Kezdőlap (Előző élet)

 Ezoterika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Előző élet

Ezoterika  Előérzet  Elragadtatás

Előző életeink titka
Vajon éltünk-e már korábban is, egy másik korban, egy másik testben? És mit jelent a karma, mely egész életünkön át elkísér minket, s befolyásolja a ránk ható eseményeket? Számtalan hit alapul az újjászületés, vagyis a reinkarnáció elvén.


Előző élet nyomai
14 jel, hogy kísért az előző életed: hétköznapi jelenségek árulkodnak róla
Ha odafigyelsz, megláthatod az előző életed hagyta nyomokat.

Az előző életek tanulmányozása segít az embereknek annak a felismerésében, hogy miért alakítanak ki rossz kapcsolatokat, miért vannak rossz szokásaik, miért születtek egy bizonyos helyen, miért tartoznak egy bizonyos családhoz.....
Mi a regresszió?

Az előző élet elfelejtését egy hasonlattal próbáljuk szemléletessé tenni. Homályos helyiségben diákat vetítünk vászonra. Ha vetítés közben kinyitjuk az ablakot, és így a déli napfény a vászonra zúdul, a diaképeket nem látjuk tovább, mivel a sokkal erősebb napfény azokat elnyomja, elfedi.

Utazás az előző életekbe
Cimkék: reinkarnáció, előző élet, ezotéria, ezoterika
A tapasztalatok azt mutatják, egy korábbi életbe tett utazás közben nemcsak megértjük, milyen érzelmi vagy pszichoszomatikus problémákat örököltünk a múltból, hanem meg is tudunk szabadulni ezektől.

Mi voltál az ~edben? Születésszámod árulkodik róla!
Írta:
Zabolai Margit ...

Miért van az, hogy aránylag nagyon kevesen emlékeznek az ~ükben velük történtekkel? Miért nem tudjuk tudatosan emlékezetunkbe idézni és hasznosítani az előző reinkarnációinkból származó eredményeket, tapasztalatokat? Az első ilyen válasz, igenis emlékezünk ~ünkre.

~ek a moziban

A reinkarnáció hívei szerint korábbi életeink tettei, késztetései, eredményei nagymértékben befolyásolják jelenünket, mint ahogy mostani cselekedeteink elkövetkező életeink esélyeit alakítják.

~?
Itt, a nyugati kultúrában meglehetősen ködös elképzeléseink vannak a lélekvándorlásról: szeretnénk hinni benne, de nem is tudjuk, hogy voltaképp mit jelent és a tradíciók is gátat képeznek.

~em Bécsben
Megismerkedünk valakivel. Nem tudjuk miért, de mágnesként vonzódunk hozzá. A szemébe nézünk és elbizonytalanodunk. Találkoztunk már valahol? Zavartan kutatunk emlékeink között, de sehogy sem tudjuk hova tenni az ismeretlen ismerőst, mégis érezzük, valami összeköt minket.

~edben nem igazán alkalmazkodtál családtagjaidhoz, és nehezedre esett felvállalni a házassággal járó személyes felelősséget. Talán felelőtlen vagy ellenszegülő voltál, és bánatot okoztál a hozzád legközelebb állóknak.

~ét valamilyen módon magányban, kórházban, kolostorban, vagy börtönben tölthette. Ebből kifolyólag nagy az együttérzése mások iránt, a szolgálatnak kell áldoznia életét.
Feladata a rendszeresség elsajátítása.

~éből hozott tulajdonságok /Mérleg/: diplomáciai érzék, kompromisszumkészség, kényelemszeretet, konfliktuskerülés. A kapcsolatokban mindig törekedett a harmónia megteremtésére. Az állandó kompromisszum-keresés azonban döntésképtelenséghez, önállótlansághoz, akaratgyengeséghez vezetett.

