Kezdőlap (Falazat)

 Építészet 

  » »
 
   

Falazat

Építészet  Falazás  Falegyen

Az ókori római építészet által alkalmazott hét fő falazattípus:
opus caementicium - habarccsal kitöltött hézagokkal rendelkező, szabálytalan kövekből épített fal;
opus figuratum - geometrikus minta szerint rakott téglafal; ...


Falazat
Természetes vagy mesterséges kövekből, akár malterkötéssel, akár a nélkül (száraz falazás) rakott konstrukció.
Falnyelv ...

A falazat utólagos hőszigetelésével az egész ház hőmérlegét tekintve 25%-os megtakarítás érhető el.
Beruházás értéke:
Fedezet forrásai: ...

A falazatokban alkalmazott habarcs homokból és mészből áll. Nem tartalmaz a habarcs sem téglaőrleményt, sem más hidraulikus anyagot, például terra pouzzolanat.

30 cm vastag falazat építésére alkalmas, a 30-as nútféderes téglához képes az üregsorok számát megnövelték, ezáltal jobb hőszigetelő képességgel rendelkezik.

csobbantás = durva vakolás, amikor a mester a merítőkanállal a vakolatot hirtelen suhintással a falazatra hányja
deflektor = kéménysapka, szellőzőkupak a tetőn
dehidrálni = vízteleníteni
dekalcinálás = mésztelenítés ...

Monumentális alkotásoknál (templomoknál, palotáknál) a beépített alapterületnek néha több mint a felét a vastag falazat foglalja el.

feladatát az által teljesíti, hogy felhasználása után megkeményedvén, a falazatot tömör egésszé teszi. A H. készítése vagy kézi erővel, vagy gépekkel történik.

(A magyar király szolgálatában állva készített neki palotákat, kerteket, kutakat, szentélyeket, erődöket és fontos falazatokat, díszítésekkel, intarziákkal, megmunkált mennyezetekkel és hasonló dolgokat...). 1479.

A déli oldalon sem kapcsolódott semmilyen falazat a templomhoz, nyugati értelemben vett kerengő tehát nem csatlakozott a templomhoz.
A kő helyének megkereséséhez Tóth Sándor megjegyzéseit érdemes figyelembe venni.

A koszorú hiánya miatt egy falszerkezet rögzítése nehézkes, az építés során pedig ügyelni kell, hogy a száradó falazat nedvességtartalma ne tegyen kárt a fa és hőszigetelő anyagokban.

Származékai: falas, falaz, falazat.
Ősi örökség az ugor korból: osztják pol (halfogó rekeszték). A rokonnyelvi megfelelők vesszőfonatos halászati eszközöket jelentenek.

A "rusztika" jelentése: Nyerskőfalazat durván kinagyolt vagy mesterségesen érdessé tett felületű kövekből.

Ezek az építmények az elemi terekhez hasonló, kör és ellipszis formájú terek összekapcsolásával jöttek létre (Hal Tarxien): az elemi tereket gyakran lóhere formájában kapcsolták össze. Falazatuk gondosan megmunkált kő volt, ...

Semmivé lett az oltár, beszakadt az apszis mennyezete, az oldalkarzatok leszakadtak a szószékkel együtt, a padok szétroncsolódtak, az oltárkép és az orgona megsemmisült. A torony falazata és tetőzete is semmivé lett - csak a toronykereszt fénylett a ...

Figyelembe véve, hogy ez volt az elso nem szilárd falazattal készült épület, a megfigyelok nem késlekedtek belátni, hogy mindazok a szabályok, melyek szerint mindaddig megítélték az építészetet, többé már nem érvényesek." "...

Lásd még: Lásd még: Építészet, Oszlop, Város, Homlokzat, Templom

Építészet  Falazás  Falegyen

 
RSS Mobile