Kezdőlap (Előző élet)

 Ezoterika 

  » »
 
   

Előző élet

Ezoterika  Előérzet  Elragadtatás

Előző életeink titka
Vajon éltünk-e már korábban is, egy másik korban, egy másik testben? És mit jelent a karma, mely egész életünkön át elkísér minket, s befolyásolja a ránk ható eseményeket?


Előző életeink kihatnak a Jelenünkre....
Egyik kedvenc témám az előző életek kérdése. Gondolom sokan elgondolkodtak már azon, hogy vajon voltak-e előző életeik, és ha igen, akkor hol voltak, kik voltak, és mit csináltak.

Utazás előző életeidbe
Keress egy nyugodt helyet, és helyezkedj el kényelmesen! Összpontosíts a légzésre, lazulj el. A kilégzés legyen mindig lassabb, mint a belégzés. Lélegezz mélyen néhány percig, nyugtasd le elmédet.

Az előző életek tanulmányozása segít az embereknek annak a felismerésében, hogy miért alakítanak ki rossz kapcsolatokat, miért vannak rossz szokásaik, miért születtek egy bizonyos helyen, miért tartoznak egy bizonyos családhoz.....
Mi a regresszió?

Az előző élet elfelejtését egy hasonlattal próbáljuk szemléletessé tenni. Homályos helyiségben diákat vetítünk vászonra.

Utazás az előző életekbe
Cimkék: reinkarnáció, előző élet, ezotéria, ezoterika ...

Mi voltál az előző életedben? Születésszámod árulkodik róla!
Írta:
Zabolai Margit ...

Miért van az, hogy aránylag nagyon kevesen emlékeznek az előző életükben velük történtekkel? Miért nem tudjuk tudatosan emlékezetunkbe idézni és hasznosítani az előző reinkarnációinkból származó eredményeket, tapasztalatokat?

Előző életek a moziban

A reinkarnáció hívei szerint korábbi életeink tettei, késztetései, eredményei nagymértékben befolyásolják jelenünket, mint ahogy mostani cselekedeteink elkövetkező életeink esélyeit alakítják.

Előző életeink megismerése
Lehetőség vagy veszély az utazás előző életbe?

Előző élet?
Itt, a nyugati kultúrában meglehetősen ködös elképzeléseink vannak a lélekvándorlásról: szeretnénk hinni benne, de nem is tudjuk, hogy voltaképp mit jelent és a tradíciók is gátat képeznek.

Előző életem Bécsben
Megismerkedünk valakivel. Nem tudjuk miért, de mágnesként vonzódunk hozzá. A szemébe nézünk és elbizonytalanodunk. Találkoztunk már valahol?

Előző életedben nem igazán alkalmazkodtál családtagjaidhoz, és nehezedre esett felvállalni a házassággal járó személyes felelősséget. Talán felelőtlen vagy ellenszegülő voltál, és bánatot okoztál a hozzád legközelebb állóknak.

Előző életét valamilyen módon magányban, kórházban, kolostorban, vagy börtönben tölthette. Ebből kifolyólag nagy az együttérzése mások iránt, a szolgálatnak kell áldoznia életét.
Feladata a rendszeresség elsajátítása.

Előző életéből hozott tulajdonságok /Mérleg/: diplomáciai érzék, kompromisszumkészség, kényelemszeretet, konfliktuskerülés. A kapcsolatokban mindig törekedett a harmónia megteremtésére.

Előző életében 10 éves kisfiú. Neve: Kovács Kristóf.
Földjeik vannak, rajta 'kupolás' ház. Nem jár iskolába, nevelőnő tanítja. Van egy kishúga, akit nagyon szeret. Édesanyja neve Éva, és ő nagyon-nagyon szép, jellemezte az utazása során.

Előző életeiben nem ért el társadalmi sikereket, túlérzékenysége, kapkodása és felületessége nem tette erre alkalmassá. Olyan feladatokba egyébként sem fogott, amelyek nagyobb erőfeszítést igényeltek volna.

Előző életeidhez tartoznak, nem pedig a mostanihoz nem változtathatod meg őket, tehát hiábavaló nyugtalankodnod miattuk. Gondolj inkább arra, amit most teszel, ami jövendő életed eseményeit készíti elő, mert ezt meg t u d o d változtatni.

