Kezdőlap (Előző élet)

 Ezoterika 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Ezoterika » Előző élet


 

Előző élet

Ezoterika  Előérzet  Elragadtatás

Előző életeink titka
Vajon éltünk-e már korábban is, egy másik korban, egy másik testben? És mit jelent a karma, mely egész életünkön át elkísér minket, s befolyásolja a ránk ható eseményeket?


Előző életeink kihatnak a Jelenünkre....
Egyik kedvenc témám az előző életek kérdése. Gondolom sokan elgondolkodtak már azon, hogy vajon voltak-e előző életeik, és ha igen, akkor hol voltak, kik voltak, és mit csináltak.

Utazás előző életeidbe
Keress egy nyugodt helyet, és helyezkedj el kényelmesen! Összpontosíts a légzésre, lazulj el. A kilégzés legyen mindig lassabb, mint a belégzés. Lélegezz mélyen néhány percig, nyugtasd le elmédet.

Az előző életek tanulmányozása segít az embereknek annak a felismerésében, hogy miért alakítanak ki rossz kapcsolatokat, miért vannak rossz szokásaik, miért születtek egy bizonyos helyen, miért tartoznak egy bizonyos családhoz.....
Mi a regresszió?

Az előző élet elfelejtését egy hasonlattal próbáljuk szemléletessé tenni. Homályos helyiségben diákat vetítünk vászonra.

Utazás az előző életekbe
Cimkék: reinkarnáció, előző élet, ezotéria, ezoterika ...

Mi voltál az előző életedben? Születésszámod árulkodik róla!
Írta:
Zabolai Margit ...

Miért van az, hogy aránylag nagyon kevesen emlékeznek az előző életükben velük történtekkel? Miért nem tudjuk tudatosan emlékezetunkbe idézni és hasznosítani az előző reinkarnációinkból származó eredményeket, tapasztalatokat?

Előző életek a moziban

A reinkarnáció hívei szerint korábbi életeink tettei, késztetései, eredményei nagymértékben befolyásolják jelenünket, mint ahogy mostani cselekedeteink elkövetkező életeink esélyeit alakítják.

Előző életeink megismerése
Lehetőség vagy veszély az utazás előző életbe?

Előző élet?
Itt, a nyugati kultúrában meglehetősen ködös elképzeléseink vannak a lélekvándorlásról: szeretnénk hinni benne, de nem is tudjuk, hogy voltaképp mit jelent és a tradíciók is gátat képeznek.

Előző életem Bécsben
Megismerkedünk valakivel. Nem tudjuk miért, de mágnesként vonzódunk hozzá. A szemébe nézünk és elbizonytalanodunk. Találkoztunk már valahol?

Előző életedben nem igazán alkalmazkodtál családtagjaidhoz, és nehezedre esett felvállalni a házassággal járó személyes felelősséget. Talán felelőtlen vagy ellenszegülő voltál, és bánatot okoztál a hozzád legközelebb állóknak.

Előző életét valamilyen módon magányban, kórházban, kolostorban, vagy börtönben tölthette. Ebből kifolyólag nagy az együttérzése mások iránt, a szolgálatnak kell áldoznia életét.
Feladata a rendszeresség elsajátítása.

Előző életéből hozott tulajdonságok /Mérleg/: diplomáciai érzék, kompromisszumkészség, kényelemszeretet, konfliktuskerülés. A kapcsolatokban mindig törekedett a harmónia megteremtésére.

Előző életében 10 éves kisfiú. Neve: Kovács Kristóf.
Földjeik vannak, rajta 'kupolás' ház. Nem jár iskolába, nevelőnő tanítja. Van egy kishúga, akit nagyon szeret. Édesanyja neve Éva, és ő nagyon-nagyon szép, jellemezte az utazása során.

Előző életeiben nem ért el társadalmi sikereket, túlérzékenysége, kapkodása és felületessége nem tette erre alkalmassá. Olyan feladatokba egyébként sem fogott, amelyek nagyobb erőfeszítést igényeltek volna.

