Kezdőlap (Tékozló fiú)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Tékozló fiú

Biblia  Te házad népe  Témán

A tékozló fiú történetében a fiatalabb fiú kikéri az örökségét, egy távoli országba utazik, és eltékozol mindent. Ha egy gyermek nincs újjá születve, akkor számára mindez természetes. Ha a gyermek előtte már egyértelműen döntött és Krisztusba vetette hitét, akkor őt 'tékozlónak' nevezzük.


A tékozló fiú.
11Majd így folytatta: 'Egy embernek volt két fia. 12A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. 13Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba.

Lásd: a tékozló fiú történetét - Lk15,11-24
45. Mindazok, amiket Istenről tanultunk, mire buzdítanak?
Mindazok, amiket Istenről tanultunk, arra buzdítanak, hogy őt, az egy Istent lélekben és igazságban imádjuk, benne bízzunk, őt szeressük s törvényei szerint éljünk és dolgozzunk.

- A tékozló fiú is miért indult haza? Mert rosszul érezte magát a vályúnál. Ha jól éreznénk magunkat, mi sem indulnánk Istenhez.

A példázatban nem olvassuk, hogy a tékozló fiút gúnyos megjegyzés vagy szemrehányás érte volna bűnei miatt. A fiú érzi, hogy az atya örökre megbocsátotta és elfelejtette múltját. Isten is ezt mondja a bűnösnek: "Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet" (Ésa 44:22).

Jézus a ~ példabeszédben állította elénk ezt az igazságot: bármilyen bűn után a jóságos Atyához való hazatérés a visszafogadást eredményezi. Általában a bűnbánat annyit jelent, hogy elismerjük: nem vagyunk tökéletesek.

8,42; 9,38 ...), az elbeszélések drámai feszültségében, mint a naimi ifjú történeténél =7,11-17), Jézus lábának megkenésénél (7,36-50), a jobb latornál (23,40-43), vagy az emmauszi tanítványoknál (24,13-35), példabeszédeknél, mint például az irgalmas szamaritánus (10,30-37), vagy a ~nál ...

(Lk 19,1-10), de a másik oldalon az úgynevezett igazak morgolódását is Krisztus ellen, mert bűnösökkel ül asztalhoz (Mk 2,15-17); aztán az alázatos bűnös nőt az alabástromedénnyel (Lk 7,36-50); az elveszett juh és az elveszett drachma példabeszédét (Lk 15,4-7; 8-10); a hazatalált ~ ...

Az igazi megtérés folyamatát, az ember megváltozásának belső és gyökeres jellegét a ~ példázatában és a gyümölcsfáról szóló tanításában mutatja be (Lk 15,11-32; Mt 7,16-20; 12,33). A Hegyi beszéd nyolc boldogságában a megtért lélek jellegzetes jegyeit ismerteti (Mt 5,3-10). .

vagy általános feltámadásra vonatkozik, amelyben meg lesz ítélve az egész emberiség, és a bukott angyalok seregei. Erről részletes magyarázatot A Halottak Feltámadása [143]; A Bukott Angyalok Ítélete [80]; A Nemlétező Harmadik Feltámadás [166]; A Lélek [92]; Az Elveszett Bárány és a ~ ...

fejezet Az elveszett juh Az elveszett drahma A ~
16. fejezet A hamis sáfár Isten és a mammon A törvény érvényessége és a válás tilalma A gazdag és Lázár
17.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Isten, Kereszt, Ember, Jézus, Biblia?

◄ Te házad népe   Témán ►
 
RSS Mobile