Kezdőlap (Vízözön)

 Biblia 

  » »
 
   

Vízözön

Biblia  Vízkóros  Vízvezeték

vízözön özönvíz Ararát Noé
Vizsolyi Biblia
vodun a bennszülött szellemiséget a róma katolicizmussal ötvöző vallás, az ocrt szerint a világ legfélrereprezentáltabb vallása - a rátelepedő hollywoodi ihletésű kulisszavallás, ...


A vízözön előtti ősatyák.
1Ez Ádám utódainak könyve: Amikor Isten Ádámot teremtette, Istenhez hasonlónak alkotta. 2Férfinak és nőnek teremtette őket, megáldotta, s azon a napon, amelyen alkotta, embernek nevezte őket.

A vízözön előtti Földön a másodlagos vízforrások hatalmas, forró és hermetikusan elzárt, föld alatti víztározókban lapultak, melyek vagy az őskéregben, vagy a Föld-paláston helyezkedtek el. Ma is hasonló a helyzet, bár kisebb mértékben.

Ugyanis vízözönt bocsátok a földre, hogy eltöröljek minden testet, amely az ég alatt létezik. El fog pusztulni minden, ami a földön van.
Ter 6.18
Veled azonban szövetséget kötök.

A vízözön előtti korszak lakosai elfordultak Teremtőjüktől és nem voltak hajlandók megcselekedni szent akaratát. Saját szentségtelen elképzelésüket és erkölcstelen elgondolásaikat követték. Ezért a gonoszságukért pusztultak el.

Isten megbízta Noét, hogy készítsen egy bárkát, amelyben ő és mindenféle állatnak egy-egy példánya lakhat az alatt az idő alatt, amikor a világ vízözön által lesz elpusztítva.

A Biblia bemutatja, hogy Isten a vízözön által az egész földet elpusztította annak a világnak a gonoszságaiért, majd újra benépesítette Noén és utódain keresztül.

És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.

A szerző hevesen elítéli ezt a hitetlenséget és igyekszik választ adni a kérdésre: a vízözön, ami annak idején eljött előképe a végső ítéletnek, amit a szerző korának kategóriái szerint ír le (3,6).

Az állatok evése csak a vízözön után lett engedélyezve, de a vér evését megtiltotta az Úr. A magyarázat az, hogy 'minden test lelke a vérben van'. (3Móz 17,11) Tehát az állatnak is van lelke, aminek vissza kell térnie az Úrhoz.

A zsidóság e két emberi tapasztalatot vallásos tapasztalattá emelte: A víz éltet természetfölötti értelemben is (vízözön, Vörös tengeren átkelés - az Isten előtti igazak mindig a víz által szabadultak meg).

Ezzel Dániel további szavai teljesedtek be: És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború(Dániel 9:26). Ez a második fejedelem Titus volt, a római hadvezér, aki i.

Az eposz hősében, Gilgamesben szeretett barátja, Enkidu halála kavarja fel a fájdalmat és a szenvedélyes kérdéseket. Nem nyughat, megkeresi Um-napistit, aki az eposzban a vízözönt átélt, halhatatlanságot nyert ember. Íme párbeszédük: ...

Lásd még: Lásd még: Isten, Ember, Szent, Biblia, Kereszt

Biblia  Vízkóros  Vízvezeték

 
RSS Mobile