Kezdőlap (Állatövi jegyek)

 Ezoterika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Állatövi jegyek

Ezoterika  Állatövek  Álmok

Állatövi jegyek
Az állatöv tizenkét csillagképe felfogható úgy, mint tizenkét állomás a Nap éves körpályája során. A nyugati asztrológusok szerint a Nap tizenkét zodiákusa, azaz állatköre közül, nyolc ábrázol valamilyen valódi vagy képzeletbeli állatot, például a bakot, vagy a kentaurt.


Állatövi jegyek
Jó tudni, hogy jellemvonásaink nagy részét nem csak az határozza meg, hogy milyen jegyben születtünk, azaz a Nap hol áll a horoszkópunkban, hanem énünk külső és belső összetételében többek között fontos szerepet tölt be az Ascendens és az egyes házban található bolygó(k), ...

Az állatövi jegyek (napjegyek)

A kör a középpontjával együtt az Egészet, a Teljességet jelképezi. Az állatövi jegyek - a Kostól a Halakig - a körben az óra járásával ellenkező irányban követik egymást. A teljes kör 360°, ezért a 12 állatövi jegyre való felosztáskor minden egyes jegy 30°-os.

EROTIKA AZ ÁLLATÖVI JEGYEKBEN
Az alábbiak mindenkire vonatkoznak, akiknek az alábbi jegyek az Ascendens jegyük, vagy a születési uralkodója (az Ascendens jegyét uraló bolygó) abban a jegyben van, vagy az 5. háza esik abba a jegybe, vagy a az 5. házának uralkodó bolygója.

A négy alapelem és az állatövi jegyek
tetszik
A 12 állatövi jegyet már az ókor óta összekapcsolják a föld négy alapelemével. A négy alapelem - Tűz, víz, föld, levegő.

~
Az állatövi jegyek jelentése a horoszkópban
KOS = AKARAT ...

Az állatövi jegyek
Az állatövi jegyek látszólagos képe, külső nézőpontból
Az Adobe Flash Player legalább 8.0.35.0 verziója szükséges az elem megjelenítéséhez!
A képre kattintva a program biztonságosan letölthető/frissíthető! ...

Az állatövi jegyekhez egy-egy szerv, szervrendszer sorolható. Azon a napon, amikor a Hold egy bizonyos állatövi jegyben található, a megfelelő testrészek, szervek sokkal érzékenyebbek, mint máskor.

Az állatövi jegyek mindegyikének vannak olyan tulajdonságai, amelyekben kiemelkedőek, amiben a legjobbak. Tudtad, hogy...
Tovább "
Árulkodó jelek ...

Az állatövi jegyek közül a Kos, az Oroszlán, a Szűz, a Nyilas, a Bak és a Halak jegy szülötteire hat leginkább.
Figyeljük meg, hogy milyen életterületeken segített eddig a szodalit a hagyomány és a tapasztalat szerint.
Fizikai hatásai ...

Az állatövi jegyek a szülöttek tulajdonságait jellemzik. Sok általános jellemzés mellett azonban érdemes talán külön kitérni arra, hogy az egyes életkorokban mi a jellemző leginkább.

AZ ÁLLATÖVI JEGYEK
A zodiákus tizenkét jegye nem azonos az állatövi csillagképekkel, mivel az állatövi jegyek a Nap látszólagos évi pályájának, az ekliptikának tizenkét egyenlő részre való felosztásából adódó égboltrészek.

Az egyes állatövi jegyekhez az alábbi jegyek szám értékek rendelhetők:
Érték
9-es KOS ...

A különféle állatövi jegyek alatt születettek közötti megértés több más körülménytől is függ.

(lat.), az állatövi jegyek közül a 8-ik, jele e jel; mint csillagkép 220-260° rektaszcenzió és 8-40° déli deklináció közt terül el. Délibb csillagjai, a S. farka, ennélfogva Közép-Európában már nem láthatók.

Az állatövi képek és az állatövi jegyek a precesszió miatt nem esnek egybe.
Csillagászatilag nézve tropikus és sziderikus állatövet kell megkülönböztetnünk.

Az asztrológia 'eszköztárában' kiemelkedő helyzetet foglalnak el a planéták és az állatövi jegyek. A planéták alapvető ideákat jelképeznek, és a klasszikus asztrológia hét ilyen ideával dolgozik: a Nap, a Hold, a Merkúr, a Mars, a Vénusz, a Jupiter és a Szaturnusz.

Általában az összes asztrológiáról (európai, kínai és közép-amerikai indián) elmondható, hogy az égbolt egy szakaszát, a zodiákust (az ekliptika alatt és felett 20-20°-nyi széles, összesen tehát 40° széles sáv) felosztja állatövi jegyekre, melyek az adott kultúra naptárát is meghatározzák.

