindenféle belső pszichikai kényszert a megszállottság kategóriájába sorol, bár maga is elismeri, hogy ezzel 'sok tudósnak és sarlatánnak ad kenyeret'.

Blavatsky: Beszélgetések az okkultizmusról
"Mert az igazi Teozófia nem más, mint ALTRUIZMUS, és ezt nem lehet elégszer ismételnünk. Ez a testvéri szeretet, kölcsönös segítés, az Igazság iránti tántoríthatatlan odaadás.

Rejtett, titkos, az okkultizmussal kapcsolatos. - okkultizmus: hit a rejtett természetfölötti, titokzatos erőkben, az ezekkel való foglalkozás (mint asztrológia, mágia, spiritizmus).

Ezért sok közöttük az okkultizmussal foglalkozó ember, vagy csak egyszerűen olyan dolgokat éreznek, látnak, amit mások nem. Nem érdemes előttük érzelmi játszmákba bonyolódni, mert könnyen átlátnak a szitán.

Nagyszabásúan megrendezett, ravasz tükörszféra-cselekmény, amelynek az a célja, hogy a túlvilági okkultizmus egész eszköztárának bevetésével, hatalmas természeti jelenségeket előidézve megjátsszák az Úr újraeljövetelét.

Kulcsszavak: Én kívánom, szürke eminenciás, kezdeményezés, ezotéria, okkultizmus, titkok, behatolás, alapos önvizsgálat, kritika, boncolás, intuíció, belső erő, vasakarat, ambíció, fanatizmus, meggyőzés, rábeszélés, követelmény, vágy, csábítás, birtoklás, szenvedély, ösztön, magnetizmus, empátia, ...

Az okkultizmusban otthonos, misztikusokat olvasott, az asztrológiát elvben ismeri. A grófnő fejfájásainak az oka meglepő. Én, mondotta a doktor bömbölő hangján, ezt már harminc évvel ezelőtt megjósoltam.

Új lehetőség, öntudatosság, tehetség, okkultizmus, bölcsesség, tudás, tisztánlátás elvesztése, eltitkolt dolgok, éretlenség
Főpapnő - 2
Spiritualitás, megérzések, álmok, gazdag lelkivilág, látszat ...

18. balsors, bánat , ostobaság 81. okkultizmus, beavatottság
19. értetlenség, butaság 90. mulasztás, hiba, szenvedés, szerencsétlenség
20. szigorúság, szomorúság 100.Isteni jóindulat ...

A Merkúr február 5-én délután belép a Halakba. Szerényebbek, visszahúzódóbbak, segítőkészek lehetünk. Felerősödhet az érdeklődésünk az okkultizmus, a misztika iránt. Ugyanakkor hajlamosabbak lehetünk a szétszórtságra, a zavaros kommunikációra, a félreértésekre, a bőbeszédűségre.

körében is, akik nem értettek egyet a Han-korban túlságosan skolasztikussá, belterjessé és kizárólag a konfuciánus klasszikusok értelmezésében jeleskedő hivatalos ideológiával, ugyanakkor szellemileg magasabb aspirációik voltak, semmint hogy a számukra túlságosan populárissá váló, az "okkultizmus" ...

1954-ben a New Forest boszorkányainak beleegyezésével Gardner megjelentette a Book of Shadows alapján írt Witchcraft Today (Jelenkori boszorkányság) című könyvét, s ezzel elindította az okkultizmus huszadik századi történetének legjelentősebb mozgalmát, a Wicca-kultuszt, ...

Jóllehet a milyenségükkel, a rajtuk található jelekkel kapcsolatos megállapítás többsége a babonák körébe tartozik, az okkultizmus hívei közül sokan állítják, hogy - a tenyerekhez hasonlóan - az ember talpaiból szintén sok minden megállapítható az ember személyiségéről, sőt a jövőjéről is.

Mindenhez alkalmazkodnak, de mélyen megvetnek minden földi dolgot. Kitűnően érzékenyek, intuitívak, mélyek, és az emberek képtelenek megérteni őket. A Halak jegyűek hajlanak az okkultizmus felé, mivel a halakat a Neptunusz uralja, az ezoterika bolygója.

A gránát és a jáspis egyaránt jót tesz a - Skorpió számára kiemelkedően fontos - szexualitásnak: segítségével megszüntethetőek a nemi panaszok, és a gátlásoktól is megszabadulhatunk. A gránát ráadásul erősíti az okkultizmusra való nyitottságot, és a rejtélyek, titkok kiderítésének képességét is.

alapos megfontolás előzte meg, mivel a szerző úgy véli, hogy a meditáció komoly gyakorlata nem kezdhető meg mindaddig, amíg a tanítvány nem sajátította el a teozófiai könyvekben lefektetett tanításokat a gondolat és érzelem kontrollálásáról és alkalmazásáról, és nem emelkedett ki az okkultizmus ...

Kockázatvállalás minden vállalkozásban szükségszerű velejárója a sikerre való törekvések, és az anyagi előnyökért hajlandó kockázat vállalásra is. Kedvező idő biztosítási ügyeknek kintlévőség behajtásának és közelebbi kapcsolatba kerül az okkultizmussal.

ábra Alkímiai allegória részlete: az egyszarvú, Abracham Lambsprinck után (Selig¬mann: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban 94. o. 29. ábra)
Vagy szamárként.
11 - 37. ábra Részlet egy másik egyszarvú ábrájáról (Seligmann: Mágia és okkultiz-mus... 213. o. 88. ábra) ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Okkult, Szellem, Vallás, Tudat, Isten?

◄ Okkultista   Ok-okozat törvénye ►
 
RSS Mobile