Kezdőlap (Vénusz)

 Csillagászat 

  » »
 
   

Vénusz

Csillagászat  Vela  Venyera

Vénusz
A Vénusz a Naptól a második, méretét tekintve pedig a hatodik legnagyobb bolygó.
Naptól mért közepes távolsága: 108,200,000 km (0.72 CSE)
átmérő: 12,103.6 km
tömeg: 4.869e24 kg ...


Vénusz-átvonulás
A ma élő emberek közül még senki sem láthatta a Nap előtt átvonuló Vénusz bolygó fekete korongját, és ha ez év június 8-án, az esőt hozó Medárd nem veszi el a kedvünket, akkor hazánkból végig követhetjük ezt a ritka jelenséget.

Vénusz
A Naptól a második bolygó.
Naptól mért közepes távolsága: 108,200,000 km (0.72 CSE)
átmérő: 12,103.6 km
tömeg: 4.869*1024 kg ...

Vénusz
02 - Vénusz
A Vénusz bolygó tulajdonságainak ismertetése bővebben → ...

A Vénusz a második bolygó a Naptól, keringési ideje 224,7 földi nap. Nevét Venusról, a szerelem római istennőjéről kapta. A Hold után a legfényesebb objektum az éjszakai égbolton, legnagyobb látszólagos fényessége -4,6 magnitúdó.

A Vénusz a Csillagászat Éve első látnivalója
2009-ben, a Csillagászat Nemzetközi Évében a Vénusz megfigyelése is kiemelt témakör.

A Vénusz a Naptól távolodva a második bolygó, melyet bizonyos hasonlóságok alapján hosszú ideig a Föld ikertestvérének tartottak.

A Vénusz fázisváltozásai:
A Földről nézve a belső bolygók távolságuk változása mellett a megvilágítás szöge miatt is mutatnak fényváltozásokat. Az ábrán a Vénusz fázisváltozását szemléltetjük.
Figure 7.14.: A Vénusz fázisváltozásai ...

Vénusz
A Vénusz a Naptól a második bolygó. A legfényesebb égitestek közé tartozik, csupán a Nap és a Hold látszólagos fényessége múlja felül az övét.

A Vénuszon szinte mindenütt (a sarkvidéken is) egyenletes hőség uralkodik, ugyanis a vastag felhőzet miatt elvadult üvegházhatás alakult ki: a szén-dioxid légkör a napfényt beengedi ugyan, de a hőt visszatartja.

Vénusz
A Vénusz jele egy kézitükör, a nőiesség, a szépség jelképe, Vénusz istennő tartozéka.
Föld
A Föld jele, azé a bolygóé amin járunk-kelünk, egy kör benne kis kereszttel.

Vénusz: Helyzete a hónap nagy részében nem kedvező a megfigyelésre. 18-án van alsó együttállásban a Nappal. A hónap utolsó hetében azonban már kereshető a hajnali szürkületben a keleti látóhatár fölött.

Maga a Vénusz-átvonulás Hell leírása szerint
[Id. mű 71. skk. o., az Observatio Transitus Veneris ante discum Solis die 3. Junii c. fejezetből. Ennek nagy része, amit (…) jelek közé zárva közlünk, Pinzger Ferenc S. J. fordítása.] ...

Vénusz
Föld típusú bolygó. Tengelyforgása lassú és retrográd. Globális mágneses tere nincs, így a napszél közvetlenül felsőlégkörével lép kölcsönhatásba.

Vénusz
A köznyelvben Esthajnalcsillagnak is nevezik, ami azért alakult ki, mert a Merkúrhoz hasonlóan a Vénusz is a földpályán belül keringő belső bolygó.

Vénusz
A gyönyörű Esthajnalcsillag :

Méreteit tekintve a Vénusz a Földhöz leginkább hasonló bolygó : átmérője mindössze 650 km-rel kisebb a Földénél.

Vénusz: A bolygó sűrű, átlátszatlan szén-dioxid légkörében kb. 20 km vastag örvényes felhőzetet találtak. A felhőzet kénsavcseppekből áll. A felszínen kb. 500 C a hőmérséklet és a légnyomás a földinek kilencvenszerese.

Illés Erzsébet: A Vénusz bolygó meglepetései Megj.: Föld és Ég, 1979/11. pp 328-333 [pdf fájl, 0,9 MB)
FÖLD
HOLD ...

Vénusz

A Vénusz a Naptól távolodva a második nagybolygó, amelyet bizonyos hasonlóságok alapján hosszú ideig a Föld ikertestvérének tartottak.

A Vénusz vastag atmoszférája milliószor annyi kén-dioxidot tartalmaz, mint a földi légkör, ahol a mérgező gáz legnagyobb része vulkáni tevékenység során szabadul fel.

A szovjet Vénusz-Halley (VEGA) programban való részvétel volt máig a legnagyobb magyar űrfizikai vállalkozás. A csúcsidőszakban mintegy 400 fő dolgozott a programon a KFKI-ban, Szabó Ferenc és Szegő Károly vezetésével.

A Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars egymáshoz fizikai szempontból igen hasonló, ún. Föld-típusú bolygók. A Naptól még távolabb keringő, ún. Föld-típusú bolygók.