~ében 10 éves kisfiú. Neve: Kovács Kristóf.
Földjeik vannak, rajta 'kupolás' ház. Nem jár iskolába, nevelőnő tanítja. Van egy kishúga, akit nagyon szeret. Édesanyja neve Éva, és ő nagyon-nagyon szép, jellemezte az utazása során.
Napszámosaik vannak, akik a földjeiken dolgoznak.

~eiben nem ért el társadalmi sikereket, túlérzékenysége, kapkodása és felületessége nem tette erre alkalmassá. Olyan feladatokba egyébként sem fogott, amelyek nagyobb erőfeszítést igényeltek volna. A család és az érzelmi biztonság számára mindennél fontosabb volt a számára.

~eidhez tartoznak, nem pedig a mostanihoz nem változtathatod meg őket, tehát hiábavaló nyugtalankodnod miattuk. Gondolj inkább arra, amit most teszel, ami jövendő életed eseményeit készíti elő, mert ezt meg t u d o d változtatni.

~eiből rengeteg szexuális visszaélést hoz magával. Azt tanulta, hogy a szexualitást erősségének tekintse, eszközként használja fel a másik feletti uralom megkaparintásához. Az adás és kapás csereaktusában a szexuális vonzerő csak fizetőeszköz a másik értékeiért.

Az ~ek nyomait a horoszkópokban a Szaturnusz helyzetén, a hátráló holdcsomókon, a transzcendes, spirituális bolygókon keresztül lehet tetten érni.
A fejlődés folyamatában állandó önelemzés szükséges.

Indigókék: ~ek megismerése; karmikus eredetű gondok; a karma kiegyensúlyozása; a rossz szokások vagy kellemetlen tapasztalatok kiküszöbölése. Ilyen a türkiz, az ametiszt és a berill.
felszabaduló erőket.
Lények ...

Mik voltunk ~ünkben? Mivel foglalkoztunk, miben voltunk jók? Hatással van mindez jelenünkre? Cikkünkből kiderül...

Talán, néhány ~edben nem igazán jól teljesítettél az életfeladatokkal kapcsolatban és most úgy érzed, jobban fog menni? Így lesz, mert a Földnek szüksége van rád. És nem félelemmel terhelve van rád szüksége. Inkább úgy, hogy azt mondod magadnak: "Elfogadom ezt az átkalibrálást.

Ha valaki például úgy gondolja, hogy egy hosszantartó betegségét azért kapta, mert valamikor az ~ben esetleg ő okozott valakinek hasonlót, akkor ezzel szinte felmentve érzi magát: "Jaj, nekem szenvednem kell, mert valami rosszat tettem, pedig én most nem vagyok rossz! ...

Az ~ekre való visszaemlékezés képessége pontosan ezért jár együtt a megvilágosodással, mert segít a személyiségnek felfogni a tényt, hogy ő nem egy önálló és elszigetelt létező (információs mátrix), hanem egy sokkal nagyobb, bonyolultabb és öregebb rendszer lokális terméke.

Amíg a leszálló holdcsomópont ~ünkről, a már megtanult leckéket mutatja, addig a felszálló holdcsomópont arra ad választ, hogy mit kell megtanulnunk ebben az életünkben.

~ükben János Illés próféta, Zakariás pedig Mózes volt. Feladatuk kiteljesítéséhez kellett ez az apa-fiú viszony. Zakariásnak és feleségének, Erzsébetnek nem született gyermekük, idősek lévén már nem is reménykedhettek benne.

Mindenki csak az ~eire kíváncsi, meg arra, hogy mi történik a teste halála után, és nagyjából ennyivel ki is merül az érdeklődése az ezoterikus tudás iránt. Azért én elmondanék néhány apróságot, ha már lehetőségem van rá, hogy mi mindenre jó a lelki látás, ha profin használja az ember.

Sokan ezt mondják: "Hogy lehet valaki annyira buta, hogy hisz az ~ekben? Abszolút semmilyen bizonyiték nincsen. Hogyan függhetsz egy ilyan ~ekhez kapcsolódó premisszától?" Ebből a székből, nem fogtok bizonyitékokat hallani az ~ekről.

