Kezdőlap (Vénusz)

 Csillagászat 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Csillagászat » Vénusz


 

Vénusz

Csillagászat  Vela  Venyera

Vénusz
A Vénusz a Naptól a második, méretét tekintve pedig a hatodik legnagyobb bolygó.
Naptól mért közepes távolsága: 108,200,000 km (0.72 CSE)
átmérő: 12,103.6 km
tömeg: 4.869e24 kg ...


Vénusz-átvonulás
A ma élő emberek közül még senki sem láthatta a Nap előtt átvonuló Vénusz bolygó fekete korongját, és ha ez év június 8-án, az esőt hozó Medárd nem veszi el a kedvünket, akkor hazánkból végig követhetjük ezt a ritka jelenséget.

Vénusz
A Naptól a második bolygó.
Naptól mért közepes távolsága: 108,200,000 km (0.72 CSE)
átmérő: 12,103.6 km
tömeg: 4.869*1024 kg ...

Vénusz
02 - Vénusz
A Vénusz bolygó tulajdonságainak ismertetése bővebben → ...

A Vénusz a második bolygó a Naptól, keringési ideje 224,7 földi nap. Nevét Venusról, a szerelem római istennőjéről kapta. A Hold után a legfényesebb objektum az éjszakai égbolton, legnagyobb látszólagos fényessége -4,6 magnitúdó.

A Vénusz a Csillagászat Éve első látnivalója
2009-ben, a Csillagászat Nemzetközi Évében a Vénusz megfigyelése is kiemelt témakör.

A Vénusz a Naptól távolodva a második bolygó, melyet bizonyos hasonlóságok alapján hosszú ideig a Föld ikertestvérének tartottak.

A Vénusz fázisváltozásai:
A Földről nézve a belső bolygók távolságuk változása mellett a megvilágítás szöge miatt is mutatnak fényváltozásokat. Az ábrán a Vénusz fázisváltozását szemléltetjük.
Figure 7.14.: A Vénusz fázisváltozásai ...

Vénusz
A Vénusz a Naptól a második bolygó. A legfényesebb égitestek közé tartozik, csupán a Nap és a Hold látszólagos fényessége múlja felül az övét.

A Vénuszon szinte mindenütt (a sarkvidéken is) egyenletes hőség uralkodik, ugyanis a vastag felhőzet miatt elvadult üvegházhatás alakult ki: a szén-dioxid légkör a napfényt beengedi ugyan, de a hőt visszatartja.

Vénusz
A Vénusz jele egy kézitükör, a nőiesség, a szépség jelképe, Vénusz istennő tartozéka.
Föld
A Föld jele, azé a bolygóé amin járunk-kelünk, egy kör benne kis kereszttel.

Vénusz: Helyzete a hónap nagy részében nem kedvező a megfigyelésre. 18-án van alsó együttállásban a Nappal. A hónap utolsó hetében azonban már kereshető a hajnali szürkületben a keleti látóhatár fölött.

Maga a Vénusz-átvonulás Hell leírása szerint
[Id. mű 71. skk. o., az Observatio Transitus Veneris ante discum Solis die 3. Junii c. fejezetből. Ennek nagy része, amit (…) jelek közé zárva közlünk, Pinzger Ferenc S. J. fordítása.] ...

Vénusz
Föld típusú bolygó. Tengelyforgása lassú és retrográd. Globális mágneses tere nincs, így a napszél közvetlenül felsőlégkörével lép kölcsönhatásba.

Vénusz
A köznyelvben Esthajnalcsillagnak is nevezik, ami azért alakult ki, mert a Merkúrhoz hasonlóan a Vénusz is a földpályán belül keringő belső bolygó.

Vénusz
A gyönyörű Esthajnalcsillag :

Méreteit tekintve a Vénusz a Földhöz leginkább hasonló bolygó : átmérője mindössze 650 km-rel kisebb a Földénél.

