Kezdőlap (Alapvető Jogok Chartája)

 EU 

  » »
 
   

Alapvető Jogok Chartája

EU  Alapszerződések  Alkotmány

Alapvető jogok chartája
The EU Charter of Fundamental Rights was adopted in Nice in December 2000 (Photo: French EU Presidency) ...


Alapvető Jogok Chartája
1999-i kölni csúcson határozták el a kidolgozását, ...

A nizzai európai tanácsülésen a tagállamok már felvetették, hogy az EU jövőjével kapcsolatban tisztázni kell az EU és a tagállamok közötti hatáskörök megoszlását, az Alapvető Jogok Chartája státuszát, ...

Ez a befolyás még szembetűnőbb az Európai Unió kulcsfontosságú területein, azaz a közös kül- és biztonságpolitika, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a gazdasági és monetáris unió (EMU), az Alapvető Jogok Chartája ...

Lásd még: Lásd még: Európai Unió, Európai Parlament, Kormányközi, Közösség, Szerződés

EU  Alapszerződések  Alkotmány

 
RSS Mobile