Persze vannak, akik már születésüknél fogva birtokolják ezt a tudást, de ők már az ~ükben kifejlesztették magukban ezt a készséget. Mint tudjuk, két dolog van a világon, a szeretet és a meg­szerzett tudás, amely nem vész el, hanem magunkkal vihetjük a következő életünkbe.

Jó oka van annak, hogy tudatunk nem emlékszik ~eink történéseire. Bár mi magunk nem érzékeljük, összes ~ünk tapasztalata, ismerete alkotja jelenlegi személyiségünket.

Vannak szerelmek, amelyek azért fűznek egymáshoz embereket, mert ~ükből hozott elszámolnivalójuk van egymással. Ez ugyan kis mértékben minden párra igaz, hiszen tökéletes kapcsolat nincsen, de léteznek szélsőséges példák.

Szellemi 'genetikánknak' megfelelően létezik az 'ősök lenyomata', az a minta ami olyan gyakran előfordult már akár az ősanyák (vagy egyes asztrológiai irányzatok szerint az ~ek) képzeletében és életgyakorlatában, hogy eredendően erre vagyunk mi is berendezkedve.

Az ~ nem megoldott és nem "feloldott" problémái (negatív karma) adják azt a tartalmat, amely törvényszerűen egy formálisan megfelelő időpontban az újjászületést keresi. A testet-öltés az inkarnáció, s ennek időszakos megismétlődése a reinkarnáció.

Barátok, kedves személyek jönnek velünk ~einkből. Újra és újra találkozunk velük, nem mindig ugyanolyan megjelenésben, mivel a világ színpad, és élete során minden egyes ember sok szerepet játszik. Megtaláljuk és minden alkalommal megtanuljuk jobban szeretni őket.

Ezt nevezetitek ti ~eknek. Sokan látják ezeket az életeket ezen a piramison keresztül, azt kérvén, hogy megérthessék jelen létüket. Ezt a piramist Arlis-cochizel felügyeli. A piramis az Atlanti óceán és az azt övező szárazföldek feletti hálóban található.

Ő úgy véli, hogy "minden ember újjászületett, és ~ében valamilyen állat formájában öltött testet. Nekem már sokan mondták, hogy ~emben őz vagy hal lehettem. Az őz azért ragadtam rá, mert a testalkatom hasonlít hozzá.

A Védikus Írások szerint az életünk lefolyása, valamint az, hogy milyen bolygóállás alatt születtünk ~ünk tetteinek - azaz a karmánknak - a következménye. Ahogyan egy utazás során van egy kiindulási és egy végcélunk, az életünk is egy utazás.

Komoly összefüggéseket találok a régmúlt traumák, (fogantatás, születés, családi kapcsolatok, ~ek) és a jelen pillanatban megélt helyzetek, viselkedésminták között. Valódi, használható információk ezek ok-okozat szinten.

Elég bemenni, elmondani milyen gondunk van és kivel, az ügyeletes karma-szakértő pedig belenéz az ~einkbe, megmondja, hogy mostani haragosunk, menyünk, kamasz-fiunk ellen ~einkben milyen bűnöket követtünk el, és ezért most milyen büntetést kaptunk.

A pihenőhelyet eredendően én alakítottam ki, még 1902-ben az ~em derekán. Ez azért sikerülhetett ilyen "jól", mivel ~emben is kiválasztott és megszólított voltam. Akkor is rendelkezésemre álltak azok a segítők, kik ezt a semlegesítési tevékenységet lehetővé tették.

Ennek jelentősége az, hogy ~ekben és a jelenlegiben is, korlátozottan élheti szabadságát, meg kell küzdenie érte.

A buddhizmus tanítása szerint az ember ~ének tettei alapján (karma) szükségszerűen újjászületik új alakban. Az újjászületés láncolata örökké tart, minthogy minden cselekvés fenntartja a lélekvándorlás körforgását.