Előző életeidhez tartoznak, nem pedig a mostanihoz nem változtathatod meg őket, tehát hiábavaló nyugtalankodnod miattuk. Gondolj inkább arra, amit most teszel, ami jövendő életed eseményeit készíti elő, mert ezt meg t u d o d változtatni.

ELŐZŐ ÉLETEK
Oh, a legnagyobb téma! Sokan ezt mondják: "Hogy lehet valaki annyira buta, hogy hisz az előző életekben? Abszolút semmilyen bizonyiték nincsen. Hogyan függhetsz egy ilyan előző életekhez kapcsolódó premisszától?

Előző életeiből rengeteg szexuális visszaélést hoz magával. Azt tanulta, hogy a szexualitást erősségének tekintse, eszközként használja fel a másik feletti uralom megkaparintásához.

Az előző életek nyomait a horoszkópokban a Szaturnusz helyzetén, a hátráló holdcsomókon, a transzcendes, spirituális bolygókon keresztül lehet tetten érni.
A fejlődés folyamatában állandó önelemzés szükséges.

Indigókék: előző életek megismerése; karmikus eredetű gondok; a karma kiegyensúlyozása; a rossz szokások vagy kellemetlen tapasztalatok kiküszöbölése. Ilyen a türkiz, az ametiszt és a berill.
felszabaduló erőket.
Lények ...

Mik voltunk előző életünkben? Mivel foglalkoztunk, miben voltunk jók? Hatással van mindez jelenünkre? Cikkünkből kiderül...

Talán, néhány előző életedben nem igazán jól teljesítettél az életfeladatokkal kapcsolatban és most úgy érzed, jobban fog menni? Így lesz, mert a Földnek szüksége van rád. És nem félelemmel terhelve van rád szüksége.

Ha valaki például úgy gondolja, hogy egy hosszantartó betegségét azért kapta, mert valamikor az előző életben esetleg ő okozott valakinek hasonlót, akkor ezzel szinte felmentve érzi magát: "Jaj, nekem szenvednem kell, mert valami rosszat tettem, ...

Az előző életekre való visszaemlékezés képessége pontosan ezért jár együtt a megvilágosodással, mert segít a személyiségnek felfogni a tényt, hogy ő nem egy önálló és elszigetelt létező (információs mátrix), hanem egy sokkal nagyobb, ...

Amíg a leszálló holdcsomópont előző életünkről, a már megtanult leckéket mutatja, addig a felszálló holdcsomópont arra ad választ, hogy mit kell megtanulnunk ebben az életünkben.

Előző életükben János Illés próféta, Zakariás pedig Mózes volt. Feladatuk kiteljesítéséhez kellett ez az apa-fiú viszony. Zakariásnak és feleségének, Erzsébetnek nem született gyermekük, idősek lévén már nem is reménykedhettek benne.

Mindenki csak az előző életeire kíváncsi, meg arra, hogy mi történik a teste halála után, és nagyjából ennyivel ki is merül az érdeklődése az ezoterikus tudás iránt.

Persze vannak, akik már születésüknél fogva birtokolják ezt a tudást, de ők már az előző életükben kifejlesztették magukban ezt a készséget.

Jó oka van annak, hogy tudatunk nem emlékszik előző életeink történéseire. Bár mi magunk nem érzékeljük, összes előző életünk tapasztalata, ismerete alkotja jelenlegi személyiségünket.

Vannak szerelmek, amelyek azért fűznek egymáshoz embereket, mert előző életükből hozott elszámolnivalójuk van egymással. Ez ugyan kis mértékben minden párra igaz, hiszen tökéletes kapcsolat nincsen, de léteznek szélsőséges példák.

Szellemi 'genetikánknak' megfelelően létezik az 'ősök lenyomata', az a minta ami olyan gyakran előfordult már akár az ősanyák (vagy egyes asztrológiai irányzatok szerint az előző életek) képzeletében és életgyakorlatában, ...

Lásd még: Lásd még: Tudat, Isten, Angyal, Szellem, Inkarnáció

Ezoterika  Előérzet  Elragadtatás

 
RSS Mobile