Kezdőlap (Lisszaboni stratégia)

 EU 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Lisszaboni stratégia

EU  Liberalizáció  Lisszaboni Szerződés

A lisszaboni stratégia a gazdasági, szociális és környezetvédelmi megújulás érdekében 2000 márciusában az Európai Unió tagállamai elkötelezték magukat egy olyan tíz éves reformfo- lyamat mellett, amelynek célja az Unió gazdasági, szociális és környezetvédelmi megújulása.


- A lisszaboni stratégiaként meghirdetett koncepció központi célkitűzése, hogy 2010-ig az EU-t a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává tegyék, amely képes a fenntartható fejlődésre, miközben nagyobb szociális kohézióval több és jobb munkahelyeket teremt.

között érvényes Lisszaboni Stratégia volt, amelyet az Európai Unió közös fejlesztési programjának tekintettek. A Lisszaboni Stratégia sokkal több, bonyolultabb célt fogalmazott meg, amelyek közül a legfontosabbak nem teljesültek. Az Európai Unió nem vált a világ legversenyképesebb térségévé.

A Lisszaboni Stratégia konkrét foglalkoztatáspolitikai célokat tartalmaz 2011-ig: (1) a foglalkoztatás szintjének 70%-ra emelése, (2) a 18-24 év közötti alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők számának 50% alá csökkentése, (3) a szociális kirekesztés elleni küzdelem, ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Tagállam, Európai Unió, Szerződés, Közösség, Szervezet?

◄ Liberalizáció   Lisszaboni Szerződés ►
 
RSS Mobile