Kezdőlap (Karma törvénye)

 Ezoterika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Karma törvénye

Ezoterika  Karma  Karmikus

A karma törvénye
Ki felelős sorsunkért? Előre meg van írva minden, vagy csakis tőlünk függ életünk alakulása?
.


Virágok völgye - Tanulságos kis film a karma törvényeiről
SzJanos
A Himalája hegyei között egy rablóbanda garázdálkodik. Vezetőjük Jalan, akit emberei a halálba is követnének.

A karma törvénye
Ha többet akarsz tudni arról, hogyan működik a karma törvénye, hallgasd meg szakértőnket!
hirdetés ...

Karma törvénye
Az említett tanulmányok folyamán a karma szót azoknak a törvényeknek a megjelölésére használtuk, ami által minden cselekedet, érzés és gondolat pontos eredménye végül is visszatér ahhoz az egyénhez, aki először megindította az indító okot.

Amikor mint szerszámot tartja a kezében, hogy a segítségével valamit kihozzon magából, akkor tudja a karma törvénye a legtöbb jót végrehajtani. Nem egy kívülről kapott, elfogadott valami, amivel nem sokat tud kezdeni és fél tőle, hogy mi következik.

Igazságtalanság tehát azt hirdetni, hogy a nagyon szegényeket - a ~ ítélte egytől-egyig arra -, hogy nyomorogniuk keljen. A nagy szegénység a Földön mindig annak a következménye, hogy a kevesek halmozzák fel a felesleget. S ezáltal jut a többségnek kevesebb vagy éppen semmi sem.

Ilyen törvény például a ~, a hatás-visszahatás, amelyet mindnyájan jól ismerünk. Ilyen a periodicitás törvénye, amely szerint a fejlődés spirálisan halad fölfelé, bizonyos jelenségek tehát megismétlődnek, de mindig egy valamivel magasabb fokon.

Az angyaloknak be kell tartaniuk a ~it

Ha megpróbálsz angyalokkal dolgozni, és odaadóan kérsz tőlük, akkor valamennyire képesek csökkenteni életed karmikus hatásait, de törölni soha nem lehet őket.

A Dharma mellett megjelenik a ~, mint a tett és a cselekvés. A létezők között létrejövő kölcsönhatások ok-okozati láncolata a karma. Éppen természetéből, kialakulásából és működéséből következően megváltoztatható.

A bűnre bűnhődés vár. A ~, mely szerint minden tettünk, sőt minden gondolatunk visszavonhatatlan következménnyel jár, még akkor is, ha ez csak nemzedékekkel később következik be. Tetteink következményei elől soha nem menekülhetünk.
Morgána ...

Szó volt arról, hogy a ~ (az Ok-Okozat Törvénye) intelligensen választja meg azt az Állatövi Jegyet, ami létezésünket fogja vezetni: így ebban az Állatövi Jegyben születünk, ami 30 napig uralkodik egy évben.

A kapcsolatok törvénye - a ~?
Teremts harmonikus kapcsolatot a Forrásoddal! Nem azért vagy itt, hogy megtaláld azt, ami tökéletes. Azért vagy itt, hogy megteremtsd vagy magadhoz vonzd a tökéletest.
Tovább ...

Az ember az etika szempontjából szabadon akar és cselekszik, de öröklött és fejlesztett hajlamaiból alakult a jelleme s a kauzalitás, vagy a teozófusok hite szerint a ~i­nek tekintetbevételével cselekszik és gondolkozik.

Megbocsátjuk most ezeket a tapasztalatokat, és felismerjük a ~ által, hogy minden olyan tapasztalatunk, amelyben hatalmunktól megfosztottak voltunk, egy karmikus kiegyenlítő energia visszatérése volt hozzánk olyan időkből, életeinkből, amikor hatalmunkkal mi nyomtunk el másokat.

Az Univerzum egy törvényekre és rendezettségre épülő világ, melyben semmi nem történik véletlenül. Halhatatlan lelkünk a ~inek megfelelően újra és újra visszatér, így érhető, hogy jelen életünk gondolataival és tetteivel a következő életünket készítjük elő.

Az emberi kapcsolatok emiatt lehetnek harmonikusak vagy ellentmondásosak. A ~ szerint az utóbbi esetében valószínűleg mindkét félnek arra van szüksége, hogy feloldódjanak korábbi ellentéteik, és továbblépjenek lelki fejlődésük útján.

Persze, hogy minden tett beleszámít ebbe, minden gondolat, hiszen a ~ is kimondja ezt. Csakhogy minden tett és minden gondolat csoportosul valami köré, nevezetesen egy valamilyen minőségű tudatosság köré és ez az, ahol megjelölhető a Szaturnusz fő szála. A tudatosság.

cselekedeteinkkel az edény tartalmát csökkentjük, helytelen cselekedeteinkkel pedig növeljük. A sokat hallott megvilágosodás nem más, mint a karmaedény teljes kiürítése e földi életben. A karmikus tennivalók nélkül távozó lélek így nem fog újra leszületni, ha mégis, akkor már nem a ~ ...

Ez a ~: szembenézni azzal, amit tettünk és vállalni a következményeket. Magyar közmondások ezt így fogalmazzák meg: "Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát." "Ki mint vet úgy arat." Az inkarnációk sorozatának végső célja, hogy a lélek elérje a tökéletességet.

Ha viszont alapvetően jónak, fejlő­dőképesnek bizonyul, akkor nem hagyják elveszni még akkor sem, ha súlyos hibát követett el, hanem megmentik az univerzum számára. Ebben az esetben a ~inek érvé­nyesítésével gondoskodnak róla, ...

A ~i szerint életről életre, újra meg újra ugyanazokkal az emberekkel találkozunk azért, hogy ismét együtt dolgozzunk azokon a feladatokon, problémákon, melyek miatt testet öltöttünk. Lehet, hogy egy előző életben szülő-gyermek viszony volt köztünk, s most férj-feleség vagyunk.

A bűnre bűnhődés vár (a ~) még akkor is, ha ez csak nemzedékekkel később következik be (pl. megátkozlak "hetedíziglen"). Skóciában és Angliában az ilyen fajta átkokat számos történelmileg igazolható esetek bizonyítják.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Karma, Tudat, Szellem, Vallás, Isten?

◄ Karma   Karmikus ►
 
RSS Mobile