Kezdőlap (Tűzfal)

 Építészet 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Tűzfal

Építészet  Triglif  Tűztorony

tűzfal
Az épületet függőlegesen - a tetőszerkezetet is - átmetsző, nem éghető anyagból készült térelhatároló falszerkezet, amely tűznek más építményre vagy tűzszakaszra való átterjedését előírt időtartamig megakadályozza.


A tűzfal függőleges zárófalazat, rendszerint nyeregtetők oldalzáró fala, mely főként tűzvédelmi (tűzterjedés-gátló) funkciókkal lett kiépítve. Neve is funkciójából ered.

tűzfal
két ház tetőzete vagy egy hosszu tetőzet részei között tűzálló anyagból emelt fal, mely a háztető síkját legalább 30 cm.-rel meghaladván, a tűznek egyik házról a másikra való átterjedését van hivatva meggátolni. Ez okból a T.

Tűzfal: az építménynek - általában a teleknek a szomszédos telekkel közös telekhatárán álló - olyan függőleges térelhatároló falszerkezete, amelynek tűzállósági határértéke megfelel a tűzvédelmi előírás követelményeinek, ...

A tömegek már nem különállóak, de tűzfalak akadályozzák a lángok továbbterjedését tűzvész esetén. A tűzvédelem egyébként is fontos szerepet játszik a parasztházak fejlődésében a XIX. század második felében.

(2) A szomszédos telekkel közös határvonalon álló határfalban (~ban) kiképzett légaknára kizárólag nem huzamos tartózkodás célját szolgáló és nem tűzveszélyes anyag tárolására igénybe vett helyiségek szellőzői vagy a helyiség alapterület ...

ház hátsó északi ~a vakolatlanul dacolt mindenféle időjárási hatással. Így a második emeleti lakás szabad főfala mentén, erős penészesedés volt látható, amit hiába próbáltak eltávolítani.

stéfalc = pala- és cseréptetőnél a ~ melletti bádogszegély
straholás = a falazó zsinór kifeszítése két pont között
stukatúr = nádszövettel borított, bevakolt mennyezet, illetve ereszalja ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Homlokzat, Építészet, Lépcső, Város, Kémény?

◄ Triglif   Tűztorony ►
 
RSS Mobile