Kezdőlap (Vízözön)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Vízözön

Biblia  Vízkóros  Vízvezeték

vízözön özönvíz Ararát Noé
Vizsolyi Biblia
vodun a bennszülött szellemiséget a róma katolicizmussal ötvöző vallás, az ocrt szerint a világ legfélrereprezentáltabb vallása - a rátelepedő hollywoodi ihletésű kulisszavallás, a voodoo (vudu) miatt.[ocrt] ...


A vízözön előtti ősatyák.
1Ez Ádám utódainak könyve: Amikor Isten Ádámot teremtette, Istenhez hasonlónak alkotta. 2Férfinak és nőnek teremtette őket, megáldotta, s azon a napon, amelyen alkotta, embernek nevezte őket.

A vízözön előtti Földön a másodlagos vízforrások hatalmas, forró és hermetikusan elzárt, föld alatti víztározókban lapultak, melyek vagy az őskéregben, vagy a Föld-paláston helyezkedtek el. Ma is hasonló a helyzet, bár kisebb mértékben.

Ugyanis vízözönt bocsátok a földre, hogy eltöröljek minden testet, amely az ég alatt létezik. El fog pusztulni minden, ami a földön van.
Ter 6.18
Veled azonban szövetséget kötök. Te beszállsz a bárkába, te és veled együtt fiaid, a feleséged és fiaid feleségei.
Ter 6.19 ...

A vízözön előtti korszak lakosai elfordultak Teremtőjüktől és nem voltak hajlandók megcselekedni szent akaratát. Saját szentségtelen elképzelésüket és erkölcstelen elgondolásaikat követték. Ezért a gonoszságukért pusztultak el. A világ ma is ugyanezt az utat járja.

Isten megbízta Noét, hogy készítsen egy bárkát, amelyben ő és mindenféle állatnak egy-egy példánya lakhat az alatt az idő alatt, amikor a világ ~ által lesz elpusztítva.

A Biblia bemutatja, hogy Isten a ~ által az egész földet elpusztította annak a világnak a gonoszságaiért, majd újra benépesítette Noén és utódain keresztül.

És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy ~ által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.

A szerző hevesen elítéli ezt a hitetlenséget és igyekszik választ adni a kérdésre: a ~, ami annak idején eljött előképe a végső ítéletnek, amit a szerző korának kategóriái szerint ír le (3,6).

Az állatok evése csak a ~ után lett engedélyezve, de a vér evését megtiltotta az Úr. A magyarázat az, hogy 'minden test lelke a vérben van'. (3Móz 17,11) Tehát az állatnak is van lelke, aminek vissza kell térnie az Úrhoz.

A zsidóság e két emberi tapasztalatot vallásos tapasztalattá emelte: A víz éltet természetfölötti értelemben is (~, Vörös tengeren átkelés - az Isten előtti igazak mindig a víz által szabadultak meg).

Ezzel Dániel további szavai teljesedtek be: És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy ~ által, és végig tart a háború(Dániel 9:26). Ez a második fejedelem Titus volt, a római hadvezér, aki i. sz. 70-ben elpusztította Jeruzsálemet.

Az eposz hősében, Gilgamesben szeretett barátja, Enkidu halála kavarja fel a fájdalmat és a szenvedélyes kérdéseket. Nem nyughat, megkeresi Um-napistit, aki az eposzban a ~t átélt, halhatatlanságot nyert ember. Íme párbeszédük: ...

Az egyház az a "bárka", amely megment minket a haláltól, amiként Noé bárkája a ~ idején menedék volt. Egy anglikán teológus, Geoges Horne mondta: "Ebben a bárkában újra megtaláljuk a paradicsom boldog napjait."19
Ezek a képek az egyháznak csak egy-egy jegyét emelik ki.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Kereszt, Ember, Isten, Szent, Keresztény?

◄ Vízkóros   Vízvezeték ►
 
RSS Mobile