Kezdőlap (Tékozló fiú)

 Biblia 

  » »
 
   

Tékozló fiú

Biblia  Te házad népe  Témán

A tékozló fiú történetében a fiatalabb fiú kikéri az örökségét, egy távoli országba utazik, és eltékozol mindent. Ha egy gyermek nincs újjá születve, akkor számára mindez természetes.


A tékozló fiú.
11Majd így folytatta: 'Egy embernek volt két fia. 12A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát.

Lásd: a tékozló fiú történetét - Lk15,11-24
45. Mindazok, amiket Istenről tanultunk, mire buzdítanak?

- A tékozló fiú is miért indult haza? Mert rosszul érezte magát a vályúnál. Ha jól éreznénk magunkat, mi sem indulnánk Istenhez.

A példázatban nem olvassuk, hogy a tékozló fiút gúnyos megjegyzés vagy szemrehányás érte volna bűnei miatt. A fiú érzi, hogy az atya örökre megbocsátotta és elfelejtette múltját.

Jézus a tékozló fiú példabeszédben állította elénk ezt az igazságot: bármilyen bűn után a jóságos Atyához való hazatérés a visszafogadást eredményezi. Általában a bűnbánat annyit jelent, hogy elismerjük: nem vagyunk tökéletesek.

mint a naimi ifjú történeténél =7,11-17), Jézus lábának megkenésénél (7,36-50), a jobb latornál (23,40-43), vagy az emmauszi tanítványoknál (24,13-35), példabeszédeknél, mint például az irgalmas szamaritánus (10,30-37), vagy a tékozló fiúnál (15, ...

igazak morgolódását is Krisztus ellen, mert bűnösökkel ül asztalhoz (Mk 2,15-17); aztán az alázatos bűnös nőt az alabástromedénnyel (Lk 7,36-50); az elveszett juh és az elveszett drachma példabeszédét (Lk 15,4-7; 8-10); a hazatalált tékozló fiú ...

Az igazi megtérés folyamatát, az ember megváltozásának belső és gyökeres jellegét a tékozló fiú példázatában és a gyümölcsfáról szóló tanításában mutatja be (Lk 15,11-32; Mt 7,16-20; 12,33).

Erről részletes magyarázatot A Halottak Feltámadása [143]; A Bukott Angyalok Ítélete [80]; A Nemlétező Harmadik Feltámadás [166]; A Lélek [92]; Az Elveszett Bárány és a Tékozló Fiú [199] című írások adnak.

Lásd még: Lásd még: Jézus, Isten, Ember, Törvény, Kereszt

Biblia  Te házad népe  Témán

 
RSS Mobile