Kezdőlap (Gonoszság)

 Ezoterika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Gonoszság

Ezoterika  Gonosz lény  Gömbvillám

A gonoszsággal vagy a pajkossággal párosíthatják értelmüket: de akármilyen nagy az értelmi fejlettségük, gondolataik nem igen emelkedettek, érzéseik pedig többé-kevésbé aljasak.
A szellemi életről korlátolt ismereteik vannak és abba a kevésbe is, amit.


A gonoszság erejével sok mindenre képesek voltak, de a halál rajtuk is fogott. Többségük már túl öreg volt, és hamarosan megint hatan maradtak. Elian volt a legfiatalabb. Kiadták neki, hogy lány gyermeket kell szülnie, hogy megint heten legyenek.

Ha Gonoszság vagy Gyűlölet zárja el utunkat, arra kell gondolnunk, hogy a Szeretet a Teremtés alapja, s hogy minden élő lélekben van valami jó és a legjobbakban is van rossz.

Fekete: gonoszság, veszteség, viszály, fejetlenség
Ezüst és szürke: felbontás, semlegesség, holtpont
Narancs: bátorítás, alkalmazkodás, ösztönzés, vonzás ...

A gonoszság az ellenszegülés következménye. Ahol több akarat van, ott ütközés van és konfliktus, háború és szenvedés, bűn és bűnhődés. A mennyországban egy akarat van, az Istené, és nincs más. Ezért nincs konfliktus, szenvedés, bűn és gonoszság.

A ~ot, a vétket, a bűnt egyaránt felfogásbeli hibának minősíti. Az illúziók világában, ahol csupán a testi szemünkkel látunk, mindennek van ellentéte, van ára, és semmi sem bizonyos, semmi sem állandó, semmi sincs nyugalomban.

'A világban ~ és zűrzavar uralkodik, mert az emberek elfelejtették, hogy minden egyetlen forrásból áramlott ki. Térj vissza ehhez a forráshoz, és hagyj el minden önző gondolatot, kicsinyes vágyat és haragot! Akiket semmi sem kerít hatalmába, azok mindent birtokolnak.'- mondta egy belső hang.

: "A ~ elkövetőjét kövezd halálra." A mai világban ezt hogyan kell érteni? Hiszen ma is követünk el bőséggel ~okat!
TSZ: Semmi esetre sem úgy, ahogyan ez itt betű szerint le van írva. Ugye elképzelhetetlen a városotok közepén egy kövezési jelenetet!?

4Itt: a bűn és ~ fogalma. (A Ford.)
5A hetedik, azaz a korona csakra szanszkrit neve. (A ford.)
6Mély transz, melyben az ezt elérő teljesen ura lénye mind testi mind lelki összetevőinek. A jóga legmagasabb szintű állapota. (A ford.) ...

13.istentelenség, ~ 52. akadályok, kudarc, földrengés
14.áldozat, megtisztulás, feloldozás 60. özvegység
15. önképzés, áhítat 70. tudomány, jóindulat, könyörületesség ...

Drudzs, a Hazugság és a ~ megtestesülése. Jelképe: kígyó. Ahura Mazda az idők végezetén vívott csatában legyőzi. 2.) A Gonosz Szellem. 9999 betegség ura, a Sötétség Istene; az Alvilágban él. Szimbóluma a kígyó. 3.) A mitraizmusban és a zervanizmusban isten, ...

~a mindenki előtt lelepleződik. Gyermekeim, ti már ismerni fogjátok munkálkodásait! Azzal fogja kezdeni, hogy titeket gyűjtőtáborokba kényszerít, és úgy bánik majd veletek, mint az állatokkal.

Az istenek tiszteletét, minden ~tól való tartózkodást és a harci bátorságot istápolta. Hitte a lélek hallhatatlanságát, még pedig lélekvándorlással.

Igazság-harcosnak lenni annyit jelent, mint a titkolózó, intrikáló, hazudozó, széptevő ~tól egyáltalán nem félni és azzal, vagy az azt szolgáló naivitással, soha ki nem egyezni és ennek ellenére megnyugodni annak a tudatában, hogy amennyiben mindig bátran viselkedsz, ...

Káró és treff dáma, kőr lapokkal körülvéve: ~ és ármány, ami hamarosan be fog következni.
Káró és treff dáma pikk lapokkal körülvéve: nők, akik ártani akarnak.
Káró dáma treff bubi mellett: árulás.
Bubi kőr dáma mellett: szerelmi ügy (ha a közelben van egy király, akkor házasság).

A Bellilin az egy Isteni szellő, ami elfújja a ~ot. Bellilinnek az előnye, hogy nem kell a kezeket helyezgetni, ezért ez előnyös HA a kezünk foglalt, vagy paralizált. Viszont, a Jupiter előnye, hogy gyorsabb.

