Kezdőlap (Kánai menyegző)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Kánai menyegző

Biblia  Kánaáni asszony  Kananeus

A kánai menyegző.
1Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. 2Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. 3Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: 'Nincs több boruk.' 4Jézus azt felelte: 'Mit akarsz tőlem, asszony! ...


fejezet A kánai menyegző Jézus megtisztítja a templomot
3. fejezet Nikodémus Jézusnál Keresztelő János öröme
4. fejezet Jézus és a samáriai asszony Jézus újra Galileában Jézus meggyógyítja a kapernaumi királyi tisztviselő gyermekét
5.

A második mondatot Jézus a kánai menyegzőn mondta: "Asszony, mi dolgom veled? Még nem jött el az én órám" (Jn 2,4). A harmadik kijelentést Márknál találjuk: "Anyja és rokonai jöttek. Kint maradtak és hívatták őt, mert nagy tömeg vette körül.

Jézus első csodatette a kánai menyegzőn
Jézus visszaérkezett Galileába. Nemsokára egy Kána nevű helységben menyegző volt, melyre Jézust, édesanyját s tanítványait is meghívták. A nagy lakomán sok vendég volt. Egyszerre azonban elfogyott a boruk, és a háznép nagy zavarba jött.

Ha hiányoznak is elemek a szinoptikus fordításból a negyedik evangéliumban, ezzel szemben új adatokkal szolgál: a kánai menyegző (2,1-11); Jézus és Nikodémus (3,1-11); Jézus és a számáriai asszony (4,5-42); Lázár feltámasztása és annak következményei (11,1-57); ...

A keleti és nyugati szokások közötti ezen különbségek idővel kialakították a tizenkét napos karácsonyi ünnepet, ami Jézus születésének a latin december 25-i időpontjától a bizánci január 6-ig tartott, magába foglalta a Háromkirályok és a Vízkereszt, valamint a ~n történt csodát is.

(3Móz 10,9), nazíreusok sem ihattak (4Móz 6,3.20) bort; a részegeskedést tiltották (Péld 4,17; 31,4-5); az ÓSZ idején a bort nem higították, az ÚSZ-i korban azonban bőven elegyítették vízzel; orvosságul is szolgált (1Tim 5,23); a túlzott borivástól óv az Ige (1Tim 3,8; Tit 2,3) a ~n ...

látszott nyujtani Herodes Antippas jogora alatt (Mát. 1, 19.) Ettől fogva ismét fátyol borul Mária életére, csak négyszer emliti őt a szentirás fia életében: a husvéti utazáskor, amidőn a 12 éves eltéved kis Jézust hosszu keresés után a templomban megtalálja (Luk. 2, 41); a ~n kéri ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Jézus, Jeruzsálem, Asszony, Kereszt, Zsidó?

◄ Kánaáni asszony   Kananeus ►
 
RSS Mobile