Észleljük a Vénuszt!
A következő hónapok során a Vénusz az esti égbolt legfeltűnőbb égitestje lesz a maga -4 mg-ós fényességével.

Következik a Vénusz. Itt már tűrhetőbb ugyan a klíma, de még ez sem az igazi. A bajok ugyanis abból erednének, hogy a légkörében tömény savas felhők keringenek. Ha egyszer elered az eső... Azonkívül ez a bolygó se kifejezetten hűvös éghajlatú.

A Vénusznál fényesebb meteor.
Tyco, Brahe (1546 -1601)
A svédországi Knudstrupban született. Jogi tanulmányokat kezdett, de érdeklődése 1567 körül a csillagászat felé fordult.

MESSENGER
Újból a Vénusz mellett - 2007.06.06.
A Merkúr felé tartó amerikai MESSENGER űrszonda másodszor is lendületet nyert a Vénusz közelében elhaladva. Ezúttal tudományos megfigyeléseket is végzett.

Az esti szürkületben megpillantottuk a Vénuszt, mely nemsokára meredeken bukott a horizont alá. A szürkület érezhetően rövidebb ideig tartott, mint itthon.

Magellan Vénusz körül
Vénusz körüli pályára áll az amerikai Magellan szonda, és megkezdi a felszín 4 évig tartó részletes radartérképezését 10.6. Ulysses Jupiter
Nap déli-északi pólusa ...

A csillagászok maximumban a Vénusz fényességéhez hasonlították és a nappali égen is látták. Európából Tycho Brahe végezte a legrészletesebb megfigyeléseket, ezért szokták Tycho-féle SN-nek nevezni.

Összetételük és felépítésük alapján a Nap­hoz legközelebbi négy bolygót (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars) és a Föld Holdját soroljuk ebbe a csoportba.

A Vénusz kutatását a múltban orosz és amerikai űrszondák végezték. A Földhöz legközelebbi bolygóról a legtöbb ismeretet a NASA Magellán kísérlete szolgáltatta.

Azt is észrevette, hogy a Vénusz és a Mars a Nap körül kering, és maga a Nap tengely körüli forgást végez. Véleménye persze sokak ellenségességét váltotta ki - többek között Scheinerét is, aki az inkvizíció elé akarta állíttatni Galileit.

Maga a köd egy szupernóvának, egy 1054-ben felrobbant csillag maradványa, mely annak idején fényesebb volt a Vénusznál is.

Naprendszer: a hozzánk legközelebbi csillag, a Nap körül keringő nagybolygók: a Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, a Plútó, valamint holdjaik és több ezer kisbolygó illetve aszteroida, ...

Obszervatóriumban megkezdte működését, felfogta az "első fényt" az Európai Déli Obszervatórium négy, egyenként 8,2 méteres óriásteleszkópból álló Very Large Telescope Interferometer (VLTI) rendszerének negyedik teleszkópja, a YEPUN (azaz Vénusz).

A Nap az Oroszlán és a Rák csillagkép határán lesz, balra tőle a Regulus, ez alatt a fényes Vénusz lesz látható, jobbra a Merkúr, tőle lefelé a Procyon, felfelé a Castor és a Pollux (6. kép).

és holdjai, a Szaturnusz gyűrűje, a Vénusz fázisváltozásai,
a Hold nagyobb kráterei, alakzatai, a Nap nagyobb
foltjai, tágabb kettőscsillagok. Ezen kívül sötét égbolton
már megpillanthatók velük a legfényesebb galaxisok, ...

A Naprendszer Csillagunk a Nap Merkúr Vénusz Föld Hold Mars Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz Plútó Kisbolygók, üstökösök, meteorok
Érdekes gondolatok, előadások ...

A Naprendszer nyolc bolygója...
...a Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz.

Ugyancsak észlelhetünk egy másik égitest légkörében bekövetkezett meteorjelenséget: például elméletileg a Földről detektálhatnánk a Vénusz éjszakai oldalán bekövetkező meteorfelvillanást.

Többnyire akkori barátom és amatőrcsillagász társam, Mohácsi Zsolt távcsövét használva ismerkedtem az asztrofotózás problémakörével. 2004-ben a Vénusz átvonulás alkalmával pedig az Uránia csillagvizsgáló egyik kisebb 15 centiméter tükörátmérőjű ...

Egy 10 cm átmérőjű meteor viszont már akár telihold fényességű látványt produkál. A Vénusz látszó fényességénél (-4 magnitúdónál) fényesebb meteort tűzgömbnek nevezzük. A szétrobbanó tűzgömb neve bolida.

Ahogy a reflektorok általában, a viszonylag nagy központi kitakarása miatt, ezek a Schmidt-Newtonok sem a bolygó- és a kettőscsillag- megfigyelésre vannak optimalizálva. Ámbátor, nagyon jó képet adtak a Vénuszról, a Szaturnuszról, ...

Lásd még: Lásd még: Bolygó, Csillag, Hold, Csillagász, Légkör

Csillagászat  Vela  Venyera

 
RSS Mobile