Kínában a fekete varjú a ~ot és a rosszindulatot testesíti meg, míg a vörös vagy aranyszínű a Napot és a gyermeki kegyességet reprezentálja. A mitikus ábrázolásokon a napot gyakran egy háromlábú varjúval jelenítették meg, mivel a három a fény és a napot megtestesítő istennő száma volt.

Ebben az Isten kozmikus rendjétől független életben fejlődött ki a ~, ami itt mindent jellemez, s ami ellen ugyanazzal az akaratossággal próbálunk harcolni.

Ebben a szituációban kizárólag az érdekli őket, hogy mi uralkodik bennünk, jóság vagy ~. Ha valakinek a szívét csak ~, gyűlölet tölti ki, akkor a pokolra kerül.

A ~ot hiába keresed.
Évről évre forog a kerék,
Szeretettben élj, és soha ne félj.
Ősi bölcsességet mondok most neked,
Tedd amit akarsz, de ne árts senkinek.
A következő törvénnyel is jól vigyázz,
Mindaz amit teszel, vissza tér hozzád.
Háromszor három --- a kerék forog, ...

A kereszténységben elfogadott volt a reinkarnáció eszméje mindaddig, míg Justitianus császár felesége meg nem ijedt attól,hogy ~ai,kegyetlenkedései miatt következő életében fizetnie kell.

A kígyó sokoldalú, univerzális szimbólum: a bölcsesség és hatalom szimbólumától kezdve, az alattomosságon, ravaszságon, a sötétségen és ~on át, egész az Uroborosz, a Világkígyó szimbólumáig. Az Uroborosz az ősi egység, az ősóceán vagy az őskáosz szimbóluma, amelyből származik.

A feketét a halállal és a ~gal társítják, ennek használatát semmiképpen sem javaslom.
Forrás: Ezoterikus.hu
Témában megjelent publikációk ...

Az anyák a gyerekek ruhájára akasztják. Úgy tartják, hogy a kicsik még védtelenek a ~gal szemben.
Az amulett színe azért kék, mert a hit szerint leginkább a kék szemű, szőke hajú emberek ártalmasak.
5/5 Pénzek ...

Vágd le a körmöd vasárnap,
Vágd le, hogy ~ szülessen.
Mert a következő héten
Az ördög irányít téged." ...

Aki a gonosz eredetét keresi, annak a forrását keresi, ami nem az. A ~ a jó rendetlenség utáni vágya, az ügyetlen akarat meddő próbálkozása.

Ez azt jelenti. lelki síkon Földünk már jórészt megtisztult a ~tól! Ezt kellene szellemi és testi síkra emelni, hogy ezen a síkokon is megtörténjen a tisztulás. Ám ez csak akkor sikerül ha minden síkon minden ember megtisztul, és képes ...

egy viszonylagosan ártatlan fajta munkából indult és jutott el valami olyasmihez, ami eléggé undorító. Sok ~ van most a Földön. Néhányan tagadjátok. Mások pedig félnek tőle. Néhányan megtagadjátok azt mondván : " A világ csodálatos. Mi mindannyian Istenek vagyunk. Mi mind angyalok vagyunk.

Természetesen nem ~ volt akkor benne, ő is sokat szenvedett anyja mellett, de a kettőt e pillanatban nem kapcsolta össze semmilyen mérleg, ami bármit eldönthetett volna, egyetlen serpenyőben gyűlt össze minden, amit másként is tehetett volna, ha csak egy kicsit is érzékenyebb, nyitottabb, ...

Egy kedves szó, egy szép táj látványa, állatok gondtalan játéka, egy simogatás érzelmi örömöt ad. A szótlanság, goromba szavak, sivár érzelmek, érzelmi gondokat okoznak. A jó gondolatok új távlatokat nyitnak. A rossz gondolatok kilátástalan ~okat, irigységeket szülnek.

Az analógia alapján, azért szenvednek májpanaszokban egyes emberek, mert vagy igazságtalanul és kegyetlenül (~gal) ítélkeznek, kritizálnak mindent és mindenkit, vagy minden személyes kritikai vizsgálat nélkül elfogadnak bármit amit mások elébük tárnak, vagy mindenáron jót akarnak cselekedni, ...

Egy biztos: a triquetrának semmi köze a ~hoz és mindazon misztikus elképzelésekhez, amiket a hozzá nem értők belemagyaráznak. Ettől függetlenül használható díszítő motívumként, hisz matematikai objektumként szépnek mondható.

A pénteki nap "~át" azzal magyarázzák, hogy Jézust is aznap feszítették keresztre, és állítólag ez volt a paradicsomi bűnbeesés napja is. A péntektől való irtózás egy másik gyökere talán az lehet, hogy a XIX.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Isten, Halál, Tudat, Szellem, Angyal?

◄ Gonosz lény   Gömbvillám ►
 
RSS Mobile