Kezdőlap (Mozaik)

 Építészet 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Mozaik

Építészet  Monostor  Murva

mozaik
(a latin opus musivum-tól), apró üvegkockákból összerakott burkolat, ellentétben a kődarabokból v. egyéb természetes és mesterséges anyagból összerakott, sík felszinü burkolattal. E szót átvette és általános értelemben használja minden európai nyelv. Magyarul is M.


mozaik
Apró színes kő-, márvány- és üvegdarabkákból összeállított kép -falon, padlón-.
Nemzetközi szó az olasz mosaico nyomán, amely a késői latin musaicus (kőberakás) folytatója. Ennek forrása a latin musaeum (opus), azaz kőberakás, tkp.

Mozaik
â†' Augenti, Andrea. Roma, arte e archeologia. Firenze: Scala Group S.p.A. ISBN 88-8117-068-x (2000)
â†' Marrucchi, Giulia. Az ókereszténységtől a román korig, A művészet története 6.,. Budapest: Vince Kiadó. ISBN 963-13-5729-5 (2008) ...

Mozaik
Fal, kupola, padló geometrikus vagy alakos síkdíszítése; habarcsba ágyazott színes üveg- vagy ködarabok alkotják.
Négyezet ...

Forrás: Ötlet Mozaik
Köszönet a Schulek Frigyes építőipari műszaki középiskola nevelőtanárainak, Bognár Józsefnek, Tóth Lajosnak, Máté Józsefnek és Papp Antalnak ...

A legkorábbi középkori donációs ábrázolások a bizánci ~művészetben ismertek. A ravennai S. Vitale templomapszis ~ján (526 után) Ecclesius püspök a Krisztus trónját őrző angyal mellett áll, jobb kezében templom-modellt tart.3 A centrális templom, ábrázolása nagyjából reális.

A kőrácsok között az üveggyártás kezdetleges technológiája miatt hajlított ólom rudak közé illesztett, kicsi, ~szerűen összeállított, üveglapokból készült, szemkápráztatóan szép és aprólékos ornamentikát találunk.

A központos tér a későbbi emléktemplomok jellegzetes alaptípusává vált: belsejének a kék színű ~ adott sejtelmes hangulatot. Ravenna másik kora keresztény temploma, a St. Apollinare Nuovo Theodorik császár uralma alatt épült.

világháború idején mintegy kétezer üldözött gyermeket mentett meg, s kinek tiszteletére a jeruzsálemi Igazak Ligetében 1984-ben olajfát ültettek. Emlékét őrzi egyik mentett tanítványa Rác András ~művész ajándéka is: az előtérben, ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Építészet, Város, Templom, Oszlop, Homlokzat?

◄ Monostor   Murva ►
 
RSS Mobile