Kezdőlap (Szerelmes)

 Biblia 

  » »
 
   

Szerelmes

Biblia  Szeráf  Szerelmetes

szerelmes
a szinészetben szerepkör, melynek értelmét a neve is jelzi. Külső eszközök, fiatalság, szép termet és hang, finom társaságbeli modor és világiasság a nélkülözhetetlen kellékei.


Szerelmesnek lenni annyit jelent, mint amikor az embernek egy jelenése van, egy felfedezés, amiben a másik ragyogó fényben tűnik fel, és az egymásra találás egy alapvető szükséglet betöltésének érzését kelti.

Kérdés: Honnan tudhatom, hogy szerelmes vagyok?
Válasz: A szeretet egy nagyon erős érzelem. Az életünk számos területét ez motiválja.

Jézus szerelmes. A szíve tűzben ég az Ő menyasszonyáért, a gyülekezetért. Ő feleségül akarja venni a gyülekezetét. És ezt meg is fogja tenni, miután befejezte azt a munkát, amit most is végez benne.

15Mit keres szerelmesem házamban? Viselkedése csupa képmutatás! Tán fogadalmaid és a nekem szentelt hús megszabadíthatnak gonoszságodtól? És tisztává tehetlek miattuk? 16'Szép növésű, termékeny olajfa' - így hívott az Úr.

1Annakokáért szerelmes atyámfiai, a kik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim!2Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban.

Amit Isten Jézusnak a Jordánnál mondott: "Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm" (Mt 3:17- az egész emberiséghez szól. Isten Jézushoz mint képviselőnkhöz szólt. Nem dob el minket összes bűnünkkel, gyengeségünkkel, mint értékteleneket.

Itt jön azonban számításba egy olyan szubjektív faktor, amihez könyvtárban aligha jutunk: Alt a Szentföld szerelmese volt, s azon túl, hogy lipcsei professzorsága előtt több időt töltött talán Palesztinában, mint otthon[622], ...

6 Tette ezt kegyelmének magasztalására, mellyel bennünket abban a Szerelmesben megajándékozott.

Hasonlatosság szerint jelenti a Krisztust, Énekek Éneke 2,3: Mint az alma-fa az erdőnek fái között, ollyan az én szerelmesem az ifjak között, az-az, mint az alma-fa minden fák között kívánatosabb gyümölltsel illatoz: úgy a Krisztus, ...

" (1 Pét. 2.22-23) Ugyanezt a lelki magatartást kívánja Isten látni a hívők életben is: "Magatokért bosszút ne álljatok (pontosított fordítás szerint: Magatokért ne szolgáltassatok igazságot) szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; ...

Mit keres az Ószövetségben ez a szerelmes költemény (vagy e szerelmi költemények gyűjteménye)?

Gyors röptű, turbékoló hangot adó, tenyésztett madár, -kedveskedő megszólításként- szerelmesem, kedvesem: galambom. Származékai: galambos, galambocska, galambász.
Szláv, valószínűleg déli szláv eredetű (horvát golub, szlovén golob), ám a 10.

DÓDAVA (Jahve barátja, Isten szerelmese, Isten szeretet).
Marésai (3) férfi, Eliézer (6) próféta atyja (2Krón 20,37).
DODÓ (Jahve barát; szeretve, szerelmes; az ő barátja, rokona, nagybácsi).

Mint ahogy - s most profán leszek - szerelmesünknek nem a lelkét szeretjük, hanem teljes valóját - testestől, lelkestől.

művének egyik szereplőjével ezt mondatja: ,,Szerelmesnek lenni annyit tesz, mint azt mondani: Nem fogsz meghalni'' Ugyanezt a barátságra is alkalmazhatjuk.

üzenetet szeretett volna elmondani, akkor élt ezzel a csellel, vagyis az elrejteni kívánt nevet számmal helyettesítette. Pompei falán találtak például egy érdekes feliratot, amely így hangzik: 'Szeretem, akinek neve 545'. Talán a hős szerelmes ...

Lásd még: Lásd még: Isten, Szent, Ember, Krisztus, Jézus

Biblia  Szeráf  Szerelmetes

 
RSS Mobile