Vénusz: A bolygó sűrű, átlátszatlan szén-dioxid légkörében kb. 20 km vastag örvényes felhőzetet találtak. A felhőzet kénsavcseppekből áll. A felszínen kb. 500 C a hőmérséklet és a légnyomás a földinek kilencvenszerese.

Illés Erzsébet: A Vénusz bolygó meglepetései Megj.: Föld és Ég, 1979/11. pp 328-333 [pdf fájl, 0,9 MB)
FÖLD
HOLD ...

Vénusz

A Vénusz a Naptól távolodva a második nagybolygó, amelyet bizonyos hasonlóságok alapján hosszú ideig a Föld ikertestvérének tartottak.

A Vénusz a Naptól számítva a Naprendszer második bolygója. A bolygók közül a Vénusz pályájának alakja közelíti meg legjobban a kört. A pálya lapultságát jellemző excentricitás értéke 0,01-nál kisebb.
A Vénusz legfontosabb adatai: ...

A Vénusz vastag atmoszférája milliószor annyi kén-dioxidot tartalmaz, mint a földi légkör, ahol a mérgező gáz legnagyobb része vulkáni tevékenység során szabadul fel.

A Vénusz-Vénusz-Föld-Jupiter melletti elrepülés 3 ezer tonna rakétaüzemanyagot takarít meg, és mégegyszer ennyire lenne szükség, ha a Titán segítsége nélkül kellene a tervezett Szaturnusz körüli pályákat bejárni! ...

A szovjet Vénusz-Halley (VEGA) programban való részvétel volt máig a legnagyobb magyar űrfizikai vállalkozás. A csúcsidőszakban mintegy 400 fő dolgozott a programon a KFKI-ban, Szabó Ferenc és Szegő Károly vezetésével.

A Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars egymáshoz fizikai szempontból igen hasonló, ún. Föld-típusú bolygók. A Naptól még távolabb keringő, ún. Föld-típusú bolygók.

Észleljük a Vénuszt!
A következő hónapok során a Vénusz az esti égbolt legfeltűnőbb égitestje lesz a maga -4 mg-ós fényességével.

Következik a Vénusz. Itt már tűrhetőbb ugyan a klíma, de még ez sem az igazi. A bajok ugyanis abból erednének, hogy a légkörében tömény savas felhők keringenek. Ha egyszer elered az eső... Azonkívül ez a bolygó se kifejezetten hűvös éghajlatú.

A Vénusznál fényesebb meteor.
Tyco, Brahe (1546 -1601)
A svédországi Knudstrupban született. Jogi tanulmányokat kezdett, de érdeklődése 1567 körül a csillagászat felé fordult.

MESSENGER
Újból a Vénusz mellett - 2007.06.06.
A Merkúr felé tartó amerikai MESSENGER űrszonda másodszor is lendületet nyert a Vénusz közelében elhaladva. Ezúttal tudományos megfigyeléseket is végzett.

Az esti szürkületben megpillantottuk a Vénuszt, mely nemsokára meredeken bukott a horizont alá. A szürkület érezhetően rövidebb ideig tartott, mint itthon.

Magellan Vénusz körül
Vénusz körüli pályára áll az amerikai Magellan szonda, és megkezdi a felszín 4 évig tartó részletes radartérképezését 10.6. Ulysses Jupiter
Nap déli-északi pólusa ...

A csillagászok maximumban a Vénusz fényességéhez hasonlították és a nappali égen is látták. Európából Tycho Brahe végezte a legrészletesebb megfigyeléseket, ezért szokták Tycho-féle SN-nek nevezni.

Összetételük és felépítésük alapján a Nap­hoz legközelebbi négy bolygót (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars) és a Föld Holdját soroljuk ebbe a csoportba.

A Vénusz kutatását a múltban orosz és amerikai űrszondák végezték. A Földhöz legközelebbi bolygóról a legtöbb ismeretet a NASA Magellán kísérlete szolgáltatta.

Lásd még: Lásd még: Bolygó, Csillag, Hold, Csillagász, Légkör

Csillagászat  Vela  Venyera

 
RSS Mobile