Kezdőlap (Számok könyve)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Számok könyve

Biblia  Szamlá  Széba

Számok könyve
Szám 1
Szám 1.1
Egyiptom földjéről való kivonulásuk után a második év második hónapjának első napján így szólt az Úr Mózeshez a megnyilatkozás sátorában a Sínai pusztán:
Szám 1.2 ...


Mózes 4. könyve (Számok könyve)
Keletkezés ideje: Mózes 4. könyve Kr. e. 1440 és 1400 között íródott.

TOB - SZÁMOK KÖNYVE

Bevezetés
A Számok könyve, így nevezték a görög fordítók, mivel az első fejezetek tárgyát számbavételek képezik, a Pentateuchus legösszetettebb könyve.

Numeri: számok könyve, a mózesi könyvek egy darabja.
paruzia: Jézus végső, második eljövetele.
passió: szenvedéstörténet, Jézus életének a jeruzsálemi úthoz tartozó utolsó szakasza. Virágvasárnaptól a kereszthalálig tartó események összessége.

Mózes negyedik könyve (Numeri - Számok könyve) Izráel 40 éves pusztai zarándoklatát mutatja be.
Mózes ötödik könyve (Deuteronomium - Második törvénykönyv) A törvények megismétlését beszéli el nem sokkal Izráel kánaáni honfoglalása előtt.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Mózes, Törvény, Halál, Szent, Kánaán?

◄ Szamlá   Széba ►
 
RSS Mobile