A nyugati asztrológiához hasonlóan, a maja állatövi jegyek is sajátos vonásokkal rendelkeznek és mindegyiknek megvan a szerencsehozó köve, száma. Minden hónapnak megvan a saját vezérállata, ezekről nevezték el a maják az egyes jegyeket.

A mássalhangzók számossága (24) és az állatövi jegyek száma (12) sugallja, hogy kapcsolat lehet köztük, s ez vagy közvetlen sorolással, vagyis folyamatosan továbbmenve valósul, vagy az első 12-es után visszafelé haladunk, ami annyit tesz, hogy az első esetben a Halak LY-ja után a Kosba az M kerül, ...

A mindent elsöprő tűz az állatövi jegyek természetében is megmutatkozik. A kosok, az oroszlánok és a nyilasok hajlamosak mindent uralni, irányítani maguk körül. Mit kell még tudni róluk?
Mi jellemző a kosokra?
A kos férfi mindenben a maximumot nyújtja, szereti feszegetni, sőt, átlépni határait.

"a bolygók a házakon és az állatövi jegyeken - az ún . európai elnevezések eredetileg kaldeusiak voltak! - való átvonulása a lélek fejlődéséhez szükséges lehetőségeket adják.
Minden egyes bolygó meghatározott energiával rendelkezik, ez az energia megnyilvánulhat pozitívan is vagy negatívan is.

Ahogy ígértük, folytatjuk most az egyes állatövi jegyek szexuális elemzését és bemutatását a csillagok állásának fényében. Az előző részünkben az Oroszlánnal fejeztük be, így a második részben most a Szűzzel folytatjuk, és nem állunk meg egészen a Halakig.

Ha valaki az asztrológiával és a tarot-val egyaránt intenzíven foglalkozik, azt a meglepő felfedezést, teheti, hogy az állatövi jegyek (12) és a bolygók száma (10) egybeesik a Nagy Arkánum kártyáinak számával (22).
~, bolygók
Kártyák ...

az asztrológia szerepe, története
A horoszkóp elemei
Az elemtan
Az állatövi jegyek, a bolygók és az asztrológiai házak analógiái
A fényszögek tana
A résztvevők horoszkópjának megtárgyalása
Időtartam: 12x2 óra
Helyszín: XI. kerület, Fehérvári út ...

Mindenki a négy őselem - a tűz, a föld, a levegő és a víz - hatása alatt áll. Az állatövi jegyek mellett ezek is befolyásolják sorsunkat. Tesztünkből kiderül, hogy téged melyik őselem vezérel. Először válaszolj őszintén a kérdésekre, majd olvasd el a rád jellemzőket! ...

1. A megfelelések törvénye, amely a makro- és mikrokozmosz strukturális azonossága, az állatövi jegyek, a bolygók és az emberi testrészek megfeleltetése
2. Az akaraterő törvénye, amely az emberi akaraterő mindent megmozgatni tudó erejéről szól ...

Amikor azt mondjuk, hogy egy bolygó 'uralkodik', vagy az Ura az állatövi jegyek egyikének, ez azt jelenti, hogy a Bolygói Szellemnek vagy Logosznak hatalma van a tizenkét Teremtő Hierarchia valamelyike felett, amely ellenőrzése és irányítása alatt építi fel a Logosz birodalmát, ...

Számára a világ a megtanulható ismeretek tárháza. Minden információ, ami érdekli, a jobb eligazodáshoz vezet és az állatövi jegyek sorrendjében ő képviseli a kiváncsi embert. Rendszerezésre nem futja az erejéből, idejéből.

A kínai asztrológiában először a Hold-állatöv 27 képét tartották számon (ezek is egy-egy állat uralma alatt álltak), majd a 12 állatövi jegyet tartalmazó ciklusra tértek át. Egy teljes (12 éves) periódus adja az ún. Nagy Évet. Az egyes állatövi jegyek: Patkány, Bivaly, Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, ...

Az egyik legfontosabb talán az, amit maguk az indiánok úgy fogalmaznak meg, hogy a "fehérek" a fejükkel gondolkodnak, az indiánok a szívükkel. A totemek (az állatövi jegyek) meghatározását kizárólag az állatok természetes viselkedésére, nem pedig a logikára, a racionalitásra alapozzák.

Alapjában véve jó ember és igen szorult helyzetbe kerülne, ha megállapítaná, hogy negatív tendenciák is vannak benne. Az állatövi jegyek közül egyedül benne található a gyerekek iránti kreatív tehetség, mivel lelkében maga is gyerek.

A Nagy Ciklus küszöb-átlépésével a régi tudás szerint az égi állatövi jegyek alapján a leköszönő Halak korszakból a Vízöntő korszakba lépünk.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Állatöv, Vallás, Varázs, Halál, Álmok?

◄ Állatövek   Álmok ►
 
RSS Mobile