Kezdőlap (Szociálpolitika)

 EU 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Szociálpolitika

EU  Szociális védelem  Szociálpolitikai jegyzőkönyv

Szociálpolitika
Dockers demonstrating in Brussels (Photo: EUobserver.com) ...


Szociálpolitikai jegyzőkönyv
A szociálpolitikai jegyzőkönyvet 1991 decemberében Maastrichtban fogadta el az Európa Tanács. A jegyzőkönyvet csatolták az Európai Uniót létrehozó szerződés- hez és része a Szociális Chartának is.

fejezet: Szociálpolitika és foglalkoztatás
A Parlament előtt van a Munka Törvénykönyv módosítása, amely a csoportos létszámleépítésre, a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződésre, az ideiglenes munkaszerződéses munkavállalók munkahelyi egészségére és biztonságára, ...

Foglalkoztatás-, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi
Versenyügyi tanács
Közlekedés, távközlés és energia
Mezőgazdaság és halászat[1]
Környezet
Oktatás, ifjúság és kultúra ...

- Foglalkoztatás és szociálpolitika
A tagállamok ma már koordinált foglalkoztatáspolitika keretében közös irányvonalak mentén küzdenek a munkanélküliség ellen is; erőfeszítéseikhez - elsősorban képzési programok támogatásával - közösségi források (pl. Európai Szociális Alap) is hozzájárulnak.

Szociális Chartát, amely kötelezővé teszi bizonyos közös európai normák betartását a kollektív szerződéseket, munkafeltételeket, a társadalombiztosítást, a dolgozók részvételét a munkahelyi tanácsokban, a férfi és női munka egyenlőségét illetően, s megnyitja a lehetőséget közösségi ~ ...

A Régiók Bizottságával kötelezően konzultálni kell, mielőtt regionális érdekeket érintő döntéseket hoznának olyan területeken, mint a gazdasági és szociális kohézió, a transz-európai infrastrukturális hálózatok, az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a foglalkoztatáspolitika, a ~, ...

Általános- és külügyek
Gazdasági és pénzügyek
Igazság- és belügyek
Versenyképesség
Szállítás, telekommunikáció és energia
Mezőgazdaság és halászat
Környezetvédelem
Oktatás, ifjúság, kultúra
Foglalkoztatás, ~, egészségügyi és fogyasztóvédelmi ügyek ...

A lakásnyomor felszámolása, a teljes foglalkoztatottság és a ~i intézkedések miatt kevésbé éles formában mint a nyugati országokban.

A csatlakozó országok vállalják, hogy garantálják a munkavállalók, a nők, a fogyatékosok, az idősek és a gyermekek jogait. A Charta továbbfejlesztett változata a ~i Jegyzőkönyv, amelyet a Maastrichti Szerződéshez csatoltak.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Európai Unió, Tanács, Tagállam, EU, Közösség?

◄ Szociális védelem   Szociálpolitikai jegyzőkönyv ►
 
RSS Mobile