A regressziós terápia, más néven reinkarnációs terápia, vagy ~ regressziós terápia nagyon hatékony módszer ~eink eseményeinek előhívására.

Lehetőség vagy veszély az utazás ~be? Rengeteg olyan tanfolyamot hirdetnek, ahol bárkit megtanítanak, arra hogy miként tárja fel a titkait, az utazással az ~be, illetve arra, hogy másokat segítsen és tanítson ~eik megtapasztalásában. Reinkarnációs kurzusnak hívják ezeket [.

A pszichológiában a paramnézia kifejezést használják rá, sokan pedig úgy hiszik, hogy a déjá vu egy reinkarnációs emlék, így azért érezzük, hogy átéltünk már valamit, mert valóban át is éltünk-az ~ünkben.

Sorsfordító álmok, halál közeli élmények, ~ek
Van abban valami különös, hogy hiába száguld szélessávú Interneten az információ, hiába követik lépésről, lépésre bonyolult műszerek az emberi agy sejtjei közt villódzó gondolatot, ...

Ezzel a módszerrel vizsgáljuk a lelkünket és a tudatalatti elmét, akár az ~eket is, hogy az ott beágyazódott romboló programokat, energiákat kitisztítsuk, amelyek a mostani életünket meghatározzák, korlátozzák.

És még sem tudjuk, hogy nem csak számunkra veszélyes az átok, hanem a leszármazottainkra is mivel ~ünkből is hozhatjuk magunkkal azt, vagy épp megörökölhetjük.

Az általa készített festmény szerinte egy ~éből felvillant emlék: saját és férje háromszáz évvel ezelőtti halotti maszkját ábrázolja. A képen több nyelven is az alábbi szöveg olvasható: "Gyermek ne félj a haláltól", valamint a buddhista mantra: "Om mani padme hum".

Látszik olykor, hogy karmikus feladatok vannak a másik emberrel, hogy milyen módon jó vagy éppen nehéz a kapcsolat. Olykor spekulálhatunk egyedi történetekről: például egy ~ében a pár fegyverrel harcolt egymás ellen, és most megint összehozta őket a sors, vagy, ...

Hívhatnám őket álmoknak, de nem azok. Hívhatnám őket látomásoknak, de nem azok. Úgy látok és élek meg minden eseményt, mintha itt és most történne velem. ~eim vándorlásaiba tekintek ilyenkor vissza. Íme egy, amely talán másoknak is hasznos lehet.
Így emlékszem: ...

Megszületésünkkor a karmaedény magával hozza ~eink karmaedény-tartalmainak üledékét, mely azonban nem képez jelentős mennyiséget az edény alján.

a mongol anyajegyeket egyszerűen 'kék foltoknak' nevezik, és régen úgy tartották, hogy azokat Kami-Sama, a gyermekszülés istennője hozza létre. A reinkarnációban hívő fekete lábúak (amerikai indián törzs tagjai), ha egy csecsemő náluk anyajeggyel született, azt úgy értelmezték, hogy az előző ...

Sőt: a reinkarnáció hívei szerint mindannyian egyfajta lelki evolúciót járunk be, tehát mindenki állt már ennél jóval alacsonyabb fejlettségi szinten. Egy nő, akit hipnózissal visszavittek ~eibe, úgy tért vissza a valóságba, ...

Mind elemében, mind minőségében különbözik, elvileg nem sok közös vonás fedezhető fel bennük, ezért a kapcsolatot mindkét félnek a szokványostól eltérő módon kell tudatosítania magában. Nem ritka, hogy ösztönös szexuális vonzalom van köztük vagy, hogy rádöbbennek ~eikben már ismerték ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Tudat, Isten, Angyal, Asztrológia, Inkarnáció?

◄ Előérzet   Elragadtatás ►
 
RSS Mobile