Kezdőlap (Szaturnusz)

 Csillagászat 

  » »
 
   

Szaturnusz

Csillagászat  Szárosz-ciklus  Szcintilláció

Szaturnusznál a Cassini
Az 1997. októberében indított Cassini űrszonda gyorsítására kihasználták a Föld és a Vénusz bolygó keringési sebességét, ("űrparittya") így hét év után, - 2004.


Szaturnusz
A Szaturnusz a Naptól a hatodik, méretét tekintve a második legnagyobb bolygó.

Szaturnusz A Naptól a hatodik, méretét tekintve a második legnagyobb bolygó.
Naptól mért távolsága: 1,429,400,000 km (9.54 CSE)
egyenlítői átmérő: 120,536 km; sarki átmérő: 108,728 km
tömeg: 5.688*1026 kg ...

Szaturnuszi óriásvihar, ahogyan a Cassini látta
Nyomtatható változat ...

A Szaturnusz gyűrűinek oxigénatmoszférájuk van
A Cassini ürszonda tömegspektrométeres és plazmaspektrométeres mérései meglepő eredményt hoztak: a Szaturnusz gyűrűinek légkörük van, és az főképp molekuláris oxigénből áll.

A Szaturnusz középső hat holdja
A Szaturnusz 18 holdjából a középső hat: Mimas, Enceladus, Tethys, Telesto, Calypso, Dione.
Mimas
A Szaturnusz hetedik holdja.

A Szaturnusz a hatodik bolygó a Naptól számítva, a második legnagyobb a Naprendszerben a Jupiter után. Egyike annak az öt bolygónak, ami a Földről szabad szemmel is látható.

A Szaturnusz a Naprendszer második legnagyobb, a Nap hatodik bolygója. A távcső feltalálása előtt ez volt a legtávolabbi ismert planéta.

A Szaturnusz B-gyűrűjét nagyságrendileg 10 méteres, lapos szemcsék alkotják, amelyek együttes tömege körülbelül duplája a korábban becsültnek.
A Prometheus hold és hatása az F-gyűrűre (NASA/JPL/University of Colorado)
Ajánlat ...

Szaturnusz
A Szaturnusz a gázból álló óriás, a Jupiter után a Naprendszer második legnagyobb bolygója.
Az ókorban is ismert bolygók közül a Szaturnusz a legtávolabbi.

A Szaturnusz gyűrűje egyedülállóan feltűnő a bolygók között. Eltérően a többi óriásbolygó sötét, halvány gyűrűitől, ez az égitest rendkívül látványos, feltűnő gyűrűkkel rendelkezik.

Szaturnusz: A Voyager-űrszondák felvételei kimutatták, hogy a bolygó gyűrűrendszere sokezer kicsi gyűrűből áll. A részecskék jégből vannak és átlagos méretük mm-es vagy még kisebb nagyságrendű. A bolygó főleg hidrogénből és héliumból áll.

Szaturnusz: A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. 22-én van együttállásban a Nappal. Fényessége 0,6m, átmérője 16".
Uránusz: Az esti órákban kel. Az éjszaka nagy részében látható a Vízöntő csillagképben.

Szaturnusz: a Naptól 1429 millió kilométerre, tehát 9,55 csillagászati egységre kering, pályáját 29,5 év alatt járja egyszer körbe. Egyenlítője 120660 kilométeres, azaz 9-szer nagyobb, tömege pedig 95-ször nagyobb, mint a Földé.

A Szaturnusz
A Naprendszer hatodik bolygója. A Naptól átlagosan 1428,5 millió km távolságban kering, s egy keringése 29 év 167 napig tart. Mérete kisebb, mint a Jupiteré, de a Földnél majdnem tízszer nagyobb: átmérője kb. 120000 km.

A Szaturnusz rendszerében működő Cassini űrszonda 2013-as radarmérései szerint tükörsima a Titan hold második legnagyobb tava, a Ligeia Mare felszíne, aminek az oka valószínűleg a szelek teljes hiánya a megfigyeléskor.

Szaturnusz
A Szaturnusz a Jupiter után a Naprendszer második legnagyobb bolygója. Feltűnő gyűrűrendszere van. Ezt a bolygót is a Jupiteréhez hasonló világos és sötét csíkokból álló felhőmintázat borítja.

Szaturnusz
Jupiter típusú bolygó. Centrumában kb. 15 ezer km sugarú, kőzetekből és jegekből álló mag található, amelyet fémes folyékony, majd folyékony hidrogén- és héliumburok övez, ezt kb. 1000 km vastag légkör borítja.

Szaturnusz

A Szaturnusz a Naprendszer második legnagyobb bolygója. Átmérője 9,45 földátmérő, tömege 95,2 földtömeg. Sűrűsége mindössze 0,69 g/cm3, így ha képzeletben egy hatalmas víztócsára helyeznénk, nem süllyedne el, hanem a tetején lebegne.

"Szaturnusz-köd", 8 mag., 25", 12 mag. közp. cs.
2229,8-2049,4
NGC 7293 ...

