Kezdőlap (Ráhel)

 Biblia 

  » »
 
   

Ráhel

Biblia  Ráháb  Rákhel

RÁHEL (anyajuh, bárány).
Lábán kisebbik leánya, Jákób (1) kedvenc felesége, két utolsó fiának, Józsefnek (1) és Benjáminnak (1) anyja (1Móz 29,6.16.18; 30,1-9.20-24; 35,16-20).
RAHMÁ (remegés, félelem, mennydörgés, viharfelhő).


A mécseseket úgy kell ráhelyezni, hogy az előtte levő teret megvilágítsák.
Kiv 25.38
A hozzájuk tartozó koppantók és hamutálak is legyenek tiszta aranyból.
Kiv 25.39
Egy talentum tiszta aranyat használj fel a mécstartóhoz és kellékeihez.
Kiv 25.40 ...

19Azután a hajlékra ráterítette a vásznat, arra ráhelyezte a sátor felső takaróját, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

Kezeit ráhelyezte a töredelmes bűnbánó fejére és így szólt: "Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel.

Hasonlóképpen azt mondhatjuk, hogy Jákób szolgálatát Lábánnál, a Ráhelért való szolgálatot a hűség pozitívumaként tárja elénk a Genezis; ezzel szemben Hós 12,13 gúnyolódva mondja: 'egy asszonyért őrizte a nyájat.

Isten, aki bűnné tette (2 Kor. 5.21) Jézust értünk, Jézusra ráhelyezte minden bűnét az emberiségnek, és el kellett fordulnia a bűntől és ezáltal Jézustól is.

Jeremiás 31:15 Így szól az Úr: >>Hang hallatszik Rámában, gyászének, keserves sírás: Ráhel siratja fiait; nem akar megvigasztalódni fiai miatt, mert nincsenek többé.<< ...

A "kereszténység" egy Újszövetség alapú vallássá degenerálódott - ámbár így is arra hajlik, hogy csupán néhány verset használjon belőle. Jézus világosan ráhelyezte a hangsúlyt a teljes Szentírás nélkülözhetetlenségére: ...

Lásd még: Lásd még: Isten, Ember, Ítélet, Szent, Mózes

Biblia  Ráháb  Rákhel

 
RSS Mobile