ELŐZŐ ÉLETEK
Oh, a legnagyobb téma! Sokan ezt mondják: "Hogy lehet valaki annyira buta, hogy hisz az előző életekben? Abszolút semmilyen bizonyiték nincsen. Hogyan függhetsz egy ilyan előző életekhez kapcsolódó premisszától?

Előző életeiből rengeteg szexuális visszaélést hoz magával. Azt tanulta, hogy a szexualitást erősségének tekintse, eszközként használja fel a másik feletti uralom megkaparintásához.

Az előző életek nyomait a horoszkópokban a Szaturnusz helyzetén, a hátráló holdcsomókon, a transzcendes, spirituális bolygókon keresztül lehet tetten érni.
A fejlődés folyamatában állandó önelemzés szükséges.

Indigókék: előző életek megismerése; karmikus eredetű gondok; a karma kiegyensúlyozása; a rossz szokások vagy kellemetlen tapasztalatok kiküszöbölése. Ilyen a türkiz, az ametiszt és a berill.
felszabaduló erőket.
Lények ...

Mik voltunk előző életünkben? Mivel foglalkoztunk, miben voltunk jók? Hatással van mindez jelenünkre? Cikkünkből kiderül...

Talán, néhány előző életedben nem igazán jól teljesítettél az életfeladatokkal kapcsolatban és most úgy érzed, jobban fog menni? Így lesz, mert a Földnek szüksége van rád. És nem félelemmel terhelve van rád szüksége.

Ha valaki például úgy gondolja, hogy egy hosszantartó betegségét azért kapta, mert valamikor az előző életben esetleg ő okozott valakinek hasonlót, akkor ezzel szinte felmentve érzi magát: "Jaj, nekem szenvednem kell, mert valami rosszat tettem, ...

Az előző életekre való visszaemlékezés képessége pontosan ezért jár együtt a megvilágosodással, mert segít a személyiségnek felfogni a tényt, hogy ő nem egy önálló és elszigetelt létező (információs mátrix), hanem egy sokkal nagyobb, ...

Amíg a leszálló holdcsomópont előző életünkről, a már megtanult leckéket mutatja, addig a felszálló holdcsomópont arra ad választ, hogy mit kell megtanulnunk ebben az életünkben.

Előző életükben János Illés próféta, Zakariás pedig Mózes volt. Feladatuk kiteljesítéséhez kellett ez az apa-fiú viszony. Zakariásnak és feleségének, Erzsébetnek nem született gyermekük, idősek lévén már nem is reménykedhettek benne.

Mindenki csak az előző életeire kíváncsi, meg arra, hogy mi történik a teste halála után, és nagyjából ennyivel ki is merül az érdeklődése az ezoterikus tudás iránt.

Persze vannak, akik már születésüknél fogva birtokolják ezt a tudást, de ők már az előző életükben kifejlesztették magukban ezt a készséget.

Jó oka van annak, hogy tudatunk nem emlékszik előző életeink történéseire. Bár mi magunk nem érzékeljük, összes előző életünk tapasztalata, ismerete alkotja jelenlegi személyiségünket.

Vannak szerelmek, amelyek azért fűznek egymáshoz embereket, mert előző életükből hozott elszámolnivalójuk van egymással. Ez ugyan kis mértékben minden párra igaz, hiszen tökéletes kapcsolat nincsen, de léteznek szélsőséges példák.

Szellemi 'genetikánknak' megfelelően létezik az 'ősök lenyomata', az a minta ami olyan gyakran előfordult már akár az ősanyák (vagy egyes asztrológiai irányzatok szerint az előző életek) képzeletében és életgyakorlatában, ...

Az előző élet nem megoldott és nem "feloldott" problémái (negatív karma) adják azt a tartalmat, amely törvényszerűen egy formálisan megfelelő időpontban az újjászületést keresi.

Barátok, kedves személyek jönnek velünk előző életeinkből. Újra és újra találkozunk velük, nem mindig ugyanolyan megjelenésben, mivel a világ színpad, és élete során minden egyes ember sok szerepet játszik.

Ezt nevezetitek ti előző életeknek. Sokan látják ezeket az életeket ezen a piramison keresztül, azt kérvén, hogy megérthessék jelen létüket. Ezt a piramist Arlis-cochizel felügyeli.

Ő úgy véli, hogy "minden ember újjászületett, és előző életében valamilyen állat formájában öltött testet. Nekem már sokan mondták, hogy előző életemben őz vagy hal lehettem. Az őz azért ragadtam rá, mert a testalkatom hasonlít hozzá.