A Szaturnusz fehér foltját a Cassini szonda műszerei is érzékelték jan. 23-án, de akkor felvételt nem tudtak készíteni erről. Jan.

A Szaturnusz bolygó már igen régóta ismert. Távcsővel először Galilei figyelte meg 1610-ben, akit megzavart a bolygó különös kinézete.

A Szaturnusz gyűrűjének modellezését kiterjesztették a Jupiterre. Feltételezték, hogy a belső magnetoszféraplazmaforrása az ionoszféra.

1. A Szaturnusz után (az előző fejezetre utal, ahol a Szaturnuszra való ráállásról van szó; a fordító megjegyzése) tartsuk lenyomva a MODE gombot, míg újra meg nem jelenik a "Select Item: Object" üzenet.

Titán - A Szaturnusz bolygó körül keringő Titán a Naprendszer egyik legér­dekesebb égitestje. A holdak közül a második legnagyobb, és az egyetlen, amelynek sűrű légköre van. Átmérője mintegy 5150 km, keringési ideje a Sza­turnusz körül 16 nap.

Cassini
A Szaturnusz-gyűrűk ritmusa - 2008.02.05.
A Cassini-űrszonda rádiójeleinek mérése alapján periodikus mintázatokat találtak az óriásbolygó körüli gyűrűkben.

Az NGC7009 az úgynevezett "Szaturnusz-köd", integrált fényessége 8m, a központi csillag 11,7m-s. Távolsága 3 900 fényév. A köd valódi átmérője 30 000 Cs.E., ami 0,5 fényévnek felel meg.

A redukciókat bemutató első fejezetben láttuk, hogy bolygórendszerünk anyaghalmazait - a két "csillagkezdeménynek" tekinthető óriásbolygótól, a Jupitertől és a Szaturnusztól eltekintve - a kialakulásuk előtt már felépült és így alapanyagul használt ...

Szaturnusz
az amerikai Voyager-1 elkészíti a Szaturnusz holdjainak első, részletes közelfelvételeit. Közben új holdakat és a Titán holdon nitrogén légkört fedez fel. 1981 04.12. Columbia
Challenger
Discovery ...

Láthatóvá válik a Naphoz közeli Merkúr és Vénusz, esetleg északnyugaton, alacsonyabban a Szaturnuszt is megpillanthatjuk. Emellett feltűnik néhány az égbolt legfényesebb csillagai közül. Érdemes a horizonton is körbetekinteni.

Akkor mintegy 7 csillagászati egységre (cs.e.-re) a Naptól, a Jupiter és a Szaturnusz pályáinak távolsága közt. Ez volt a legtávolabbi üstökös, amelyet amatőrcsillagászok fedeztek fel nagy naptávolságban.

Felfedezte a Jupiter négy legfényesebb holdját, megfigyelte a Vénusz fázisait, észrevette a Szaturnusz furcsa alakját, mivel távcsöve nem volt elég jó, hogy rájöjjön, hogy a bolygó szokatlan alakját a körülötte elhelyezkedő gyűrűrendszer okozza.

A Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz pedig szóba sem jöhetnek, mivel nincsen szilárd kérgük. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. A legjobb az lesz, ha szép sorjában megvizsgáljuk a Nap körül keringő kilenc bolygót.

A Szaturnuszon
a Cassini rés már könnyedén látszik, valamint a Marson
a hósapkákon túl a kontinensek is kirajzolódnak, ezenkívül
megfigyelhető az Uránusz és Neptunusz sejtelmes
színe. A kettőscsillagok már 1 ívmásodperc szögtávolságig
bonthatók.

A Naprendszer Csillagunk a Nap Merkúr Vénusz Föld Hold Mars Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz Plútó Kisbolygók, üstökösök, meteorok
Érdekes gondolatok, előadások ...

A Naprendszer nyolc bolygója...
...a Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz.

Ábránkon a Naprendszer belső térsége látható. A pályák világosabb részei a Föld pályájának síkja felett, a halványabbak alatta húzódnak. A Leonidák szülőüstököse, a Tempel-Tuttle már jóval a Szaturnusz pályáján túl jár.

az intersztelláris porral kapcsolatban a Galileo és az Ulysses űrszondák mérései szerint a Jupiter kiterjedt magnetoszférája jelentősen módosíthatja a kisebb meteoroidok pályáját, sőt bizonyos feltételek teljesülése esetén a Jupiter és a Szaturnusz ...

Számos kettőscsillagot, csillaghalmazt és gázködöt fedezett fel, felfedezte a Szaturnusz és az Uránusz két-két holdját. Csillagszámlálásai alapján elsőként következtetett arra, hogy a Tejútrendszer korong alakú.

Minél inkább eltávolodunk a Naptól, annál nagyobb arányt képviselnek a nagybolygók holdjaiban a jegek, így a Szaturnusznál már a víz-jég mellett megjelenik a fagyott ammónia, az ammónia-jég, még távolabb a metán-jég, ...

Lásd még: Lásd még: Bolygó, Csillag, Csillagász, Hold, Légkör

Csillagászat  Szárosz-ciklus  Szcintilláció

 
RSS Mobile