A Védikus Írások szerint az életünk lefolyása, valamint az, hogy milyen bolygóállás alatt születtünk előző életünk tetteinek - azaz a karmánknak - a következménye. Ahogyan egy utazás során van egy kiindulási és egy végcélunk, az életünk is egy utazás.

Komoly összefüggéseket találok a régmúlt traumák, (fogantatás, születés, családi kapcsolatok, előző életek) és a jelen pillanatban megélt helyzetek, viselkedésminták között. Valódi, használható információk ezek ok-okozat szinten.

Elég bemenni, elmondani milyen gondunk van és kivel, az ügyeletes karma-szakértő pedig belenéz az előző életeinkbe, megmondja, hogy mostani haragosunk, menyünk, kamasz-fiunk ellen előző életeinkben milyen bűnöket követtünk el, ...

A pihenőhelyet eredendően én alakítottam ki, még 1902-ben az előző életem derekán. Ez azért sikerülhetett ilyen "jól", mivel előző életemben is kiválasztott és megszólított voltam.

Ennek jelentősége az, hogy előző életekben és a jelenlegiben is, korlátozottan élheti szabadságát, meg kell küzdenie érte.

A buddhizmus tanítása szerint az ember előző életének tettei alapján (karma) szükségszerűen újjászületik új alakban. Az újjászületés láncolata örökké tart, minthogy minden cselekvés fenntartja a lélekvándorlás körforgását.

A regressziós terápia, más néven reinkarnációs terápia, vagy előző élet regressziós terápia nagyon hatékony módszer előző életeink eseményeinek előhívására.

A pszichológiában a paramnézia kifejezést használják rá, sokan pedig úgy hiszik, hogy a déjá vu egy reinkarnációs emlék, így azért érezzük, hogy átéltünk már valamit, mert valóban át is éltünk-az előző életünkben.

Sorsfordító álmok, halál közeli élmények, előző életek
Van abban valami különös, hogy hiába száguld szélessávú Interneten az információ, hiába követik lépésről, lépésre bonyolult műszerek az emberi agy sejtjei közt villódzó gondolatot, ...

Ezzel a módszerrel vizsgáljuk a lelkünket és a tudatalatti elmét, akár az előző életeket is, hogy az ott beágyazódott romboló programokat, energiákat kitisztítsuk, amelyek a mostani életünket meghatározzák, korlátozzák.

És még sem tudjuk, hogy nem csak számunkra veszélyes az átok, hanem a leszármazottainkra is mivel előző életünkből is hozhatjuk magunkkal azt, vagy épp megörökölhetjük.

Az általa készített festmény szerinte egy előző életéből felvillant emlék: saját és férje háromszáz évvel ezelőtti halotti maszkját ábrázolja.

Olykor spekulálhatunk egyedi történetekről: például egy előző életében a pár fegyverrel harcolt egymás ellen, és most megint összehozta őket a sors, vagy, hogy egyikük a másik gyermeke volt egy lényeges korábbi életben stb.

Megszületésünkkor a karmaedény magával hozza előző életeink karmaedény-tartalmainak üledékét, mely azonban nem képez jelentős mennyiséget az edény alján.

Hívhatnám őket látomásoknak, de nem azok. Úgy látok és élek meg minden eseményt, mintha itt és most történne velem. Előző életeim vándorlásaiba tekintek ilyenkor vissza. Íme egy, amely talán másoknak is hasznos lehet.

nevezik, és régen úgy tartották, hogy azokat Kami-Sama, a gyermekszülés istennője hozza létre. A reinkarnációban hívő fekete lábúak (amerikai indián törzs tagjai), ha egy csecsemő náluk anyajeggyel született, azt úgy értelmezték, hogy az előző ...

Egy nő, akit hipnózissal visszavittek előző életeibe, úgy tért vissza a valóságba, hogy megmaradtak ezek az emlékei - később pszichoterápiák sorát járta végig, hogy fel tudja dolgozni a saját korábbi barbárságainak emlékét.

különbözik, elvileg nem sok közös vonás fedezhető fel bennük, ezért a kapcsolatot mindkét félnek a szokványostól eltérő módon kell tudatosítania magában. Nem ritka, hogy ösztönös szexuális vonzalom van köztük vagy, hogy rádöbbennek előző életeikben ...

Lásd még: Lásd még: Tudat, Isten, Angyal, Asztrológia, Inkarnáció

Ezoterika  Előérzet  Elragadtatás

 
RSS Mobile